Sportul Popular, septembrie 1947 (Anul 3, nr. 775-804)

1947-09-01 / nr. 775

EXEMPLARUL S LEI Tan poştală plfl' Its in numerar 100 528,1943 Coot Ceo Nr. 7639 4 Telefoane : ^dacţia 4.07 48 ,, f­tografia 4.84.48 Adnvnisuiatia 6.14.06 Redacţia şi Adiţia Dobrogeanu Gheres 6, Bucureşti ABONAMENTE LUNARE Pentru particulari — Le) 150 Pentru instituţi — I ei 250 I WtaUOT Er n t ImiVBRsnUu -Usi. * h ANUL III — Nr. 775 Luni 1 Septembrie 1947 fLAZAREARD prime­şte ASALTUL FOSTEI SALE ECHIPE... şi imul din doi tre­ime să câştige duelul C ceea ce este interesant la matchul vedetă al cuplaju­lui de astăzi rezidă In jocul pe care-l va presta A. S. Armata. De acest simplu fapt depinde un rezultat care ar putea fi mare pentru galonul de soldat al e­­chipei militare recent născute. Intr'adevăr A. S. A. apare pentru a doua oară in faţa publicului bucureştean, după un debut in care nu a arătat mult, poate chiar a îngrijorat, dar în schimb a reuşit un drag valoros în com­pania Dermatei. Fără dor şi poate, Armata a avut dreptul la circumstanţe atenuante şi In pri­mul rând deficienţele au fost sesizate chiar de aceia care con­duc efectiv echipa. Şi după o săptămână de verificări, de fră­mântări, Braun a frământat echipa ca un aluat, după antrenamente asidui, echipa A. S. Armatei a luat forma definitivă. Şi Braun l-a scos pe Bernhard, un fel de centru înaintaş baletistă, sau păpuşe pe sfoară, a terminat cu partea dreaptă a ofensivei for­mată din 2 halfi şi a introdus jucători de meserie pe aceste posturi şi unul din el, foarte im­portant de reţinut ,răspunde la­­num­ele de Fătu. Giga Popescu a trecut centru, apare Kozak şi Heacşu, prin urmare o înaintare care poate fi productivă, dacă... DAR GHINIONUL A .S .ARMATEI, este că astăzi Ciocanul prezintă prin cei unsprezece jucători o e­­chipă cu mari pretenţii la cuce­rirea ti­tu­lui de campion al Di­viziei Naţionale A. Ciocanul care joacă astăzi este o formaţie e­­minamen­te ofensi­vă fiindcă întâi are o înaintare excepţională care întruneşte ttoate calităţile im­puse de manualul pretenţios al football­ul­ui. Barta, Horvath, Hoefling, Farcaş, Moisescu, un quintet care înseamnă mobi-Ciocanul Garen­stein — Novac, Amtoru — Angelo, Ni­cul­escu, Teodorescu. SirClovanu — Barta, Horwath, Hoefling, Farcaș, Moisescu. Arbitru ST. FIANU A. S. Armata Lăziceanu — Panait, Cernea — Jivan, s-Nanciu, Molnar — Ivozac Fătu. Gică Popescu, FI. Marinescu, Nea­gu. Etate, masivitate, pătrundere, shoot şi care poate avea un ca­lificativ excepţional Are însă această linie şi un punct nevralgic. Va putea oare Farcaş, acest nou şi valoros venit în atacul dudeştean să se încadreze într-un atac cu o ve­chime de un an ? Duminică nu a strălucit Farcaş şi poate niciun moment dat nu şi-a găsit locul, deoarece pere­grinările lui nu au avut nicio­dată un substrat tactic. FAPTUL SURPRINZĂTOR, al jocului furnizat de Cioca­nul prima etapă a fost şi per­ C. F. R. Bucureşti Stănescu — Ghiurlţan, Asbiceanu — Apolzan, Mari, Mihăilescu— Lungu, Marian, Comşa, Filioti, Tănăsesegiu. Arbitru CORCEA MI­HAI GŞeful Gonind — Plujar, Cosmuţă — Neagrău, Maiogan, Iovan—Mi­cu, Mladin, Lucaci, Alaşiu, Dochin. Decta încadrare a lui Siclovan şi Niculescu în motorul dudeş­­tian, alimentând înaintarea atât de bine judicios, s'au înţeles atât de bine de parcă în cam­­(3. 19.­) Continuare la rubrică CÂND STĂNESCU ARE RE LUPTAT CU CON­CURENŢA LUI CON­RAD... C. F.R. vrea 2 puncte şi OŢELUL măcar orat. E sili dimineaţă, în faţa maga­zinului ..Victoria Sport“ su tra­­egii CFR-ului puneau la cale ultimele amănunte în legătură cu matchul de astăzi. Şi bineînţeles nu lipseau obişnuiţii, dar mai ales o infimă parte din ,,redusul“ comi­tet al Ciocanului. Concluzia finală a acestei dis­cuţii a fost hotărîrea fermă a fe­roviarilor de a cu­ceri două punc­te în faţa Oţelului­ Şi tot ieri, când a venit Oţe­lul. Jucătorii­ echipei din Reşiţa pentru a nu face opinie separată, au ţinut să declare că împotriva CFR-ului, echipa va reuşi un re­zultat frumos. Iată aşa­dar, două declaraţii, din două tabere opuse, fiecare din ele dovedind un optimism robust. Analizând însă caracteristicile matchului deschidere de astăzi de Continuare la rubrică Cuplajul divizionar de la Venus M NI EXISTA DOI [Milli INTICIPATI • ti a /"in* A nmn n?n a ai at itt nAmn ^ /« * «.«m « si DEACEIA SPECTACOLUL ESTE INTERESANT! VEDETA: CIOCANUL­­ A. S. ARMATA DESCHIDEREA: C. F. R. B­OJELUL era 15 ora 17 Pare paradoxal titlul de mai sus şi părerea dvs■ cititorii noştri, ar fi contrar celei pe care o susţinem noi, fiind­că logic dacă există câştigători anticipaţi, matchurile nu prezintă interes. Dar aci intervine spectacolul fiindcă acela care intră pe teren învins cu anticipaţie, se spune că nu mai are nimic de pierdut decât de câştigat şi atunci o echipă ca aceasta dă randament mai bun decât cealaltă şi mai ales da­că marchează un goal atunci intervine efluviul de rezervă şi efort dus spre finalitate eventual spre surpriză­ Azi la Venus, spectacolul va fi interesant . LAZAREANU ZI MAGHIARA Li PARIS la campionatele motidiaie universitare PARIS, 30 (Sportpress). — In cadrul campionatelor mondiale u­­niversitere, amicursuriile au con­tinuat ori, înregistrându-se multe vicit­orii maghiare. La nataţie, Kardos (Ung.) a în­vins la 100 m. liber cu 1­­00, 5/10 iar la ştafeta 3x100 Ungaria a ocu­pat locul prim cu 2'12" 9/10 reali­zând un record mondial universi­tar. La doamne, Novac (Ung.) a câș­tigat proba de 100 m. liber cu 1‘19" 2/10­­ceea ce constitue iarăși un nou record mondial universitar In clasament conduce Ungaria urmată de Egipt, (Cehoslovacia, etc. La polo, Belgia a învins Olanda cu 5—2, iar Ungaria, Cehoslovacia cu 4—1. Ungaria conduce și aici, urmată de Cehoslovacia, Egipt, Belgia, Austria etc. La atletism într’una din seriile la 100 m, cehul David a reuşit 10"8 iar Poracek (Ceh) 10"9■ (Fina­la se dispută mâine. Franţa conduce la ciclism şi după ea sunt clasate Luxemburg şi Cehoslovacia. La football, Franţa a twins Lu­xemburg cu 5—1, iar la handball în clasament, primul loc este ocu­pat de Ungaria, Danemarca şi Austria urmează la locurile urmă­toare. Mâine, 1 Septem­breie la ora 43 va avea loc la sediul C. S. P. din str. Bel­vedere No. 6 etaj 4, o Conferinţă de presă pentru organizarea serviciului de presă la Campionatele Bal­canice de Atletism. Toţi redactorii de specialitate ai ziare­lor din Capitală sunt rugaţi a participa. Vienezii învingători, polonezii învinși și iu­goslavii la egalitate în Cehoslovacia PRAGA 30 (RsecSîo).­­ Eri s’au disputat îi* fură câteva jocuri internationale amicale !*­ Il­immé .­ZLIX: Batrovany—Zeoja (Var­­șovin) 3—1 (3—1). TOPOZCIAX: T­opolcianu—­Bo­­rowo (Jugoslavia) 2—2 (1—2). XOVI ZAHSKY: Comb Viena— Nori Xamsk­y 3—2 (1—0). ZA TIti:­CMX, echipa localii cu acelaș nume a dispus de Je­­dnota Kosice cu 3—2 (1—1). ul­oi MII [ISN­ Bf.I! Mori şi Covaci printre participant] - Coadă la Lache­ Sport! Un concurs uşor. Au mai rămas un joc numai 7 partide. Aşi se primesc buletine ____________până la ora 13_______________ E­ri dimineaţă magazinul „La­che Sport a cunoscut o a­ Suenţă îmbucurătoare prin numărul acelora care fie că ci­teau ziarul nostru afişat pe pamoul special sau aceia care aşteptau, liniştiţi, la coadă să le vină rân­dul pentru a depune buletinul. Lache, care sosise mai târziu, văzând din depărtare uşa magazi­nului baricadă şi coadă în stradă iş­i freca mâinile de bucurie că are vânzare. Dar când s’a apropiat, vai! de­ziluzie. Buletinele se depuneau rând pe I. MARI rând şî numai un licean scund şi cuminte cumpăra o minge de ping-pong, bineînţeles după ce in prealabil depusese buletinul. MARI DEPUNE BULETINELE A intrat pe uşa magazinului Mari. A zâmbit când ia revăzut un Întrucât jocul de foot-ball dintre A.M.F.F.A. şi Sparta s’a disputat cri­­n Arad şi acest s­atch nu mai contează pen­tru concursul nr. 2 de pronosticuri. Buletinele prezen­tate până în prezent rămân valabile nu­mai cu­ indicaţiunile celor V jocuri, prieten­­i parcă ia­ fost ruşine că a complectat 2 bule­tine. Cum să vadă un ziarist că el, Mari, depune 2 buletine şi nu u­­nul cu care să câştige premiul 11 .,Uite, gelos pe Lascu fiindcă ne-a luat-o înainte footibaliştilor am venit şi eu să particip la con­cursul de pronosticări. Dar vă rog un lucru să nu-mi daţi buletinele în ziar fiindcă sunt o combinaţie specială“ Ultimele­­buletiste se primesc în cursul dimineţii de astăzi. Ghişeul ziarului nostru de la magazi­nul LACHE SPORT este deschis in per­manenţă de la ora 8:13, unde se gă­sesc buletine pentru camp lactat. Totuşi nu-i respectăm dorinţa Şi dăm la iveală unul din jocuri. A plicat câştigător pe C.F.R. ,­in matchal, cu Oţelul. ,,Nu-i aşa Mari că aste nu-i se­cret? De ar şti cititorii ce-ai pro­nosticat tu de Dermata-Juventus?“ ŞI COVACI Pe Covaci l-a cunoscut repede un concurent care aştepta rândul şi politicos în faţa „vedetei“ da pe ceilalţi la o parte: „Lăsaţi pe Covaci să intre să nu aştepte la coadă că oboseşte şi pierde condiţia fizică­“ Şi aşa Covaci n’a mai aşteptat şi a intrat, a depus zâmbind buleti­nul şi-a cumpărat un pullover din magazin şi dus a fost. Buletinul nu i l-am putut vedea fiindcă ti­mișoreanul îl lipise la cele dori* (Continuare în pap. 31 ani. Căci pe stadionul naţional Que­­mal Stat,, atleţii bulgari, cu cei români şi iugoslavi îşi întindeau mâini prieteneşti de revedere cli­pă şapte ani de deziluzionantă despăr­ţire-CUM A FOST ANUL TRECUT ? In Bulgaria, renăscând şi reîn­­tinerind atletic, spiritul sportiv capătă un nou sens, un nou drum de luptă şi biruinţe spre progre­sul tehnic, valoric şi propagandis­tic. Tirana, a însemnat şi pentru bulgari, un examen de maturitate atletică, de concepţie sportivă. Cu o echipă excepţional de tânără şi fără rutina pe care numai marile concursuri internaţionale ţi-o poa­te da, Bulgaria a­­ocupat locul trei, cu satisfacţia mereu vie, a împlinirii­ atâtor şi atâtor idea­luri, făurite în ani trudiţi de re­construcţie sportivă. Atleţii bulgari n’au câştigat atunci niciun titlu balcanic ca altădată : Redan la 800 şi 1500, Gantcheff la disc şi excepţionalul lor Doitcheff doi ani consecutivi la prăjină, cu un 3.90 pe care-l punn admirativ o Europă, dar au câş­tigat mai mult în schimb , au câştigat încredere, şi-au oţelit spe­ranţele şi şi-au călăuzit paşii spre mai sus şi spre mai bine. Individual au ocupat , prin GANCEV locul trei la triplu (13.52) şi patru la grenadă (58.16), prin BOCEF la suliţă tot locul pa­tru (50.78) . TACHEV le aduce primul loc doi, la 400 m­ garduri (581), iar SFASOV deşi al patru­lea la 1500, cu 4:14.4 stabileşte un nou record bulgar — 4 x 400 — locul trei cu 3:44.1. La înălţime şi greutate ocupă locul patru, prin CHENCEF (1.75) şi respectiv Lazof (12­ 03) , 400 plat­­a şi 200, aloca ultimele locuri prin GANEF (54,6) şi KU­ZNOFF (25,6). SFASOV le aduce la 5 000 m, un nou loc doi şi satisfacţia unui nou record naţional (15.58­2 , povestea repetând a se întocmai şi la 10.000 m. (33:07,2). Ciocanul şi discul, locurile cinci prin GHENOF (38.33) şi FETCOF (34.51).­­ La 800 m., IVAN IVANOF sta­bileşte şi el un nou record na­ţional (2.02.0), ocupând totdeodată locul doi, înaintea, compatriotului nostru,­­Paridrea, bolnav-SAVCEV şi SUMANOV la 110 m, garduri (16,5­ l( lungime 6,50) ocupă locurile trei. Sprintcurii lor, grăbiţi, sunt eliminaţi pentru două tarturi fu­rate. Marşul Partizanilor, cu o echipă totuşi bună, dar a cărei caracte­ristică principală, era tinereţea, ocupă locul trei după Iugoslavia şi România (3 ore 56:03.1). Echipa lor : Peteroidenoff, Nano­off- Kris­­toff, Mielduff şi Iotuff. Noiă recorduri Şcoala Tiranei, a însemnat, mult pentru tinerii atleţi bulgari... se­zonul acesta — al cărui moment culminant îl constitue campiona­tele Balcanice, de peste câteva zile — n­e-o dovedeşte : noul re­corduri bulgare la tri­plusalt : Ni­kola Dagorov (Tchavdar-Sofia) 14,12 m„ care se anunţă astfel unul din favoriţii probei şi Geor­­gi Georgiev de la Levski Sofia, cu 1,82 m­ la înălţime. Recordul însă, care după cât se pare, îi mulţumeşte cel mai mult, e numărul extraordinar de mare, de tineri, care au păşit pe sta­dion , şi speră, ca în scurt timp să scoată noul vedete şi n­oul ex­celenţi performeri. Şi astfel se explică, de ce echipa Bulgariei din acest an­ cuprinde atât de mulţi debutanţi... TALENTE ŞI PERFORMANŢE Atletul bulgar Nr. 1, este fără îndoială alergătorul PETER SPA­Rome® Vilara (Continuare la rubrică) Adversarii noştri dela 6-7-8 Septemvrie BULGARIA h­ana anu­lui trecut, n’a fost numai Balcaniada ploii şi a sen­zaţionalei , ciori!, fotbalistice albaneze, ci mai mult decât ori­ce, ea a fost a împlinirilor şi a regăsirilor atletice de peste cea mai tânără echipă a Campi­­ onatelor Balcanice de Atletism TIRANA A ÎNSEMNAT MULT TOTUŞI astazi dwn0a 13 ps arena trenus SIMM li Kl-nuil IN FRUNTEA UNUI PROGRAM ATRĂGĂTOR * Şansele lui ION STANOMIR în fața pimcheur-ului AUREL MEREDIN­­ŢEANU. ® Un match dur şi fără menajamente: ION SFERGU - DUMITRU ZAMFIR. ® Cântarul boxeurilor. S­tabilind iarăşi preţuri modes­­te la intrare, Comisia de or­ganizări ţine să asigure celei de a doua reuniuni de după stabi­lizare, care are loc astăzi diminea­ţă începând de la orele 10 pe are­na Venus, succesul care caracteri­zează manifestaţiile populare spor­tive. AMATORI Agreabilă este deschiderea fur­nizată de­­două perechi de anţa­tori. Marchul Lucian David—N. Sulţ poate fi chiar pasionant, întrucât ambii lovesc tare şi i-ar fi excluse câ­t­eva kn­o­ck-drownuri. Primul re­intră şi acest­a ar putea­­fi un mo­tiv pentru care îl preferăm pe Sulţ ca învingător. Talentatul Titi Dumi­trescu rea­­pare în faţa lui Tom­a Măglaşu Şi de data aceasta are o misiune mult mai grea, fiindcă adversarul său­ este mai bun decât cei pe care i-a întâlnit până acum. Absolvind şi acest examen, Dumitrescu va ară­ta că este în progres. Indicăm un match nul. ION STANOMIR—AUREL MEHEDINŢEANU Pr­ru debutul lui Ion Stanomir la profesionism a fost ales Aurel Mehe­dinţeanu. Primul cunoscut prin multiplele sale posibilităţi şi boxul său tehnic, în linie şi va.­(Continuare la rubrică) K­at, are de înfruntat un adversar reeun. e­c ., că are o singulară dar puternică armă : pumnul. Duelul "arc rsitei echilibrat, dar proba- Numărul viitor al ziarului sapoatrsxE ' [pcqpu&mrp apare MINI 1 SEPTEMBRIE la orele obișnu­ite cu TOATE REZULTATELE DIN ȚARA ȘI STRĂINĂTATE. 1 Cehoslovacia întâlneşte Polonia azi la Fraga Azi se desfăşoară la Pr­aga mateficii­ de football îmtorne echi­pele naţionale ale CEHOSLOVACIEI şi POLONIEI. Fără îndoială, fa­­vor­it­ă este formaţia gazdă, care benefi­ciază de un echipă trau Ii mai technică, cu jucători de talie europeană. In cadrul campionatului naţional de hanrd-bal Arsenal (Sibiu) şi Victoria (Sighişoara) debutează în Cap­tală întâlnind pe S. C. 44 şi Viforul Dacia­ n sfârşit, hand-ballul va avea ocazia să se afirme din nou în Capitală şi să demon­streze că nu este chiar at­ţt de­­minori cum s'ar crede. Cele două grupări fruntaşe, Victoria şi Arsenal vor arăta pu­blicului bucureştean spectaculozi­­tatea acestui joc şi suntem siguri că după consumarea acestor par­tide spectatorii vor fi cuceriţi. U­l­ita grupărilor din Ardeal a fost încred­e­tă, prin tragere la sorţi, ap­or m­ai bune formaţii din Capitală, în speţă Viforului Da­cia şi S. C 44 care sperăm că vor face o frumoasă figură. UN SCURT ISTORIC AL CAMIONATULUI Jocurile de astăzi contează ca sferturi de finală ,după ce mai întâi fiecare combatant a avut de parcurs un drum greu. Astfel „Victoria” este campioa­na din anul trecut iar in momen­tul de faţă face parte din cele patru clasate ale districtului Me­diaş , ocupând locul doi In cla­sament după Karres- la fel şi Arsenal.­­ Echipa d­e Sibiu a a­vut de sus­ţinut acelaş număr de­ partide, a­­rătând în tot sezonul o perfectă condiţie şi o înaintat­ă valoare face parte din acelaş­i district ca şi Victoria. Viforul Dacia şi S. C. 44 repre­zintă Capitala şi s’au­ calificat după o serie întrengă de part de jucate pe diferite tere®uri Din acest sfert , finală su­­sese poate cele mai bune grupări: Karresu­ şi Voinţa, care nu s’au putut întâlni din cauza unei pri­pite decizii luate de cei de la Vo­inţa, permiţând astfel eternului său rival să claseze pentru semi­­ferilă cu rezultatul de 13-0, acordat la „b­ara verde“. încă un se­m­i­nalist este CCVM care în jocul de joi cu ASAS . Continuare la­­ rubrică DAN GUEORGEIADE PENTRU CITITORII NOŞTRI ! Rezultatele TUTUROR manifestaţiilor spor­tive, le găsiţi în seara aceleiaşi zile, afişate pe pastjul special al ziarului nostru, la ma­gazinul LACHE-SPORT din Bd. Elisabeta 2. RACHETE CELEBRE pe terenuri celebre Terenul central dieta Forrest Hills pe care DONALD BUDGE și BOBBY RIGGS își dispu­tă titlul de campion profesionist al lumii. Acum e rândul ama­tocilor... VXNICllfs RURAC va fi printre ei. ‘ Echipa naţională­­ de football joacă la 21 Septembrie cu o Selecţionaui­a Provincie Multe nume noi în lotul selecţionabililor D­upă cum arătam eri, lotul jucătorilor selecţionab­i pentru matchul cu Ceho­­­ slovacia de la 21 Septembrie, va fi făcut cunoscut în cursa zilei de mâine, după ce în prealabil vor fi revăzuţi o parte din jucă­torii vizaţi. Din informaţiile pe care le deţinem din sursă oficială, re­zultă că lotul cuprinde PESTE 40 JUCĂTORI şi că figurează foarte multe nume A şi noui, din Divizia Naţionelă B.­­Faptul nu trebue să mire. In definitiv, pentru un joc chiar cu Cehoslovacia ar fi fost suficienţi şi 20—24 de jucători. Dar, FREA nu pregăteşte numai­­echipa na­ţională A ci şi echipa secundă. PENTRU JOCUL CU UNGARIA DELA 12 OCTOMBRIE întâlnirea România B. —Unga­ria B a fost perfectat de mult şi se va disputa în deschidere la România A — Ungaria A la 12 Octombrie. Primiţi tuna!, după cum am a­­nunţat, va avea loc la 8 Septem­brie un Capitală. Dar, în ceea ce priveşte echipa naţională se­cundă, nu va fi ultimul. Pregăti- In prezenţa oficialităţilor abssiLlje ai şcoalei de sbor d­e la Clinceni, au fost brevetaţi bilitate salariaţilor ei să urmeze cursurile urei­­şco­al­e de sbor, înţelegând să suporte toate chel­­tuelile. Şi gestul este cu atât mai semnificativ, cu cât elevii aces­tei şcoli au fost recrutaţi din rândurile muncitorilor. D. general Pădure a împărţit elevilor brevetele de pilot, după care a luat cuvântul d. Teodores­­cu, r­eşedinţele şcoalei- D-sa după ce arată greutăţii© ce au trebuit să fie întâmpinate, mu­l­­jum­eşte tuturor pen­tru con­­­cursul c. şcoalei. Aî.") remarcă Pe instrucţ­ii de sb« Domnişan D., Ursu Fie­rea, Răducanu H., care nu au pregetat să muncească din zori şi pâînă’n noartte, reuşind să sco­a­tă piloţi mai bine pregătiţi ca cei ce frecventau şcolile par­ticulare din trecut Ia apoi cuvântul n r’ v în nuc­e’ e colegilo, dt .ur­­laţi vor purta o vie recu­noşte fa­ţă instructorilor ce s’au străduit să-i iniţieze cât mai bine. Şi în î­ncheer,o spune : ,,In faţa tuturor ce sunt de faţă noi primii piloţi ai aviaţiei democrate, ne c;iăm angajamen­tul astăzi, în momentul brevetă­rii, să purtăm cu oboare pe u­­merii no­ştri­ prestigiul »-jpilor româneşti.“ Serbarea a luat sfârşit într’o atmosferă de caldă înfrăţire şi camaraderie. Au urmnat apoi sboruri d-i­n­­grement şi câteva evoluţii acriee­ne, făcute de instructorii de sbor. W aFe :» /* -Ii prezenţa unui numeros pu­blic, prii v.re care am remmuircat pe d-nii Radovanovici, preşedin­tele Comisiei I­ocale CGM, şi general Pădure, a avut loc la Cânceni brevetarea elevilor şcoalei de pilotaj CFR. Este pentru prima oară la noi când o mare instituţia dă post- rile vor continua până la 12 Oc­tombrie in mod regulet dar SIMULTAN, IN MAI MULTE ORAŞE După fiecare etapă- o parte din jucători — dacă vor juca Duminică la Bucureşti — vor face antrenament în Capitală, iar ceilalţi la Arad, Timişoara sau Cluj, sub conducerea unor antrenori special­ desemna'1“ r­: Ronnay- Steinbach, Albu, Mun­­teanu, etc. JOC LA 21 SEPTEMBRIE Primtiî match al echip­si naţio­nale­i va avea joc la 21 Sep­tembrie, în dstuhkleie, lu Ro­mânia — CshosloVbc’i. Adver­sarul „secundei” va fi o selec­ţionată provincială care — la rândul ei — va cuprinde şi ea selecţionabili. GUŢA TANASE madamei de C!?K1m71! e a® ebitoait să auzim rar vorb­indu-se de competi­­tiile de hand­ball. Negli­jat oarecent in cipilaii risipi­rilor, de multe ori fără sensuri, el însă trăește intens în preocupările sportivilor transil­văneni care au avut prilejul să-l cunoască mai bine şi să-l îndrăgia­scă. La Mediaș, la Sibiu, la Sighi­șoara, hand­balînl ««­­"t» ur rar-"'1' ci • re înj î — vs'*? i*r?’i rî*r ■ cu foot-*■?-’Tul De acolo e? ar­că era'’'iriî? sa-I crlf*tifle Er"^ăr.Ior n suni mici în a^esfie cazurii, F-r-r.empiul cimpionatului na­tional care p. început Joi și continuă astăzi în lio^jr^su este elocvent Trei grupări provinciale vin (Continuare în part. 3) . A.4

Next