Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1918-1919 (52. évfolyam, 1-14. szám)

1918-10-01 / 1-4. szám

II A tanító és tanárképzés reformja 164 Az »egységesség« jegyében.... 155 Miniszteri rendelet a politikai meggyőződésnek aggodalmas­­kodás nélkül való kifejezése tárgyában ............................. 187 A középiskola a szocialista taní­tók kultúrprogrammjában. —1 192 Státusrendezés ........................ 23 Kultúra az oláh Temesvár felső leányiskolai internátusában. Andreánszky Olga ................. 64 Elnöki megnyitóbeszéd az ötven­­kettedik évi rendes közgyűlés­ről. Oaal Mózes ..................... 1 Jegyzőkönyv az LII. évi köz­gyűlésről.­ Sajó Sándor.... 18 Igazgatósági és választmányi együttes ülés az LII. köz­gyűlést megelőzően. Szőts Gyula .................................... 23 Titkári jelentés az LII. évi köz­gyűlésen. Sajó Sándor .......... 24 Pénztári jelentés az LII. évi köz­gyűlésen. Müller József......... 34 A Segélyzőalap és a Fürdőkon­­viktus vagyonmérlege és pénz­tári forgalma ......................... 40 Közgyűlési elnöki megnyitóbe­széd. Dr. Lévay Ede............ 1 Egyesületünk az utolsó 12 hónap­ban. 16.................................... 25 Rendkívüli közgyűlés ............ 29 Budapesti Kör. Petrován Oszkár 33 Tanárok Nevelő Háza (is) 43, 44, 59, 91, 132, 162, 199, 229 Bokor Ármin f. Sz. H.............. 49 Váczy János dr. f. Kem­pf József 93 Perjéssy Lajost­ Dr. Barts Gyula 96 Szilassy Hermin f. Dr. Janicsel­ József....................................... 98 Fodor Gyula dr. f. —­é........... 133 Vajticzky Emánuel dr. R. F....... 134 László Pálf. R. F..................... 135 Abudy Béla df. Matusi­k István.. 135 A Középisk. Tan. Zsemz. Szöv. matematikai és természettudo­mányi szakosztálya ............. 65 Igazgatósági ülés. M­arczinkó Ferenc..................... 83, 121, 156 Választmányi ülés. Marczinkó Ferenc----.............. 194, 223, 229 Kolozsvári Kör. Bíró Vencel.... 87 Nagyváradi Kör. Hegedűs Árpád 88 Temesvár kerületi Kör. Szent­györgyi László ..................... 89 Debreczeni Kör. Medveczky K. 158, 197 Egyesületi alapszabályok.......... 177 Baranya-Tolnamegyei Kör .... 196 A Budapesti Kör állásfoglalása 204, 231 Budapesti Kör ......................... 225 Igazgatósági ülés: Dr. Madai Gyula .................................... 67 Budapesti Tanári Kör. Dr. Roch­litz Zoltán ............................ 69 Debreczeni Kör. Dr. Papp Ferenc 71 Alleram Gyula f. Sz. F................163 Bóbita Endre f ......................... 163 Máthé György f. Sz. Gy...............209 Kiszela György f ..................... 62 Bartal Kornélf. Pataki Ják­ó.. 210 Zsitvay János­­- Kari János.... 211 Szentesy Mihály­­- Sajó Sándor 212 T.Ö. és Á. S. T. E...........60, 142, 208 Kinevezés, kitüntetés, áthelyezés, halálozás minden számban. Beöthy Zsolt ............................. 51 Oldal Oldal Az osztrák humanisztikus gim­názium ................................ 193 Az új tankönyvek ügye. Kf........ 193 Az új irány az osztrák közép­iskolákban. KF........................ 219 Irányító szempontok a fő­iskolai év tanításához ..................... 222 Indítvány. Csanádi­ Sándor .... 223 1919—20. EGYESÜLETI ÉLET. 1918—19. 1919—20. KRÓNIKA. 1918—19.

Next