Sportul Popular, noiembrie 1965 (Anul 20, nr. 4807-4832)

1965-11-01 / nr. 4807

Papuc ”7­­» DeleriU 5,­ Mincă 9, M. Marcel 8( Deliu 5 — Bărbu­­lescu 7, Bîl­an 7 (min. 50 Anton 5) — Circiumărescu 7, Sârlogea 6, Eftimie 8, V. lonescu 5, Datcu 8 — Popa 8, Nunweiller III 7, Nunweiller IV 7* Stoenescu 6 — D. Popescu 6, Ghergheli 8 — Pîrcălab 4 (min. 60 Ene 5), Fră­­țilă 5, Nunweiller VI 5, Haidu 4, G­­AIOVA, 31 (prin telefon de la tri­misul nostru).­­ Cu citeva minute înainte de începerea jocului, Nunweiller III ne spunea cu amărăciune : „Aţi venit la Craiova să vedeţi un meci al codaşilorIntr-adevăr, poziţia celor două formaţii în clasament nu-l contra­zicea pe Nelu Nunweiller. Este destul de precară situaţia campionilor, pe umerii cărora... apasă titlul cucerit cu cîteva luni în urmă şi care nu se poate împăca cu poziţia actuală. Cele relatate mai sus au creat în rîndurile celor două echipe o situaţie dificilă şi jucătorii au ţinut să mai re­pare ceva cu cele două puncte puse astăzi în joc. Aceasta este explicaţia încordării cu care Ştiinţa şi Dinamo au abordat de la început jocul. Echipele au apărut pe teren ca două resoarte încor­date la maximum. Pe parcursul celor 90 de minute s-a consumat multă e­­nergie, dar s-au realizat prea puţine faze de fotbal curat. Au fost prea pu­ţin prezente ideile tactice. Forma ne­­corespunzătoare a campionilor continuă. Echipa lui Nunweiller 111 şi Pîrcălab, altădată matură, sobră, care ştia ce vrea, a apărut pe terenul din Craiova ca o debutantă în privinţa jocului la mijlocul terenului şi la înaintare, cu o tactică de joc cîteodată în varianta 9+2 care ar fi putut să-i asigure cel mult un punct. In afară de munca de­pusă de apărători (în special Popa şi Ghergheli) n-am mai putut remarca a­­proape nimic pozitiv, ci doar forma sur­prinzător de slabă (ţinînd seama de po­sibilităţi) a lui Ilaidu, Frăţilă şi mai ales, Pîrcălab. Aşa că, nu e de mirare că în acest meci ei au şutat doar de 5 ori la poartă, din care doar 3 mingi pe spaţiul apărat de Papuc (primul şut în min. 33 din lovitură liberă de la 18 m. In afară de un şut al lui Frăţilă şi o bară a lui Ene în min. 63, dinamoviştii nu au mai reuşit nimic). Cu acest bilanţ, este explicabilă bu­curia bucureştenilor de a fi luat un punct Ştiinţei la Craiova. Despre gazde se poate vorbi ceva mai mult şi mai frumos. De ce? Fiindcă au dat tonul în joc, pentru că în ciuda unor posturi descoperite (fundaşii la­terali, extrema stingă şi apoi acciden­tarea lui Bîtlin) au oferit mult mai mult decît partenerii de joc. Eftimie, Sfîrlogea şi uneori Bărbulescu au reali­zat cîteva combinaţii reuşite, şi-au creat poziţii favorabile, şi-au dominat adver­sarul. Dar ratările i-au privat pe craio­­veni de o victorie pe care o meritau cu prisosinţă. In min. 34 Circiumărescu, în min. 33 Sfrîlogea ratează ocazii fa­vorabile. După pauză (min. 47 şi 61) acelaşi Sfîrlogea — din cauza unor pn­luări greşite — ratează goluri si­gure. In min. 78 Anton îl imită pe Sfîrlogea. MINUTUL 80: Sfîrlogea primeşte o minge „printre“ de la Eftimie şi înscrie. Golul este însă anulat. A fost o fază rapidă care l-a surprins cam departe pe arbitrul C. Niţescu. Colegul său de tuşă — I. Palade — a ridicat steagul şi C. Niţescu a fluierat tîrziu. După pă­rerea noastră cînd Eftimie a pasat în a­­dîncime, poziţia lui Sfîrlogea NU era afară din joc, mai ales că, între timp, mingea se lovise şi de gheaţa unui ad­versar. Au urmat 10 minute în care Ştiinţa şi-a dominat categoric adversarul trecut în apărare, uneori în 8 şi 10 jucători. Arbitrajul, exceptîndu-l pe tuşierul Oc­­tavian Calagherovici, a fost sub va­loarea cu care ne-au obişnuit numele şi experienţa lui C. Niţescu şi I. Pa­lade. Se pare că lipsa de formă arătată de C. Niţescu se mai manifestă încă. CONSTANTIN ALEXE Pîlcă 7 — Dumbravă 6, Costin 7, Tîlvescu 6, Gref 7 — Kalo 7, Koszka 8 — Ologu 8 (din min. 46 Spangher 8), Bükösi 7, Manolach­e 7, Mănescu 4 (din min. 46 Ologu 7), Gaboraș 6 — Szőke 6, Anca 6, Grăjdeanu 7, Cîmpeanu (din min. 20 Mustățea 6) — Georgescu 7, Jegean 7 — Ivansuc 6, Marcu 7, Adam 6, Sabo 6. A arbitrat Al. Pîrvu — Buc.­­ bine, dar uneori în repriza se­cundă a fost lipsit de autoritate. CONSTANŢA, 31 (prin telefon). Farul aduce în acest campionat destule griji şi necazuri suporterilor săi. Jocul slab practicat de fotbaliştii constănţeni face ca numărul spectatorilor să fie mult mai mic decît în alţi ani. Şi duminică, deşi Farul a cîştigat, jocul echipei nu poate primi calificativul satisfăcător. în primul rind, cei doi fundaşi laterali au manifestat multă nesiguranţă. Dumbravă posedă un bagaj redus de cunoştinţe tehnice şi nu poate face faţă unei aripi incisive. De aceea, „centralii" Tilvescu şi Costin au fost obligaţi să acopere o rază de activitate mult mai mare. De altfel, ca urmare a acestui fapt şi cei doi mij­locaşi (şi in special Koszka) au avut în jocul cu Ştiinţa Cluj sarcini defensive pe partea cuplului Ivansuc — Marcu. Ruptă în două, echipa constănţeană a construit cu greu atacurile, nu a avut „explozie", iar vivaci­tatea dorită în perioadele de dominare a apărut spora­dic. în atac, Manolache, Ologu şi Şpangher au depus eforturi mari pentru a depăşi linia defensivă a oaspe­ţilor, dar acest lucru a fost rareori posibil. Despre atacul constănţenilor am mai putea adăuga, că după ce că nu are viteză, mai şi încetineşte ritmul în faţa porţii, complicindu-se intr-o ţesătură de pase sterile, pe metru pătrat. Ştiinţa Cluj a prezentat la Constanţa o linie de fun­daşi tinără care a luptat mult, dar care a depăşit uneori — în special in repriza secundă — limitele sportivi­tăţii. Este vorba de Mustăţea şi Anca. In jocul cluje­nilor s-a văzut insă mai multă orientare, mai multă coordonare în acţiune, in special in atac. Dar operind în adincime, pentru a finaliza, Ivansuc a cedat prea repede lupta, iar Adam — care ni s-a părut foarte greoi, azi — nu a putut cîştiga duelurile cu Costin. Privită în ansamblu victoria Farului este meritată şi această afirmaţie o argumentăm in primul rind prin frecvenţa şuturilor la poartă. Farul a tras de 17 ori pe spaţiul porţii, in timp ce oaspeţii numai de 9 ori. In plus, gazdele au avut perioade mai lungi de domi­nare cînd, de altfel, ar mai fi putut să marcheze, în special în prima repriză. In minutul 3, Ologu a cen­trat lui Manolache, dar acesta a reluat de la 12 metri pe lingă poartă. In minutul 18, Mănescu este servit „ca pe tavă“ în careul mic şi şutul său slab este reţi­nut de Gaboraş. în minutul 25 se înscrie unicul gol al partidei . Gaboraş iese periculos şi arbitrul dictează pe bună dreptate o lovitură liberă indirectă în careu, pe care o execută Koszka. Bu­kösi ajunge in posesia balonului şi-l trimite cu putere in poarta lui Gaboraş. în repriza a doua jocul se mai echilibrează. Am notat două ocazii mari ratate de clujeni : Adam in min. 58 şi Ivansuc în min. 73. E. PETRE si L. BRUCKNER-coresp. Marin 7 — Lakacs II 7, So­lomon 6, Pozoni 7, Balog 5 — Ia­­cob 7, Vigu 9 — Harşani 7, Mure­­şan ni 8, Bacoş 6, Mureşan­i 7, Fiorea 4 — Pal 4, Coman 5, Cristian 5, Valcan 5 — Ioni­­ţă 5, Costache 4 — Oprişan 6, Neagu 6, Adam 5, Stătescu 5. Arbitru : Zaharia Chifor (Braşov) — corect: ORADEA, 31 (prin telefon de la trimisul nostru). Crişul a tranşat net în favoarea sa unul dintre derbiuri­­le codaşelor. „ După felul în care a început me­ciul, nimeni n-ar fi putut bănui des­nodămîntul acestei partide. Timp de 20 de minute a fost un echilibru per­fect, ambele echipe acţionind cu ti­miditate. Poate n-am greşi dacă am afirma chiar că în această partidă echipa care s-a­­văzut" mai mult a fost Siderurgistul, mai ales prin jo­cul său clar, mai ales la mijlocul terenului. In min. 21 însă, la o gre­şeală flagrantă a lui Fiorea, care a a boxat neinspirat o minge uşoară, Mureşan III înscrie din apropiere. Acest gol își va pune pecetea pe jocul ambelor echipe pînă la sfîrșitul partidei. Dînd încredere orădenilor, golul a avut efectul explosiv al unui start, dovedit pînă la urmă ire­zistibil. Pentru Siderurgistul însă, modul copilăresc în care a primit go­lul a avut ca efect dezorientarea. E­­chipa se descoperă, joacă cu ,garda deschisă", principiile de joc, oglin­dite la începutul partidei, se pierd încetul cu încetul, ipostază de care profită bineînţeles Crişul, care atacă „în valuri“. Golul al doi­lea al Crişului „cade" însă din­­tr-o fază­­fixă* (o lovitură liberă la­terală a lui Mureşan III fiind relua­tă cu capul în plasă de către Racoş), fază în care apărătorii Siderurgistu­­lui privesc cu candoare traiectoria mingii, fără să schiţele măcar vreun gest. După pauză, ieşirea la atac a ju­cătorilor gălăţeni — care vor să for­ţeze schimbarea rezultatului —scoate în evidenţă marile lacune ale apă­rării Siderurgistului. .Eleganţa­ jo­cului lui Pal este falimentară. (Pe partea acestuia Mureşan II se dis­trează pur şi simplu), Valcan joacă lejer, de parcă ar conduce Siderur­gistul, iar Costache, deşi aleargă... de la unul la altul, este ca şi ine­xistent. O asemenea apărare, în care doar Cristian, Coman şi Ioniţă se­­bate, invită pe orădeni la atac şi aceştia mai înscriu de două ori prin Mureşan III (în min. 60, din apro­piere) şi în min. 67, printr-o lovitură de la 20 m, executată peste­­zid", sub privirile mirate ale lui Fiorea Lipsit de o „bază de plecare", prin jocul submediocru al apărării, atacul gălățean a jucat şi el destul de şters, resimţindu-se lipsa „puncherului" Voinea. Credem că este cel mai slab joc al Siderurgistului din acest cam­pionat, constatare surprinzătoare du­pă meciul excepţional reuşit la Ti­mişoara. Cit despre Crişul, meciul se pare că anunţă o revenire care se cera însă confirmată în etapele următoare. MARIUS POPESCU Andrei 7 — Lupescu 6, Mo­­troc 7, Dan 7, Mihai 7 — Dinu 8, Georgescu 7 — Kraus 6, Dumi­­triu 7, Ionescu 8, Codreanu 8. (Urmare din pag. 1) Haidu 6 — Georgescu 1, Hăl­­măgeanu 6, Petescu 6, Săt­­măreanu 7 — Jenei 5 (din min. 65 Negrea), popescu 5 — S. Avram 6, Rakst 6, Pavlovici 4, Crăiniceanu 8, „nume mari“(...) şi partida s-a echilibrat. Dar din pă­cate, echilibrarea torţelor nu s-a făcut la un nivel care să servească şi latura spectaculară a intitnirii, aşa că — pînă la urmă — calitatea jocului n-a fost de natură a ne entuziasma. Şi n-au putut fi prea in­­cintati nici suporterii rapidişti, chiar dacă echipa lor a cîştigat cu 2-0. Deşi Steaua, cum spuneam, a început „tare“, Andrei n-a prea fost pus la încercare. Mai multe emoţii a a­­vut Haidu in această repriză, pentru că aproximativ din minutul 15, atacurile Rapidului s-au terminat cu destule momente din care putea cădea golul. Să amintim aici faza din minutul 30, cînd portarul Stelei a blocat de­cisiv un şut al lui Ionescu, scăpat singur in careu, pre­cum şi centrarea din minutul 30 a lui Dinu care l-a găsit singur pe Codreanu în colţul careului de 6 metri, dar şutul rapidistului a trecut pe lingă bară. In a­­ceastă primă parte a jocului, Steaua a încercat poarta de la distanţă (Raksi, Pavlovici) dar n-a avut nici o acţiune care să ne permită măcar să spunem (palidă consolare...) că ar fi ratat... Şi începutul celei de-a doua părţi a jocului a lăsat impresia că balanţa va înclina de partea echipei Steaua, la activul căreia am notat două cornete şi­, o ratare a lui Raksi. Dar, cum echipa n-are o concepţie de joc, aşteaptă aproape totul de la iniţiativa unuia sau altuia dintre atacanţi şi e — mai ales — lipsită de ambiţie, de forţă morală, apele s-au liniştit repede. Un „care“ al lui Kraus — care a ocolit poarta părăsită de Haidu — a făcut să se simtă slăbiciunile apărării militare, iar in minutul 69 a căzut golul care a netezit Rapidului dru­mul spre victorie. Kraus a şutat puternic din margi­nea careului, fundaşul militar Georgescu a respins în piciorul lui lonescu şi acesta a şutat calm, pe lingă Haidu, 1-0. Acest gol spulberă toate speranţele ste­­liştilor şi-i „montează“ pe rapidişti. In min. 72, lonescu pierde o excelentă ocazie, după 3 minute, tot el scapă singur spre poartă, dar Petescu îl îmbrăţişează la cîțiva paşi înaintea careului cu o „căldură“ care-i a­­trage violente dezaprobări din partea publicului. O pasă scurtă de la Dinu îl găseşte apoi bine plasat pe Ionescu şi în minutul 84 şutul sec, cu strngul, al golgeterului campionatului pune capăt oricărui dubiu asupra rezultatului. Deşi Rapid a cîştigat cu 2—0, părerea noastră este că superioritatea CA JOC DE ANSAMBLU a feroviarilor n-a fost chiar atit de manifestă. Meritul învingătorilor — şi aici ei s-au deosebit evident de Steaua — este acela că, şi fără a străluci in jocul combinativ, au ştiut să se mai periculoşi la poartă. Mai inventivi, mai „cu tupeu" — in sensul bun al cuvintului — in apropierea careului, înaintaşii feroviari au şutat mai mult la poartă şi pe poartă. Cu un total de 11 şuturi, dintre care numai DOUA pe spaţiul porţii, Steaua nu putea obţine ieri mai mult. Mai ales că a jucat, practic, fără „viituri de atac“. Raksi n-a fost vârf de atac, prin poziția sa in teren, iar Pavlovici nu putea fi, prin... absența sa din teren. Arbitrul N. Mihăilescu a condus bine un meci care nu i-a ridicat probleme Constantinescu 9 — V. Po­pescu 9, Gherghi 7, Vornicu 8, Deleanu 9 — Ștefănescu 9, Romila 6 — Matei 8, pop 7, Cu­­perman 6 (Incze IV 7), Stoicescu 9. Adamache 7 — Ivănescu 8* Jenei 7, Naghi 8, Campo 6 — Pescaru 8, Sigheti 7 — Hașoti 7, Gane 8, Goran 6 (Zaharia 5), Ne­­cula 7. Siclai 7 — Surdan 6, Petrovici 6, Râcelescu 6, Speriosu 5 — Co­­tormani 7, Mihailă 7 — Loncer 6, M. Popa 8, Lereter 7, Mițaru 5 (min. 40 Regep 6), Niculescu 7 — I. Popescu 6, Barbu 6, Corneanu 4 (min. 36 I. Stelian 6), Badea 6 — Olteanu 6, Tircovnicu 7 — Timer 5, Dobrin 6, Naghi 5, David 5, lonescu 7 — Pahonțu 7, Boc 7i Fiorea 8, Mocanu 6 — Iuhas 8, Dragomir 7 — Moldoveanu 6, Dridea I 3, Badea 7, Diidea II 9, Coman 7 — Birău 5, Bacos 5, Metcas 7, Czako II 6 — Chivu 7, Florut 7 — Pantea 7, Jac 5 (Igna din min. 79), Tim­ea 5, Axente 5. Campionatul categoriei C, etapa a X-a SERIA EST Petrolul Moineşti — Locomotiva Iaşi 11—0 Rapid Mizil — Fructexport Focşani 3—1 (1—1). Victoria P. Neamţ — Unirea Negreşti (disputat la Roman) 0—1 (0—0). Chimia Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej — Flamura roşie Tecuci 0—0 Foresta Fălticeni — Metalosport Galaţi 0—0. Metalul Rădăuţi — Textila Buhuşi 1—0 (1-0). Chimia Suceava — Minobrad Vatra Dornei 3—2 (3—0). ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : Fructexport Focşani — Chimia Suceava, Flamura roşie Tecuci — Victoria P­ IAŞI 31 (prin telefon de la trimisul nostru). Există jocuri care făgăduiesc uit şi oferă puţin. Există altele de care nu aştepţi cine ştie ce şi... rpriza este cu atît mai plăcută. Par­ta dintre C.S.M.S. şi Steagul roşu ce parte din ultima categorie. Adi­­, pentru a preciza, a fost un joc loros, cu multe realizări tehnice şi etice, desfăşurate într-un ritm rndi­­t. Fără îndoială, cea mai mare con­­duţie şi-au dat-o la aceasta fotba­­lu­l ieşeni, dar nici oaspeţii nu au fst cu mult mai prejos. întîmplarea a făcut să vedem la lucru amîndouă echipele nu numai în meciul acesta ,­ şi în altele, apropiate (C.S.M.S.— Petrolul, Steagul roşu—Petrolul). Astăzi şi jocul gazdelor şi cel al oas­peţilor a fost superior celui prestat în partidele amintite. Valoarea jocului unei echipe se ma­nifestă în contribuţia fiecărui jucător. Şi azi, pe terenul din dealul Copou­­lui, amîndouă echipele (mai mult C.S.M.S.) au beneficiat de jucători care au contribuit substanţial la ri­dicarea valori partidei. Scriind aces­tea, ne gîndim la siguranţa portaru­lui Constantinescu, la dezinvoltura fundaşilor Deleanu şi Popescu, la rod­nica activitate a lui Ştefănescu, la forţa de pătrundere a lui Stoicescu, la driblingurile pline de fineţe ale lui Necula şi Haşoti, la aportul valoros al lui Pescaru etc. In rezumat, putem afirma fără nici o rezervă că în cele 90 de minute am văzut cîte ceva din ce poate oferi fot­balul mai frumos. Iată, de pildă, la pri­mul gol (min. 11), Stoicescu a pasat magistral cu călcîiul şi Deleanu, venit ca un bolid, a şutat fulgerător. Ada­mache nu a putut evita golul. Al doi­lea gol s-a bucurat de o „ţesătură“ la fel de frumoasă. Stoicescu a atras apărătorii braşoveni la mijlocul tere­nului, lansîndu-l apoi pe Ştefănescu în spaţiul liber creat. Ultimul a cen­trat impecabil şi Pop, lovind mingea cu capul, a trimis-o în plasă (min. 32). Ultimul punct al partidei (min. 47) a fost realizat într-o manieră rar vă­zută. Matei a executat extrem de pu­ternic o lovitură liberă — din late­ral — şi Stoicescu, sărind ca un del­fin, a înscris spectaculos cu capul, în faţa unor apărători uluiţi de rapidi­tatea fazei. Am descris cele trei faze de mai sus pentru că ne-au plăcut, iar celor care ne-ar acuza, eventual, de lar­gheţe în privinţa laudelor nu le pu­tem răspunde decît că cele două echi­pe le merită. Şi atunci... Revenind asupra jocului am vrea să scriem cîteva rînduri despre bra­şoveni. Deşi au pierdut la un scor ca­tegoric, ei au jucat bine, iar în final chiar foarte bine. Diferenţa dintre în­vinşi şi învingători a constat în a­­ceea că din patru ocazii clare de a marca, C.S.M.S. a fructificat trei (Popa a ratat a patra în min. 36), pe cînd stegarii n-au reuşit să realizeze nici un gol din cele patru ocazii cel puţin tot atît de mari (Campo min. 49, Haşoti min. 72, 74 şi Gane min. 75). O remarcă pentru sportivitate şi alta pentru arbitrajul foarte bun asi­gurat de către brigada bucureşteană, cu V. Pădureanu la centru, M. Sado­­veanu şi Gh. Olteanu la tuşe. VALENTIN PAUNESCU TIMIŞOARA, 31 (prin telefon de la trimisul nostru). După începutul furtunos al studenţilor, mnflăcăraţii su­porteri timişoreni se aşteptau la o victorie comodă a echipei favorite. Dornici de a şterge impresia urîtă, lăsată la ultima lor evoluţie pe stadionul 1 Mai în me­ciul cu Siderurgistul, atacanţii timişoreni au luat jocul pe cont propriu, iniţiind atacuri după atacuri la poarta apărată de Niculescu. Dar şuturile puternice ale lui Popa au întilnit de trei ori bara (min. 4, 24 şi 25), iar ■“ lui Lereter au fost reţinute de Niculescu sau au­ecut pe lingă poartă. Golul care „plutea în aer", a izut abia in min. 33. Surdan a trimis, lung, de la irea 40 m în careu, Lereter a prelungit cu capul la popa care a şutat sec, pe sub Niculescu. Deci 1-0 pentru Ştiinţa, scor care va rămine neschimbat pînă la sfîrşitul partidei, cu toate că ocaziile au abundat la ambele porţi. Studenţii au meritat victoria. Ei au dominat majori­­-tea timpului, au imprimat jocului un ritm vioi şi au atât din toate poziţiile la poartă. Diferenţa minimă de pe tabela de marcaj se explică, pe de o parte, prin lipsa de precizie a lui Lereter, Popa, Loncer şi Regep, iar pe de altă parte, prin intervenţiile sigure ale lui Nicu­­escu, înaintaşii Ştiinţei au construit avalanşe de atacuri unele mai periculoase decît celelalte, dar finalizarea a lăsat mult de dorit. La succesul de astăzi, o contribuţie importantă au adus-o cei doi mijlocaşi, care au susţinut în permanenţă înaintarea cu baloane, sau au destrămat încercările de ofensivă ale adversarului. Cu toate că apărarea a fost puţin solicitată, ea ne-a părut nesigură în intervenţii, în special pe partea stîngă. Dinamo Piteşti a evoluat sub posibilităţi. De la înce­putul meciului, oaspeţii au pus accentul pe apărare, încercînd rare contraatacuri. Doar în ultimele 20 de minute, ei au reuşit să echilibreze jocul. Şi, în aceste condiţii, n-a lipsit mult ca partida să se termine la ega­litate. Trebuia însă ca David şi Naghi să fi fost ceva mai calmi şi să contracareze jocul la ofsaid, practicat de apărarea timişoreană. Şi acum, cîteva faze mai importante. In min. 21, Naghi demarează pe extremă, intră în careu şi şutează slab în braţele lui Siclai. O combinaţie Popa—Lereter se termină cu un şut al ultimului pe lingă poartă (min. 30); în min. 49, David scapă, dar este faultat la 18 m, la o ciocnire Olteanu—Popa, ultimul este accidentat, părăseşte terenul în min. 62 şi reintră în min 81 ; în min. 76. Siclai plonjează la picioarele lui Naghi; în min. 80 o acţiune a lui David se termină cu o... plimbare a balonului prin faţa porţii lui Siclai. Arbitrul Era. Martin (Buc.) a condus satisfăcător. POMPILIU VINTILA (Urmare din pag. 1) lă a ploieştenilor. In schimb a fost . .­ficientă o clipă de neatenţie a­­ fundaşilor centrali ai echipei locale pentni ca Petrolul să fie condusă (min. 44) Pînă atunci atacul ploieştean ra­tase cîteva ocazii rarisime. Prima (min. 6) a fost opera lui Iuhas, este apoi rîndul lui Badea (min. 13), care scăpase de sub supravegherea lui Birău, dar acesta revine și trimite balonul în corner. In min. 27 din nou o mare ocazie de gol pierdută : Dri­dea II — o rev­­alie în acest meci — demarează irezistibil pe stingă și centrează paralel cu linia de poartă, Coman nu calcirie.i­.a bine unghiul şi Moldoveanu, în loc să nimerească poarta goală, trimite balonul cu capul în bară. Au fost minute în şir în care mingea era jucată la ciţiva metri de poarta arădeană­­Bu­chete de 7—8 jucători luptau pentru a intrat în posesia mingii, dar aceasta era sau respinsă de apărători sau re­ţinută de Coman (portarul reprezen­tativei de juniori) sau, în sfîrşit, a­­tacanţii ploieşteni greşeau pasa deci­sivă. Totuşi, golul plutea în aer. Şi, într-adevăr, el cade dlar... în poarta Petrolului, la un contraatac arădean (min. 44), Fiorea e surprins prea îna­inte, Boc ezită să intervină şi Axente şutează imparabil de la linia de 16 m. După pauză ploieştenii se avîntă în joc cu o vitalitate deosebită, ata­că in trombă şi în cîteva minute marchează de două ori prin Dridea I (min. 47) şi apoi Iuhas (min. 49)­­U.T.A. este prăbuşită şi, cu toate că scorul de 2—1 se menţine aproape 40 de minute, se vedea că oaspeţii nu mai au prilej să revină în atac (de altfel în toată repriza secundă fotbaliştii din Arad n-au tras nici un şut la poarta Petrolului). In consecinţă, Petrolul construieşte acţiuni după acţiuni — în special pe partea lui Dridea II — şi majorează scorul în min. 86, prin Badea şi în min. 87, prin autogolul fundaşului arădean Birău. Astfel s-a încheiat această partidă, în care Petrolul s-a impus printr-o condiţie fizică ireproşabilă, iar U.T.A. a arătat cîteva funeţi tehnice aplau­date de public. Arbitrul Octavian Comşa (Craiova) a condus cu multe greşeli în repriza I şi... foarte bine in cea de a doua. A. S. Cugir — str­­gura echipă învingătoare în deplasare, în cat. B. SERIA I Metalul Tîrgovişte—Ceahlăul P. Neamţ 2—1 (1—1). Flacăra Moreni—Constructorul Brăila 5—0 (2-0). Progresul Bucureşti—Metalul Bucu­reşti 3—1 (2—1). Dinamo Bacău—C.F.R. Paşcani 4—0 (2-0). Oţelul Galaţi—Poiana Cimpina 2—0 (2-0). Oltul Rm. Vîlcea—C.F.R. Roşiori —0 (0—0). Ştiinţa Bucureşti—Din­amo Victoria­­Bcureşti 1—1 (1—0). ETAPA VIITOARE (14 noiembrie):­inamo Victoria Bucureşti — C. F. R­­oşiori. Oltul Rm. Vîlcea—Dinamo Ba­iu, Ceahlăul P. Neamţ—Flacăra Mo­ni, Ştiinţa Bucureşti—Poiana Cîm­­na, C.F.R. Paşcani—Metalul Bucu­­­şti. Metalul Tîrgovişte—Otelul Galaţi, Constructorul Brăila—Progresul Bucu­reşti. SERIA A II-A A.S.A. Tg. Mureş—C.F.R. Arad 3—0 (1-0). Minerul Baia Mare—Jiul Petrila 1—1 (0-1). C.S.M. Reşita—Arieşul Turda 1—0 (0-0). Vagonul Arad—G.S.M. Sibiu 1—0 (0-0). Clujeana—Gaz metan Mediaş 1—0 (1—0). (disputat la Turda). Ind. firmei G. Turzii—A. S. Cugir 1-2 ((1-0). Minerul Lupeni—Recolta Cărei 2—0 (2-0). ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : Jiul Petrila—Gaz metan Mediaş, A.S.A. Tg. Mureş—Ind. firmei C. Turzii, Clu­jeana—Recolta Cărei, C.F.R. Arad— A.S. Cugir, Arieşul Turda—Minerul Lupeni, C.S.M. Reşiţa—C.S.M. Sibiu, Minerul Baia Mare—Vagonul Arad. Neamţ, Metalosport Galaţi — Rapid /Uzi­, Minobrad Vatra Dornei — Petro­­ul Moineşti, Locomotiva Iaşi — Textila Iuhuşi, Foresta Fălticeni — Chimia Ora­­mi­ch Gheorghiu-Dej, Unirea Ne­greşti — Metalul Rădăuţi. SERIA SUD Tehnometal Bucureşti—Electrica Con­­tanţa 3—1 (1—0) Textila Sf. Gheorghe—Tractorul Bra­­şov 0—0 Metrom Braşov—S.N. Olteniţia 3—0 (1-0) I.M.U. Medgidia—Dunărea Giurgiu 1—1 (1-1) Rulmentul Braşov—Flacăra roşie Bucu­reşti 1—5 (1—2) Portul Constanţa—Chimia Făgăraş 5—0 (2-0) Meciul Marina Mangalia—Electrica Fi­­eni a fost a­minat. ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : I.M.U. Medgidia—S.N. Olteniţa, Electrica Zieni—Portul Constanţa, Marina Man­galia—Rulmentul Braşov, Electrica Con­stanţa—Dunărea Giurgiu, Flacăra roşie Bucureşti—Textila Sf. Gheorghe, Chimia Făgăraş—Tehnometal Bucureşti, Metrom Braşov—Tractorul Braşov. SERIA VEST Metalul T. Severin — Progresul Stre­­haia 0—1 (0—1) C.F R. Caransebeş — C.F.R. Timişoara 1-1 (1-1) Muscelul Cîmpulung — Victoria Călan 1—0 (0—0). Metalul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu 2—0 (0—0). Electromotor Timişoara — Progresul Craiova 2—0 (0—0) Minerul Deva — Electroputere Craiova 3—0 (1—0), Minerul Anina — Minerul Cîmpulung 3—0 (2—0) ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : Progresul Corabia — Muscelul Cîmpu­lung, Electroputere Craiova — Metalul Hunedoara, Minerul Cîmpulung — C.F.R. Caransebeş, Metalul T. Severin — Mi­nerul Anina, C.F.R. Timişoara — Mine­rul Deva, Victoria Tg. Jiu — Victoria Călan, Progresul Strehaia — Electromo­tor Timişoara. SERIA NORD Chimica Tîrnăveni—Metalul Copşa Mică 0—0 Unirea Dej—Steaua roşie Salonta 3—1 (1-1) A. S. Aiud—Faianţa Sighişoara 2—1 (1-1) Forestiera Sighetul Marmaţiei—Progre­sul Reghin 4—1 (4—1) Gloria Bistriţa—Minerul Bihor 3—3 (1-0) Minerul Baia Sprie—Olimpia Oradea 1—0 (1—0) Soda Ocna Mureş—Sătmăreana 4—2 (4-0) ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : Progresul Reghin—Unirea Dej, Metalul Copşa Mică—Gloria Bistriţa, Steaua ro­şie Salonta—Minerul Baia Sprie, Săt­măreana—Chimica Tirnăveni, Olimpia Oradea—Soda Ocna Mureş, Minerul Bi­hor—A. S. Aiud, Faianţa Sighişoara— Forestiera Sighetul Marmaţiei. Meciuri disputate în etapa a treia la lupte libere Sîmbătă, în sala Giuleşti, forma­ţiile bucureştene Steaua, Dinamo, Progresul şi Rapid s-au întrecut în cadrul etapei a III-a a returului cam­pionatului pe echipe. Formaţia cam­pioană, Steaua, deşi incompletă (P. Coman şi St. Stîngu fiind plecaţi în R.D.G­), s-a impus în faţa adver­sarelor ei, cîştigînd toate întîlnirile: 8—6 cu Dinamo, 12 — 4 cu Rapid, 10—6 cu Progresul. întrecerile au fost de o bună fac­tură tehnică şi de un nivel specta­cular ridicat. Cele mai frumoase par­tide au fost V. Vinătoru (Rapid) — I. Tobă (Progresul), Al. Radu (Dina­mo) — P. Circiumaru (Steaua), N. Cristea (Dinamo) — I. Tobă, Ali Marmara (Steaua) — D. Crantea (Ra­pid), în care primii au obţinut vic­torii. Surprinzătoare a fost evoluţia luptătorului Al. Radu (Dinamo) care, concurînd la o categorie superioară de greutate (de la 63 la 78 kg), a cîştigat toate meciurile, învingîndu-1 chiar şi pe campionul categoriei res­pective, P. Cîrciumaru. In celelalte întîlniri, Dinamo a în­trecut cu 8—4 pe Progresul şi cu 10—6 pe Rapid, Progresul — Rapid 10—6. M. TRANCA La Ploieşti, întrecerile din cadrul grupei a III-a s-au terminat cu ur­mătoarele rezultate : Prahova Ploieşti cu Rulmentul Braşov 10—2,cu G.S.M. Gluj 10—6, cu Oţelul Galaţi 9—7 , Oţelul Galaţi cu Rulmentul Braşov 10—4 cu G.S.M. Gluj 10—4­, Rulmen­tul Braşov cu G.S.M. Gluj 8—3 (Gh. Apostolescu-coresp.J Dinamovistul FI. Ciorcilă (dreapta) a avut o frumoasă comportare in ca­drul etapei de lupte greco-romane, disputată duminică in sala Dinamo. Ştiinţa Cluj a dispus de Rapid în cel mai important joc al campionatului de baschet (Urmare din pag. 1) Voinţa Braşov—Crişul Oradea 54—47 (23—28). O partidă de luptă, dar de slab nivel tehnic. Scorul a fost mult timp echilibrat, dar în final Voinţa a insistat în acţiunile sub panou şi a realizat o victorie meritată. Stiinta Cluj—Constructorul Bucureşti 75—51 (35—23). Ştiinta Bucureşti—I.C.F. 65 — 45 (35-21). Rapid—Mureşul Tg. Mureş 75—51 (33—24). SERIA A II-A Olimpia Bucureşti—S.S.E. Satu Mare 65—41 (42—21). Deşi superioritatea gazdelor nu poate fi pusă la Îndoială, se cuvine să scoatem în evidenţa stră­daniile antrenoarei de la S.S.E. (Ga­briela Both), ale cărei eleve arată că selecţia s-a făcut judicios, în dezvol­tarea lor pornindu-se de la premisa jus­tă a calităţilor atletice. Disciplina, de joc şi pe teren, constituie un adevărat exemplu. C.S.M.S. Iaşi—Spartac Salonta 65— 27 (33—15), A.S.A. Cluj—Ştiinţa Con­stanţa 79—66 (38—32), Voinţa Tg. Mureş—Ştiinţa Timişoara 75—54 (36— 19), S.S.E. Craiova—Voinţa Oradea 39—51 (14—17). O reuniune spectaculoasă la greco-romane Etapa a treia a campionatului re­publican de „greco-romane* a cores­puns aşteptărilor. întrecerile din grupa I, desfăşurate în sala Dinamo din Capitală, au satisfăcut. Echipele Dinamo, Metalul şi într-o măsură. Rapid au furnizat meciuri dinamice şi spectaculoase. Cele mai frumoase­­ partide le-au reuşit Gh. Gheorghe şi Gh. Popescu (Metalul) — ultimul un­­ tînăr de 15 ani cu reale posibilităţi : — Gh. Ciomîrtan şi Fl. Ciorcilă­­ (Dinamo), I. Enache (Rapid) şi P- Ma­­rin (Viitorul). In general, echipele s-au străduit să dea o ripostă cit mai hotărîtă mul­tiplei noastre campioane, Dinamo, dar nici una din ele nu a reușit să­ acumuleze mai mult de 3—4 puncte. Viitorul, îndeosebi, s-a comportat slab, pierzînd toate meciurile. N-a fost normală nici atitudinea sporti­vilor din Giulești care, în ultimul meci, au cedat aproape fără luptă dinamoviștilor. Din păcate, această frumoasă gală a fost umbrită de atitudinea luptăto­rului Nistorov (Viitorul) care a avut o ieșire inadmisibilă după meciul cu Chițu (Metalul). Fiind învins, el a refuzat să dea mina cu adversarul, a început să lovească cu picioarele în tăbliile de la vestiar iar, în cele din urmă, s-a năpustit asupra sporti­vului metalurgist. Dacă nu interve­nea antrenorul Cocoş am fi asistat, probabil, la... o luptă mai puţin spor­tivă- Federaţia va trebui să-l sanc­ţioneze exemplar pe acest sportiv certat cu disciplina. REZULTATE: Dinamo cu Metalul 12—4, cu Viitorul 14—2 și cu Ra­pid 10—4. Metalul cu Viitorul 12—2 și cu Rapid 10—6. Rapid — Viitorul 8—6. V. GODESCU Turul campionatului republican de handbal s-a încheiat cu „victoria absolută“ a echipei Dinamo Bucureşti (Urmare din pag. 1) -laşi 3—3 (3—1), Voinţa Sighişoara— S.S.E. Petroşeni 12—5 (4—3), Favorit Oradea — Constructorul Tim. 5—4 (2-2), CUPA DE TOAMNĂ, SERIA II Ştiinţa Bucureşti—Liceul nr. 4 Timiş,), 8—5 (5—0), Rapid Bucureşti—Con­fecţia Bucureşti 11—11 (4—6). SERIA­ A II-A : Mureşul Tg. Mureş—Rulmen­tul Braşov 15—5 (7—3). Alte rezultate : Ştiinţa Galaţi—Di­namo Braşov 19—10 (9—6) , Rafină-­­ria Teleajen—Ştiinţa Timişoara 13— 12 (8—7), Voinţa Sighişoara—Ştiinţa Bucureşti 7—8 (3—4), Tractorul Bra­­­şov—Dinamo Bacău 17—14 (8—6).­­ CLASAMENTUL Intîlnirea Ştiinţa Galaţi—Steaua (pe teren : 15—15) a fost omologată de federaţie cu rezultatul de 15—14 în favoarea echipei Steaua (rezultat existent la scurgerea timpului regu­lamentar). ) 1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 173 : 96 18 2. Steaua Bucureşti 9 7 0 2 164:111 14 3. Ştiinţa Bucureşti 9 6 0 3 119:116 12 4. Dinamo Bacău 9 5 0 4 96: 92 10 5. Dtnamo Braşov 9 3 2 4 138:133 8 6. Ştiinţa Galaţi 9 3 1 5 123:133 71 7. Raf. Teleajen 9 3 1 5 132:143 71 8. Tractorul Braşov 9 3 0 6 134:165 6 9. Ştiinţa Timişoara 9 12 6 121:136 4 ; 10. Voinţa Sighişoara 9 2­0 7 89.164 4 Pronosport REZULTATELE CONCURSURILOR PRO­NOSPORT B—10 Şi A—44 Etapa din 31 octombrie 1965 I. Petrolul—U.T. Arad 1 II. Ştiinţa Craiova—Dinamo Buc. 1 HI. Farul—ştiinţa Cluj 1 IV. Crişul—Siderurgistul 1 V. C.S.M.S. Iaşi—Steagul roşu 1 VI. Ştiinţa Tim.—Dinamo Piteşti 1 VH. Minerul B. Mare—Jiul Petrila V x VIII. Industria firmei—A.S. Cugir­a 2 IX. Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu 1 1 X. Dinamo Bacău—C.F.R. pașcani 1 XI. Oltul R. Vîlcea—C.F.R. Roș. L XII. Flacăra—Constructorul Brăila 1 XIII. Steaua—Rapid 8 Pronosport A 44 Fond de premii : 183 475 lei din care 31 004 lei report cat. I Pronospo­rt B 10 Fond de premii : 250 000 lei din care 1­47 972 lei report premiul excepțional. ^

Next