Sportul Popular, iulie 1945 (Anul 1, nr. 61-91)

1945-07-01 / nr. 61

Avion acelui campion d­­irn trecut Pr. ALUNIȘ — Condiție 427.00 lei — 1700 m. DORINA MEA (Sam Worthy și Dorita Mea), apar­ține raidului Slătiic, antrenată de S. Corol. Pr. I 280.000, II 84.000, III 42.000 lei Tribună: 1, 14 — Peluză 11, 13. 455 Dorina M. 1 1700Catană 244.4­­30.7 151 15 425 Uda 2 1720 Stanciu Gh. 47.2 37.2 30 1­34 450 Suveica 3 1800 Postolache 48.2 33.4 71 115 438 Nise­ 4 1800 D. Popa 44.6 31.4 76 1­47 Pr. FARICESTI — Record LINCON (Armagd şi Limlom), aparţine Grajdului alei, antrenat de Gh. Stelescu. Pr. I 245.000, II 74.000, III 37.000, IV 19.000 lei Tribună: 38, 70, 92. Peluză: 33, 48, 46. 441 Lincoln 1 1700(ih. Stelescu 242 *35.3 74.10^ 428 Florioara 2 1780 Dragotescu 44.2 32.2 576 678 441 Neptun 3 1700 Toderaș 44.5 36.8 326 13^ 447 Emigranta 4 1740 A. Szabó 46.3 35.6 68 7° 455 Vega 1780 Dobrescu 46.7 33.6 79 75 423 Ajax 1760 Zwillinger 47 2 35 163 162 447 Decebal II 1700 Ghinea 47.4 38.5 32 35 441 Liliana 1760 Brailovsky 49.6 36.4 144 134 421 Vedea 1760 Bota dep. — 405 46? 323 Hatm. Florea 1740 Crainic dep. — 72 57 446 Gabila 4740 Gram oprit — 192 178 451 Dalia Worthy 1660 Corol 41.8 31.9 92 76 Pr. CHINAREA — Condiţie AVION (Avanti II şi Cartuşel), aparţine d-lui M. lonescu, antrenat de M. Cercasoff. Pr. 1 525.000, II 158.000, III 79.000 lei 434 Avion 1 2220 Cercasoff 313.11­­27.2 10 12 453 Szeged 2 2220 Tassopol 13.7 28 89 6? 424 Herzchen 3 2160 Grunwald 1 7 31.2 128 64 Pr. DESCULŢA — Record 533.000 lei — 2100 m. PUSA (Paytos şi Bistriţa), aparţine d-lui L. Suru­­ceanu, antrenată de F. Voronin. Pr. I 350.000, I 105.000, III 52.000, IV 26.000 lei Tribună: 39, 22, 58. Peluză: 34, 23, 55. Event Tribună 175. Peluză: 185. 445 Puşa 1 2160 Suruceanu 817.6­­31.5 205193 Pr. NICOLAE FLEVA — Condiţie TITEL (Latin şi Turda), aparţine d-lui N. Stanci­u­­lescu, antrenat de I. Zwillinger. Nr. I 1.000.000, II 300.000, III 15.000, IV 75.000 lei Tribună: 19, 17, 20. — Peluză: 17, 18, 21. 426!Titel 1123401 Zwillinger 1333.2| l31.1| 311 3t 443 Armv 2 2320 Tänas« 3.3.R .32.9 81 Pr. GUARDIAN GILL — Handicap 588.000 lei — 1700 m. CHILIPIR (H. P. şi e­zi), aparţine Hergheliei Ste­­rea, antrenat de I .Cortenco. Pr. I 385.000, II 116.000, III 58.000, IV 29.000 lei Tribună: 11, 14. Peluză: 11, 13. Pr. NINUSA — Handicap 321.000 lei — 1700 m. FRONA (baron şi Elena), aparține d-lui St. Cons­­tandache, antrenat d­el. Cortenco. Pr. I 210.000, II 63.000, III 32.000, IV 16.000 lei Tribună: 18, 22, 18. —Peluză: 17, 21, 12. 449 Erona 1 1700 Brailovsky ”53.6­­42.1 23 24 Pr. Oniceşti — Handicap 480.000 lei — 2.100 m. HANGIU, (Hannibal II şi Fiina Mea), aparţine d-lui M. Cioca, antrenat de D. Dobrescu. Pr. I 315.000, II 94.000, III 47.000, IV 24.000 lei Tribună: 33, 18, 22. — Peluză: 43, 17, 22. — Event, tribună : 1123. Peluză 300. 375.000 lei — 1700 m. 802.000 lei — 2100 m. 525.000 lei — 2300 m. Titel, fruntașul­ actual al trei anilor Vedeta programului, semiclasicul premiu al trei anilor a revenit de o manieră categorică lui Titel care sa arată a fi in momentul de faţă drept campionul trei anilor. Cu atât mai mult cu cât este în plin progres şi nu a arătat până acum adevărata măsură a valorii sale. Plecat pe baestru, re­ţinut din acţiune şi ocolit mult a ară­tat totuşi pe partea opusă o catego­rică superioritate pentru ca pe linia dreaptă să vuia in atgiu­ie liberă, in absenţa lui Uneraru unul suprem nu îi poate fi refuzat. O relatam doi clasaţi .-Unii şi cozia au înscris com­portări excelente, vara insa a avea inept de apel. Deşi Cozia a pieri­ut din nou mult teren la plecare totusi nu putea 111 nici un caz sa amenince pe învingător car­e s a Handicapat si ei cu tot atat de mult teren. Singură Unitra nu și-a arătat ade­­vrata vai­oare fiind jenata in ulti­mul ocol. I­ară acest incident iapa care 111 acel moment era in pun­ctoit ar fi minis probabil pe hitel si ar fi sosit a noua. Restul concurenţilor cu excepţia lui Hanover care a cedat pasul numai pe partea opusa n au contat in alergare. Avion din vremurile bune Semivedeta zilei, premiul Dunărea, a revenit excelentului Avion, care a învins numai de un gât pe Szeged, dar cu muit maii sigur decât se poate crede. A parcurs toată distanţa in ac­ţiune nipera iar in momentul în care la jumătatea liniei drepte i s’a cerut sa meargă, a terminat impetuos. Im­petuozitate care a impresionat cu atât mai mult cu cât Cercason­ nu s’a sfiit să provoace bătăi de inimă spectato­rilor. — şi care face la întâlnirea A­­vion—Osio din lin­omentrul lansat să ne aşteptată cu nerăbdare. Victoria lui Chilipir O altă alergare intersantă a fost premiul Guardian Girl în care Chilipir a câştigat uşor venticând performan­ţa din ultima eşire. Condus prudent, linia ţinut in spatele înaintaşilor, s'a desprins net pe linia dreaptă. Co­­jeamca şi Cnampion, Jr. au înscris de­­asameni comportări bune in timp ce Arama dusă mult prea iute s’a stins cu totul pe linia dreaptă iar Cobza instalată mare favorită — pe ce cri­teriu oare ? — a fost distanţată pen­tru mers neregulat. Din nou două „surprize”! Nici ziu­a de eri n­u a fost lipsită de performanţe neregulate în rândul că­rora trebue să trecem: FRONA şi HANGRU. Cea dintâi a fost inexistentă în toate eşirile anterioare, cea mai bună per­formanţă fiind 1,47,8, şi arătându-se incapabilă să trateze 300 de metri fară galop. Ori însă deşi alergarea a fost extrem de iute a pus stăpânire la situaţie încă abia prima trecer­e pentru ca reţinută tot restul parcur­sului să meargă 1,42,1 la o cotă da 23 de lei ! Am crezut întotdeauna ca abaterile au şi ele o limită dar cea de ori ne-a depăşit! Brailovsky zelos pe el însuşi vrea să-şi bată toate recordurile. Şi unui asemenea conducător i-a fost redată licenţa. 11 avertizăm însă că nu-l vom scăpa din vedere şi că pe această cale nu va mai putea contiua multă vreme. Iar în ce priveşte victoria lui Han­giu­­ aceleaşi lucruri sunt de spus — totală contradicţie cu performanţele anterioare care nu-i dădeau dreptul să câştige — agravată însă şi de altă circumstanţă, anume felul­­în care Dobrescu a înţeles să-i „uşu­­r­eze" sarcina. Conducătorul lui Călin de-a lungul şi de-a latul pistei numai pentru a face jocul colegului de grajd. Desfăşurarea alergărilor Premiul Aluniş Dorina , galopând imediat după darea plecări, conducerea este pre­luată de Lida. La prima trecere din faţa tribunelor Dorina M. atacă trecând iar în cap, în spatele io­r la aproximativ 60 m, gă­­sindu-se Suveica şi Nisee. In ocol Dorina M. conduce având în spate pe Lida, Suveica şi Nisee care şi-a ameliorat situaţia. Pe linia dreaptă Lola galopează iar Nisee cu toate eforturile depuse de D. Popa nu mai poate ajunge pe Do­rina M. Galopând pe potou Nisee pierde şi locul al doilea care revine astfel lui Lida Premiul M­­­ari­ceşti Din cauza unei busculade provoca­tă de Liliana, plecarea este dată din nou în fruntea plutonului fiind Nep­tun şi Lincoln căci Decebal II îşi lasă şansa la start. La prima trecere în frunte avem pe Lincoln urmat de Neptun, Vega care refăcuse cu paşi mari handica­pul, Dalia Worthy, Decebal II, Emi­granta şi restul înşiraţi la mare dis­tanţă. Pe partea opusă a tribunelor Nep­tun atacă dar fără folos, în timp ce Dalia Worthy şi Florioara îşi îmbu­nătăţesc situaţia. Pe linia dreaptă intră Lincoln talo­nat de Neptun și Vega având în ime­diata lor apropiere pe Dalia Worthy. Ia 200 m. de sosire Vega și Neptun galopează făcând astfel loc lui Dalia Worthy. Intr’un finish impresionant pensio­nara lui Carol ajunge înainte de so­sire pe Lincoln dar nu poate benefi­cia de locul întâi căci fiind forţată t­rece linia sosirii în galop, comisarii declarând câştigător pe Lincoln. Locurile următoare au fost ocupate de Florioara şi Neptun înscriind per­formanţe ce sunt demne de subliniat. Premiul Dunărea Herzchen luând cea mai bună ple­care reuşeşte să-şi mărească puţin a­­vantajul iniţial. In spatele ei Szeged urmat la circa 30 m de Avion care plecase încet. Pe partea opusă tribu­nelor ordinea rămâne neschimbată, numai că cursa devine mai înceată. La a doua trecere prin faţa tribune­lor situaţia era: Herzchen conducând cu circa 40 m. asupra lui Szeged, care avea alţi 10 m. în spate pe Avion, cu care Cercasofi nu se grăbea de loc. Pe partea opusă tribunelor Herz­chen este demarată şi galopează, de ea trecând Szeged şi Avion, care se instalase în spatele lui Szeged. In linia dreaptă Szeged intră pri­mul având imediat în spate pe Avion şi mai departe era Herzchen. La 200 m. de sosire Avion este demarat şi bate de cel mai scurt dintre capete pe Szeged. La 8 lungimi Herzchen, cu care Grunwald n’a mai insistat după galop. Premiul Desculţa Borcea plecând în fruntea plutonu­lui premiului Desculţa impune aler­gării o alură susținută Ea este ur­mată de Bébé, Etapa, Ha’­al, care în­­cepuse să galopeze în ocolul dinspre stradă, Geta și Rozina. Pe partea o­­pusă tribunelor, Rozina sare în mo­mentul în care înainta puternic, iar Bébé atacă pe Borcea pe care o de­pășește,­ dar nu poate profita de a­­cest lucru deoarece sare. La a doua trecere prin faţa tribu­nelor ordinea era­ Borcea, Puşa, care îşi ameliorează siitaţia, Geta, Bébé, Veturia, şi Rozina, care înainta pu­ternic. Pe partea opusă tribunelor Puşa a­­tacă pe Borcea, trecând în cap, urma­tă de Geta, Rozina, care continua sa înainteze puternic, Veturia, Isvor­a şi Ciuleandra. Puşa îşi măreşte avantajul şi câş­tigă oprită cu 2, 3 şi 4 lungimi asu­pra lui Veturia, Ciuleandra, care a avut un puternic finish şi Borcea, care pe a doua parte a parcursului n’a mai dat nimic. Im spatele lor au terminat în ordine: Isvor T. Geta, care la un moment dat a lăsat­­im­presia că va câştiga şi care a ter­minat inexplicabili de slab. Rozina, care a galopat în linia dreaptă în momentul în care ajunge le aceeaşi înălţime cu Puşa şi Anarhist. Premiul Nicolae Pleca După un start fals, plecarea în cla­sicul premiu Nicolae Fl.eva s’a dat in optime condiţiuni. La prima trecere prin faţa tribunelor ordinea era: Po­teca B., Ann, Măndica, Bolid II, Ha­nover, Ondra şi Arta, intervalele în­tre cai fiind foarte m.p.. In ocolul dinspre stradă Bolid II galopează fiind îndată imitat de Ania. Pe partea opusă tribunelor ordinea se menţine aceeaşi cu excepţia lui Hanover care trece în poziţia doua. La a doua trecere prin faţa tribu­nelor situaţia se prezenta astfel: Ha­nover Poteca B şi Anni sunt în cap pe aceiaşi linie urmaţi fiind de Măn­dica, Ondra, Bolid II, Titel şi Cozia. Pe partea opusă tribunelor Hano­ver preia comanda plutonului. Titel şi Cozia sunt demaraţi înaintând pu­ternic. Titel trece la ocol în cap şi se duce nestingherit la sosire. In spatele lui au terminat în ordine: Anni, Co­zia, Hanover, Afurisit şi Ondra. Ceilalţi concurenţi au terminat la mare distanţă. Premiul Guandian Gisl Bianca H, Peter A şi Arama plea­că ca din gură de tun trecând de Guy, care a galopat la plecare şi Pe­ter Gordon. La prima trecere prin faţa tribune­lor Arama era în cap tatonată de Bianca I. In spatele lor se aflau în ordine: Peter A, Peter Gordon, Co­jeanca, Champion junior, Chilipir şi Cobza, care mergea neregulat şi ga­lopase Cercasoff oprind-o. Pe partea opusă tribunelor Arama îşi măreşte avantajul, având aproape 40 m, asupra lui Bianca H. Cojenca, care înainta puternic, Champion ju­nior şi Chilipir. Arama intră în luna dreaptă cu un avans d­e 10 m. In spatele era Co­­jeanoa, Champion junior şi­ Chilipir. La 60 m. de sosire Cojean­ca trece de Arama, dar Chilipir venind mult pe dinafară reuşeşte să câştige de un cap as­upra lui Cojeanoa şi Champion ju­nior. A patra a venit Arama care nu şi-a mai găsit picioarele. Premiul Nunusa Frunziş şi Erona iau o plecare ex­celentă creindu-şi un avantaj mai mare decât cel iniţial. Frunziş se menţine numai 400 m. în cap, căci a­­poi este depăşit de Erona. La prima trecere prin faţa tribunelor ordinea era: Erona, Frunziş Viviane, Barca­­rolla R., Leaot şi Angela. Pe partea opusă tribunelor Brona îşi menţine avantajul asupra lui Frunziş. In spatele lor au terminat în ordine: Viviane, Leaot, Barcarolla R şi Johor. Premiul Onceşti Tarantela pleacă în fruntea pluto­nului premiului Onceşti urmată fiind de Monte-Cristo, Fusta H, care a ga­lopat la plecare destul de scurt pen­tru a-şi păstra jocul, Calm, Havana, Hangiu, şi Johannes. Ordinea aceasta se menţine şi pe partea opusă tribu­nelor, intervalele dintre cai micşo­­rându-se. La a doua trecere prin faţa tribu­nelor ordinea era: Tarantela, Mon­te Cristo, Fusta II, Havana, Călin, Hangiu, Dorobanţ şi Tumba. Pe partea opusă tribunelor Taran­­tela, care mai era în cap este distan­ţată pentru mers neregulat, comanda plutonului fiind luată de Monte-Cris­­to talonat de Fusta II şi Dorobanţ. Mai în spate erau Hangiu, Johannes, Havana şi Tumba, care în momentul când a fost demarată a sărit lung ie­şind din alergare. Hangiu se apropie treptat de înain­taşi pentru ca la intrarea în linia dreaptă să-i depăşească. In spatele lui veneau Dorobanţ­i. Johannes, care a sărit la jumătatea liniei drepte în momentul in care înainta puternic de lot. Până la urmă Hangiu câştigă cu 2 lungimi asupra lui Dorobanţ, care a venit cu un cap înaintea lui Johan­nes. In spatele lor au terminat în or­dine: Fusta II, Monte-Cristo şi Călin. Ştiri de trap • Eri la Bâneasa-trap s’au plătit următoarele cote la event: TRIBUNA : Dorina M. — Lincoln , 120 Avion — Puşa .­ 175 Titel — Chilipir jf' 153 Erona — Hangiu i, 1123 PELUZA: Dorina M. — Lincoln 190 Avion — Puşa 185 Titel — Chilipir 185 Erona — Hangiu 300 O AU FOST distanţaţi : Nisee In premiul Aluniş pentru ga­lop pe linia sosirii. Dalia Worthy In premiul Mariceşti pentru galop pe linia sosirii. Cobza în premiul Guardian Girl pentru mers neregulat. Bianca H In premiul Guardian Girl pentru mers neregulat. Johor In premiul Nunuşa pentru ga­lopuri repetate. Tarantela în premiul Onceşti pentru mers neregulat. • AU FOST amendaţi : d­r. Radu, cu 2000 de lei pemtru ca a intrat In benzi cu Rozina la dsarea plecării n premiul Desculţa. I. Zwillinger cu 30.000 de lei pentru e­l nu şi-a păstrat linia cu Titel In ul­­timul ocol, In preri­ul Nicolae Fleva. • AU GALOPAT: Pr. Aluniş , Dorina M. (1), Lida (2), Suveica (2); Nisee (1). Pr. Maricești : Neptun (1); Decebal II (1); Gabi­la (1); Emigranta (2); Hat­manul Florea (1); Liliana (1); Dat­a Worthy (1); Vedea (2); Vega (1). Pr. Dunărea : Herzchen (1). Pr. Desculța : Borcea (2) ; Bebe (2); Etapa (1); Halal (3); Rozina (2); Ve­tura (3); Sorcova (1). Pr. N. Fleva : Bolid IT (1); Poteca B. (2); Măndica (2); Am Habar (1); On­dra (1). Pr. Guardian Girl: Guy (1); R’anea H (1); Chilipir (2); Cobza (2). Pr. Nunusa: Ren. Shazi (1); Johor (4); Florin (2); Lep­or (1). Pr. Oncești : Monte-Cristo (3); Fus­ta II (2); Havana (1); Johannes (1); Tumba (1); Dorobanţ (1). ŞI-AU AMELIORAT recordul ca­rierii : Lincoln cu 2 secunde şi 4 zecimi; noul record 1,35,3. Florioara cu 2 secunde şi 2 zecimi; a ajuns la 1,32,2. Neptun cu 4 zecimi de secundă; a coborît la 1,36,8. Emigranta cu 8 zecimi de secundă; a scăzut la 1,35,6. Titel cu 1 secundă şi 3 zecimi; e înregistrat­ 1,31,1. Cozia cu 2 zecimi de secundă; a parcurs kilometrul în 1,81,5. Hanover cu 4 zecimi de secunde; a tratat kilometrul în 1,34,4. Chilipir cu 3 zecimi de secundă; a scăzut la 1,28,1. Eroara cu 5 secunde şi 6 zecimi; a mers în 1,42,1. Frunza ş­­i-a fixat primul record la 1,42,5. Violane cu 4 secunde şi 4 zecimi; a înregistrat 1,38,3. Leaot cu 1 secundă şi 2 zecimi, noul record 1,39. Eri let Bǎneasa-Trap Tifel a câștigat uşor premiul IM. Eleva 16. 26? 20­ 29g 240 37" Reuniunea de eri de la Băneasa-T­r­ap a recoltat un suc­es cu mult mai mare decât era de prevăzut. Situată într’o zi de Vineri a is­butit totuși să adune o extrem de numeroasă asistență, iar alergările oferite au ocazio­nat în genere lupte cât se poate de spectaculoase. 435 Veturia 2 2160 A. Zenide 18.8 32 36 4^ 4.6 Ciuleandre 3 2180 Retinsky 19.1 31.3 531409 451 Borcea 4 2180 Cristea 19 2 35.8 36 39 433 Isvor T. 2160 Russu 19.3 32.3 54 68 434 Geta 2140 N. Ionescu 20.8 33.8 80 48 433 Rozina 2160 Radu 22.1 33.7 316 333 411 Anarhist 2200 Bula 22.3 32 195 162 433 Sorcova 2160 D. Noica 22.5 33.8 148 222 451 Halal 2120 Ivănescu 24.8 36.6 93 98 439 Bebe 2100 Stelescu 28.8 36.4 658 90­ 439 Etapa 2120 Tulceanu oprit­­ 167 202 44. 426 455 443 447 417 426­­ Cozia 3 2360 Pavlic 35.9 31.5 18 Hanover 4 2320 Tassopol 34.9 34.4 118 Afurisit 2340 Ghinea 39.1 33.6 752 Ondra 2340 Matak 39.2 33.7 18 Măndica 2320 Gaidaev 39.5 34.6 278 Bolid II 2320 Dobrescu 40 34.8 217 Aria 2320 Bordei dep. — 208 Poteca B 2320 Szabó dep. — 249 Am Habar 2340 B. G­dănescu odrit — 752 445 Chilipir 1­1760 Brailovsky 235 ‘28 1501 42 430 Cojeanca 21760 Zwillinger 352 29.2179182 418 Champion jr. 31760 Dobrescu 35.5 29.4 33 50 435 Arama 4 1720 Ghinea *35.7­­39.5 96 80 533 Peter A. 1720 Gram 38 32 170117 419 Guy 1720 Mat­eescu oprit - 327 1 35 397 Bianca H. 1720 Tassopol 8.5 32.2 168 100 424 Cobza 1780 Cercasoff 40 29.9 26 26 442 Peter Gordon 1700 Voronin Op­rit - 1­427 Frunzis 2 1700 Raymer 54 3 42.5 15 24 432 Viviane 31780 Gram 55 38. 5 63 78 450 Leaot 41820 Bota *00.4 39 689 611 398 Barcarolla R. 1760 1. Toderas 01.9 63.4 98 160 447 Angela 1820 A. A­sky 05.1 41.7 128 168 432 Lepor 1800 D. V. Cristea 09.2 45.1 78c iOOS 450 Ardeleana 1800 Voronin 09.5 45.3 482 214 198 Florin 1800 A Szabó 11.1 46.6 185 166 447 Ben-Ghazi 1780 Crainic 14.2 49.1 176 212 449 Johor 1780 Brânzea 6z 42.2 59 39 456 Hangiu 1­ 2180 M. Cioca­n 20.4 1­0 31.9 59 42 433 Dorobanț 2 2200 Tassopol 22 31 8 78 69 451 Johannes 3 2180 Gaidaev 22.2 32.7 30 94 454 Fusta II 4 2140 Voronin 22.5 34.6 210 218 451 Monte-Cristo 2120 Zwillinger 23.2 35.9 3­1 29 454 Călin 2160 Dobrescu 23.4 34. 1 59 42 446 Havana 2160 Tănase 31.2 31.8137 146 429 Tumba 2200 Brailowsky 33.2 37 37 48 431 Fărâmița 2160 T. Marcu dep. — 182 140 4*78 r, Ol HA 1 ' I ’ QCQ C k 1 A Jocul Austriac Jocul Austriac a ajuns eri la suma de 7.254.809 lei. Jocul a fost câștigat de 1 buletin cu 7 câști­gători. ­. MAN­ME LA BAIMEASA Un program pentru caii nenorocoși Pr. Plevna — Vanzare Pr. I 200.000, II 60.000, III 30.000, IV 15.000 lei — 2200 m. (P.V.) Nutica 53 Cucu Săram 54 0 Beauty 47 Botescu St. Leros 51 0 Bârlog 51 0 Opriș 52 T­asim Haplea 51 Ilinca Diligent 56'­, Botescu Șt. Cimbru 51 Karakatanis Pr. Constanța — W. Han­dicarp Pr. 375.000, II 82.000, III 41.000, IV 21.000 lei. — 1100 m. (L. D.) Repriza I-a Balaur 621/s I. GUI Midway 60 0 Odor 0 58'/, llinca Hahalera 58 Vincent Sti timer 58 Papadopulos Calinei 56 Tasim Dady 56 0 Cornet 52'/, lorga Crivăț 52 0 Bandit 51 Botescu St. Hurricane 50 0 Grog 49 Vs Zaicenco Vidra 48‘/3 Câmpeanu Sălcuţa 48 0 Pr. Constanţa — V. Han­di­cap Pr. I 375.000, II 82.000, III, 41.000, IV 21.000 lei, — 1100 m. (L. D.) Repriza Il­a Harbuz 631/, 0 Kupa 631/, Papadopulos Nistru 600 Katinka 60 0 Turbulent 60 Cucu Clăcaş 58 V, Corga June 56‘/s 0 Bârlog 54 Botescu Şt­roi 531/, Karakatzanis Marmora 50­0 Heimatblut 49 Crişan Schukerin 49 Pascu Programul de mâine de la B­ă­neasa, deşi nu cuprinde niciun premiu de mare anvergură, aşa cum ne-a obişnuit Jockey Clubul pentu Pr. Dristor - Handicap Pr. I 600.000, II 18.000, III 90.000, IV 45.000 lei — 2000 m. (P. N.) Cordon Rouge 621­, Siret Luchy Gheorghiţă Stejar Rosenaar Mihnea 60 56 55 V, 52 51V, 47 Pr. Quen Marry Pr. I 500.000, II 150.000, III 75­ 000, IV 37.000 lei — 1.800 m. (P. N.) reuniunile duminicale, prezintă to­tuşi suficiente puncte de atracţie. S’ar putea spune că programul se adresează căilor de valoare neno­rocoşi. Şi este foarte bine v­enit acest caracter, dacă avem în ve­dere că ne aprrin­em de sfârşitul meetingului. Astfel în handicapul limitat, premiul Zagreb găsim pe Ford, Omnium Mica Palos etc., iar în premiul V­iena Marry se vor prezenta la start Bombi II Veste bună. Speranţa TI, Floretta, etc Şi în fine, doi anii se vor întâlni în premiul Cluj. Jurnalist, Şantaj, Claca şi Mureşanca sunt principalii protagonişti. .Of ! Hoinara Bereia 48V, 48 45 57 56 V, 59 56 V, 49V, 54 V, 53 51V, 46 0 Botescu G. Ilinca Cucu Vincent Tasim Cornescu Florescu Câmpeanu Corga Negoiţă I. Ghri Papadopulos Vincent Karakatanis Corga Crişana Speranţa II Veste Bună Floreta Cherie Mica Bom­bi II Ninel Teodora Rămurica 62 591/, 58 VI 55 52 V, 52 50­/, 47 Pr. Cluj Pr. I 400.000, II 120.000, III 60.000, IV 300.000 lei — 1000 m. (L. D.) Alai 52'/, Ta88lm Agapia 53‘/­ 9 Muresanca 51 Florescu Jurnalist 54 Papadopulos Alina 51 Cornescu Claca 53'/* o Santal 57'/.a Cucu Pr. Zagreb — Handicap Pr. I 600.000, II 150.000, III 75.000, IV 37.000 lei — 2000 m. (P. N.) Fond Omnimum Corsaro Mica Fulger Barcagiu Palos Litar Papadopulus 0 Tassim Ionescu Cucu Crişan Câmpeanu 0 Miercuri 4 Iulie Programul definitiv Frea-PR. ALBINARI (18) Cond. 250.000 lei 1680 Bhnala, Walter, Despina, mit, Mia-Cana, Zazou. 1700 Osaco, Zerbineta. 1760 Hulita, Szigfrid. 1800 Ben­hazi, I­­ane, Zimbru Johrona, Vremenciuc. 1860 Adio. 1980 Lincoln. 2. PR. BRUMA (25) Cond. 250.000 lei 2120 Adio 2140 Bate-Vânt, Buchet, Luculus, Salvator 2160 Gând, Neptun, Decebal II, Zbur­dalnic, Rădovanca 2180 erdea, Dorina M., Ajax, Dara­bot, Lincom, Ala, Dobândit 2200 Ghidusei, Prut, Argonant, Lilia­na, Sutas 2220 Ruxandra 2240 Dorina M. Florioara 3. PR. CORLATESTI (1) Cond. 320.000 lei AMATORI 2140 Lida 2160 Zanzibar, Bebe, Prime. Axtell, Halal, Talisman 2180 Priita, Guy, Sorcova, Liuba 2200 Anarhist 2220 Veturia,Loretta, Pusa 4. PR. ELECTOR (23) Cond. 420.000 lei 1700 Eo­ 1720 Nearco, Habar P.aj Axtell, Ka­­tnaa, Eftin, Peter A., Isvor T, Gaby M., Opera, Ialomita 1740 Urganda, Herzchen, Lucana, A­­ron, Voinicu, Durcinea, I.Iliac G., ein Hur 1760 Latin, Walevska 1780 An­ Baba, Avion 5. PR. DRAGHICESTI (15) Rec. 220.000 lei APRANTI 1700 Hulita, Diadema, Furnica, Bar­carola R., Szigfrid, Lepor 1740 Ardeleana 1760 Angela, Szalvator 1780 Buchet, Lerot, Luculus, Ghidu­șei Ospăț 1800 Avalanșa PR. FLORA (23) Rec. 400.000 lei 2100 Princ. Axtell, Guy, Veturia, Fallada, Avanta L., Leac Whis ky 2120 Urganda, Tumba, Peter A., Ie­­vor T„ Decis, Firfirica 2140 Chilipir, Lucana, Chumy, Amil­­k*ar N. 2160 Habar, Kamas, Voinicu, Deluţ 2180 Cobza, Herzchen, Haliactus, Do­rința Mea, Danko, Câmp 7. PR. IRIS (38) H-cap., 280.000 led 1700 Arabian 1720 Gând, Decebal II 1740 Ruxandra, Ajax, Bălaşa, Argo­naut, Harnic II, Prut, Gabila 1760 Rădovanca, Vrăjitor Dulău II, Vedea, Bolid II, Aria, Pepino, Tarantela, Florioara, Liliana, Am­haba­r 1708 Pripita, Bebe, Emigranta, Dalia Worthy, Lida 1800 Lord Slehpntr, Balta­zar, Vega, Dorina M., Felix, Fusta II, Re­fugiata, Salcâm roşu, Talisman 1820 Halal, Ramura, Fărâmița PR. HOLLO (42) Heap., 320.000 led 1700 Dulău II, Vedea 1720 Pripita, Bebe Bănuţa 1740 Lord Sleipnic, Felix, Vega, Stăncuţa, Baltazair, Lucica 1760 Comtesse Worthy, Salcâm roşu, Nisse, Etapa, Amanet, Talisman, Harnica, Princ, Axtell, Suveica, Spin, Fărâmiţa Ramura, Guy Geta, Japca, Lilly, Zanz­bar Miriştea II, Faruk Liţa, Liuba 1800 svor T., Dulcinea, Tiţirică T., Opinca Pal Axtell. Urganda Dor de Ducă. SECRETARIATUL III. i "Startul de galop" începând de Duminică plecările se vor da la Băneasa, de către d. S Dellaporta, în felul următor: Caii vor fi aliniaţi la startingate şi vor pleca de pe loc. In cazul când timp de 5 minu­te un concurent nu poate fi ali­niat la start şi împiedică plecarea celorlalţi, va fi dat înapoia lor, ur­mând a se da plecarea indiferent de situaţia lui iar la start se va ridica un STEAG ALBASTRU. Dacă un cal s’a ambalat şi mi va mai veni la start, COMISARII alergărilor vor ridica un STEAG ALBASTRU. Dacă o cursă urmează să nu se dispute în p acel moment, fie că ea va fi AMANATA sau fie ANULA­TA, se va ridica de către COMI­SARII ALERGĂRILOR un STEAG GALBEN. Joi 4 Iulie 1945 RETRAGERI PR. MARAŞEŞTI: Retraşi 6; Ră­maşi: Martal­ez, Speranţa II, Veste Bună, Ceahlău, Hoţomani Cordon Rouge, Luchey Posem, Mica, Dolari Gheorghiţă. Antrenamentul Lucrul pursăngilor de eri dimi­neaţă dela Băneasa s’a desfăşurat intens, deşi a plouat. Au fost pre­­gătiţi in special caii care urmează să accepte startul Duminică. DELA ROMANES ŞERBANICA (Vincent) a fost tri­mis cu FLORICEL (Florescu) şi FILDEŞ (Câmpeanu). PALOŞ (Florescu), FALNIC (Câmpeanu) și FANIŞOR (Vincent) s’au antrenat împreună. BUFTEA (băiat de grajd) și VI­DRA (Vincent) au galopat în jumă­tate train. BOMBI II (Vincent) s’a arătat mai bună decât NINEL (Câm­peanu). BLAM (Câmpeanu) a fost lucrat cu VESELIE (Florescu)­DELA GABENS SCHAKERIN (Karakaţanis) s-a prezentat mai bine decât HURRI­­CANNE (Simon). KUPA (V. Huţiuileag) a condus pe GHIOCEL (Karakaţanis) şi BAR (Simon). VREME BUNA (Karakaţanis), SANTUŢA (Pascu), MORARIMO (Simon) şi MEDEEA (Pali) au ga­lopat împreună. DELA GABOR NUŢICA (Cucu) a fost trimisă singură. DELA GABOR, ION GHEORGHE ŞI GABENS GHEORGHIŢĂ (Karakatanis) şi FULGOR (Botescu Şt.) s’au prezen­tat mult mai bine decât FORD (Ta­sim) şi ROSTOV (Cucu). DELA GILL ). CORDON ROUGE (J. Gyl) a ga­lopat cu STEJAR (E. Gill). MIDWAY (J. Gill) s’a ţinut de BORODINO (E- Gill). CĂPRIOR (J. Gill) a fost trimis cu FLACARA (E. Gill) şi ROSITA (Tasim). DELA WILSON BLEU DE ROI (Vincent) a con­dus pe DJIN (Iorga) şi FEDORA (G. Botescu). SITAR (Iorga) a terminat cu re­surse, faţă de BARCAGIU (Vin­cent). BANDIT (Vincent) a fost trimis cu MARMORA (G. Botescu). DELA CORNEA MICA (Ionescu) a galopat cu SALCUŢA (Hentz). STÜRMER (Papadopulos) a fost trimis singur. Deasemenea JURNALIST (Hentz). TANC (Crişan) a galopat cu PE­PELEA (Papadopulos). DELA F­­GILL FAUR (băiat de grajd), PAULA (Crişan) şi FACTOTUM­ (Cucu) au galopat împreună. VESTE BUNA (Crişan) s’au an­trenat cu MAXIMUM (Cucu), CARAIMAN (Cucu), SAVANA (Crişan) şi AGAPIA (băiat de grajd) au luat un bun galop. DELA VERONE CORSARO (Tasim) s’a prezentat bine în compania lui RUDOLF (Karakaţanis). SIRET (Karakaţanis) a galopat cu FLORETTA (Tasim), KATINCA (Tasim) şi CAŞ­IN (Karakatanis) au fost lucraţi îm­preună. DELA KRISTOFF ALAI (Tasim) a galopat foarte bine în compania lui CINA (Ilinca). ROSEM­AR (Tasim) s’a comport­a­t­­­bine în galopul cu LUCKY (Timea). DELA CPT. GULIANO CEAHLAU (Papadopulos) şi GROG (Ilinca) au luat un galop de sănătate, de galop de ori dimineaţă Sâmbătă 14 Iulie 1945 PR ALBINARI 2220 m Condiție 250.000 lei 1680 Zlătar, F­or, B­­ala, Walter, Despina, Freamăt Mia-Cara, Za­­zou. 1700 Osoco, Zerbinetta. 1720 Erona, 1740 Barcarola R. 1760 Hulita, Florin, Szigfrid 1800 Ben-Ghazi, Viviane, Zimbru III, Johor, Vrerm­o­ue 1840 Electric, Lepor, Rival 1860 Adio, Szalvator 1880 Lincoln PR. BRUMA, 2120 Adio, Arabian, Trestia B. 2140 Bate Vânt, Buchet Luculus, An­gela, Szalvator Florinei. 2160 Gând, Neptun, Decebal II, Ra­­dovanca, Zburdalnic, Lincoln, 2180 Vedea, Ardeleana, Dorina M., A­­jax, Darabont, Bolid II, Aria, Dobândit, Ospăţ. 2200 Ghiduşei, Felix, Prat Argonaut, Liliane, Poteca B., Sutaş, Doneţ. 2220 Jăratec II, Ruxandra. 2240 Pepino, Florioara, Bălaşa, Măn­dica, Am habar, Hnover. PR CORLATEŞTI Condiţie 320.000 lei Amatori 2140 Lida, Felix 2160 Zanzibar, Bebe, Lux, Gardist Princ, Axte'J, Monte Cristo, Ha­­hal, Talisman. 2180 Chiot, Faruk, Spin. Etapa, Fă­râmița, Ghiocel, Pripita, Guy, Fusta II, Sorcova Liuba, Puşa. 2200 Rozina Borcea, Miristea II A­­narhist, Harnica. 2220 Veturia, Loretta, Joker PR. ELECTOR 1700 Fantasio, Ed­.. 1720 Cobza, Nearco, Habar, Paj Ax­­tell, Kaman, Eftin, Peter A. Iz­vor T., Peter Gordon, Champion jr., Gaby M., Opera, Ialomița, Pajiştea B. 1740 Urganda, Faima, Xerxes, Fugar, Herzchen. Pars fai. Chilipir Lu­cana, Victor, Helen Halpin A- milkar N., Áron, Beatrice Go­­jeanca, Voinicu, Choppy Sea, Ghimp, Dulcinea, Arama. Lil ac G., Chumy, Ben Hur, Vuet 1760 Latin Vengo, Ninetta. Accele­rat, Panica, Walevska Deluţ, a­­vion, Danko. 1780 AI: Baba, Szeged, Cartus Bere­­te, Haliactus, Dor­nsa Mea. 1840 Xenophon. PR. DRAGHICESTI Record 220 000 lei. Apranti 1700 Mia Cara, Erona, Diadema, Fur­nica, Barcarolla R., Szigfrid Le­por. 1740 Ardeleana, 1760 Lepot, Angela, Szalvator 1780 Bate Vânt, Buchet Luculus, Ghiduşei, Electric, Ospăţ. 1800 Neptun, Avalanşa, Doneţ PR. FLORA Record 400.00 lei 2100 Lux, Princ. Axtell Rebel Ro­zina, Guy, Veturia, Sorcova, Pusa, Căluşar, Fallada, Anarhist A­­vanta L., Leac, Whisky, Potecu­­cuţa B. 2120 Urganda, Tumba, Peter A. Pe­ter Gordon, Izvor T., Beatrice, Cojeanca, Dor de Ducă, Decis, Fifirica. 2140 Ed­, Chilipir, Lucana Vic­tor, Chumy, Amilkar N. 2160 Haba, Kamaa, Voinicu, Călţu­­naş, Keluţ, Wings. 2180 Cobra, Herzchen, Accelerat, Ha­liactus, Dorinţa Mea, Danko, Camp. ÎNSCRIERI Ziua XXIV-a Joi 5 Iulie PR. DOLLY Vz. 200.000 ; 1600 Beauty (700.00) 54, Leros (800.000) 60, Gracefull (600.000) 54 jum., Joi (600.000) 47, Hahalera (1.000.000) 61, June (800.000) 60, Bârlog (500.000) 52 jum., Bereta (800.000) 51, Pietrosul (600.000) 52, Rupa (1.000.000) 56 Jum. Rudolf (600.000) 56, Opriş (700.000) 58, Cireşica (700.000) 52 jum., Crânguţa (7000.000) 46 jum., Galat­a (700.000) 52 jum., Cicoare (400.000) 49, Harbuz (1.000.000) 64, W. Hp. 2 Rep. 275.000; 1500 Nuţica, Dady, Sărariu, Beauty, Cele­­rina, Gracefull, Heimatblut, Stamm­frau, Hahalera, Joi, June, Ciobănaş, Balzac, Bereta, Moţat, Rosenaar, Kupa, Pietrosul Corsaro, Katinca, Sofia, Cherie, Cina, Să’l vedem II, Maur, Doneţ, Stürmer, Fildeş, San­­tuta, Job, Galba, Helium, Bleu de Joi, Fedora, Leliţa Viktorianer. Of, Cor­net, Cicoare, Harbuz, Logofăt, Mili­ţia, Bişag, Lapoziţa, Borodino, PR. JOLYON 350.000 ; 1000 Alai 52 jum., Agapia 54, Jurnalist 54 jum., Alida 52, Tanc 52 jum, A- lina 51, Claca 54, Mitoc 52 jum., Sán­tái 58, Sylvia 51, Căprior 55. PR. STOLNICI t 300.000; 1600 Dady 55 jum., Celerina 52 jum., Maximum 49 jum., Chiru 62, Cherie 59 jum., Cina 48, Mica 54 jum., Om­nium 57 Fildeş 55 jum., Buftea 48, Marotin 62, Crâmpoşie 54, Helium 61, Fedora 54, Leliţa 52 jum, Rămurica 50, Crişu 62. PR. BALCIU Hp. 300.000 • 1300 * Clăcaş, Crivăţ, Hahalera, Covrig, Juventus, Moţat, Kupa, Katinca, Odor II, Catrinel, Sălcuţa, M­ca, Stür­mer, Vidra, Santuţa, Galba, Bleu de roi, Logofăt, Bandit, Schukterin, Crişu, Midway. ’ PR. CELINE t ­X

Next