Múlt és Jövő, 2004 (15. évfolyam, 1/2-4. szám)

2004 / 1-2. szám

CINKOSOK FÖLDJÉN ÚJ FOLYAM 2004/1-2. Cikkek, dokumentumok, levelek a A Magyar Holokauszt­­Múzeum (avagy: a Páva) sors­talanság)áról * Heller Ágnes: A ״ zsidókérdés megoldhatatlansága * Székely Alagda, Alezei András, Röhrig G­éza versei, Gergely Ágnes, Szép Ernő­ és Sibri Zsuzsa dokumentumprózája, Bácskai Sándor szociográfiája 6­0 2004־ 1944 Peter Al­oses-JCrause: Lili Jaco 13 Aleier A­uschwitz-albumáról "Vajda ,Júlia: *Sterilizált élet, egy ausch­witzi ra!3 rémálmai A zsidók A Magyarországon: Amerikai kémjelentés 194־ 4־ kó! *Saul Louster: Túl a szavakon (Adl­er A­iklós művészetéről) Földényi F. László: A falak festészete (Fel IX N­ussbaum művészetéről) Papp Kornélia: A Harmadik Birodalom nyelve (Victor Klemperer nyelvkritikája) Kerényi Norbert: Két fejezet a 101/605-ös munkásszázad történetéből Guy ALeron: *Szemtől szemben a gonosszal, magyar zsidó sajtó 19381944 “־־ Valachi Anna: Szépen kimondatni a rettenetét (Virág Teréz multvallató szeretet-terápiája) w­ww.atultesjogo.hu ÚLT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT *

Next