Matematikai Lapok, 1955 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1955-03-01 / 1. szám

Felszabadulásunk 10. évfordulójára Ez év április 4-én ünnepeljük meg tizedszer hazánk fel­­szabadulásának évfordulóját. Tíz évvel ezelőtt egy új korszak vette kezdetét hazánkban, amikor a magyar nép végre kezébe vehette sorsának intézését. Tíz év alatt dolgozó népünk nagyszerű, törté­nelmi jelentőségű sikereket ért el új, szabad, békés életének építé­sében. A Magyar Dolgozók Pártja vezetésével, felszabadítónk, a nagy Szovjetunió példáját követve és támogatása által segítve népünk biztosan halad előre a szocializmus építésének útján. Dol­gozó népünk milliói egységesen és lendületesen, lelkes, odaadó, szívós munkával váltják valóra azokat a nagy nemzeti feladatokat, amelyeket a Magyar Dolgozók Pártja országunk felemelkedésére, népünk boldogulására kitűzött. Abban az új életben, amelyet 10 éve építünk, a tudomány sokkal nagyobb szerepet játszik, mint valaha is hazánkban. Fel­­szabadulásunk a magyar tudomány történetében és ezen belül matematikai életünkben is döntő fordulópontot jelentett. Nincs itt helyünk, hogy részletesen összefoglaljuk, milyen jelentős fejlődés ment végbe 10 év alatt hazánkban a matematika terén. Csak arra szorítkozhatunk itt, hogy ennek a fejlődésnek néhány kiragadott eredményére rámutassunk, azt néhány adattal jellemezzük és ezzel kapcsolatban érintsük társulatunk szerepét és soron következő fel­adatait. Ha összehasonlítjuk mai matematikai életünket a felszaba­dulás előttivel, legelőször az tűnik szemünkbe, hogy ma a mate­matikai tudományos kutatás, a matematika oktatása nemcsak a matematikusok szűk körének ügye, hanem országos üggyé vált. Egyre világosabban látják matematikusok és nem matematikusok egyaránt, hogy milyen nagy szerepe van a matematikának épülő új életünkben. A felszabadulás előtt legnagyobb matematikusainkat, Fejér Lipótot­­és Riesz Frigyest, — akiknek ez évben ünnepeltük meg 75. születésnapját — külföldön jobban ismerték és értékelték, mint a hazai hivatalos körök. Ezzel szemben ma a magyar mate­matikusok tudományos eredményeit országunk számontartja és megbecsüli. Erről tanúskodik például, hogy 1948 óta 13 mate­matikust tüntetett ki Népköztársaságunk a legnagyobb tudományos­ ­ Matematikai Lapok

Next

/
Thumbnails
Contents