Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1931-1932 (65. évfolyam, 1-10. szám)

1931-09-01 / 1. szám

V ЯЕУ 98 REV Ш10 TARTALOM. I. Értekezések, cikkek. Oldal Ady Lajos: A fiúközépiskolák szakaránya ................................................. I6l (—a) : Az Akadémia nagy jutalma................................................................... 242 Bf : Az 1930—31. iskolaévi értesítők szemléje............................................ 105 Balogh Béla: A szülőföldismeret tanításának alapelvei .......................... 139 Dékány István dr. : Ember- és környezetismeret a történettanításban 244 Kónya Sándor dr. : Az angol tanítás mérlege az új középiskolai tör­vény óta.................................................................................................................. 269 Nagy J. Béla: Magyar nyelvi és irodalmi oktatásunk továbbfejlesztése 65 Petrich Béla dr. : Az újabbkori irodalom tanítása a német és francia iskolákban ............................................................................................................. 3 Pintér Lajos : A latin tanítás újabb módszerének kritikai történetéhez 265 Temesi Győző : A középiskolások cserkészete az elmúlt iskolai évben 114 Az M. N. T. E. memoranduma az óraszám meghagyása tárgyában. . 186 Búcsúzó, köszöntő......................................................................................................... 2 Esztergomi ünnepnapunk ...................................................................................... 60 Új miniszterünk előtt ........................................................................................... 137 II. Figyelő. Bély Miklós : Fiúközépiskolák testnevelésének néhány adata az 1930— 31. iskolai év értesítőiből ............................................................................. 169. Dávid László : Levél egy Egyesületünkből kibujdosott barátom után Щ4 Geszti Lajos: Néhány sor az oktató filmekről............................................ 1170,­gb : Reformgondolatok a tanári szolgálat és munkakör átszervezéséről 167 (ha) : Diákok, szülők, tanárok............................................................................... 191 Holstein Gyula dr. : A középiskola az új élet jegyében.............................. 144­­ : A gazdasági válság és a tankönyvfejlődés............................................ 286 Horváth Károly: Népművelési gramofonlemezek az énektanítás szol­gálatában.................................................................................................................... 146 Jámbor György dr. : Pedagógiai hírek................................................................. 197 Kardeván Károly dr. : A magántanítás kérdéséhez ................................... 148­­ : Az új csehszlovák érettségi szabályzat ................................................. 171 Marczell Ágoston dr. : A nyári történelmi és társadalomtudományi továbbképző tanfolyam .................................................................................. 75 Péch Aladár: Iskolaügyi mozgalmak Olaszországban ................................ 150 Spectator: Lapszemle a diáköngyilkosságokról .............................................. 116 Szent-Iványi Béla dr. : Az újabbkori irodalom tanítása a berlini közép­iskolákban ............................................................................................................... 195 Szepesi Bruno : A tanulók és osztályok minősítése................................... 252 Szőts Gyula : Gyóni Géza az iskolában ............................................................ 287 A diáktragédiák............................................................................................................. 13 Magyarosan ................................................................................................................... 189 A tatai eset .................................................................................................................... 190 A középiskola a költségvetés vitájában ............................................................ 279 7 0S 0 2 1­­* pedagógiai

Next