Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1918-1919 (52. évfolyam, 1-14. szám)

1918-10-01 / 1-4. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTETTE ADY LAJOS és DR MARCZINKÓ FERENC LII—LIl­. ÉVFOLYAM: 1918—19, 1919—20 TARTALOMMUTATÓ. TANULMÁNYOK, CIKKEK. 1918—19. Oldal A Schneller-féle előkészítő első osztályáról. Dr. Batta István.. 65 A középiskolai tanárság és a magyar népköztársaság. Gaal M. ............................................ 113 Búcsúszó. Gaal Mózes ............. 145 Változások a közoktatásügyi kormányban ......................... 5 Új középiskolai tanterv. Dr. Pin­tér Jenő ................................ 7 Jellemnevelés: Dr. Koczogh András .................................... 18 Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége. .s......... 21 A közoktatásügyi népkormány szózata a magyar nevelőkhöz 147 A IV. Orsz. Tanárkongresszus felhívása ................................ 185 Az iskola a forradalom útján. Dr. Dénes Lajos..................... 217 A békeszerződés és a középisko­lák. Dr. Benisch Artur.......... 49 Régi bajok és új sérelmek. Sajó Sándor .................................... 57 Távozó főigazgatók. Krompaszky Miksa .................................... 59 Megjegyzések az új középisk. tan­terv tervezetéhez. Pintér Jenő 63 1919—20. KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 1918—19. A tankerületek új beosztása. Dr. Marczinkó Ferenc .......... 6 Új tanáregyesület. Bittenbinder Miklós ................................. 9 Miniszteri rendelet a latin és magyar nyelvi érettségi dol­gozatokról. Custos................. 12 Az új tandíjszabályzat. Sza.... 13 A leányközépisk. új tanítástervei 14 Külföldi középisk.okt.-ügy. K.15, 82 Kommüniké-támadás a pesti fronton. Ady Lajos ............. 73 Megjegyzések az új tandíjrende­letekhez. Dr. Füzes Aladár.... 75 Órarend és dolgozatírás. Agárdi László .................................... 78 Háborús iskolapótlék. Kf............ 81 A nevelőmunkásoknak egységes szervezetbe való tömörítése. Ries Ferenc ......................... 116 Ben Akiba a pedagógiában. Kf. 118 A rendkívüli tantárgyak tanítása és díjazása. Medveczky István 119 leányközépisk­olai Tanáregyesü­let. Vajda Gyula. Hacker Bo­riska................................120, 171 Nequidnimis. Custos................. 149 Hadviselt Tanárok Orsz. Szövet­sége ......................... 151, 170, 206 Az »új irány« a porosz közép­iskolákban. Kf.................152, 188

Next