Napi Gazdaság, 2009. március (19. évfolyam, 41-62. szám)

2009-03-27 / 60. szám

oINGATLANPIAC NAPI GAZDASÁG 2009. MÁRCIUS 27-28., PÉNTEK-SZOMBAT HARMADÁVAL CSÖKKENHET AZ ÜGYLETEK SZÁMA Változást sürget a lízingszövetség A lakossági és a kis- és kö­zépvállalati (kkv) ingatlanok pénzügyi lízingfinanszírozása tavaly összesen 52 milliárd fo­rintra rúgott. A Magyar Lízing Szövetség szerint amennyiben sikerülne már kidolgozott mó­dosítási javaslataikat keresz­tülvinni, azt ezt követő három év alatt éves szinten 150-170 milliárd forintra futhatna fel az ingatlanvisszlízinggel be­vonható pótlólagos forrás ösz­­szege. Mint kifejtették: emellett ráadásul a költségvetésnek köz­vetlenül 4-4,5 milliárd forint LAKÁSLÍZING (SZERZŐDÉSSZÁM, ELSŐ NEGYEDÉV) Lízingcég2008 2009* Lombard 13 52 UniCredit 10 31 CIB 55 12 Erste-lmmorent 22 30 Raiffeisen 5 3 OTP 218 31 ^becsült Forrás: Magyar Lízingszövetség bevételt eredményezne a lí­zingcégek által külön fizetendő 2 százalékos vagyonszerzési illeték. Mindehhez szüksé­ges - mint azt a szövetség már többször javasolta - az uniós támogatások átcsoportosítása, a források a pénzügyi lízing számára is elérhetővé tétele. A jogszabályokat olyan értelem­ben is módosítani kellene, hogy a visszlízingelt ingatlanoknál az illeték alapja az ingatlan eladá­si ára és a lízingszerződésben meghatározott visszafizetendő tőkerész közötti különbözet legyen. Az ingatlanpiac reakciója sokkal lassabb, mint a tőkepi­acoké, ezért a szövetség szerint a visszaesés lényegesen később látszik. Ezzel együtt a múlt év, különösen a válsággal kemé­nyen érintett utolsó negyedév már igencsak kedvezőtlen fo­lyamatokat jelez. Míg ugyanis 2007-ben a piac még 50 száza­lékkal bővült, és a tavalyi első félév is 45 százalékos dinamikát mutatott, a teljes 2008-as évben már csak 2 százalékos volt a növekedés. Az utolsó negyed­évben ugyanis meglehetősen drasztikus, 38 százalékos visz­­szaesés következett be, a szer­ződések számánál ugyanez 32 százalékot ért el. A számokat természetesen nagyban befolyásolták az in­gatlanpiaci hatások. Tavaly az ingatlanárak már nem nőttek. A magas betéti kamatok miatt ugyanis természetes jelenségnek számít, hogy az ingatlanok elő­ször reál-, majd nominálérték­ben is leértékelődnek. Korábban a bankok és a lízingtársaságok egymással versengve adtak hitelt forgalmi értékbecslések alapján kiegészítő ingatlanfedezetre. Ennek az időszaknak azonban vége. Az ingatlanok árazásá­ban a szövetség szakértőinek véleménye szerint paradigma­­váltás zajlik: a forgalmi típusú ármeghatározás helyett a köl­tésalapú árazás kerül előtérbe. A lízingszövetségnél úgy látják, új személetet jelent az is, hogy az üzemeltetési költségek komoly áralakító tényezővé váltak. A magas rezsit a befektetők egy­szerűen levonják az „értékből”. További gondot okoz, hogy a jelenlegi kedvezőtlen piaci kör­nyezetben a korábbiaknál is jobban hiányzik a transzparens, közhiteles idősoros ingatlansta­tisztika. A lízingcégek a nehezedő pia­ci körülményekre a bankokhoz hasonlóan kockázati étvágyuk csökkentésével reagáltak. Ez konkrétan hosszabb bevizs­gálási időt, nagyobb fedezetet jelent. Erősítették a biztosítéki rendszert is, vagyis nőttek a fedezetelvárások, az úgyneve­zett nullás igazolásokat pedig sokkal alaposabban vizsgálják. Felértékelődött az erős kont­roll, a folyamatos monitoring szerepe. A problémás ügyeket is intenzívebben kezelik a ko­rábbinál. B. VARGA JUDIT j > Az idei évet számtalan tényező befolyásolja ked­vezőtlenül. A lízingszövet­ség szerint az új ingatlanok értékesítésének visszaesé­se akár csaknem harma­dával is csökkentheti az ügyleteket. A visszaeséshez 5-10 százalékos mértékben járulhat hozzá a hitelezés szigorodása, az önerő növekedése, valamint az ingatlanok forgalmi értéké­nek csökkenése. Az értéke­sítési visszaesés hatásához hasonló mértékű növeke­dést hozhat azonban, hogy a hitelnél kevésbé számít kockázatosnak a lízing. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Gödöllő Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot hirdet. A pályázati kiírás dokumentációja 100.000 Ft +ÁFA összegnek Gödöllő Város Önkormányzatának Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00155330-00100004 számú számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példá­nyának bemutatása ellenében vehető át 2009. április 30-án 10 óráig Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájában (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között. JAVULT A BÉRLŐK ALKUPOZÍCIÓJA Mérséklődnek a lakásbérleti díjak Budapesten A jelek szerint az idén (is) lemondhatnak az inflációkövető bérletidíj-emelésről a lakástulajdonosok, akik - ha új bérlőt keresnek - akár komolyabb árengedményre is kényszerülhetnek. TÚLKERESLET JÖHET AZ ÚJLAKÁSPIACON ► A kényszereladások tömegessé válásához legalább féléves mély krízis kell, ugyanis honfitársa­ink - mivel generációk óta megszokott, hogy normá­lisnak számít a pengeélen táncolás - az elvárhatónál sokkal később reagálnak a krízisre - véli Bartucz. A készpénzes vevőknek kö­szönhetően már most élén­külőben van az adásvéte­li forgalom, érkeznek az új banki hitelajánlatok is, így szeptemberben a meglévő újlakás-projekteknél már a kereslet emelkedésére lehet számítani. Jövőre viszont határozottá válhat a túlkereslet. A jelenlegi piaci helyzetben nem látunk esélyt a bérleti díjak emelé­sére, sőt nem egy esetben a tulajdonosok - a válságra hivatkozva - va­lamivel olcsóbban kínálják a kiadó ingatlanokat - mondta a Napinak Murányi Ákos, a Duna House elemzője. Alkudni főleg a kevésbé elő­nyös helyen fekvő lakások esetében, illetve a magas bérleti díjért kínált otthonoknál lehet. A statisztikában ugyanakkor még nem látszik jelentős árváltozás, a fővárosban továbbra is 50 ezer forint az alsó lé­lektani határ, míg vidéken ez akár 30-35 ezer forint is lehet. Murányi szerint a tulajdonos és a bérbevevő közötti bizalom esetén leginkább a kaucióból lehet alkudni, akár nulláig is. Javul a bérlők alkupozíciója - értett egyet Valkó Dávid, az Otthon Centrum szakértője. A válság­ban ugyanis a tulajdonosok - a nagy kínálat közepette - mindenképp szeretnék kiadni ingatlanjukat, csökkenteni az üresen állás időszakát, csak hogy bevételhez jussanak. Emellett az eddig a lakásukat kizáró­lag barátnak, ismerősnek kiadók is talán jobban hajlanak arra, hogy a kevésbé leinformálható bérlőknek is igent mondjanak. Eddig is lehetett alkudni a bérlakáspiacon, a bérleti idő és a bérlő megbízhatóságától függő mértékben - véli Bartucz Tamás, az IBRED- csoport (korábbi nevén Ingatlanbank) tulajdonosa, aki maga is bérelt ingatlanban lakik. Budán évek óta az 1000 euró/100 négyzetméter arány volt a zsinórmérték, ám ezt a piac nem tolerálta, és a hosszú távú bérlő akár 1000-1500 forint/négyzetméteres árat is elérhetett. Ez a mostani euróárfolyammal számolva is csak legfeljebb a fele az elvártnak. A tömeglakások piacán valóban most indul be a komolyabb áralkuhullám, ami az alsó szegmensben, ahol főként a diákok voltak a bérlők, szeptemberre oda vezethet, hogy a kisebb lakásoknál elér­hető lesz az 1000-1500 forint négyzetméterenként - prognosztizálja a szakember. Szerinte az alacsonyabb bérleti díj az adózási fegyelemben is fordulatot hozhat, egy kisebb összeget ugyanis könnyebben bevalla­­nak a tulajdonosok. Hozzátette: azok az újlakás-vásárlók, akik koráb­ban úgy terveztek, hogy a befolyó bérleti díjból fedezik az ingatlanra felvett hitel törlesztőrészletét, most könnyen bajba kerülhetnek. Az átlagos lakásoknál - helytől, műszaki állapottól függően - akár 20-30 százalékos csökkenés is történhetett Stefanik Katalin szerint. Az ügyvéd úgy látja, a felső kategóriás ingatlanok nagyobbik része hozzávetőleg a korábbi árában van, itt a bérbeadók jelenleg még elég jó alkupozícióban vannak. A bérleti díj emelkedése ugyanakkor csak a kivételes adottságú, például az Andrássy úti vagy a budai szuper­­panorámás lakásoknál képzelhető el. A kis lakások iránt várhatóan nő az igény, elsősorban a hitelek drágulásával, a hitelfeltételek szigo­rodásával összefüggésben, ám ahhoz, hogy ez számottevően emelje a bérleti díjakat, tömeges keresletnövekedés kellene. Dócs Kata, az Ingatlan Budapest Kft. vezetője szerény bérlői érdek­lődésről számolt be, és ha akad is kuncsaft, a tulajdonosnak 20-30 százalékos engedményt kell tennie. Az idén tíz bérlakás kiközvetí­tésén már túllévő Lengyel Mariann szerint is rengeteg a kiadó lakás, aminek következményeként 10-20 százalékos bérletidíj-csökkenés történt. Elsősorban az alacsony rezsijű ingatlanokat keresik, vagyis a távfűtéses lakásokat most nehezebb kiadni. A távfűtéses lakások­ra valóban kicsi az igény - erősítette meg Elek András, a Ker-Szolg 88 Kft. vezetője is. Eltérő tapasztalatokról számolt be viszont az IIC Magyarország ügyvezetője. Czimbalmos Árpád úgy látja, hogy ta­valy szeptember óta exponenciálisan növekedett a bérlakást keresők száma, a tulajdonosok egy része pedig - ezt felismerve - nehezebben bízza a kiadást ingatlanközvetítőre. Tapasztalatai szerint nincs szó árcsökkenésről, éppen ellenkezőleg, az erős kereslet átlagosan ötezer forinttal vitte feljebb a havi bérleti díjakat. ádám Viktor ► Korábban az ingatlantulajdonosok nem szívesen adták ki a nyaralókat, lakásokat, házakat hosszú távra a Balaton déli partján - mondja Békési Béla, a Balatonboglári 1. Sz. Ingatlan Munkaközösség munkatársa. Ez egyrészt azért volt, mert a rövidebb, egy-egy hétvégére szóló periódusok összességében több bevételt hoztak - jó szezonban akár milliós összegeket -, másrészt attól tartottak, hogy a hosszú távra bérlők jobban le­pusztítják az ingatlant, gondot okozhat a közműdíjak beszedé­se, illetve nem lehet egykönnyen kirakni a nemfizetőket. Miután viszont az elmúlt év vége óta a hitelezési nehézségek miatt az eladások 75 százalékkal zuhantak, egyre nagyobb az érdeklő­dés bérlői oldalról, a közvetítők pedig igyekeznek meggyőzni a tulajdonosokat, hogy jobb a kisebb, de biztos bevétel. Nincs annyi kiadó ingatlanunk, mint amennyire jelentkező lenne ­­fogalmazott Békési, aki szerint mindez emeli a bérleti díjakat. Hozzátette: egy egyszobás lakás bérleti díja 40 ezer forintnál kezdődik, a családi házakat 50-150 ezer forintért lehet kivenni. GYALOGOSÖVEZETTÉ ALAKUL A DOROTTYA UTCA Másfél milliárdot költhetnek a siklósi várra Többévi huzavona után várhatóan még az idén elkezdődik az ország egyik leghí­resebb műemlékegyüttesének, a siklósi várnak a felújítása - tudta meg lapunk. A több mint másfél milliárd forint érté­kű program uniós források segítségével valósulhat meg 2010 végéig. Az úgyneve­zett Dorottya-kert, a várbörtön, illetve a kápolna rekonstrukciójára, valamint egy a turisták fogadására és tájékoztatására alkalmas korszerű épületrész kialakí­tására 620 millió forintot szánnak, míg az elmúlt évtizedek során meglehetősen rossz állapotba került múzeumi szárnyak teljes felújítása mintegy 900 millió fo­rintba kerül. Balázs Csaba, a Siklósi Vár Kht. ügyvezető igazgatója elmondta, a két program egymással párhuzamosan zajlik. Az utóbbi keretében a vár déli és keleti szárnyai, illetve falai és gyilokjárói is teljesen megújulnak. Az építkezés befe­jezését követően a látogatóknak üvegpadló alatt mutatják be a korábban nem látható gótikus részleteket. Teljesen újjáépítik a kiállítóteraszt és több kiszolgáló léte­sítményt is. A rekonstrukció a régészeti feltárásokkal 2009 őszén kezdődhet el. A siklósi önkormányzat az elmúlt években több alkalommal is megpróbált befek­tetőket bevonni a vár felújításába, ám sorra kudarcot vallott. Évekkel ezelőtt a több mint tízmilliárdos Mediterrán Kapu program kapcsán beruházóként a Demján Sándor nevével fémjelzett TriGránit, sőt Csányi Sándor neve is felmerült. Aztán a Castellanus Hungary Kft.-vei tárgyaltak egy ugyancsak több mint 10 milliárd fo­rint értékű beruházási program megvaló­sításáról. Legutóbb a portugál Mota Engil Magyarország Beruházási és Építőipari Zrt.-vel próbáltak szintén egy többelemű, a vár rehabilitációját is magában foglaló ingatlanfejlesztést tető alá hozni, ám végül ez sem sikerült. körtési zsolt ► Az Ingatlanpiac oldalakat szerkesztette: Szepesi Anita, szepesianita@napi.hu Elindult a Dorottya utca gya­logosövezetté alakítása. A kör­nyék összképét és közlekedését egyaránt befolyásoló építkezés a kerületi önkormányzat és ma­gánbefektetők - a hamarosan új üzlettel megjelenő Escada, a Gerbeaud cukrászda és a Palazzo Dorottya beruházója ­­összefogásával valósul meg. Az utóbbi években jelentős átala­kulás kezdődött a Vörösmarty téren és közvetlen közelében. A májusig tartó első ütemben a befe­jezéshez közeledő Palazzo Dorottya előtt készül el a díszburkolat, júniusra pedig teljes hosszában végeznek az átépítéssel. Ezzel párhuzamosan csillapított forgalmúvá válik a közeli Szende Pál utca. A Dorottya utca megújulásában meghatá­rozó szerepet játszik a Palazzo Dorottya. A XIX. században épült klasszikus stílusú ház hamarosan prémium lakóingatlanok és irodák együtteseként születik újjá. Eddig a lakások mintegy 65 százaléka talált gazdára, az átadás a napokban kezdődik. Az épület földszintjén kialakított 2300 négyzetmé­teres kiskereskedelmi területen hamarosan több I felső kategóriás üzlet és étterem nyílik. Alakások 65 százaléka talált eddig

Next

/
Thumbnails
Contents