Sportul Popular, februarie 1964 (Anul 19, nr. 4385-4401)

1964-02-01 / nr. 4385

DINAMO, ORA UNSPREZECE... Duminică în Bucureşti a fost o zi frumoasă. Ora unsprezece... La Şosea — bucurii obiş­nuite , o plimbare în doi, un autograf cu vîrful pantofului pe pagina albă a zăpezii uitate în spatele unei statui, o fotografie de familie... La ,Dinamo" — animaţie. Un anunţ : „Concurs de se­lecţie pentru secţia de canotaj, juniori". Patru viitori vîslaşi, de-o şchioapă, cu sacoşele aruncate pe umăr, se adaugă grupului din faţă. In urma lor, PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA!­ Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Româna Anul XX - Mr. 4385 Simbătă 1 februarie 1964 * 8 pagini 25 bani Reportajul nostru doi taţi care abia s-au cunos­cut, glumesc : — Ce, parcă Vernescu sau Ismailciuc au început altfel ? Ion Cîmpeanu este profesor de istorie şi arbitru de fotbal, în afară de el, cîţiva zeci de arbitri din întreaga ţară au participat la seminarul care a luat sfîrşit ieri dimineaţă. L-am întîlnit în faţa stadionu­lui. — Mă bucur că am putut veni — îmi spune tov. Cîm­peanu. Discuţiile au fost foarte utile şi în afara acestui fapt, în „calitate" de clujean am avut şi satisfacţia de a primi felicitări în numele colegiului nostru regional. Rezultatele bune din anul tre­cut, care situează colegiul nos­tru printre colegiile regionale fruntaşe, ne vor folosi ca punct de plecare pentru rezultate şi mai bune în acest an. Este un angajament realist, vă asigur. — Noutăţi de la „Ştiinţa" ? — Se munceşte cu seriozitate. Şi nu numai la fotbal. Spre deosebire de alte luni de iarnă, cele de pînă acum au fost TEOFIL BAL­AJ (Continuare în pag. a 2-a) A IX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă INNSBRUCK, 31 (prin telefon de la trimisul nostru C. ANTO­NE­SCU). Jocurile olimpice de iarnă continuă in mijlocul unui interes crescind. In jurul tram­bulinei de sărituri, pe traseele curselor de schi-fond, la pati­noare şi în sălile de hochei, ca şi la pirtia de bob, zeci de mii de spectatori urmăresc pasionan-CLASAMENTUL PE MEDALII După trei zile de întreceri, clasamentul pe medalii arată astfel : 1. U.R.S.S. 3 de aur — 1 de argint — 3 de bronz; 2. Finlan­da 2—1—0; 3. Austria 1—0—0; 4. Norvegia 0—2—1; 5. Germa­nia (echipa unită) 0—1—1; 6. Franţa 0—1—0; 7. Canada 0—0—1. tele întreceri ale celor mai buni sportivi din lume. Ziua a treia a fost dominată de performanţa sportivei sovie­tice Skoblikova, care a cucerit cea de-a doua medalie de aur la patinaj viteză, ciştigînd detaşat şi cursa pe 1500 m­. Delegaţia finlandeză a obţinut azi cea de-a doua medalie de aur a sa, prin săritorul Kankonen. în turneul de hochei, ziua de vineri a fost dominată de unul din deţbiurile grupei A (U.R.S.S.—Cehoslova­cia) şi de importanta me fini­re din cadrul grupei B dintre Po­lonia şi Norvegia, mari şi grei de zăpadă. Iar cind megafoanele au anunţat primul start al boburilor de două per­soane, prin spărturile, din nori au apărut şi citeva raze de soa­ Tot azi, un alt eveniment im­ re, asigurind concursului un portant, a sosit zăpada mult cadru splendid. La startul pre­­aşteptată! La ora cinci mii de bei de bob de 2 persoane s­au oameni se îndreptau spre pirit a prezentat 23 de­­echipaje. Mai de bob de ta Igls, din cerul ce- mntîi citeva echipaje au făcut nușiu au început să cadă fulgi coboriri în cadrul „manșei-pi-tot“, după care au început starturile oficiale. După prima manşă, clasamen­tul se prezenta astfel: 1. Cana­da 1:05,15; 2. Anglia 1:05,53; 3. Italia­­ 1:05,63. Echipajele noastre, Oancea—Cotacu şi Pan­­ţuru—Pasovschi au realizat tim­purile de 1:07,31 şi respectiv 1:07,74, cu care s-au clasat pe locurile 13 şi 17. In cea de-a doua manşă, echipajul Italia II (Monti—Storpacs) merge extra­ordinar, realizind — cu 1:04,20 — un nou record al piritei şi făcind un important salt in cla­sament. Echipajele noastre reali­zează şi ele tim­puri mai bune decit in manşa I: Panţuru— Pasovschi merg 1:06,97 iar Oan­cea—Cotacu 1:08,93. După cele două manșe ale zi­lei de vineri, clasamentul se pre­zintă astfel: 1. Anglia (Nach, (Continuare în pag. a 8-a) Echipajul român Al. Oancea (conducător) — C. Cotacu (frinar) înaintea unui antrenament. Voleiul a fost introdus în programul J. O. 1968 Comitetul internaţional olim­pic, întrunit la Innsbruck, a ho­­­­tărît ca voleiul să fie reintrodus­­ în programul Jocurilor Olimpice I de vară ce vor avea loc în Me- I­xic în anul 1968. După cum se­­ ştie, la sesiunea C.I.O. de la Baden-Baden voleiul, împreună cu alte sporturi, fusese exclus de pe lista disciplinelor olimpice, deși el figura în programul O­­limpiadei de la Tokio. Numărul sporturilor acceptate la Olim­piada din 1968 va fi tot de 18, cum s-a stabilit la Baden-Ba­den. Jocul de polo pe apă, con­siderat ca sport separat, va fi inclus sub denumirea de nata­­ție, împreună cu înotul şi sări­turile de la trambulină. C. VÎRJOGHI — Cîmpina Cabana Bîlea-lac, iarna ÄCTUÄLITÄTEÄ SPORTIVĂ FOTBALIŞTII JUNIORI IN TURNEU In cadrul pregătirilor pen­tru Turneul UEFA din Olanda, reprezentativa noastră de ju­niori va face între 12—23 fe­bruarie un turneu de veri­ficare în Turcia şi Bulgaria. DUMINICA — MECIURI DE FOTBAL O dată cu apropierea res­tanţelor, a etapei din 1 mar­tie a „Cupei R.P.R.“ şi a re­turului campionatului, echi­pele din categoriile A susţin tot mai multe jocuri de ve­rificare. Duminică va fi o zi bogată, fiind anunţate mai multe partide : • Pe stadionul Giuleşti din Capitală, de la ora 11 : Ra­pid —­ Flacăra roşie Bucureşti. • La stadionul Dinamo, pe terenul III, cu începere de la ora 10,30, Dinamo va juca în prima repriza cu Dinamo Vic­toria București, iar în cea de a doua cu S.S.E. nr. 1. • Pe stadionul din str. Dr. Staicovici, teren II, Progresul va avea ca adversar echipa Spic de grîu din campionatul orășenesc. Partida va începe la ora 11. • La Iași, C.S.M.S. va în­­tîlni mîine, cu începere de la ora 14, formația Dinamo Copou, din campionatul re­gional. PUGILIȘTII CONSTANŢENI SE PREGĂTESC PENTRU INTILNIREA DE LA BERLIN La 16 februarie, echipa de box a clubului sportiv Fa­rul Constanţa se va deplasa in R.D. Germană, pentru­ a întîlni formaţia Turn und Sport Klub Berlin. In vede­rea acestei confruntări, bo­xerii constănţeni vor susţine astă-seară la Constanţa un meci de verificare cu o selec­ţionată din Bucureşti. Din for­maţia Farului fac parte, în ordinea categoriilor: A. Nuni, D. Răgălie, A. Iliescu, şt. Vă­­caru, T. Pintilie, I. Piţu, N. Stoerescu, V. Bogoi, Th. Felea, O. Cioloca. ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE PATINAJ VITEZA Patinatorii vitezişti iau astăzi startul în primele probe ale campionatului republican. Ci loc de întreceri, de data a­­ceasta, a fost ales oraşul Miercurea Ciuc. Astăzi se vor într°ce se­niorii (500 m şi 5 000 m), se­nioarele (500 m şi 1500 m) şi juniorii cat. I (500 m şi 3000 m); programul va continua mîine: seniorii (1500 m şi 10 000 m), senioarele (1000 m şi 3000 m) şi juniorii cat I (1 500 m şi 5 000 m). FINALA MICILOR PATINATORI ARTISTICI Patinoarul natural din Bra­şov găzduieşte sîmbătă şi du­minică finala pe ţară a con­­cursului republican rezervat copiilor. Şi-au anunţat parti­ciparea patinatori din Bucu­reşti, Cluj, Miercurea Cluj şi Braşov. In program figu­rează probe pentru fete şi bă­­ieţi între 7—8 şi 9—10 ani. Azi, la „Floreasca“, în „C.C.E." la handbal feminin Hapid-Fortschritt Weissenfels • Oaspetele s-au antrenat ieri Loturile masculine A şi tineret susţin noi jocuri de verificare Program handbalistic extrem de atractiv astăzi la „Floreas­ca“ , două meciuri masculine de verificare, ale loturilor — şi de asemenea feminină — în „Cupa F.R.H.“. Şi fireşte că dintre aceste în­­tîlniri aceea dintre Rapid şi Fortschritt Weissenfels este aş­teptată cu cel mai mare interes, deoarece de rezultatul ei depin­de calificarea uneia din cele două echipe în semifinalele competiţiei. După cum se ştie, în primul meci echipa oaspe a cîştigat la limită, cu scorul de 10—9. Este de aşteptat, însă, ca acest handicap minim să fie re­făcut de campioana noastră. De altfel, Rapid s-a pregătit cu toată seriozitatea pentru a­­cest meci, în care ştie că în­­tîlneşte un adversar care îşi va apăra cu toată dîrzenia şansele. Dorinţa de a învinge a jucă­toarelor rapidiste, ca şi forma manifestată de ele în ultimul timp (şi mai ales în partidele de verificare) ne dau dreptul să aşteptăm din partea lor o comportare bună şi... califica­rea în semifinale. Rapid va a­­linia azi lotul următor : Hector, Haitele — C. Dumitrescu, Oţe­­lea, Hedeşiu, Boţan, Constan­­tinescu, Balasache, Rotu­, Floro­­ianu şi Szökő. Oaspetele au sosit joi seară în Capitală, iar ieri dimineaţă a venit şi arbitrul întîlnirii, iu­goslavul P. Pupici. Jucătoarele de la Fortschritt au făcut ieri dimineaţă un antrenament la Floreasca. Antrenorul Becker a comunicat echipa : Hoffmann — Schanding, Kahnt, Reinhardt, Quarg, Piillert, Simoch, Her­den, Bachmann, Kaltenborn, Reamintim programul de azi: Bucureşti tineret — Ploieşti (ora 16,40), Bucureşti A — Bra­şov (ora 18,00), Rapid — Fortschritt (ora 19,30) şi Ştiinţa — Electromagnetica (ora 20,30)4 tineret, un „sfert de finală“ (feminin) in „Cupa campionilor europeni" şi o partidă — de Elena Hedeşiu (sus) Schanding (stingă) Văzute de Neagu Rădulescu MAI MULTĂ ATENŢIE GIMNASTICII IN REGIUNEA BRASOV I­ n decursul anilor, regiunea Braşov a dat loturilor republi­cane mulţi gimnaşti şi gimnaste de valoare, iar ultima ediţie a campionatelor republicane de juniori ne-a oferit prilejul să constatăm că şi pe viitor va fi posibil să consemnăm în loturile ţării prezenţa unor gimnaste şi gimnaşti din această regiune. Ne gindim, de pildă, la Teofil Blaj, Eugen Dogaru, Viorica Moglan, Camelia Marcu şi alţii, care au dovedit reale calităţi, ocupind de altfel locuri fruntaşe la categoriile la care au evoluat. Cei care cunosc posibilitățile reale ale regiunii Brașov nu pot fi, însă, mulțumiţi de ponderea pe care această regiune o are în gimnastica noastră de -------­performantă In cursul anului 1963 — gtm-In colaborare cu activiști nava gimnaste din cele două In colaborare cu activiști | orașe_ De cele mai multe ori, sportivi, cu corespondenţi ai victoria a fost de partea Braşo­­ziarului nostru am întreprins­­ului. Dacă şi bilanţul raidului zilele trecute, un raid-anchetă în secţiile de gimnas­tică ale clubu­rilor şi asociaţiilor sportive din regiunea Braşov, propunîn­­du-ne să analizăm modul în care se lucrează in această disciplină, cum se desfăşoară munca de selecţie şi instruire, activitatea competiţională etc. nostru l-am­ însemna cu note, cu aprecieri, atunci victoria ar me­rita-o, însă, indiscutabil, oraşul Sibiu.­ Şi iată de ce. Am găsit la Sibiu o bună at­mosferă de lucru (atît la C.S.M. cit şi la S.S.E.), încă de la in­trarea în sediul clubului sportiv muncitoresc (deşi era ora 8.30 dimineaţa) ne-au întîmpinat a­­cordurile ritmice ale pianului. Ele răzbăteau din sala de gim­nastică, unde tovarăşa antre­­noare Florica Constantinescu (C.S.M.) lucra cu una din cele trei grupe de copii şi junioare pe care le are în pregătire. Am asistat la o lecţie interesantă, vie, în care efortul a fost bine IR­^N­P-A^CIHIIE¥^ PORNIND DE LA „DUELUL BRAŞOV — SIBIU"... Tn discuţiile noastre cu an­trenorii de gimnastică, cu pro­fesorii de educaţie fizică, cu ac­tiviştii sportivi am auzit foarte des expresia „duelul Braşov — Sibiu“. E vorba de întrecerile sportive la care au concurat — gradat şi — lucru ce ni se pare cel mai important — am urmă­rit o lecţie la care cele 20 de fete au participat activ, cu plă­cere. La ora 10 au început an­trenamentul gimnastii de la S.S.E. De la ora 15 la 16.30 am găsit-o din nou pe antrenoa­­rea Constantinescu lucrînd cu altă grupă de copii (20), iar în continuare a avut loc antrena­mentul cu cei mai talentaţi copii ai săi (selecţionaţi din­­tr-un număr de 120 de şcolari şi preşcolari), pe care îi pregă­teşte pentru concursul republi­can al copiilor. Tovarăşa Flori­­ca Constantinescu îşi pune de pe acum speranţe în mulţi din aceşti 35 de copii cu care lucrează cu drag şi pasiune, zi de zi. Lucruri bune am găsit şi la şcoala sportivă de elevi din Si­biu, unde antrenorii Eleonora Lisai şi Horst Stolz pun mult suflet în munca lor. Iar faptul că în 1962 secţia de gimnastică Raid-anchetă realizat de C. MACOVEI, CLAUDIU ATANA­­SIU — secretar general al F.R.G., FRANCISC LÖVI — secretar adjunct al F.R.G., MIR­­CEA LUPUŢIU şi ILIE IO­­NESCU — corespondenţi. (Contitulare in pag. a 6-a)

Next