Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1921-1922 (55. évfolyam, 1-8. szám)

1921-10-01 / 1-3. szám

ORSZÁGOS­ KÖZÉPISKOLAI ШК02ШЖ SZERKESZTI: DR MARCZINKÓ FERENC тивяшшшашяшшшшшаяшш LV. ÉVFOLYAM. 13* 1921 OKTÓBER 1. 1—3. SZÁM. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­EGYESÜLET. BUDAPEST, VIII., ESZTERHÁZI­ U. 14. KIADÓHIVATAL] BUDA­PEST, I., FEHÉRVÁRI­ ÚT 56/a. TARTALOMMUTATÓ. Oldal Közgyűlési meghívó....................................... 1 Székely István: Értesítők szemléje 1920/21 .............. 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK: Az első finnugor tanügyi kongresszus ................. 13 A középiskola a költségvetési vitában ................... 14 A 30 szolgálati év a nemzetgyűlésen ..................... 16 K. Tanárok sorsa ............................................................ 17 Simonyi Gyula: A gyorsírás tanítása a közép­iskolában ....................................................................... 18 EGYESÜLETI ÉLET. A Tanáregyesületek közös igazgatósági ülése. Marczinkó Andor ........................................................... 19 Az országos Középiskolai Tanáregyesület 1920/21. évi zárszámadása. Dr. Romsauer Lajos ............. 22 Kimutatás a Tanárok Nevelő Házára befolyt ösz­­szegekről. Dr. Romsauer Lajos........................... 23 KRÓNIKA. Jánosi Béla f. Hankó Vilmos .................................... 25 Tompa Árpád f. Kemény Gábor.................................. 27 Antalffy Arthur és Erdélyi J. Jenő f. Dr. Láczer I. 28 Endréd László .................... 28 Hírek ................ 29 KÖNYVSZEMLE. Horváth János: Aranytól Adyig, Medveczky Károly 31 BEKÜLDÖTT KÖNYVEK ................... 32 Tartalommutató az 1920/21. évről a boríték III. oldalán.

Next