Sportul Popular, octombrie 1948 (Anul 4, nr. 1152-1182)

1948-10-01 / nr. 1152

Term­rtând la egalitate cu Griviţa CFR CS.F.R. GALAŢI A TRECUT In FRUNTEA CLASAMENTULUI SERIEI I-a SCORUL 2-2 (2-1) Terminată la egalitate, partida disputată ieri după amiază pe te­renul Unirea, între CFR.Galaţi_ şi Griviţa CFR­,­ a confirmat o mică tradiţie a seriei l’a a Diviziei B, fiecare etapă­ să aducă un nou leade r! In­'adevăr, cu acest 2— 2, reuşit cu multă greutate, CFR.­­Galaţi «fa .instalat în fruntea­ ply­­tsn’jliii d­yteavans de un punct faţă «4 CFR.-.jib u şi cu care se va întâlni Dom­nică. J©e w*jm, gG3iur­i spec­­tasulsase In min. 5, Zapis lî care ieri a­­jucat foarte agresiv, luând, o min­­gie pe cont propriu, de la centru, îşi înşiră adversarii pe drum şi de la 16 m, trage pe jos în colţ, luând conducerea ventru CFR." Galaţi După un sfert de oră, Că­ciulă înscrie cel mai frumos goal al matchului, din 20 m­., l* păian­­jen. Tot Zapis 11 este cel ce înscrie al doilea punct gălăţean, irons’ 'jjbrmână, magistral un penalt­y a­­cordat just la un fault în careu­­l lui Ghiuriţan (min. 48.) La reluare, bucureştenii atacă insistent dar forma bună a lui Pătraşcu îi împiedică să egaleze. Totuşi în min. 60, Stancu reia spectaculos în plasă, la o lovitură de colț. A fost greșala portarului care a părăsit poarta inoportună. Până la urmă, ambele echipe ratează ocazii de a lua conduce­rea. Dar scorul este mai just, așa cum a rămas, adică 2—2 (2—1). Fm’m^ L r­ s«fei4nB, evi­­cîsKties’i Cele două esju­pe au alinitat fof* ■matiile. CFR.­GALAŢI: Pătraşcu, Bădă­­lan, Jar­că, Boncan, Ivarşov, Bel­­cin, Stan, Emilian, Zapis 11, Eco­nomii, Zapis 1. GRIVIŢA CFR.: Dungut Ghiuri­ţan (Marian) Asbicennu, Cristes’­cu, Marian (Ghiuriţan) Coman, Surdu, Stancu, Căciulă, Anagnoste, St­oi­an. Dintre aceştia s’au remarcat în mod special Căciulă şi Zapis II, cei doi cen­ti atacanţi. Deaseme­­nea au jucat bine: Pătraşcu, Jar­că şi Ivanov (CFR -Galaţi) şi Cos­man, Surdu, Ghiuriţan (Griviţa- CFR­). D. Simion Gheorghe a arbitrat atent şi autoritar. — 8*. 0. — PROGRAMUL ETAPEI A DOUA A CAMPIONATULUI DISTRICTUAL Osstiwafie SERIA I-a 23 August—Magaz. Stat Bucur­est term Fnat­ura ora n. Abazian H. Iota I., Ceroiu N.; Vergu—Talpa— Sovrombank, teren PTT ora li:­său­cean­u I.; Ma­şca E.; Bănescu I.; Leo- Bida — Filatura teren Giulești ora n: Gonstandatos P.; Anastasia P, Tsra C, Macabi PTT teren Macabi ora 9: Caracas M.; popa Comei» Ra­­du Dumitru. Godeanu—Flacăra Roșie teren Ma­­®Sbl ora 16: Desmereanu A.; Hu­-pe Qh.; Măicănescu V.; UCR—PCA te­ren Turda ora 16: Mihailovici p.; Dumitrescu M.; Mateescu Fri; Sind. .Textil—Tipografia CFR, teren ACSA ora 11: Drug, V.; Handelman A., Ileuu V.; Ind. Bumbacului — Arte Grafice» teren ACSA ora 16: Fieru­ Vasl­iev Gh.» Achim M­­i SERIA III “a . CFR Buc. Triaj—­Manii. Oficial» teren Giulești ora l1: Anastasiu P. ,Constanda Jos, Tira C.; Sind. UCB­­Telefoane, teren UCB ora 11: Novac I.î Ro­mânu St.» Berdilă I.; Distribu­te—Laromet teren Laromet ora 16: Nicoară D.; Brandabur Gh.» Copata AH; Ţesăt. Teleorman—Apaca te­ren Roşiori­ ora 16: Duminică: Bantu Toma. Promoţie SERIA I-a Dacia Traiană—Monet. Naţională Stadion ora 9: Muscan Jean; Predescu I.» Popescu Gh.; Gralex— Textila teren ACSA ora 14: Vasiliev Gh­. ,Fieru Vlad, Achim Mihail; Os­ spătari—IMS teren STB ora 16.30: Rh­­inihchel A. Bârsu Teodor, Alexan Ifitesmi St.; Constructori—Tăbăc. Na­ţională teren Stadion ora 16: Anto­nescu M.» Ilie H.» Georgescu Ion; Ind.­ Intei—Fhenix teren Stadion» Ora 16: Stănculescu Ni,la Mecghi­­sescu M.» Bode Gh. SERIA II-a Ceasornicari—EFA teren IMS ora 14: Mănăi’a Pantazi; Mendel A.» Ma­rinescu I; Auto-CFR—CAM terren Giulești ora 16: Consiarticesm St.; Matei N.» Drăghici I.; Migrad—Scri­sul liber teren ACSA ora 9: Hair­delman A.; Drug V.» Tenu Vlad; Vincan—Lemaîtro teren Turda ora 16: Stepteanu Eug.; Simionescu Gh.» Mimicu C.» Voina—SET teren Co­­tentina ora 16: Ing. Căzărescu I.; Iota I.» Melghisescu. SERIA IlI-a Centri Ind. Lânei—Arîus­­­f’Ireni Filatura ora 16: Antonescu M­; An­­getescu A.» Pocorni I.; Poliţia MAI — Standard teren Unirtea, ora 16 Murgu Oct.; Mateescu F.» Frâncu­­lescu Herdam Zimmer teren Bel­vedere or­a 11: Tache Tudor; Pungă St.» Rotaru I.; Universul—Fichet te­ren Belvedere ora 16: Margean G.; Bârsu F.» Firulescu M.; IOR — Wolff teren PTT ora 16: Ștefănescu Jean; Dona Vasile» Mateescu Fr° C­ates‘2a*5a 1 SERIA l­a Luther—Safîm teren Belvedere ora 14: Bârsu T.; Firulescu M.» Mărgean GL; Meseriașul — Cale STB teren STB ora 9: Cristea M­; Dăscălescu V.» Ziau Dumitru, Fintex—Quad flat­tern Turda ora 9: Dumitraşcu Gh.; Coferu V.» Belgan C.; Am'.i—Bia­­gadîru teren MUtari ora 9: Burnt“ trescu Gh.; Constantinescu N.» F­’ân* culescu M.; prahova—Noua Filatură Bumbac teren Belvedere ora 16: Ni Iliescu T. Românii St.; OpHs p. SERIA II-a Jandarmul Glucoza teren Materi ora 11: Constantinescu N.; Dumi­­trescu Gh.» Frânculescu M-; Jan­darmii CFR—Ford“Româna teren Giu­rești ora 14: Sicicescu B­; Sustrean I.» Tănăsescu Gh.; Malaxa Turn—Ua'o~ Rom. teren Filatura ora 9: Ceroiu N.; Abazian H.» Iota P.; Asal—Apre* tura teren IMS ora 14: Vasi­lv; M3,“­diu Ion; Reg Art. Grea—­Gazokeria teren Militari ora 9: Enache I., Po­­pescu C. Pârlea C. SERIA ÎII-a Moara Asan — Recas teren Colen­­tina ora 9: Pătrașcu Tr.; Minciu C. Trista I.; C. S. A Geniu—Rata teren Colentina ora 11- Minciu C­; Pătraș­­cu Trista I.; Tracțiunea—Minist. In­dust teren Griuliști ora 16: Tănăsescu Al.; Stoiescu B.; Sustreanu I.; Ma­laxa Tevi—Uz. Grivița teren Flutu­ra ora 14: Românu St.; Mihailovici F­lota P.; Stela—Tele CFR teren co­­lentina ora 16: Popa Aurel; Păunes­­cu I.; Alteres­cu J. CATEGORIA II SERIA I Minist. Muncii—Combustibilul,­­ ter. Stadion ora 14: Vladescu N.; Stănculescu N.; Bode Gh.; Grănicerul—Creditul Mi­nier, teren Unirea ora 16: Machitescu Gr.; Mihailescu A; Stănculescu Gh.; P.M.B. — Academia teren ACSA ora 16: Ştefănescu C.; Păunescu L, Geor­gescu Ion; Cooperaţia — Steaua CFR, teren Telefoane ,ora 10: Sulder D.; Şer­­bănoiu D.; Mândreș S.; Acogen — Post. Română, teren Colehlina ora 14: Pău­nescu L; Popa A.; Alterescu I. SERIA II Sind. Pielari — Jandarmeria, teren ACSA, ora 14: Păunescu L; Georgescu L; Tasula St.; Minist. Comerț — Lemn Forestier, teren Laromet, ora 9: Bran­dabur T.; Tartarian V.; Pilea V.; Sind. Sanitar — Drog. Standard, teren Macabi ora 14: Hui pe Gh­: Desmereanu A., Măr­­tanescu V.; Minist. Finanţe — Tăcerea, teren Belvedere, ora 9: Pungă Şt.; Ta­che T. Rotaru L; CEC — Reg. Pion. Aero, teren Belvedere, ora 14: Opriş A.; Niţulescu T., Drăghici I. SERIA III Soc. Com. Municip. —, Atei STB, te­ren Unirea, ora 14: Dumitrescu M.; Mateescu, Marinescu I.; Atei,. Graf. Nr. I — Adesgo, teren Standard ora 16: Merghiescu; Demetrescu P.; Asas — Dâmboviţa teren Pioneri Aero ora 14: Ştefan C.; Constantinescu; Făclia — Techno-Marina, teren Pion. Aero ora 14: Tentea C.; Murgu Oct.; Taşula St.; Ga­gel — Dacia Filatura, teren Laromet, ora 14: Brandabur Gh.; Munteanu N. CATEGORIA IN­ SERIA î Creditul Ind — ICS., teren Pion. Aere ora 11: Dimaca A.; Speteanu Gh.; Bra­­toloveanu; C.G.I. Textile — Cinemato­­grafiști, teren Unirea, ora 14: Mihăi­­lescu H.; Machitescu, Stănculescu; I. C.A.R. — Bumbac. Rom, teren Pion, Aero, ora 9: Speteanu Gh.; Dimaca A., Bratoloveanu; Sind. Transp. — Parco­­rnet, teren IMS, ora 11: Păunescu V.; Stoicescu D., Popovici M.; Sind. Funct. Asig. — Soveiec­ric, teren Filatura, ora 14: Anghelescu A.; Antonescu AL, Po­corni I. BNR — Godeanu T. V., teren Unirea ora 14: Bădescu Iile; Constantinescu Melnic Gh.; Godeanu Negru — Talpa teren Standard, ora 14: Dumitrescu-Bu­­dești; Melnic, Crețu N. RESTANTE Tricotaje — Ind. Lemn, teren ACSA ora 16: Dum­itrescu M.; Mihăilescu N. Marinescu Ion; Mag. Stat Buc. — Stan­dard Juniori teren Standard, ora 11: Petrescu H.; Roban Gh.; Marian In­a; Armata — CAM, rezerve, teren Stan­dard, ora 16: Godeanu T.V. — PTT re­zerve, teren Laromet, ora 14: Branda­­bur; Nicoara, Lopată AL JUNIORI SERIA I PMB — STB, teren Turda, ora 14: AIRBIULUI JOCURILOR DIVIZII! C seria IV-B­­ie luminiţă 3 Octombrie UCB — Metalochimic Braşov, Mano­­ler­ cu V. Buc. P. G. A. C-ţa — CFR Craiova, Leucă Gh. Buc. STB — Danubiana Giurgiu, Stăncule­­scu, N Buc. UAB Braşov — CFR C-ţa, Cristescu C-tin, Ploeşti. CFR T-sţe — CSM Vâlcea, Constănn­­tinescu St. Buc. Astra Rom. Câmp. — Armata Buc., Glăvan V- T-şte. CFR Braşov — CFR Gara, Rădulescu Pot­ere, Câmpii­a. BNR — Danubiana Rom., Niculescu Radu Buc. Minciu C.; Simionescu Gh. Stepteanu Eug.; Flacăra Roşie — Luther S teren ACSA, ora 14: Mihailescu H.; Dum­­­itescu M., Marinescu L. Quadrat — Mo­nitorul Oficial, teren STB, ora 16: Ne­­guţ Ion; Tenu Vlad, Murgu Octavian; Sind. Sanitar — Zimmer, teren Macabi ora 16: Popa Aurel; Dăscălescu V., Şer­banoiu D.; CFR Buc. — Socec, teren Giuleşti, ora 14: Vulpe Gh.; Drăghici I­lie, Bratoloveanu Gh. SERIA II Apaca — UCB Venus, teren Militari, ora 14: Dumitrescu Gh.; Constantinescu Stef.; Vulcan — Universul, teren Turda, ora II: Coferu V.; Dumitraşcu Gh.; Bel­­gun C.; BNR — Talpa, teren PTT, ora 16: Raus Gh.; Chelemen Niculae, Segal Bernard; Metalochimic — IMS teren PTT, ora 14: Segal Bernard; Raus Gh., Chelemen Niculae; Dinamo A. — Gri­­vița CFR, teren Unirea, ora 14: Mincu V. Belgun C., Caliga. SERIA III Dinamo B.­­— Herdan, teren Unirea, ora 16: Constantinescu T.; Melnic Gh., Bădescu Mie; Standard — Leonida, teren Standard, ora 16: Ceroiu N.; Bârsan M.; Arte Grafice — Mag. Stat, teren Mili­tari, ora 16; Bleja D-tru; Dumitrescu Gh.; Felderovici; Laromet — ind. Bumb, teren Laromet, ora 16; Țigău Gh.; Să­­ceanu Harte, Netejoru Florea. SERIA IV Colentina —­ 23 August, teren Colen­­tina, ora 16; Mărgărit, Măicănescu V. Firan T.; Petrolul — Macabi, teren La­­rorhet, ora 9: Ghiriţescu Ion; Mândru Ion Melnic Gh.; Scrisul Liber — Meseriaşul teren Giuleşti, ora 14: Munteanu N.; Drăghici D-tru, Vulpe Gh.; Tipografia CFR — Gagel, teren Giuleşti ora 16: Vulpe Gh.;­ Munteanu N., Drăghici Ilie. SERIA II-a SERIA II Sov. Construcţia — Dep. Tel, teres IMS, ora 16: Desmereanu A.; Vasiliev, Mândru; Hotelieri — Bere Rahova, te­ren STB, ora 14: Bârsu T. Kreinicher A­­Aiexandrescu Şt.; Pompierul — Băneasa, teren Militari, ora 16: Popescu C.; Ena­che I., Pârlea C. MAN — UCB Atel., teren Pion. Aero ora 16: Murgu Octav; Preotu Virgil, Ţentea C.; Spirt Braga­­diru — Intr. Gen. Technice, teren Ta­romet, ora 11: Tartarian N.; Pilea V., Brandabur T. SERIA III Bumbacul — Centr. Ind. Lemn, teren Stadion­, forta 14: Stoicescu­ B.; Antoiţescu M. ; Georgescu 4it .Tar»-^-T­ ricotaj»-8­06 teren Băneasa, ora, 9,30: Raţu­­ Vasile; Motorga Ghi, Constantinescu I.; Casa Şcoalelor — Ferometaî, teren Colentina, ore 14: Măicănescu V., Maqaim A., Ro­han­u Gh.; Philips — Coop Aquila, te­ren STB, ora 16: Georgescu Alex.; Ben­­ţu T., Ştefănescu L; Instalatorul ,— Ro­tativa, teren Stadion, ora 11: Predescu I; Muscan Jean, Popescu Gh. SERIA IV CAM Chibr. — Ars. Geniu, teren IMS ora 9: Rubin Avram; Stoicescu D-tru, Popovici Micipsa; Sănătatea — Arta, te­ren Pion. Aero ora 16: Teodorescu L; Constantinescu T., Ștefan C-tin.; Munca Textilă — Ciocolata, teren Colentina, ora 14: Merghisescu; Iota Ion. REZERVE SERIA I Grafex — Arte Grafice, teren Filatura, ora 16: Mihailovici P.; Ranamit, Pata P.; Mag. Stat Buc. — Minist. Ind, te­ren Laromet, ora 16: Munteanu N.; Mân­druș G.; Pilea V.; Quadrat — Vulcan, teren STB, ora 14: Dinuiescu D-tru Murgu Octavian Vorniceanu N. SERIA II Sind. Samiar — Luther, teren Standard ora 14: Creţu Nic.; Bârsan M . PMB —■ Dinamo A., teren Turda, ora 14: Sim­io­­nescu Tr.; Dăscălescu V.; Mateescu Fr., Minist. Finanţe — Godeanu Galben, te­ren Turda, ora 16: Fieru Vlad; Simio­­n­escu Gh., Vasiliev.; Godeanu Roşu­­— Glucoza, teren Turda, ora 14: Simionescu Gh.; Pârvuiescu, Schimel. SERIA IU CAM — Scvrombank, teren Militari, ora 14: Dumitrescu Gh.; Blezu D-tru; PTT — Armata, teren PTT, ora 14. CFRB ŞI (Urmare din pagina I-a)­ în timp ce apărarea a atins nivelul for­mei normale, atacul s’a păstrat la o comportare medie. Acelaș lucru şi la Petrolul. Aici, linia de atac a făcut în două etape, consecutive partide diametral o­­puse: bine, chiar foarte bine contra STA- el, slab, de necrezut împotriva CSCA-­tricii. Aceasta în timp ce apărarea în ge­neral a fost foarte bună. Desigur, atenţia celor de antrenori — Stoscu­ şi Vogi — este îndreptată în prezent asupra înaintaşilor, care com­portă preclătiri speciala. Feroviarii s-au antrenat timp de trei zile consecutive­ .Marţi, Miercuri şi azi Roş albaştrii, pentru că au jucat Marţi, au făcut antre­nament­uri, în ambete tabere accentul s-a pus, fireşte, pe atac. Echipele­­ nu au fost alcătuite încă, dar la CFR se pare că va juca aceeaşi formație care a învins pe CSMM la Med.Fs. La Petrolul este vorba de unele noificări: TRAIAN IONESCU va re­intra în poartă» iar cele alte privesc atacul Ce anume intenţionează Vogi, nu se ştie încă. CFR Clasj g3S«îşts astă­­seară CLUJENII, CARE ACORDA O IM­PORTANŢA DEOSEBITA acestui joc rus ca Petrofu? A jucat intotdeaun­ai bine contra lor deşi în jocul precedent arătase formă slabă, --­au schimbat data sosirii în Capitală. Ei nu mai phadi fflâîne dimineaţă, ci astăzi la prânz, astfel că diseară vor fi în Bucureşti. Eehire însă, va fi nodificată aşa cum am arătat: MUREŞ­AN, care în ultime­le npteburî a jucat inexplîcabîl de slab. Va fi înlocuit tu­ Coduban II c*­e, la antrenament, s’a mișcat foarte b’ne. Pe lângă făptui că rezultat f] curei de sil­ hire a fost concret, a dat jos nu mai gejin de B kg. In rest, echipa va îl aceia­, inclusiv portarul -tcVe:;, care a făcut greșeli fa* tale în partidele cu Politechnica $î ICO. im sipt de vorbă m ua repriszentpj PETROLUL al clujenilor şi cu acest prilej am aflat lucruri interesante în legătură cu vi­itoarea echipă. întrebat dacă CFR are numai 12 jucători câţi a utilizat până acum în matchul campionat, clujeanul ne-a răspuns: — «Desigur că nu. Avem chiar 15, dar nu a fost necesară utilizarea celor­lalţi. Mai târziu însă, vom promova din tineret jucători de valoare. Şi crede­m că cu ei vom putea înlocui chiar pe un BÁLINT sau FERENCZI. «De m­atchul de Duminică însă, mi-e frica pentru că Petrolul a jucat bine contra noastră întotdeauna. Sperăm, în­să, că de data aceasta vom face un joc bun. Este singura noastră grije, pentru­că dacă reuşim un joc bun, rezultatul vine dela sine». Cert este insă, că și clujenii suferă de aceea? l’psă, ataci ineficace. Ceea­­ce fereantnă că Duminică va fî un joc ni apărărilor. M'an'isne&cis est© cCMttvisis Cu COSTICA MARINESCU ne-am întâlnit la trialul de eri in formă foarte bună, internaţionalul este unul din can­didaţii la echipa naţională pentru jocul cu Polonia. Despre Jiul, Marinescu ne-a vorbit lucruri bune, care aruncă o lumină houâ asupra jocului cu C­FRB. — «Contra I TA-ei, echipa noastră a manifestat o revenire de formă care mă face să cred că Duminică ne vom rea­bilita pe depin în ochii spectatorilor bu­­cureşteni. A mers şi atacul de data a­­ceasta şi am convingerea că vom reuşi la Bucureşti un joc bun», înseamnă că Ji 1 a început să-şi re­medieze linia de atac care în ultimele trei jocuri nu­ a marcat decât un goal Probă evidentă a unei ineficacităţi com­plecte. Revenirea în formă nu face decât să îngreuneze sarcina feroviarilor bucure­­şteni Intrim cuvânt, cunoscând situaţia din fiecare echipă programata Duminică la Bucureşti, materiale echilibrate f! des­­chise asi­b­al s?*altal„­ ARBITRU JOCURILOR DE DIVIZIA C (SERIA l-a) (etap­a din 3 SSiste­ isilopie) Maşina va peria la ora 7 fix. CRAIOVA: Doljul — Isvoriî Nou, d. Pinior (Timişoara). TIMIŞOARA: Hsa — Amefa, d. Ba­­ciamo (Lugoj). TIMIŞOARA: Electric# — CS Ar­mata, d. Varga (Arad). HUNEDOARA: IMS­­­UM Cugir, d. Ponda (Tim.) SIMERIA: CFR — Muncitorul Lugo­­jan, d. Steiner (Tim.) OŢELUL ROŞU: Metalosport — SSCA d. Aufsatz (Reşiţa). ARAD: Indagrara — CFR Caran­sebeş d. Turner (Simeria). Miercuri 6 Octombrie la Cugir se joară restanţa dintre U. M. Cugir şi Amefa-Steagul Roşu. Arb. Braus (Pe­troşani). SCORURI MARI IN «CUPA TIPOGRAFILOR» Cea de a șaptea etapă a „Cupei Ti­pografilor” s’a soldat cu rezultate nor­male dintre care trebue remarcată vic­toria Daciei Traiane asupra Universului și scorul ..astronomic” cu care Scrisul Liber a câștigat în dauna Rotativei (Eminescu). Socec II nu s’a prezentat în jocul cu Monitorul Oficial, pierzând cu 3—0, iar­. Arte .Grafice, a dispus ușor­ de Car­tan --ftfrm­âneasc?.. —------- -REZULTATE TEHNICE Dacia Tra.’ană — Universul 3—î M. 'Oficial — Socec 3—0 '(forfu­il) Scrisul Liber — Rotativa 14—­1 (7—0) Arte Grafice — Cartea Românească 6—2 (2-1). CLASAMENTUL.» după această etapă se prezintă astfel: 1 SCRISUL LIBER 6 6 0 0 43:4 12 2 Mon. Of. 6 6 0 0 22:9 12 3 Dacia Traiană 7 5 0 2 22:8 10 4,. Arte . Grafice 7 2 1 4 13:32 5 5­ Universul 5 2 0­ 3 15: 9 4 6 C. Româneasc­i 6 2 0 4 12:21 4 7 Rotativa 7 1 1 5 10:33 3 8 Socec II 6 0 0 6 4:20 0 SUPA CAMPIONATELE INTERNATIONALE (Urmare din pag. t-a) cu toţii plăcerea să-l vedem pe LUDU în fomna care i-a adus anul trecut uri titlu balcanic. El a făcut o ursă bum şi fără să forţeze pe u’tsma -istă a rea­lizat 56 sec., adică numai cei 5/10 nu mult la anul trecut. Se am­ina deci» pen­tru finală, un serios adversar pentru KISS care i-a doborît la c­ampionateie naţionale de la Cluj retordul şi de a că­rui formă bună nu ne îndoiam Şi într’adevăr în f.­nelă LUDU a în­ceput cursa decis, trecând primele două obstacole fără ezitările obişnuite, îna­intea gardului trei, unul din alergătorii ce ii prea înainte (din cauza avansului de turnantă), a scoromnit, însp prea pa­terice pistă şi din cuie’.e pant­o dor, câteva bucăţi de sgura »’au oprit în o­­chii Iţo Ludu. Grăbit, e! a început să se şteargă la ochi. Tu­buia doar să sară un gard şi nu-l vedea încă und­ este Până ia urmii, după câţ’va pa?» înceţi ce l-au lăsat departe de pioton, v pa te din «gu­ră a căzu! şi Ludu şi-a reluat cursa, cu un splendid efort m­ai, reuşind un 56"2 care altfel — suntem -tgur* — ar H fost aproape de record s nou stabilit de Kiss. ,0 întâmplare asemănătoare a ofecst cursa de 1500 m. Victimă a fost de d­ata aceasta Pandrea, în ochii lui oprindu-se fărăm­iturițe de sgură. Orbit, şi el a tre­buit să încetinească. Mai muit chiar, e­­xasperat că b­u-şi poate recăpăta vede­rea, sgura ambiţiorsându-se să râmâie în ochi, era cât pe-aci să abandoneze. Nu a făcut-o,­ dar întârzierea cauzai« i-a adun o poziţie în clasament de care — normal — nu este deloc mulţumit. Cu a!!ă ocazie nu va mai rămâne însă un pieton, după cum nici Ludu nu va mai schimba culoarul exterior cum a făcută Zsitvay Duminica trecută cu aju­­torul binevoitor al colegului de echipă TRO­ICA. Deci şi din aceste întâmplări neplă­cute, învăţături... MATORUL BE TENNIS UNGARÎA-R.P.R. (Urmare din pag. l­ a) d-naHIDASSÎ — ASBOTHsi Ila dublu domni: 1) A5BOTH — F£­­HER și 2) STOLPA — KATONA. Din c.iîr­e va îi formată ecSlîpa BaFaU» în. vederea unei prezentări cât mai bune FR Tennis pregătește după un program bine studiat lotul de jucători care vor avea sarcina să dea replica echipei Ungare în acest match. Echipa RPR va fi aleasă din ur­mătorul lot: EVA STANCESCU, C. WERTHEIM, TUDOREL BA­­DIN, CRISTEA CARALULIS, GI­GA COBZUC, ARNULF SCHMIDT GOGU VIZIRU şi M.­­RIN VIZIR­U. Formaţia definitivă atât a celor ce ne vor reprezenta la simplu, cât și a celor ce vor forma echi­pele de dublu, va fi cunoscută abea cu 2 zile înainte de match, ultimele antrenamente făcându-se sub su­pravegherea responsabilului tehnic care va avea cuvântul hotărîtor. Ifetîe se va juca ntalsfiul R.P.N­.-Ungaria. Matchuî RPR —- Ungaria se var drapata pe terenul central *1 .Cent-' trului de Antrenament OSP din strada Știrbey Vodă 133, colţ Plev­nei, care are tribune cu Caracilate de aproape 5000 locuri. Vom re­veni cu noui amănunte în nume­rele viitoare. ATLEȚII TIMSORENI (Urmare din pagina t-a) STAN­A: LAURA MICLOȘ, însă pen­tru 500 m. PAR­ASCHIVESCU, isotărît sa scur­g Biletele pentru CAMPIONATUL* I NATIONAL AL JUNIORILOR ce* I se dispută Sâm­ata 2 Oct. și Dum. * I 3 Oct. 1948 pe Stadionul Tineretu- ■ I lui, s’au pus în vânzare la maga- * I zimil STADION. | I PRE­ UNIC: 20 LEI.­­ CĂRȚI NOUI Dr. CARL­ MARCU MEDICAMENtIELE IN TERAPEUTICA Un volurm­ de 80 de 380 pagini cu 28 tabele. Lei 400 EDITURA DE STAT pentru Literatura Medicali, 1948 Volumul umple un gol în publicistica medicală.­­ Autorul a întocmit această lucrare du­pS’ o îndelunj­ată prsetios în specialitate. Prin expunerea metodică, „Medicamentele în terapeutică”, cons­­titue un îndreptar pentru medic farma­cist şi studentul medicinist. De remarcat d­­ele practce ale dro­gurilor ce se pot întrebuinţa azi cu suc­ces în clinică precum şi punerea la punict a­ntihPertnfil a ultimei • deseo­periri ştiinţifice, O carte care va fi de un real folos pentru cei care o consultă, , De Vânzare-la toate, librăriile. Se poate comanda şi direct la „Libră­ria Ştiinţ­ifică’’ str. Brezoianu Nr. 19. Comenzile librăriilor, se vor adresa Centrului de difuzare a Cărţii, Bucu­reşti ft Casa Moşilor, Hb­.,62.­ teze viaţa recordului de 3 Km., este şi el prezent. ZENIDE, STOENESCU, COJA şi Bl­AZESCU au de­cranşat o veche ri­valitate care se poate solda cu timpuri sub 11 sec. lată un nou spectacol şi în acelaş timp prilej de învăţături pentru ju­­niori. 2-3 OETMffi LA CLUJ CAL1PI0MATSI ATLETICE rjîiiTAâr 8« c nnncRi iii ut ililiiniiL «ll imuulLuLui CLU'Js 3© (Prin telefon). —Sâis-sSbătă și CuirJnisă se w©b* cSesfășMra 8a Giz:j cam pieKisfeie ihiHIttc de at­letism­ele Ardealului la cere la o parte prinpări ditb upmatoarels crașe: ■ Oradea, Tg.-BV Sureş, Si­ghişoara, Dej, Riedisiş, Af­li, Infia, Tsirda şi Cluj? In atenţia responsabililor PSC ROSFIAÎ din pro.« începând de la data de 3 octombrie a. c. serviciul nostru de curieri specia delegaţi pe cele 2 rute principale Bucu­reşti — Arad — Timişoara şi Bucureşti Oradea conformându-se noului mers al trenurilor, sosirile în gările pe cele 2 rute se schimbă precum urmează: BUCUREŞTI - TIMIŞOARA Timişoara — Duminică orele 7 29 Lugoj — Duminică orele b.51­ Orşova — Duminică orele lî.li T. Severin — Duminică orele 12.29 Craiova — Duminică orele 14.53 Piteşti­­- Duminică orele 12.92 BUCUREŞTI - ORADEA Cluj — Duminică orele lî.ll Câmpia Turzii —Duminică orele 12.35 Mediaş — Duminică orele 14.44 Braşov­­a? Duminică orele 17.49 * Breaza — Duminică orele 19.52 Câmpina — Duminică orele 19.59 Ploeşti Duminică orele 20.31 In oraşele Arad şi Oradea preluarea buletinelor va continua ca şi până acum, adică în fiecare Sâmbătă seară. Cu’s de îtc'Shîdare a concursului PRONOSPORT Nr. 34 Etapa 3 Octombrie a c. rămâne perring toată ţara până cel mai târziu Sâmbătă ora 29 în limita itinerariului stabilit ia aşa fel incât toate buletinele să ajungă la centrala noastră cel mai târziu Luni 4 Octombrie 1948 la orele 12. In București cutiile PRONOSPORT, vor fi desertate Duminică 3 Octombrie conform itinerariului care se va publica în ziarul de Duminică. PRONOSTICURI «FULGER» PENTRU ETAPA «PRONOSPORT No. 34 DIN 3 OCTOMBRIE 1. Ungaria - Austria 1 Ungurii sunt în formă şi cum joacă şi pe teren propriu, ii insta­lăm favoriţi. Deci: 1 2. Viena - Budapesta x Acasă, vienezii vor scoate cel puţin un draw. De aceea: 1 3. ,G. F. S. Bucureşti - Jiul 1 Feroviarii bucureşteni nu vor pierde pasul în cursa pentru titlu. Deci: 1 4. „TJ” - C.S.M.M. 1 Studenţii vor şti să folosească a­vantajul terenului şi al galeriei, câştigând. Prin urmare: 1 5. Poli - Metalochimic 1 Prima deplasare a n­etalurgişti­lor va coincide cu o înfrângere. De aceea: 1 6. ICO - Dinamo A 1 Deși matchuî e foarte echilibrat credem In victoria la limită f orădenilor» Pronosticăm: i 7. PATA » CPP Timi s căderii vor pierde probabil pri­mul punct în acest campionat» Deci: x 8. Petrolul - CFR Cluj x Două echip­e e­gale, care vor ter­­mina egal. Deci: % 9. ITA - CSCA 4 In mod normal, campionii nu­ pot pierde acest joc. De aceea: 1. 10. CFR T. Sev. - înd. Sârmei I O nouă partidă strânsă, cu șanse ceva mai mari pentru gazde. Deci: 1. U. Minerul - CSM B. Mare ! Echipa minierilor va cuceri cele pot pierde acest joc. De aceea: 1. 12. Poli Iași - Textia S. Gh. , înfrângerea de la Sibiu. Deci, 3L Programul campionatului naţional pe etape Prontcţie ETAPA I Telefoane — Petru Rareş Electrica — ASAS Petrolul —C. S Universitar CFR — Constructorii ETAPĂ lI ASAS — Telefoane C. S. Universitar — Electrica CFR­­ Petrolul Petru Rareş — Constructorii ETAPA III Telefoane — CS Universitar Electrica — CFR Petrolul — Constructorii ASAS — Petru Rareş ETAPA IV Telefoane — CFR Constructorii — Electrica Petrolul­­ ASAS CS Universitar —■ Petru Rareş ETAPA V Constructorii — Telefoane Electrica — Petrolul CFR — Petru Rareş ASAS — CS Universitar , Telefoane filst­­*) , Electrica — Petru Rare s Constructorii — ASASF “•IJ- -r,,­ CFI? — CS Universitar! I #­ETAPA ill ror - -p Electrica — Telefcatfe iQJ, J­­Petrolul — Petru Rarea^n■r,,s,T CS Universitar — Co&triidiiom ^ CFR - ASAS Cs.tetespia ||-a ETAPA 1 ASAS — CS Universitar Viforul Dacia - CSC Armate CFR — 23 Augus-t gTAPA n CSC Armata — A^AS CS Universitar —- Viforul Dacia Petrolul — CFR ETAPA III ASAS — 23 August Viforul Dacia —­ Petrolul CFR — CS Universitar ETAPA IV Petrolul —• ASAS CFR­­ Viforul Dacia 23 August — CSC Armata ETAPA V ASAS­­ CFR Petrolul — 23 August CSC Armata — CS Universitar ETAPA VI Word Dacia — ASAS Petrolul — CSC Armata 23 August — CS Universita ETAPA VII* Viforul Dacia — 23 Augissf CFR — CSC Armata CS Universitar — Petroîul Juanîstî ETAPA I Viforul Dacia — Petrolul ASAS f- CS Universitar »^Constructorii — CFR ETPA II fiS^ JUraver­sitar — Viforul Pad's CFR 4- ASAS Petrolu Constructori y y, ETAPA ilî .-yjwuij Dacia — CFR 1 ’ASAS* — Constructorii • C* Universitar — Petrolul E­TAPA IV Viforul Dac*. - Constructorii Petrolul — asas CFR — CS Universitar ETAPA V ASAS — Viforul Dacia Constructori' — CS Universitar Petrolul — CFR COMUNICAT F. R. R. « Se suspendă pe timp de 16 zile arbitrul Panella Gustav pentru lipsă de discernământ în conducerea jocului CF­R—CSC Armata. « Se primeşte demisia d-lul Panel!» Vicenţiu din funcţia de responsabil al Comisiei Centrale de Arbitri, susnumi­­t şi nevoind să admită că Bir. Federal poate aplica pedepse arbitrilor vinovaţi de arbitraje vinovate sau defectuoase*, care fac un prost serviciu popularizării şi decurgerii în bune condiţiuni a jocu­rilor de rugby. Se numesc în locul vacant d. Mă­­răşescu şi totodată se atrage atenţia Comisiei Centrale de Arbitri ca dele­gării? să nu mai fe făcute la comunul acord al grupărilor. gs Se hotărăşte ca la toate jocurile să fie delegaţi observatori federali care să raporteze asupra felului cum a de­curs atât jocul în sine cât şi arbitra­jul. S Se ridică suspendarea jucătorului Denicki Eduard din gruparea ChR, de­oarece din raportul arbitrului rezultă că susnumitul jucător nu este vinovat nici de lovirea adversarului, nici de in­­suită, el fiind vinovat de protest asu­pra deciziei arbitrului, virtu pentru care i se dă avertisment sever, urmând ca la prima abatere el să fie exclus din Comitetul Federal.­­ Se atrage atenţia pe această cale atât jucătorilor cât şi arbitrilor condu­cători că Federaţia este ho­tăriia să pe­­depsească la fel de sever abaterile ce se vor ivi» cunoscând că drecuiţiile în­tre jucători sau între jucători şi ar­bitri» precum şi lovirile fac să denatu­reze jocul în sine, influenţând şi asu­pra laturii tehnice a jocului.­­ Termenul pe­­­­­ru predarea lucră­rilor la concursul pentru publicarea unei broşuri de popularizare rugby­­ului se fixează între 1 Oct. şi 1 Dec. 1948. Lucrările vor fi depuse la Şcoli Technice OSP, ju­d. Epuran.­­ Se respinge cererea grupării OSC Ar­mata pentru amânarea jocului cu Petrolul. COMUNICAT FR5N Secţiunea Caiac din Federaţia Ro­mână de Sporturi Nautice, aduce la cunoştinţa grupărilor şi sportivilor ur­mătoarele: Având în vedere timpul şi starea at­mosferică care se menţine favorabilă, activitatea tehnică sportivă va fi con­tinuată. I. — In acest scop, se va organiza o nouă serie de cursuri practice şi teo­­retice de i­niţiere şi perfecţionare în sportul caiacului, la care pot lua parte atât începători cât şi avansaţi.­­Sunt fevetaţi în coc special a urşit aceste cursuri, tineri­ din câmpul tara­­cii din uzine şi ateliere din Cap . D. 2. — Concomitent cu aceste cursuri, secţiunea de Caiac de FRSN, va orga­niza, o serie de concursuri oficiale şi anume: —•Un slalom de Caiac — O ştafetă de Caiac — Un cross de Caiac. 3. — Deasemeni grupările aiSSTnsl't; a organiza asemenea concursuri s’-'nî rugate a anunţa din timp federaţia, spre, a putea fi programate şi anunţate doa­tarilor afuiate federaţiei

Next