Pajtás, 1947 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

Képes gyermek Második évf., 1. szám ■& Megjelenik 1-én és 15-én ☆ 1947. január 1. | ■ Ara 40 fillér Egy falusi gyerek Írja : Forinttal a kezemben ugrottam az újévbe!... zil­vesz­ter éjszakáján, amikor az óramutató már a tizen­kettes felé járt, én egy fényes forintost szorítottam a ma­­kamban. Pont éjfélkor, hogy az óra elő­­tte a tizenkettőt, nagyot ugrottam a pénzzel a kezemben, így ugrottam át az új esztendőbe. Ezt kell tenni, hogy egész évben pénz legyen az ember kezé­ben. A mi falunkban az öregek ezt tanácsolják, s én megfogadtam a ta­nácsukat. Azután kisomfordáltará az istállóba, mert hallottam az öregasszonyoktól, hogy újév éjjelén az állatok beszélget­nek. Elmondják, milyen a gazdájuk, s hogy vannak megelégedve vele. Szere­­ttik-e a gazdát, vagy nem? Hallgattam az állatokat. Hallgattam, de beiz’ hiába, mert megzavart a néném. Kijött a sötétbe és belerúgott a disznóólba. Azt akarta megtudni, hány év múlva vi­szik férjhez? Éppen kettőt röffent a disznó újév hajnalán, tehát két év múlva viszik. Hajnalban kimentünk a faluszélre. Ott gyűlt össze a falu gyerekserege. Mindegyikünk hozott valami zajtcsináló szerszámot: bádogtepsiket, ostort, csen­gőket, vasláncokat. Minden ház udva­rára bementünk. És zörögtünk, csö­rögtünk, durrogattunk az ostorral, csak­úgy zengett a falu! Felriasztottuk a gazdát, hadd lássa, hogyan hajtjuk be az udvarára a marhát, vagyis a sze­rencsét. Akinek az udvarában meg­fordul a sereg, az a gazda szerencsés lesz az egész esztendőben. Szép verset is hallottam nagyapám­tól. Reggel sietve mentem házról-házra és felköszöntöttem versemm­al a házia­kat. Megálltam az ajtóban és jó han­gosan mondtam­ el a köszöntőt. Eljött az a szép új esztendő, Olyan, mint egy tarka kendő- Piros petty az öröm rajta, Fekete a bánat rajta. Adjon Isten füvet, fát, Tele pincét, kamarát! Sok örömet a házban. Boldogságot hazánkban. Ebben az új évben! A kistestvérem csak ennyit tudott: Pici szivem, pici szám, Boldog újévet kíván ... Neki cukrot ad­tak, nekem pedig apró­pénzt. Úgy látszik használt, hogy fé­nyes forinttal a markomban ugrottam át az újesztendőbe, mert már az új év első napján kerestem egy kis pén­zecskét, így kezdődött az újesztendő az én falumban. Hát nálatok? Piros rózsa, tulipán. Aki írta, választ vár. Közli: Volly István. Pajkos Pista kalandja a szilveszteri malaccal

Next