Sporthirlap, 1940. október (31. évfolyam, 77-85. szám)

1940-10-02 / 77. szám

Ára 12 Hll. ~SZERDA 15 pteDnVrtémet! ^ A * I E » ^ s?erae" Franciaorsiásban ..­­.S« fr. Inwi tt W 91 «* wBL B BEg. *■■■........... Olaszországban .... 1— !. Br Szerkesztőség te kiadóidra* Amerikában ............. 4 C. WS­­^A B tál: Budapest VIII- Keii tt m ^BIB^ Ssilárd­ utca 4. se. HL era.­­mmnjrr ■* TM**~*m?m Telefon: Előfizetési ára negyedévre: ai Szerkesztőség: .... 1—OS—99 Belföldre • 7# P ^c^SBStr^ Kiadóhivatal (csak délután tesakamerikába .... k"41010” Bécsi telefon: Fiatal középcsatár a német válogatottban! Binder kimaradt Bécs, október 1. Mint ahogyan a bécsi futballszö­­vetséggel kedden este hivatalosan közölték Berlinből, a német biro­dalmi válogatott csapatot véglege­sen kijelölték Magyarország ellen. Az összeállítás érdekessége, hogy Berlinben — Binder vasárnapi nagy formája ellenére — kitartottak az ifjú középcsatár előtt, a kaisers­­lauterni Walter mellett. Walter fő­­érdeme az eredményesség és a válo­gatók nem felejtették el, hogy a finn válogatottnak egymaga öt gólt rúgott. A német válogatott így fest: Klodt (Schalke 04) — Janes (Fortuna Düsseldorf), Moog (Köln 99) — Kupfer (Schweinfurt), Schnei­­der (Waidhof Mannheim), Kitzlager (Schweinfurt) — Lehner (Augs­­burg), Hahnemann (Admira), Wal­ter (Kaiserslautern), Conen (Kickers Stuttgart), Pesser (Rapid). Tartalék: Jahn (BSV 92) kapus, Zwolanowski (Fortuna Düsseldorf) fedezet és Binder (Rapid) csatár. A csapat tengelyébe Schneider személyében olyan játékos került, aki korábban állandóan hátvédet játszott, de biztosra veszik, hogy a kullancsközépfedezet szerepében is meg fogja állni a helyét. A csapat a legjobb, amit e pilla­natban Németország kiállíthat. Az egyetlen Raftl, a Rapid kapusa az, aki bekerült volna a csapatba, ha vállsérülése nem­ teszi harcképte­lenné. A német csapat tagjai csütörtö­kön adnak egymásnak találkozót Bécsben. Csütörtök este együtt színházba men­nek és pénteken, dél­előtt utaznak el Budapestre. A csa­patot Xandry­er és Herberger ve­zeti a magyar fővárosba. H. O. KISOT-bajnokság Kölcsey g.—Madách g. 11:2. (3:1) KISOK-pálya. Vezette: Ujjváry A. Kölcsey g.: Varga — Maga I, Miklós — Székely, Korbéh, Kovacsóczi — K­o­eenfeld, Hernes, Szabados, Vig* Magya­rosi. . , Madách .g.: Bertzi Ecker. Hajó*? — Koppány II, Németh, Kristóf — Esz­tergomi, Kollár, Koppány I, Hermándi, Kelemen. Az I. félidőben még tudta magát tar­tani a Madách g. Gólllövő: Szabados (4), Hentes (3), Vig (3) és Magyarosi, ill. Kollár és Koppány I. Jó: Magai, Ko­vácsodéi, Vig és He­mos, illetve Németh, és Esztergomi. Árpád g.—Verbótczi g. 0:0 Vörösvári­ út. Vezette: Németh L. Árpád g.: Pálmai -- Balás, Szemes — Horváth, Pribil, Nyári — Hol­bauer, F­odra, Preiler, Jánosi, Szentmártoni, Verbőczi g.: Márkus — Bogdán, Ja­­necka — Scholtz, Bánkuti, Novakovszki — Hegedűs, Kövesdi, Forgács, Elek, Kun tér. Mindkét csapat idényeleji gyenge já­tékot mutatott. Igazságos eredmény. Jó: Szeder és Jánosi, illetve Hegedűs és Elek. A Nagyváradi AC csapata a szövetségben A Nagyváradi AC teljes csapata Strüger és Rónay vezetők kalauzo­lása mellett hétfőn későn este fent­­járt a Magyar Labdarúgók Szövet­sége székházában. A miniszteri biz­tos fogadta és vendégelte meg a nagyváradi labdarúgókat. Vitéz Ginzely Dénes szövetségi kapitány Bodolával mindjárt félrevonult egy kis eszmecserére, azután a magyar vezetők, edzők stb. ismerkedtek a váradi fiúkkal. Este mivel a nagyváradi magyar fiúk még nem láttak magyar filmet — az egyik filmszínházba mentek a szövetség vendégeiként. A NAC csapata — Bodola kivételével — kedden este utazott vissza Nagyváradra. Budakalász—MÁV Előre 7:3 (6:2). Ba­rátság-­os mérkőzés. C­TI SPORTTELEP | | % |«r fln6|.ÚT 129.07-1940 október 3-én, szombaton d. u. 3 és október 6-án vasárnap d. u. fél 2 órai kezdettel NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VIADAL­émetország-Magyarország válogatott versenyzői között. Október 6-án, vasárnap dálután 3 órakor Ném­­etország-Magyarország nemzetek közötti válogatott labdarúgó mérkőzés. Jegyek elővételben válthatók: IV. ker., Emericana jegyiroda, Egyetem-tér 5. V. ker , Pesti Hírlap jegyirodája Vilmos cs.­út 78. Okolicsányi Rudolfna dohányé. Deák Ferenc-u. 14. VI. ker., Mojzes Mária dohányé. A­ndrássy­ út 2., vitéz Szittya Ernőné dohányé. Aréna-út 44., özv. Pribill Károlyné dohányé. Teréz-körút 6. VII. ker., EMKE dohányé. Erzsébet-körút 2., „Pest 4* jegyirodája Erssébet­­körút, özv. Madarassy Gáborné dohányé. Erssébet-körút 23., „Népszav#44 jegyirodája Erssébet­­f­öru­t 36., Sav. Tiesénszky Dezsőné dohányé. Erzsébet-körút 42., vitéz Sebők János dohányé. Dohány-u. 63., Sohár Jánosné dohányé. Dembinszky-u­. 10., dr. Bálintitt Károlyné dohányé. Rákóczi-út 29., Pintér Ferenc dohányé. Rákóczi-út 88., Rensch Vilma dohányé. István-út 10., Sav. Dongán Károlyné dohányé. Hernád-n. 31. Vill. ker., „Függetlenség**, máj Ma­gyarság**, „Esti Újság** jegyirodája József-kürút 5., Beringer István sport­­.. árn-üzlet József-kürút 44., Cholnoky Lászlóné dohánya. Sándor-tér 2., Mesterházy Nagy Imréné papirf­zlet Kun-n. 12., Tőzsér Károlyné dohánya. Öröimvölgy-u. 1., Hőnig Károly dohánya. Baross-u. 70., Miss Téth Zoltánná Baross-u. 120. IX. ker . özv. Róth Mihályné dohánya. Ráday-u. 3., „MEPHOSZ44 színhásjegyirodája Ráday-u. 12., Magyar Mihály dohány­­elosztója ■’llér­át 19., Cairina Károly dohányá. Üllői-út 46., Gőrlich Alajosné dohányá. Üllői­­út 53., Kassay Farkas Dezső dohányá. Üllői-fét 108., Weckinger József dohányá. Üllői-ét 113., FTCes pálya Üllői-út 129., Pravotinszky Vilmosné dohányá. Üllői-ét és Orczy-ét sarok. XI. ker., vitéz Csikás Endre dohánya. Horthy Miklós-dt 9., Zsemlye Ferenc dohánya. Budafoki-út 10. Újpest: UTE-pálya Megyeri-ét. Kispest: Kedvezményes jegyiroda. Csepel: Teli divatfislet Rákocsi Ferenc-ét 38. Csütörtökön érkeznek az olasz ökölvívók Az ökölvívósport sorom következő nagy eseménye, a magyar-olasz viadal szom­batok­ felé lesz Budapesten. A nagy ér­­deklődéssel várt viadalt a vámwligtati cirkuszban bonyolítják le. Vendégeink, az olasz ökölvívók már csütörtökön este Budapestre érkeznek, hogy teljesen kipihenve léphessenek szombaton a szorítóba. A magyar fővá­rosba sölépülő olasz csapatban csak any­­nyi változás lesz, hogy az eredetileg ki­jelölt Staletti helyett Profetti Emilli­ indul a vál­tósúlyban. Ezzel a változással így fest az olasz csapat légiiúlytól felfelé): Paesani, Paoletti A., Bonetti, Proietti, Proietti E, Palmarini, Cornago, Chiesa. Bodola Gyula vállalná... A román válogatott egykori erőssége nem vágyik Pestre, újra Nagyvára­don szeretne elhelyezkedni és sokat vár a NAC-tól A válogatott csapat keddi edzé­sén a legtöbb játékos régi ismerős­ként üdvözölte a két új kerettagot, Spielmannt és Bodolát, a Nagyvá­radi AC két kiváló csatárát. Bodola Gyula mellé telepszünk az öltöző padján. Bodola egész­ halk- szavú, csendes, szerény fiú. — Igazán meglepett a szövetségi kapitány úr előlegezett bizalma — mondja. — Nem vártam­, hogy be­kerülök a keretbe, hiszen senki sem győződhetett meg az utóbbi hetek­ben arról, milyen formában vagyok. Elmondja, hogy a bécsi döntést követő harmadik napon már Nagy­váradon volt. Azelőtt játszott ko­moly­­mérkőzéseken. Nagyváradon azonban csak bará­tságos meccseken vett részt. — Vasárnap Diósgyőrött már egészen jól ment a játék — újságol­ja. — Úgy érzem, nincs baj az erőn­létemmel s ha a kapitány úr beállít a csapatba, nagy örömmel vállalom a játékot. Megtudjuk Bodolától, hogy a Brassói CFR-ben kezdett futballozni még gyerekkorában, majd átment a Brassovia-ba. Azután hét évig ját­szott a NAC-ban, onnan elhívták a bukaresti Vénus­ba. Most ismét ked­ves csapatában, a NAC-ban ját­szik... Polgár Gyuszi megkérdi Bodolá­tól: — Hány éves is vagy, druszám ! —• Huszonnyolc — hangzik a vá­lasz. — Szóval nem vagyok már fiatal gyerek. Bodola sokszor játszott a román nagyválogatottban, legutóbb azon­ban — a magyarok elleni mérkőzé­sen — csak a B) csapatban kapott helyet. — Ez volt az a mérkőzés — me­séli —, amelyiken 5:1-re vertük a magyar B) válogatottat s ugyan­akkor Pesten a magyar A) váloga­tott 2:0-ra győzött a románok ellen. Akkor­­ azért nem kerültem be a nagycsapatba, mert a szövetségi kapitány valamiért neheztelt rám. (Emlékszünk erre a kettős mér­kőzésre. A román nagycsapat két összekötője igen gyengén játszott. A román szövetségi kapitány a mér­kőzés után már hiába tépte a haját, hogy Bodolát nem hozta el az A­ csapattal Budapestre.) Bodola most a csapatáról beszél. — Meglátják, milyen jó kis csa­patunk lesz nekünk Nagyváradon. Egy-két nagyon tehetséges új játé­kosunk van, ha ezek összeszoknak a régiekkel, Nagyvárad igazán ko­moly csapattal dicsekedhet majd. Bodola szülei Brassóban élnek. Ő maga azelőtt Nagyváradon a városi vízművek tisztviselője volt. Szeret­né, ha újból ugyanott dolgozhatna. Arra a kérdésünkre, hogy van-e szándékában budapesti csapathoz jönni, így felel: — Nincs! Nagyon jól érzem ma­gam Nagyváradon, semmi okom sincs, hogy eljöjjek onnan, ahol mindig szerettek. Bodola ezzel már búcsúzik is. Megy ki a pályára a többiekkel. Kincsessel, Boldizsárral, Gyetvaival, meg a többi magyar fiúval. Ezután már nem ellenük, hanem velük fog játszani a magyar nemzeti váloga­tott csapatban. Bodola és Spielmann rész­vételével egyórás edzést tartott a Válogatott keret* Vitéz Ginzely érdekes megállapításai a válo­gatott csapat bírálóiról és a belső hármas gyenge játékáról s ' ■ ■: ' : i a • ’1 1­­ •<’ Ebben Kiszely a célpont. Ezután a fedezetek és a hátvédek külön-külön a labdaelrúgó gyakorlatokat végeznek,­­­­a csatárok a felső kapu elé sorakoz­nak és a két szélső beadását kapás­­­­ból durrogtatják a Boldizsár által védett kapura. Ezt egy idő múlva a mozgásból való kapuralövés váltja fel. A kapitány egészen a Kincses olda­­­­lán lévő szögletzászlóig húzódik fel és onnan figyeli a csatársor mun­káját. Főleg Bodolán és Spielmannon van a szeme. Tetszik is a kapitánynak Bodola. — Hallatlan érzékkel küldi kapura minden helyzetből a labdát — mond­ja elismerőleg. Megk­é­­e­ztü­k a kapitányt, mik a tervei a válogatottal. — Még semmi véglegeset nem, mondhatok. A Kiszely—Gyetvai szárnyat azonban valószínűleg meg­hagyom. Majd a szerdai kétkapus edzésen meglátom, hogy a belső­­hármasnál hogy állunk. Azonkívül Lázárral fogok még egyszer nagyon komolyan beszélni, mert Pákozdi­ gyengébb játéka az ő játékának a­­ függvénye is volt. I A válogatott csapat könnyű leve­­­zető mozgással fejezte be az edzést,­ majd a kellemesen sűtött öltözőben­­ és tussolóhelyiségben ért véget a I mozgás. Utána a válogatott keret az üllői úti vendéglő éttermébe vo­nult át, ahol a Nagyváradi AC csa­patával együtt uzsonnázott. (A NAC egész csapata és vezetői is vé­gignézték az edzést.) Ma, szerdán délután az I­llős­úton a Tipográfia csapatával játszik a válogatott csapat 3x30 perces edzőmérkőzést. Pénteken ismét a népligeti székes­fővárosi diáksporttelepen lesz a vá­logatott előtti utolsó edzése. Kedden délután fél 4 óra felé kezdtek a székesfővárosi diáksport-­­telepen gyülekezni a válogatott ke­ret tagjai. Kiss Imre testnevelő ta­nár, a pálya gondnoka a tőle meg­szokott kedvességgel fogadja a máj­­gyar válogatott játékosokat. A házi­­gazda különösen Pákozdit üdvözli örömmel. — Mint kis­gyermek, az én tanít­ványom volt ez a nagy darab fiú — mondja. — Hogy megnőtt! Pákozdi igen rosszkedvű. Elkeseredetten mondja: — A válogatott óta nem tudok aludni. Úgy bánt, hogy rosszul ját­szottam. Az elmúlt évek során olyan sportszerűen éltem, mint aho­gyan a legszigorúbb előírás mondja és mégis ilyen rosszul játszottam. Vasárnap a németek ellen, ha be­állít a kapitány úr, nagyon-nagyon szeretnék javítani. Kiszely felöltözötten áll az ajtóban: — Várom a kapitány urat. Beteg vagyok. Kiss Imre testnevelő tanár fo­gadni akar Lapajjal, hogy úgyis le­vetkőztetik. Kiszely először fogadni akar, de azután elneveti magát: —­ Igaza van tanár úr, edzeni kell! A ferencvárosi játékosok felszere­lése csak 4 órakor érkezik meg. Ekkor már mindenki jelen van. A kapitány Gyetvait korholja, mert azt a jelentést kapta róla, hogy a válogatott előtti péntek éjjel kimaradt: — Ha bebizonyul, hogy ez igaz, Gyetvás, olyan büntetést húzok rád, hogy belebékülsz. Sáros­­di nem vetkőzik le. A kezén kisebb műtétet hajtottak végre. A kapitány így szól hozzá: — Szerdán okvetlenül látni akar­lak a kétkapus játékon. Pont 4 órakor vonul ki a válogatott keret: Boldizsár, Pákozdi, Pósa, Bíró, Lázár, Polgár, Sáros f­ál, Balogh I, Kincses, Spielmann, Bodola, Finta, Kiszely, Gyetvai. Először egy gyenge kör, azután egy erősebb kör futás következik, a vé­­bén­ 100 méteres vágtával. Sáros­ TV és Kiszely van elöl, Sáros f­úl egy méterrel győz. Ezután tornagyakor­­latokra áll körbe a gárda és mint­egy húsz percig különféle célgim­­nasztikai gyakorlatokat végeznek. Eközben a kapitány az elmúlt vasárnapi mérkőzésről és az azóta eltelt két nap eseményekről ezeket mondja nekünk a pálya szé­lén: — Szívesen veszek minden tár­gyilagos bírálatot, amely a­ váloga­tott csapatra, összeállítására, vagy játékára vonatkozik. De nem érde­kelnek azok a támadások, amely­ek­ a válogatott csapat angol rendsze­rét támadják vagy abban látják a döntetlen okát. Ezek annyira szak­szerűtlenek, annyira személyes érvek, hogy a magyar válogatott ügyét csak hátráltatnák, ha adnék is rájuk valamit. Ezek a rendszeri támadók például hozsannát zengtek a Ferencváros Pataki-rendszerének, amellyel a zöld-fehérek három mérl közösen rúgtak hat-hat gólt. Most a válogatottat, amelyben nyolc ferenc­városi játékos játszott, amely 90 százalékban ugyanazt a rendszert játsza, emiatt támadják, ahelyett, hogy a csatársor belső hármasának tehetetlenségét ostorozták volna. A válogatott keret nagy kört alkot és fogócskát játszanak. Somogyi, Jysiis, Szil­­vássi összeállításban utazik a magyar hölgy, válóig tolt szerdán dél­ben A jugoszlávok ellen győztes ma­gyar hölgycsapatra újabb feladat hárul. Berlinben a németek ellen döntőt játszanak a Mária királyné­kupáért. A mérkőzésre pénteken, szombaton és vasárnap kerül sor. A magyar csapatot kedden állí­totta össze Tóth László dr szövet­ségi kapitány. Eszerint a magyar színeket Berlinben Somogyi Klári, Jusits Ilonka és Szilvássy Edit kép­viseli. Körm­öczy Zsuzsi útlevél­nehézségek miatt nem kerülhetett szóba. A kapitány a csapatról eze­ket mondta: — A jelenlegi körülmények között ez a legerősebb csapat, amelyet Berlinben ki tudunk állítani. A né­metek összeállításáról még semmi hírünk sincs. Valószínű azonban, hogy a német bajnokságot nyert Rosenow játszani fog, őt pedig Ju­su­s Meránban két szetben megverte. Ezen keresztül tehát reménykedés­sel nézek a találkozó elé. A magyar hölgycsapat szerdán délben utazik Berlinbe Tóth László dr vezetésével. ■ n Trogw.ii öt seffed­­estert és hat korlátozott jogú seffedm­estert avattak a testnevelő taná­rom részére rendezett teni­szmester vizs­gán. (A korlátozott jogú segéd­mester csak a­ saját iskolájának növendékeit oktathat­ja teniszezésre.) Mesteri címet egy jelentés­ kezd­tem kapott.

Next