Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1914-1915 (48. évfolyam, 1-11. szám)

1914-10-01 / 1-2. szám

A KÖZLÖNY 1914/15. ÉVI FOLYAMÁNAK MUNKATÁRSAI. Ady Lajos Madzsar Imre dr. Bakos István Matolcsy László dr. Díenisch Artur dr. Márki Sándor dr. Bíró Vencel Müller József Bleyer Jakab dr. Bodrossi Lajos Bódiss Jusztin dr. Czirbusz Géza dr. Diószeghíj László Endrei Gerzson dr. Fest Aladár Fodor Márk dr. Gaal Mózes Nagy Sándor Sajó Sándor Goldziher Károly dr. Sassi Nagy Lajos György Lajos Schneller István dr. Gyulai Aladár Sebők Zsigmond Helszky Sándor Szabó Ernő dr. Jámbor György dr. Szabó Ignác Juhász Gyula Székely István dr. Kallós Ede dr. Szentpétery Imre dr. Kar­ádi Győző Szőts Gyula Keller Imre Tafner Vidtor dr. Kemény Ferenc dr. Tettamanti Béla Kemény Gábor dr. Vajda György dr. Kincs Gyula Vajticzky Emánuel dr Kovács Jenő Kristóf György dr Loisch János dr. Lukács Kiíróig dr. Péter János dr. Potoczky Lajos dr. Rábold Gusztáv Rencz János Ries Ferenc Rittinger Antal Saguly József Várhelyi Ferenc Veress Endre dr. Vida Sándor dr. Zolnai Béla dr. m o2i XqR szag (* PEDAGÓGIAI *) 4'vSwJrÖNYVTAR_/ Budapest, az Athenaeum részvénytá­rsulat könyvnyomdája.

Next