Pedagógiai Szemle, 1974. július-december (24. évfolyam, 7-12. szám)

1974-07-01 / 7-8. szám

Pedagógiai Szemle A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ Szerkesztőség: 1406 Budapest, VII., Gorkij fasor 17—21. Telefon: 427-563. Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, péntek. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1374 Budapest, VI., Révay utca 16. A kiadásért felelős: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI. 1900 Budapest, V., József ná­dor tér 1.) közvetlenül vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a KHI 216—961 162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj 72,— Ft. Meg­jelenik havonta: 74.2166 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA Igazgató Számunk szerzői: dr. Bábosik István egyetemi adjunktus (ELTE) dr. Bánó István tanszékvezető főiskolai tanár (OPI) Bodnár Gábor osztályvezető (XI. ker Tanács Művelődésügyi Osztály) dr. Bodó László főigazgató-helyettes (OPI) Fábián László újságíró (Budapest) Fábián Zoltán igazgatóhelyettes (Tanítóképző Intézet, Jászberény) Faludi Kinga középiskolai tanár (Budapest) dr. Gálné Nagy Olga általános iskolai igazgató (Budapest) dr. Gosztonyi János államtitkár (Oktatási Minisztérium) Juhász Ferenc egyetemi docens (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) dr. Kelemen Elemér, a Somogy Megyei Továbbképző Kabinet vezetője (Kaposvár) Kronstein Gábor tanár (Budapest) dr. Lénárd Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár (OPI) M. dr. Nádasi Mária egyetemi adjunktus (ELTE) dr. Majzik Lászlóné ny. főiskolai tanár (Budapest) dr. Mihály Ottó csoportvezető (MTA Pedagógiai Kutató Csoport) Nagy Sándor testnevelő tanár (XI. ker. Tanács Művelődésügyi Osztály) dr. Nagy Tamás főiskolai adjunktus (OPI) Papp István főiskolai docens (OPI) Petró András, a Tankönyvkiadó Vállalat igazgatója dr. Salamon Zoltán egyetemi docens (ELTE) Szabadi Ilona főiskolai docens (OPI) Szoboszlay Miklós főiskolai tanár (OPI) dr. Tóth Béla főiskolai tanár (OPI) Vass János igazgató (Abony) dr. Vincze László egyetemi tanár (Budapest) dr. Xantus Gyuláné általános iskolai igazgatóhelyettes (Budapest)

Next