Sportul Popular, septembrie 1963 (Anul 18, nr. 4299-4314)

1963-09-02 / nr. 4299

il­brul ciclist C. Ciocan (Petrolul Ploieşti) a cîştigat cea de a XVI-a ediţie a „Cursei Scinteii“ Cicliştii participanţi la actuala ediţie a „Cursei Scinteii“, au străbătut sîmbătă şi duminică şo­selele care leagă Cons­tanţa de Tulcea, şi Brăila de Bucureşti. Lupta pen­tru cucerirea tricoului galben fiind deschisă am asistat, in aceste două zile, la întreceri specta­culoase încheiate cu vic­­­­tori­a, pe deplin meritată, a unui rutier, care abia anul acesta a împli­nit vîrsta senioratului, CONSTANTIN CIOCAN (Petrolul Ploieşti). El şi-a înscris numele pe ta­bloul de onoare al cîşti­­gătorilor „Cursei Scîn­­teii“, într-o dispută în care a reuşit să depă­şească pe Gh. Rădulescu, G. Moiceanu, A. Şelaru, I. Stoica şi alţi rutieri de valoare, afirmîndu-se ca o autentică speranţă a ciclismului nostru. CEA MAI FRUMOASĂ ETAPA, CEL MAI TE­NACE ÎNVINGĂTOR Contrar aşteptărilor, penultima e­­tapă, a „Cursei Scinteii“, desfăşurată sîmbătă pe ruta Constanţa — Tulcea, nu a avu un traseu plat. Dimpotrivă! Alergătorii au urcat, de-a lungul ce­lor 126 km, numeroase pante lungi, ceea ce le-a cerut eforturi deosebite. In plus, ei au avut un adversar de neînduplecat : vîntul, care a suflat în permanenţă din faţă sau lateral. în aceste condiţii, alergătorii au fost triaţi după calităţile şi pregătirea lor. Astfel, în numai 35 de km plu­tonul a fost fragmentat în patru gru­puri. In faţă rulau 7 ciclişti şi anu­me : N. Niculescu, C. Ciocan, W. Zie­gler, A. Satmari, I. Neacşu, S. Ariton şi Gh. Moldoveanu, care aveau un avans de 45 secunde faţă de grupul urmăritor, în care se aflau G. Moi­ceanu, A. Şelaru, Gh. Neagoe, L. Za­­noni, Gh. Rădulescu ş. a., 1:10 faţă de plutonul III şi 1:50 faţă de ultimul grup. Inţelegindu-se bine la trenă, cei şapte fugari îşi măresc avansul la Babadag (3:25). In continuare S. Ari­ton nu mai poate rezista alurei şi ră­­mîne pe o pantă. Se credea că cei 6 Foto : T. Chiore­nui fruntaşi îşi vor disputa sprintul fi­nal, dar iată că alergătorul ploieştean Gh. Moldoveanu sparge. Dar maşina cu atelierul mecanic a asociaţiei lui se afla în urma caravanei. Văzind aceasta antrenorul alergătorilor de la Steaua, Vasile Oprea a oprit maşina şi i-a dat bicicletă de schimb. La fel a procedat apoi şi cu ti­nărul P. Neacşu de la Voinţa Bucureşti căruia i-a dat o roată de schimb. Un gest pentru care antrenorul Vasile Oprea merită felicitări. Pe ultimii kilometri asistăm la un pasionant duel între Walter Ziegler, clasat pe locul II și purtătorul tri­coului galben N. Niculescu. Văzîn­­du-i pe cei doi adversari că se sus­pectează, tînărul ploieştean C. Ciocan, care s-a numărat, de asemenea, prin­tre animatorii principali şi în etapa precedentă, a luat cursa pe cont propriu şi a cîştigat detaşat etapa TR. IOANIŢESCU (Continuare la pag. a 4-a) Constantin Ciocan, cîştigătorul ediţiei a XVI-a a „Cursei Scinteii“. Ion Ţiriac turneul de tenis KATOWICE 1 (prin telefon). Tur­neul internaţional de tenis din lo­calitate, la care au participat spor­tivi din 7 ţări a luat sfirşit du­minică printr-un frumos succes re­purtat de reprezentantul ţării noas­tre Ion Ţiriac care a cîştigat proba de simplu bărbaţi. După ce în sfer­turile de finală Ţiriac l-a învins net pe cehoslovacul Holicek (6—2, 6-1, 6—2), in semifinale sportivul român a obţinut victoria în faţa cunoscu­tului jucător polonez Skonecki cu 6—2, 5-7, 6-1, 6-2. In finală, Ion Ţiriac l-a intîlnit pe campionul Po­loniei Gonsiorek de care a dispus în patru seturi : 6—3, 9—7, 4—6, 6—4. O frumoasă victorie a cîştigat de la Katowice La dublu bărbaţi, perechea Ţi­riac, Orlikovski a dispus în sferturi­le de finală de cehoslovacii Holicek, Pala cu 6—4, 8—6, dar au pierdut în semifinale în faţa lui Nekas, Cafarik (R.S. Cehoslovacă) cu 2-6, 6-4, 2-6. La simplu femei, Julieta Namian a pierdut în sferturile de finală în faţa cehoslovacei Nen­­dlova, care a cîştigat, de altfel, pro­ba. La dublu bărbaţi, victoria in finală a revenit cehoslovacilor Ne­kas, Cafarik, iar la dublu femei, perechei Nendlova, Purkova. Finala la dublu mixt nu s-a desfășurat din cauza ploii. . " "" ’ Siderurgistul — U. T. Arad Dinamo Bucureşti — Progresul C.S.M.S. — Ştiinţa Cluj 1 Rapid — Steaua­­ Farul — Dinamo Piteşti ! Crişul — Petrolul !­ ­ Ieri, in categoria A­ ­ 13. Farul 2 1 0 1 2:7 2 ! Rapid—U.T.A. 3-1 (1-0) | Şt. Cluj—Dinamo Buc. 2-0 (1-0) | Steagul roşu—Crişul 5-0 (3-0) | Petrolul—Şt. Timişoara 3-0 (0-0) 1 Progresul—Dinamo Piteşti 3-2 (1-1) 1 C.S.M.S.—Steaua 2-1 (1-1) 1 Farul—Siderurgistul 2-0 (1 -0) CLASAMENTUL 1. Rapid 2 1 1 0 4:2 3 2. Dinamo Bucureşti 2 1 0 1 7:2 2 3. Steaua 2 1 0 1 6:2 2 4. Petrolul 2 1 0 1 4:2 2 5. Ştiinţa Cluj 2 1 0 1 3:2 2 6—3. Siderurgistul 2 1 0 1 3:3 2 6—8. Dinamo Piteşti 2 1 0 1 4:4 2 6—8. Steagul roşu 2 1 0 1 5:5 2 9—11. C.S.M.S. 2 1 0 1 3:4 2 9—11. Progresul 2 1 0 1 3:4 2 9—11. U. T. Arad 2 1 0 1 3:4 2 12. Ştiinţa Timişoara 2 1 0 1 2:3 2 1 14. Crişul 2 0 1 1 1:6 1 ETAPA VIITOARE ( St. Timişoara — Steagul roşu pnoLETXRT pm TOATZ'TXffîLfCvmTi­vXf Organ al Uniunii Cultura Fizica­ și Sport din, R.« P„ Romina Anul XIX - Nr. 4299 Luni 2 septembrie 1963. 4 pagini-25 bani A Început returul campionatului de rugbi Steaua şi Dinamo s-au detaşat, Griviţa Roşie a pierdut un punct la Bîrlad! Dacă ar fi să notăm evoluţia ce­lor patru formaţii bucureştene, care au deschis ieri dimineaţă în Capi­tală, pe stadionul Dinamo, sezonul rugbistic de toamnă, am aprecia XV-le lui Dinamo cu o notă ma­ximă, pe acela al Gloriei cu una minimă şi am plasa pe Steaua şi Unirea pe o treaptă intermediară. In linii mari, putem socoti că cele două partide — fără a se ridica la un nivel tehnic superior —au fost satisfăcătoare, mai ales dacă ţinem seamă că ne aflăm abia la început de sezon. In întâlnirea „vedetă“ ne-am fi aşteptat, după acel 6—6, surpriză din tur, la un joc echilibrat. Dar, Gloria nu a fost în stare să dea o replică corespunzătoare formaţiei Dinamo, pusă — se pare — pe fapte mari în cursa angajată în urmă­rirea liderului —. Steaua. Dinamoviştii au cîştigat pe merit şi la o diferenţă categorică : 25—3 (9—3), datorită în special faptului că au prezentat o echipă sudată, echilibrată, într-o formulă care pare fericită. Dacă treisferturile nu ri­dicau în principiu probleme (Pilă, Giugiuc — Rahtopol, Nica, Drago­­mir, Popa), în schimb înaintarea, mereu alta de la meci la meci, apă­rea deficitară. Ieri, acest din urmă compartiment (Baciu, Florea, Sebe— Stoica, Naghi — Moromete, Ţuţu­ianu, Zlătoianu) ni s-a părut cel mai bun şi determinant in realiza­rea victoriei (să nu uităm că a sur­clasat pur şi simplu o echipă care trăieşte mai ales, prin forţa înain­tării sale). E regretabil, însă, că dinamoviştii păcătuiesc încă p­rin faptul că nu menţin acelaşi ritm de joc de-a lungul celor 80 de mi­nute. In ceea ce-i priveşte pe me­­talurgişti, aceştia s-au prezentat mai slab ca de obicei, şi vădind o insuficientă pregătire, au desfăşu­rat un joc fără concepţie. Singurii care au mai încercat ceva cu oare­care succes au fost Craioveanu, Iancu şi Chirvase, dar efortul lor individual s-a dovedit a fi inutil. De la dinamovişti au excelat Zlă­toianu (cel mai bun de pe teren), Nica, Tuţuianu, Cindea (l-a înlo­cuit în repriza a doua pe Rahtopol), Giugiuc şi Baciu. Realizatorii punctelor au fost­ Giugiuc (o lovitură de picior că­zută), Baciu (două încercări), Nica (lovitură de pedeapsă şi două transformări), Tuţuianu (încercare), Popa (încercare), Zlătoianu (încer­care), pentru Dinamo ; pentru Glo­ria a înscris D. Marinescu o lovi­tură de pedeapsă. In partida din deschidere, Steaua a făcut — conform așteptărilor — un „galop de sănătate“ in compania Unirii : 16—0 (5—0). Superiori la toate compartimentele, militarii au jucat lejer, fără insă a neglija prin aceasta spectacolul şi, mai ales...­ golaverajul. Ca întotdeauna (deşi n-a marcat de data aceasta decit din două transformări), Penciu a do­vedit că a rămas acelaşi inepuizabil şi eficace atacant. Alături de ei s-au mai remarcat Mate­escu, Ionescu si Nanu. Unirea a răspuns curajos, dar cu o formaţie foarte tinără nu a putut face faţă unei echipe mai mature şi mai echilibrate. Se cuvin sub­liniate eforturile lui Boiangian, un mijlocaş talentat, Cochia si Ne­­delcu (repriza I). D. CALLIMACHI N. BARBAUTEAN (Continuare in pag. a 3-a) Steaua — Unirea 162 0. Un nou atac al militarilor condus de Luscal, mărturie a unei frumoase concepţii d­e joc. Foto: V. Ragiac Muscelul Cimpulung — Dunav Russe 12­6 CIMPULUNG, 1 (Prin telefon). — Sîmbătă seara, pe stadionul „23 Au­gust“ din localitate a avut loc în­tâlnirea internaţională de box, între echipa Muscelul şi formaţia bulgară Dunav Russe. Iubitorii sportului cu mănuşi din oraşul musceleanu, care au umplut pină la refuz stadionul, au avut sa­tisfacţia să aplaude frumoasa com­portare a boxerilor localnici. In cel mai spectaculos meci al re­uniunii, în cadrul categoriei uşoară, Gh. Manea (Muscelul) a întrecut la puncte pe Nedialko Pencev (Dunav). Meciul a fost caracterizat prin schim­buri puternice în care Manea a lovit mai mult. La categoria pană, Iu­n Vişineanu (Muscelul) boxind atent, a reuşit să tempereze cu lovituri di­recte atacurile furtunoase ale adver­sarului său, Silvi Petrov (Dunav), ob­­ţinînd o meritată victorie la puncte. Iată celelalte rezultate : cat. muscă: A. Siimion (Muscelul) b. dese. rep. a 3-a B. Veliciov (Dunav); cat. cocoș : Ion Negru (Muscelul) b. p. Boris Cior­­badjiev (Dunav). In rep. a treia Cior­­badjiev a fost numărat. Cat. semi­­ușoară : Marin Procopiev (Dunav) b. p. Ili­e Florea (Muscelul); cat. semimijlocie: Gh. Onirea (Muscelul) după ce și-a trimis adversarul de trei ori la podea, în primele două reprize, b. dese. repriza a IlI-a St. Neser (Dunav); cat. mijlocie mică : Silvi­u Nikolov (Dunav) b. ab. repriza a H-a Ion Grosu (Muscelul); cat. mijlocie : Trai­an Nicolae (Muscelul) b. k.p. repriza a IlI-a I. Naidenov (Dunav); cat. grea : Boris Hristov (Dunav) b.p. O. Cioloca (Muscelul). In deschidere au avut loc două me­ciuri între boxerii din localitate şi boxerii cubanezi care au participat recent la turneul internaţional din Bucureşti. Roberto Caminero (Cuba) b.p. Gh. Dumitrescu (Muscelul), Fe­lix Betancourt (Cuba) b. p. Maria* Sima (Muscelul), VIOREL POPESCU și N. ISCRU-coresp. Un nou lider în categoria Rapid începutul... plonjonului lui Ionescu, care avea să se încheie cu un gol de mute spectaculoatate (min. 85). La 15 decembrie, la Toulouse, echipa de rugbi a Rominiei va intilni Franţa Tradiţionalul meci de rugbi Fran­ţa — România va avea loc în acest an la 15 decembrie în marele cen­tru rugbistic din sudul f­ran­ţei, Toulouse. Amintim că aceasta parti­dă va fi revanşa jocului cîştigat cu 3—6. In noiembrie 1962, de rugbiș­tii romini la București.

Next