Sporthirlap, 1940. május (31. évfolyam, 33-41. szám)

1940-05-01 / 33. szám

» Hl Megérkezett a horvát válogat® tt csapat * nvirr/* wr­vnrftrivriitviAfWMWr‡›w‡iw‡iwaewwwiwww^ Bíró helyett Polgár, Finta helyett Dudás (!) került be a válogatott csapatba Polgár — Pák ózdi a hátvédpár, Toldi a középes a tár Palatínus elmaradt az edzésről — kimaradt a csapatból A keddi válogatott edzés még alig kezdődött el, amikor vitéz Ginzely Dénes szöve­tségi kapitány nevetve kérdezte tőlünk: — Tudják-e már a válogatott csa­patot ? — Égő kíváncsisággal várjuk. — Jelöltük a kapitánynak és ő már so­rolta is a horvátok ellen kiálló válo­gatott csapatot. — Csikós — Pákozdi, Polgár — Király, Sárosi ül, Balogh ►— Kincses, Sárosi dr, Toldi, Du­dás, Gyetvai. A válogatás valóban meglepetést kelt. Két új ember, Polgár és Du­dás válogatottságának körülményei felől érdeklődtünk. A kapitány a következőket mondta: — Finta lágyékfájdalmakról és daganatról panaszkodott. Megjelent ugyan a válogatott edzésen, de nem­ vetkőzött le. Ilyenformán nem is vállalkozhat a­ játékra. Már hatá­roztam is. Dudás lesz a balösszekötő, Toldi a középcsatár. Toldi, Kincses, Gyetvai, a három előretolt csatár, elég gyorsaságot, lendületet, sőt erélyt is képvisel. Toldi vasárnap is mint középcsatár mentette meg a Gammának a mér­kőzést, de Berlinben is kielégített, mint középcsatár. Ami a védelmet illeti, lehetséges, hogy a két hátvéd helyet cserél, azaz Pákozdi megy a baloldalra és Polgár pedig jobboldalra, amint majd a két horvát szélső ezt „kí­vánni" fogja. Bíró visszaesett for­májában. Ki kell hagynom. Megkérdeztük a kapitányt, mit szól a horvátok gyorsaságához és nem fél-e a csütörtöki mérkőzéstől. — Ami a gyorsaságot illeti, a magyar csapat sem fog a hor­vátok mögött maradni, legfel­jebb a két összekötőnk lassúbb valamivel a kelleténél. Megvalljuk, meglepett bennünket a magyar válogatott „új" belső hár­­masa. Nyíltan meg is kérdeztük a kapitánytól: — Miért nem mert fiatal közép­csatárral kísérletezni? Hiszen éppen az idén mondta, hogy ezt a csü­törtöki mérkőzést könnyebbnek tartja, mint az eljövendő román meccset. Tehát itt az alkalom. Elő Palatínussal, Ádámmal, vagy vala­melyik másik fiatallal, feljövőben levő középcsatárral! A kapitány körülmutatott a já­téktéren és így szólt, meglehetős haraggal a hangjában: — Tessék idenézni! Palatínus megint nera jött ki a válogatott edzésre. Tegnap külön elkértem Fábián ka­pitánytól. Meg akartam nézni, hogy mozog és az volt a szándékom, hogy őt teszem Sárosi úr és Toldi közé. Már másodszor teszi ezt velem Pa­latínus. Először tavaly ősszel hagy­ta cserben a válogatott edzéseket. Nem értem, nem elég dicsőség neki, nem elég megtiszteltetés a váloga­tott mezt. Erről, egyébként még majd a válogatott után beszélni fo­gunk. — Palatínuson kívül van még fiatal középcsatárjelölt is. — Ádámot átengedtem az után­pótlásnak. A többi még messze utá­nuk jön. — A válogatott belső hármast nem tartja-e túl idősnek? — Megvallom most már nyíltan — állott meg előttünk keményen a kapitány — még kedden délelőtt is ezt a csatársort terveztem: Kincses, Vidor, Palatínus, Sárosi dr, Gyetvai. Sajnos, ezt a tervet különféle okok miatt el kellett ejtenem, így a ruti­nos és nehéz harcokban bevált (?) belső hármashoz folyamodtam. Nem tudom, miért öregek ezek. Fontos, hogy én megbízom bennük. A kapitány ezután Tóth István­nak mondott valamit. Az edző bó­lintott és erős munkába fogta a vá­logatott csatársort. . Áfa Sül. .......SZERDA i.26 K... (szlovák) | JKr IH11| I § 2*dinár'» I 1 H l "e9,eten,kbo| 15 pfennig (német’ I I A 1 A I Olaszországbatt .... 1— j l. I illlls ül gl 111 jn Jf 1 Saerkesetfeég 5. kiadóhiva­ Amerikában .............. 4 C. 1 JffiW H W ^ J W J fl W. Budapest VIIL Bökk fflB Bf & m Sallárd-ntoa 4. aa. IH. ea. Előfizetési ára negyedévre: 1 8­­1 KWehSS' tes* d£Ü Belföldre .................ti* P­Q I ( óráig): .............. 1—S39—ZJ Északamerikába .... 4­— P­B Levélcím: P.jjck külföldre .... 3 51 P Jm Budapest 72. Poetafiék: Sf ff |á ||| | 1940 május 1 ■ Gidófalvy Pál dr.: „Európa két legjobb formában lévő csapata találkozik" A csütörtöki horvát-magyar válo­gatott labdarúgómérkőzéssel kap­csolatosan Gidófalvy Pál dr. az MLSz miniszteri biztosa a következőket mondotta: — Ma nem lehet arról beszélni, hogy ez a csapat, vagy az a csapat jobb, vagy rosszabb. Nincs különb­ség a két nemzeti válogatott között s kizárólag a pillanatnyi erőnlét, a szerencse és a nagyobb erőbedobás dönti el majd a mérkőzés sorsát. Nem tudom megmondani tehát, hogy ki lesz a győztes. Annyi bizonyos — és ezt remélem —, hogy a játék szép, élvezetes és sportszerű lesz. Nekünk magyaroknak igen kedves és kellemes a horvát labdarúgókkal való találkozás. Remélem, hogy a horvát fiúk és vezetőik jól fogják ■magukat érezni Budapesten s kelle­mes emlékekkel térnek vissza majd hazájukba. összegezve a dolgokat, elmondhatjuk, hogy csütörtökön az FTC-pályán Európa két legjobb for­mában lévő együttese találkozik. Egyébként a pécsi ifjúsági találko­zóra is ugyanazt mondhatom, mint a nagy csapatok mérkőzésére. A NYUGATI VÁLOGATOTT szerdán reggel utazik el Győrből — ahol a csapat tagjai összejönnek — Salgótar­jánba, az Észak elleni Szent Korona- Kupa mérkőzésére. A csapatot Storch József kíséri. Nagy Béla szövetségi ka­pitány csak este utazik a csapat után. A JT kedden harcolkodott a Vilmos császár­­úti helyiségéből. A játékvezetők a labda­rúgóházban ütötték fel új tanyájukat. ETI SPORTTELEPE, g I lfc ===r­=f ix., Uu.61.az Aldoxócsütörtöscön, 1940. május 2-án d. u. 5 órai kezdettel HORVÁT-MAGYAR válogatott labdarúgó mérkőzés. Délután 3 órakor Délmagyarország (DLASZ)—Budapest [BUSZ] válogatott csapatai domtan 1 órakor Délmagyarország (BUSZ)—Budapest (BIASZ) ifjúsági válogatott csapatai „Déli Végek Szent Korona Kupa*4 mérkőzése. ClauCrasí halvária IV., ker. Emerieana jegyiroda Egyetem-tér 5. El vi . ICII nCIICKi v.­ kér. Pesti Hírlap jegyiroda Vilmos cs.­út 78. Kraft Jánosné dohánya, Zápolya­ u. 38. VI.,kér. Mo­xes Mária dohányé. An­drássy-út 2., özv. Pribili Károlyné dohánya. Teréz-körút 6. VII., ker. EMKE dohánya. Erzsébet-körút 2., „Pest* jegyiroda Erzsébet-körút 18—20., özv. Madarassy Gáborné dohánya. Erzsébet-körút 23. szv. Ticsénszky Dezsőné dohánya. Erzsébet-körút 42., vitéz Sebők János dohányé. Dohány-u. 63., Pintér Ferenc dohányá. Rákóczi-út 88., Br. Bálintitz Károlyné dohányá. Rákóczi-út 29., Rausch Vilma dohányá. István-út 10. Vill., ker. „Függetlenség,Új Magyar­ság, Esti Újság" jegyiroda József-körút 5., Beringer István Oportár­-üzlet József-körút 44., özv. Kankovszky Edéné Baross-u. 1., Hónig Károly dohányé. Baross-u. 70., Rössel Ödönné dohányá. Baross-u. 134. IX., ker. Görlich Alajosné dohányé. Üllői-út 53., Czirfusz Károly dohányé. Üllői-út 46., Kassay-Farkas Dezső dohányá. Üllői-út 103., Weckinger József dohánya. Üllői-út 118., FTC pálya Üllői-út 129., Pravotinszky Vilmosné Üllői-út és Orczy-út sarok.. Varga Pálné Üllői-út, Valéria újtelep, X., ker. MTK pálya Hungária-körút XI . ker. vitéz Csukás Endre dohánya. Horthy Miklós-út 9., Zsemlye Ferenc dohánya. Budafoki­­út 10. Újpest: Újpesti TE pálya Megyeri­ út. Kispest: Kedvezményes jegyiroda. A csatárok közül csak Gyetvai mozgott jól a keddi válogatott edzésen A szemerkélő eső elől a, lelátóra menekültek a válogatott edzésre ko­rán érkező játékosok. A felhős, bo­­rongós ég alatt alig látszik, hogy esik, csak a Hungária-pálya zöld gyepe csillog gyanúsan. A csendes beszélgetést kiáltozás váltja fel, amikor Király hatalmas bőrönd alatt görnyedve megérkezik. — Ez aztán tekintély! — kiáltja Pákozdi a korábban megjött Toldi felé. — Látom, a fiatalúr hozza a te szerelésedet is ... Toldi mosolyogva bólint. Három óra előtt néhány perccel pontosan berobog vitéz Ginzery Dé­nes kapitány is. A népszerű gyúró, Takács Béla veszi észre először Gin­zery közeledését és harsány szóval zavarja be a fiukat az öltözőbe: — Gyerünk, gyerünk! Minél ha­marább kezdjük, annál gyorsabban végzünk az edzéssel! Ginzery hozzáteszi: — Úgy van, siessetek! Háromne­gyed négykor abbahagyjuk az ed­zést és gőzfürdőbe megyünk. — (Ez volt tehát a pontosság oka.) Toldi nehezen mozdul: —­ Hova siessünk? Ha később készülünk el, rövidebb ideig kell áz­nunk ... Tóth-Potya után csak Csikós és Balogh jön. Csikós akkor érkezik, amikor már indulnának a többiek kifelé. A láthatóan tréfáskedvű ka­pitány rászól: — Hallod-e, Csikós, ha a labdák­ról is le fogsz késni, mint az edzés­ről, akkor baj lesz ... Finta mirigyfájdalmaira panasz­kodik. Felmentést kap. A válogatottak tornázni kezde­nek, Potya termetét meghazudtoló köny­­nyedséggel mutatja meg a gyakorla­tokat, a rádióközvetítésre készülő Pluhár István pedig aggodalmasan nézegeti az eget. — Tavaszról kell beszélnem — mondja —, ennek pedig még árnyéka sincs jelen. Mit fognak szólni a hall­gatók, ha majd tavasz helyett bele­köhögök a mikrofonba ? ... A torna végeztével Pluhár „ku­lisszát” kér a közvetítéshez. Labda­­puffogás kellene. Potya erre tízperces k­apuralövöldözést rendel el. Vagy­ tíz labdát kapnak a játékosok és­­ Csikós alig tud me­nekülni a sok lövés elöl. A mikrofont a kapu mögé állít­ják fel, hogy el ne találja a labda. A játékosok azonban azt tartják, hogy semmi sem lehetetlen, csak technika kérdése az egész. Különö­sen Sárosi úr mesterkedik ravasz ejtett labdáival, de nincs szerencséje. Végül is Baloghnak majdnem sike­rül a dolog, de Ginzely az utolsó percben önfeláldozó — helyesebben esernyőt áldozó — mozdulattal „ki­védi" a labdát. Hja, a kapusvér! ... A kapuralövés végeztével háromfelé osztja az edző a csa­patot. A csatársor támadásokat vezet Csi­kós kapuja ellen, a fedezetek nagy háromszögben rugdossák egymásnak a labdát, a hátvédek pedig három­szögben fejelgetnek, passzolgatnak. Közben megjelenik a pálya másik végén Molnár Ignác is két ifijátékos­­sal. Két hátvédet próbál még ki a csapat végleges összeállítá­sa előtt. A két gyerek pompásan rúgja egy­ből a labdát. Ginzely meg is jegyzi: — Milyen szerencse, hogy Molnár Náci megtanítja az ifiknek mindazt, amit a nagyegyesületek edzői elmu­lasztanak. Ennek a két srácnak máris van olyan technikája, mint akármelyik válogatott hátvédünk­nek ... Az ifiken egyébként alaposan lö­t­työg a mez. Sárosi Béla — akinek­ pedig éppen csak a hónalját takarja az ing, olyan kicsi — felkiált: — Már az öltözőben megmond­tam, hogy összecserélték a mezeket. Mi kaptuk az ifikét, ők pedig a mien­ket ... A csatársor Kincses—Sárosi dr —Toldi—Dudás—Gyetvai össze­állításban rohamozza Csikós kapuját, de nem­ sok sikerrel. Az első negyedórában rendre célt tévesztenek a lövések, vagy Csikós zsákmányává válnak. A félvonalnál álló Ginzery kissé szó­,­morúan jegyzi meg: — Most látszik csak, milyen tech­nikai fogyatékossággal „rendelkez­nek“ még ezek a fiúk is. Most sem megy a lövés, pedig nincs is ellen­fél. Csoda-e ezek után, ha a mérkő­zéseken sem látunk egészséges­­ lö­vést tőlük?... A belső hármas a „mezőnyben"­ sem mozog valami biztatóan, bár lehet, csak azért, mert régi kabala, hogy az „előadás" csak akkor sike­rülhet jól, ha a „főpróbán" nem megy a játék... Gyetvai az egyetlen, akitől igazi csatárjátékot láttunk. Pompásan húzott kapura, jól is lőtt, Ginzerynek erre ez volt a megjegy­zése: — Gyetvás lő a legjobban a csa­társorból. Igazi csatár. Futtából, a­ lendület teljes kihasználásával vágja kapura a labdát... Az edzés utolsó öt percét azzal töltötték el a játékosok, hogy fogócskát játszottak a középkörben. Az idő nagy része azzal telt el, hogy Sá­rosi Béla Pákozdit üldözte — siker­telenül. Végül is dancs árán sike­rült elfognia a hátvédet és ettől fogva már változatosabb volt a já­ték. Balogh és Biró tűnt ki itt re­mek testcseleivel... Azután megjelent a vörös Taki és jelentette a kapitánynak, hogy az autók előálltak, indulhatnak a gőz­fürdőbe. Egy perc sem telt bele és üres volt a pálya. B. P. -----------------------------------------­ A TAXISOK a vasárnapi vereség után már belenyu** godtak abba, hogy a csapat menthetet­lenül kiesik az NB-ből. De hamarosan vissza akarnak kerülni. AZ ELEKTROMOS JÁTÉKOSAI ma egymás között fognak a latorca utcai pályán kétk­apura játszani. A SZEGED szorgalmasan készülődik a Szolnok elleni mérkőzésére. Csütörtökön a SzAK-al ját­szik­ barátságos mérkőzést a Szeged. Vasárnap a SzAK—REAC rangadót a Szeged—Szolnok-mérkőzés előtt játsszák le. Bombaműsor lesz tehát vasárnap Sze­geden. KÉSZÜL A KISPEST A KASSA ELLEN Hétfőn este még úgy volt, hogy a Kis­pest csütörtökön Érsek­újvárott játszik az ÉSE csapatával. A két csapat vezető­sége azonban nem tudott megegyezni s így a mérkőzés elmarad. A Kispest ezért szerdán délután 4 órakor edzőmérkőzést játszik a KAC-pályán. Ellenfele a Zug­lói Danuvia együttese lesz. Az edzőmér­kőzés után állítják össze a Kassára utazó csapatot. Máris bizonyos, hogy Nemes és Víg helyet kap a csapatban s az is való­színű, hogy Rátkai lesz a jobbfedezet, Ónody lábsérülése javul, a jeles hátvéd vasárnapi játékára feltétlenül számí­t­­anak.

Next

/
Thumbnails
Contents