Sporthirlap, 1941. augusztus (32. évfolyam, 61-69. szám)

1941-08-02 / 61. szám

Ára 12 Ilii. f Ia __1 SZOMBAT wmimimmas&emaBUBi gj j& ij . ^ 1941 ang^isztiu­s Amerikában IC.' ■ tál: Budapest, VHI. Rnkk i p li^jJr­e r Szilárd­ utca 4. az. TCt, ean. Előfizetési Ara negyedévre: fi gSa Saertceaztöség ., MIMI Belföldre .................... 2.70 P § JSBSMr *. Kiadóhivatal (csak délutá­ m pörtugi) 1—3S9—7T Északamerikába .... 4.­P g p. Levélcím: Egyéb külföldre .. 350 P Budapest: 72. PostaMk: K Legújabb hírek Kalocsaidr az Újpest Mégis a Gammáé a szipkafrontról új balszélsője a kispesti Tóth 1€ ?w®^ mérlőüléssel ma este kezdődnek az ökölvívó bajnokság küzdelmei Podány, Bogács, Darai, Bondó, Csapagya, Frigyes, Bene, Vojinovits, Kocsis, Torma II, Mándi, Csontos, Szigeti, Jászai, Homolya, Szolnoki és a többi ökölvívó éllovas a szárítóban Az ökölvívó CsB-n kívül a leg­nagyobb érdeklődést mindig a leg­nagyobb hazai egyéni ökölvívóver­seny, az országos egyéni bajnokság váltotta ki a közönség köréből, így van ez most is... Hiszen leg­jobbjaink lesznek ott, a szorítóban, hogy kiharcolják a bajnoki címet. A várható kemény küzdelmeken kívül külön érdekessége lesz a via­dalnak, hogy azt körmérkőzés for­májában rendezi meg ezúttal a MÖSz. Minden súlycsoportban min­denki összekerül mindenkivel. A mérkőzéseket pontozzák és a leg­több pontot szerző ökölvívó nyeri a bajnokságot. A bajnoki viadalt három fordulóban, ma este, vasár­nap délelőtt és vasárnap este bo­nyolítják le. NYOLC BAJNOKSÁGRA 32 PÁLYÁZÓ A bajnoki viadalban részvevő 32 ökölvívót — kétségkívül a leg­jobbakat — a MÖSz bizottsága je­lölte ki. Ökölvívóink egész nyáron at edzésben voltak, hogy a bajnok­ságon és az utána következő EB-n a lehető legjobb formájukban ve­hessenek részt. A MÖSz ugya­nis a bajnoki versenyt a szeptemberre tervezett EB előkészítő versenyé­nek tekinti s ennek alapján szeretné összeállítani az Európa-bajnokság­­ban résztvevő csapatát, ökölví­vóink ezúttal tehát nemcsak a bajnoki címért küzdenek, hanem az EB-válogatottságért is. Ezek után nyugodtan megállapíthatjuk, hogy óriási harcra van kilátás. Az előjelek szerint minden súly­csoportban hatalmas küzdelem, vér­beli „bunyó" lesz. Ez természetes is, hiszen a szorítóba lépő ököl­vívóink között alig van különbség. Egy-két kivételtől eltekintve, szinte azt mondhatnánk, hogy nincsen előre elkönyvelt bajnokság. A 32 közül legalább húsz esélyes akad a bajnoki címre... A légsúlyban Podány, Kiss és Varga mellett a szolnoki Miriszlay is igen tehetséges. A harmatsúly­ban Bogácsot könnyen megszorít­hatja Artner és a debreceni Darai. A pehelysúlyban félelmetes mezőny gyűlt egybe. Frigyes, Bondi, Csa­pógya, Daróczi! Ki tudná előre megmondani, ki lesz a győztes, óriási harc lesz a váltósúlyban is. Itt Torma II, Mándi, Korányi és a szolnoki Csapó feni egymásra a fogát. Ha Torma II győz is, alapo­san meg kell harcolnia. A helye­zésekért azonban késhegyig fog menni a küzdelem. A középsúlyban Csontos a legjobb, bár Farkas, Nyirati és Kass is kemény fiú... A félnehézsúlyban Szigeti legnagyobb ellenfelének Jászai ígérkezik. A nehézsúlyban Homolyát, klubtársa, Mogyoródi szeretné megszorítani, Mogyoródit és Homolyát pedig Szolnoki és a csepeli Varga. AZ FTC HÁROM BAJ­NOKSÁGRA SZÁMÍT A bizakodás minden egyesületben n­agy. A BTK esküszik Torma II-re, Kocsistól is „betörést" várnak a magdolnavárosiak. A BVSC Po­­dányben, Benőben, Vojvonítsban látja, bajnokait­ a WMTK Sisstől, Bogácstól, Banditól és Jászaitól remél első helyezést. A BSzKRT Frigyesben bízik. — Mi — mondja Szántó „Csöpi", az FTC segédedzője — három baj­nokságot várunk. Csontosét, Szige­tiét, Homolyáét. Aztán Mándi is „megkeverheti“ a váltósúlyban a dolgokat, ha szabadságot kap és indulhat. ■— Szigeti —­ mondja még Szántó ■— meglepetés lesz. Nagy szorga­lommal edzett és kitűnő formában van. Mogyoródi ezeket mondja: — Ha Homolyát nem is verem meg, az első három között ott le­szek. Úgy érzem, sohasem voltam még olyan jó erőben, mint most. Ha még megemlítjük, hogy titok­ban Debrecenben (Darástól), Ko­lozsvárott (Polisitől) és Szolnokon (Miriszlavtól) is várnak meglepe­tést, akkor nyugodtan elmondhat­juk, hogy ilyen küzdelem, amilyen most lesz, még nem volt ökölvívó bajnoki viadalon. MA ESTE 16 MÉRKŐZÉS! A bajnoki viadal első forduló­jára ma este kerül sor. A műso­ron 16 összecsapás szerepel. Légsúly: Varga BSzÁKRT—Kiss WMTK, Podány BVSC—Miriszlay (Szolnoki LE). — Harmatsúly: Szabó BSzKRT—Darai DTE, Bo­gács WMTK—Artner BVSC. — Pehelysúly: Bondi WMTK—Csapo­gya MPSC, Frigyes BSzKRT—Da­róczi (Kolozsvári Vas­) — Könnyű­­súly: Poprocsi (Lapterjesztők)­— Vojnovits BVSC, Bene BVSC—Ko­csis BTK. — Váltósúly: Torma II— BTK—Barát WMTK, Mándi FTC— Csapó (Szolnoki LE). — Közép­súly: Nyirati WMTK—Farkas BVSC, Csontos FTC—Kass MÁVAG. — Félnehézsúly: Szigeti FTC— Pálfi (Kolozsvári Vas.), Jászai WMTK—Úsze RPLE. — Nehézsúly: Homolya FTC—Varga WMTK, Szol­noki BSzKRT—Mogyoródi FTC. Ha a kijelölt ökölvívók közül valamelyik bármilyen oknál fogva nem szerepelhet, akkor a tartalékok állnak a szorítóba. A tartalékok névsora így fest: légsúly: Hámori FTC, harmatsúly: Horváth BSz­KRT, pehelysúly: Szelezsán WMTK, könnyítsúly: Strincz BSzKRT, vál­tósúly: Korányi MAFC, középsúly: Szalay BSzKRT, félnehézsúly: Né­meth WMTK, nehézsúly: Varga MAFC. A versenyzők és a tartalékok ma este fél 7 órakor gyűlnek össze a mérlegelésre az NTE öltözőjében. A bajnoki viadal ma esti első fordu­lója fél 8 órakor kezdődik az NTE szentkirály utcai tornatermében. Titkos jobbszélsőt játszik ma este a Kispestben a WMFC elleni Szt. István Kupa-mérkőzésen Gazdag (BVSC) és Nagy (Hun­gária SC) a Kispesthez került Sok új arcot fogunk ma este látni a Kispestben a Szent István­ Kupa megnyitóján, a Kispest- WMFC találkozón. Nem kevesebb, mint öt, esetleg hat új játékost szerepeltet a Kispest. A kispestiek kapujában is „új fiú" áll, Odor, a kézilabdázók vá­logatott kapusa. A balhátvéd he­lyén Gazdag, a BVSC többszörös amatőrválogatott játékosa mutat­kozik be. Ulicska lesz a balfedezet. A pestszenterzsébeti Mészáros fogja irányítani a támadósort és Nagy, a Hungária SC játékosa lesz a bal­­szélső. A Kispest egyelőre csak keretet állított össze a WMFC ellen. A WMFC elleni összeállítás a hírek szerint valószínűleg ez lesz: Odor — Monostori, Gazdag — Füzesi, Szabó II, Ulicska — Titkos, Nemes, Mészáros, Beke, Nagy. Balfedezet­ben szó lehet Hidasi játékáról is, bár Hidasi nemrégiben műtéten esett át. Az öss­zállítás érdekessége az, hogy Titkos jobbszélső lesz, noha Titkos sokszor játszott már jobb­­széle­t. A fiatal Kovácsot még nemigen akarják ilyen erős mér­kőzésen játszatni.­­ Szombaton esetleg még leiga­zolunk egy-két játékost — mondta Erhardt Jenő vezetőségi tag — és ha ez sikerül, akkor másképpen fog festeni a csapatösszeállítás. Sátoral­­ja ú­jhalven szent a béke Návay és a MÁV SAC között. Návay ismét elvál­lalta az edzések vezetését. Az egyesület vezetőségre lázasan kutat jó játékosok után és máris leifgazoltatott két tehetsé­ges fiatalt. Az egyik Csákó, az újhelyi gimnázium remek fiatal kapusa, a másik Erdélyi, aki szintén újhelyi fiú. MA ESTE: a Szent István Kupa nyitánya villanyfénynél VASÁRNAP: sorsdöntő mérkőzések az NB I-be jutásért Kezd hagyományossá válni az a szokás, hogy a Nemzeti Bajnokság őszi fordulóját a Szent István­ Ku­­páért folyó esti mérkőzések vezetik be. Ezeknek az esti, villanyfénynél játszott mérkőzéseknek több szem­pontból is nagy a jelentőségük. Egy­részt ízelítőt adnak élcsapataink for­májáról,tájékoztatnak közönségnek és egyesületi vezetőnek egyaránt arra vonatkozólag, hogy melyik csapat, hol szorul még erősítésre, megmu­tatják, hol vannak még gyenge pon­tok, másrészt pedig — s talán ez a fontosabb — komoly sportot nyújta­nak. Ma, szombaton este kezdődik az esti mérkőzések sorozata, a WMFC és a Kispest összecsapásával. Ezután sorra következik majd a többi mér­kőzés, egészen a döntőig, amelyet szorosan követ azután a bajnoki mérkőzések sora. A hétvégnek azonban nem ez az egyetlen futballeseménye. Két sors­döntő mérkőzés is kerül sorra vasár­nap. Ezek lesznek hivatva eldönteni, hogy melyik csapat is legyen az NB I 15. és 16. tagja. A mérkőzések részletes műsora a következő: WMFC—KISPEST Elektromos­ pálya, szombat három­negyed 9. Vezeti: Újvári WMFC: Szekeres — Kállói, Sza­lay — Bakos, Gere, Dudás — Rökk (Pintér), Marosvári, Szabadkai, Jáger, Tihanyi II. Kispest: Fodor — Monostori, Gazdag — Füzesi, Szabó II, Ulics­­ka — Titkos, Nemes, Mészáros, Beke, Nagy. Két olyan csapat mérkőzésével kezdődik a Szent István-torna, ame­lyek egyike sem erősített a nyári szünet folyamán. A WMFC úgyszól­ván változatlanul a tavalyi gárdájá­val száll harcba, a Kispest pedig­­­ elvesztette néhány egészen kiváló játékosát. Az elmúlt évben is ezzel a mérkő­zéssel kezdődött, s akkor a Kispest kerekedett felül. Ma inkább a csepe­liek felé integet a győzelem pálmája. Azon fordul meg a mérkőzés sorsa, hogy a piros-feketék mennyire he­verték ki Kincsesék elvesztését. Sze­rintünk hiányozni fognak, s ezért jóslatunk: 4:2 a WFC javára. DVAC—MÁVAG Pécs, vasárnap 5 óra. Vezeti: Szőke II Pécsi DVSC: Grozdics — Bencze, Loos — Ónodi I, Krivícz, Keller — Radnai­i, Szika, Ónodi I, Ujj, Csirke (Keszler). MÁVAG: Tihanyi — Varga, Fá­­czán — Kaltenecker, Kéri, Stein­­bach — Stiffel, Opata, Némteh H, Tőllei, Nagy. A tavalyi NB II két második h©e­lyezettje csap össze — ezúttal első­ízben — a nagy tétért, az NB I-be való bejutásért. (A második mérkő­zésre — mint ismeretes — egy hét múlva kerül majd sor.) Mind a két csapat nagy akarással és igyekezettel készült az osztályo­zó­ra. Most majd kiderül, melyikük igyekezett jobban. Érzésünk szerint a MÁVAG egy­ségesebb csapat, mint ellenfele, s ez a körülmény alighanem kiegyenlíti a hazai pálya előnyét. Jslatunk ezért: 2:2. SzVAK—UAO Szabadka, vasárnap 5 óra. Vezetis Palásti SzVAK: Simon — Pertits, Zsárd, Jakab, Bogár, Hegedűs — Balázs 1, Kecskés, Nemere, Kecskés II, Ke­nyeres. UAC: Lukács — Csillag, Vinal — Fehér, Gergely, Ramos — Molnár (Schneider), Tikmayer, Jakus, Lu­­kasics I, Barta. Ez a mérkőzés már a második összecsapás a két csapat között, te­hát végleg eldönti azt a kérdést, hogy melyik egyesület fogja képvi­selni a Délvidéket az NB I-ben. Az első mérkőzésen — nagy meglepe­tésre — az újvidékiek győztek, s nemcsak győztek, hanem négygólos előnnyel utaznak most Szabadkára a visszavágóra. Az kétségtelen, hogy a SzVAK most nem fogja olyan könnyen ven­ni a játékot, mint az első mérkőzé­sen, nagy kérdés azonban, hogy ez a nagy igyekezet és a hazai pálya előnye elég lesz-e az UAC mindent elsöprő lelkesedése ellen. Vélemé­nyünk szerint a győzelemhez igen, a kiegyenlítéshez azonban aligha. Jóslatunk 3:2 a SzVAK javára. • A kánikula egyre tart, úgyhogy melegítő még nem szükséges, a fel­­hősödésre vtaló tekintettel azonban az esernyőt „melegen," ajánljuk. Li­monádét, fröccsöt és sört a hely­színen is lehet majd kapni, ezt ne cipeljük magunkkal. Már csak azért sem, mert esetleg felmelegszik... Egyébként: jó szórakozást és jó sportot kívánunk. Elektromos­ pálya Latorca-u. Esti mérkőzések a Szent István kupáért Augusztus 2-án, szombaton este háromnegyed 9 órakor WMFC—Kispest előtte fél 8 órakor WMFC-Kispest kölyökcsapatainak mérkőzése Helyárak : Ülőhely 3.­, 2.50 és 2.- P. Allóhely 1.— P és 80 fillér Jegyek a szokásos elővételi helyeken olcsóbban kaphatók Kassán sok baj van a KAC se a Rá­kóczi portáján. A KAC-ból Schenszky és Jeles a Kassai Vasutas felé kacsm­u­stató Kertész már elment a DiMÁVAG-ba, K­ált hely a gerely miatt dobja a futballt. Népkó Budapesten van és itt akar elne- A Rákócziiból is útra készen áll két-három játékos Miskolc, illatva Debrecen felé.

Next

/
Thumbnails
Contents