Sportul, iulie 1982 (Anul 38, nr. 10129-10155)

1982-07-01 / nr. 10129

Azi, etapa a 2-a a SEMNELE DE ÎNTREBARE RĂMIN Căldură sufocantă la Madrid. Turiştii fotbalului, mulţi tineri vest-germani şi englezi au dor­mit luni noaptea sub cerul li­ber lingă stadion. Dar pe sta­dionul de 100 000 locuri n-au fost decit 80 000 de spectatori, fapt care justifică protestele spaniolilor despre modul în care Comitetul de organizare şi fede­raţia spaniolă au făcut reparti­­zarea biletelor mai m­ulte, de­cit era necesar pentru străină­tate, unele bilete fiind în curs de returnare, in schimb răminind locuri goale în tribune. Totuşi, ziarele spa­niole de miercuri afirmă că cei 80 000 de spectatori de pe stadionul „Santiago Ber­­nabeu“ au fost frustraţi de un fotbal bun deoarece Anglia şi R.F.G. n-au făcut onoare trecu­­tul­ui lor glorios. Teama de re­zultat a jucat un rol foarte im­portant. Intr-adevăr, echipa care cîştigă sau pierde două puncte într-o grupă eliminatorie de trei echipe are fie sursă la calificare, fie este aproape cert eliminată. Fotbalul englezilor și vest-germanilor s-a manifestat ca întotdeauna solid, atletic, dar putin constructiv. Piesele mari ale echipelor ca Rummenigge, Breitner şi Müller sau Francis Trevor. Mariner sau Woodcock s-au făcut observaţi prea puţin, cu excepţia şutului in bară al lui Rummenigge in min. 86. Antrenorul vest-german Der­­wall afirmă c-că Rummenigge şi Müller n-au fost recuperaţi de­cit 60 la sută după acc­ientări, in plus, canicula a influenţat negativ randamentul întregii e­­chipe Santamaria, antrenorul • n__.v»n .'a loco în.^A formaţiei Spaniei, nu se lasă insă înşelat de aparente. El stie ca R­F­G şi Anglia au un poten­ţial­ mai mare decit ceea ce au arătat in acest 0—0. Este ta şi sigură introducerea in echi­­pă a lui Santillana, ceruta de ziarişti, şi a lui Gallego, in dauna lui Satrustegui şi Urcaria. Camacho, suferind de sciatică, este îngrijit şi se pare ca va juca. Dar, meciul de joi seara, Austria — Irlanda de Nord, este mai aproape. Irlandezii nu dra­­matizează nimic. Ei beau berea obişnuită, ca alţii laptele, te plimbă şi mai re şi antrenează. Sint, dealtfel, neinvinşi pină in prezent, au beneficiat de 6 zile de repaus, perioadă in care accidentatul Mellroy s-a refăcut Antrenorul Bingham n-a avut de înlocuit decit pe Donaghy, e­­liminat in joc. In schimb, aus­triecii par dezolaţi. Antrenorul Schmidt intenţionează multe schimbări printre care şi aceea a lui Krankl, alături de Hinter­­maier şi Schachner. Prohaska şi coechipierii lui mai au acestea 90 de minute de joc pentru a răs­turna criticile violente ale pre-SGI.Dar ce fac francezii ? „Irlanda de Nord este un adversar difi­cil“ spune Michel Hidalgo. In timp ce Lacombe a devenit in­disponibil si nu se va mai con­ta pe el, Platini se reface, a jucat tenis şi aleargă. Semnele de întrebare rămin şi surprizele vor fi prezente. Gheorghe NICOLAESCU Madrid, 30 iunie POVESTEA CU... POMUL LAUDAT! Reeditarea finalei campionatului mondial din 1966, partida dintre R. F. Germania şi Anglia, acum în cadrul grupei „B“, a fost de­parte de ceea ce sperau cei peste 80 ooo de spectatori, prezenţi la Madrid, in tribunele lui „Santiago Bernabeu“, ca şi milioanele de iubitori ai fotbalului. Jocul a fost slab, înainte de toate pentru fap­tul câ ambele echipe au mizat aproape totul pe­­demolare" şi nu pe construcţie , cum ar fi fost de aşteptat din partea a do­uă fe­ţe ale fotbalului mondial A rezultat de aici o bătălie oar­bă fără orizont, cu atacuri destul de firave şi fără o prea mare pe­riculozitate, apărările impunln­­du-şi legea. A impresionat în schimb pregătirea fizică irepro­şabilă a ambelor echipe ca şi marea combativitate de care au dat dovadă toţi jucătorii. Dintre „actori“, notăm că reintrarea a­­tît de aşteptată a lui Hansi Müller n-a convins, la fel ca şi alte super-vedete. Intr-un meci mediocru, au exis­tat puţine ocazii de gol, dar cea a lui Rummenigge, din min. 86, cind a şutat formidabil, in bară, putea rupe echilibrul lui 0—0. A condus Arnaldo Coelho (Bra­zilia) : R. F. GERMANIA : Schu­macher — Kaltz, K. H. Foster, Stk ake, Briegel — Dremmler, B. Förster, Breitner, Müller (min. 74 Fischer) — Reinders (min. 62 Littbarski), Rummenigge ; AN­GLIA : Shilton — Mills, Butcher, Thompson, Sansom — Coppell, Wilkins, Robson, Rix — Mariner, Francis (min. 77 Woodcock). COMPETIŢIILE ŞAHISTE ALE LUNII IULIE Luna iulie, o perioadă bogată în starturi competiţionale pentru şahiştii români. Cele mai impor­tante sunt desigur legate de par­ticiparea reprezentanţilor ţării noastre la turneele interzonale din cadrul campionatului mondial de şah. Primele în calendar figu­rează acelea rezervate jucătoare­lor, care îşi vor disputa şansele la Bad Kissingen (R.F.G.), de la 9 iulie, cu tînăra noastră mare maestră internaţională Marina Pogorevici printre participante. Imediat după aceasta, la 12 iulie, încep lupta băieţii, la Las Pal­mas (Insulele Baleare), unde va juca marele maestru internaţio­nal Mihai Şubă, campionul ţârii. * Dintre celelalte turnee interna­ţionale din această lună este de menţionat cel de la Bagneux (Franţa), cu participarea a patru jucători români: FI. Gheorghiu, T. Ghiţescu, V. Stoica şi Em. Reicher. La Kislovodsk (U.R.S.S.) joacă Em. Ungureanu, iar la Barcelona va evolua V. Ciocâltea. Alte două turnee sunt programate în Ungaria, junioarele Smaranda Boicu şi Gabriela Olăraşu con­­curînd la Tapolca, iar I. Mără­­şescu, I. Bib­escu şi S. Biro la Bak­onya. In sfîrşit, la Naleczow (Polonia) vor juca C. Ionescu şi Eugenia Ghindă, iar la Hamburg urmează să fie prezent fostul nostru campion naţional, M. Ghindă. s£ea*r uffStor SisaaSă ANGAJAMENT TOTAL de Barcelona trăieşte, cu trup şi suflet, zilele şi orele acestui „El Mundial“ ’82“. Locuitorilor săi atit de pasionaţi după fatijai, li se adaugă suporterii echipelor din această grupă. Gălăgioşi, cinci veseli, cinci trişti, galeriile lor domină sta­dionul „Nou Camp“, în timp ce localnicii sunt cu ochii pe acest teren dar cu sufletul la Madrid unde va juca echipa Spaniei. Meciul Italia — Argentina a însemnat 90 de minute de fot­­bal dezlănţuit, cu angajament total, cu prioritate pe apărare şi joc dur. Este un semn clar, confirmat chiar şi de celălalt joc Anglia — R­F- Germania, că nu mai este suficientă doar condiţia fizică foarte bună, impunindu-se acum, în primul plan, angajamentul total pe parcursul fiecărui minut de joc. Italienii au preparat exce­lent tactica jocului cu cam­pionii mondiali păstrînd secret pină în ultimul moment sacri­ficarea lui Gentile, un jucător polivalent, pentru a-l marca strict pe Maradona. Acesta a reușit perfect s-o facă chiar dacă nu a fost totdeauna... gentil. Dar și argentinienii au jucat dur punînd mari proble­me arbitrului nostru Nicolae Rainea. Dealtfel, Kempes, Ma­radona, Ardiles şi Gallego au mai primit cartonaşe galbene şi în partida cu El Salvador. Rainea nu s-a intimidat de celebrită­ţile din jurul lui şi a ţinut bine meciul în mină motiv pentru care cei mai mulţi de aici ii apreciază. Fără îndoială italienii au luat o mare opţiune pentru se­mifinale. In această „groapă cu lei“ a El Mundialului ’82. Dar calificarea se va juca dur. Brazilia — Argentina de vineri fiind un meci cheie. Stadionul, Sarria pare inadaptat pentru un asemenea derby şi s-ar pu­tea să fie schimbat. Tele Santana, antrenorul brazilian, are probleme. Deşi pare certă prezenţa lui Zico, Falcao şi Serginho, el se te­me, ca nu cumva argentinienii să repete jocul dur de marţi. Marţi noaptea am văzut la televizor marea bucurie trăită în Italia după victoria „squa­­drei azzurra“. Artificii, mii şi mii de claxoane în marile oraşe, băi spontane in cele­brele fintiri ale Romei. Pentru meciul de joi seara, U.R.S.S. — Belgia, echipa bel­giană pare demobilizată. Ciţi­­va jucători si-au făcut valizele si au plecat acasă. Pierderea lui Gerets este enormă. In schimb, Blohin este în mare formă. In echipă nu se va face decit cel mult o schimbare din cauza accidentării lui Bo­rovsky la antrenament. Ion OCHSENFELD Barcelona, 30 iunie Ciancarlo A ntognoni la cîteva luni de la un grav accident \ In toamna anului trecut cînd Sil­­vano Martina, portarul echipei Ge­noa, l-a accidentat grav pe atacan­­’ '.ti florentin Giancarlo Antognoni (născut la 1 aprilie 1954), fâcînd ne­cesară, de urgenţă, o intervenţie chirurgicală craniană, se părea că tot ceea ce ţinea de sport, de ma­rea performanţă, aparţineau trecutu­lui pentru tinărul jucător... Dar, iată, operaţia a reuşit, fizi­cul robust, vitalitatea şi mai ales ma­rea dorinţă a lui Antognoni de miş­care, de activitate sportivă l-au ajutat să-şi scurteze zilele de convalescenţă şi, iată-l pe Giancarlo, nu numai in echipa alb-violeţilor a Florentinei, ci şi in reprezentativa ţării. In „Squadro Azzurra“, Giancarlo joacă la mijlocul terenului, fiind un adevărat piston intre apărare şi atac. Foarte buna-i pregătire fizică l-a a­­jutat să rezolve cu bine sarcinile de joc, mai ales în partida de marţi, cu campioana lumii, Argentina, când a avut o contribuţie importantă. TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON LONDRA, 30 (prin telex). Din cauza multelor aminări de parti­de în turneul de la Wimbledon este acum o adevărată problemă să te poţi descurca în noianul de rezultate ale unor întîlniri, din etape diferite. Pină la adu­cerea, pe cit posibil, la acelaşi numitor, iată citeva rezultate din întrecerile de dublu aflate In fa­ză primară : S. Mayer, McMillan — Hooper, Mayotte 6—4, 6—2, Curren, Denton — Gitiin, Nichols I—4, 6—3. Gragam, Mitchel — Slozil, Smid 7—5, 7—6, Gonzales, Moore — Tim și Tom Gullikson 6—3, 7—6, McNamara, McNamee — Okker, Riesen 6—2, 6—2, Ed­mondson, Warwick — Gottfried, Scanlon 6—3, 6—4 ; femei : Evert- Lloyd, Rinaldi — Sands, Sim­­ monds 6—0, 6—1, Jones, Norton — Sayers, Tobin 6—3, 6—4, Hor­vath, Wade — Newton, Remilton 6—2, 6—4, Lee, Tomanova — Hen­­ricksson, Whyteross 6—4, 3—6, 6—4, Bürgin, Moulton — Gregory, Steinmetz 6—3, 7—5. Gordon, Mo­uld — Gomer, Salmon 6—4, 3—6, 6—4. UN FRUMOS MECI DE BASCHET (Urmare din pag 1) iar jucătorii înalţi au făcut a­­devărate acrobaţii pentru mar­carea punctelor sau recuperarea mingilor ce evitau să atingă plasele. Cele 123 de puncte au fost realizate de : Ermurache 14, Ardeleanu 2, Scarlat 14, Şarlă 8, Cernat 4, Căpuşan 4, Netolitschi 14, Oczeiak 2, Bră­­nișteanu 4, Ion 2 pentru Steaua, respectiv Battalgazi 13, Yaraan 2, Kurt 4, Sari 8, Sarvan 2, Karyol 11, Say­bir 12. DISCUTÎND LA RECE... Cîteva declaraţii : ENZO BEARZOT (Italia) : „A fost un meci dificil deoarece Ar­gentina a atacat cu mult aplomb încă de la început. Trebuie sa recunosc că au fost cîteva bruta­lităţi din partea jucătorilor noştri, dar rezultatul (2—1 pentru Italia) este logic, chiar dacă Argentina a fost in posesia balonului mai mult timp. Noi am jucat bine şi am reuşit să înscriem. L-am pus pe Gentile să-l marcheze pe Ma­radona, deoarece atacantul argen­tinian a jucat foarte avansat, dar la început Tardelli trebuia să facă aceasta. Meciul cu Brazilia se va desfăşura, probabil, altfel, deoa­rece brazilienii au alte caracteris­tici care ne vor obliga să ne mo­dificăm marcajul“. CESAR LUIS MENOTTI (Argenti­na): „N-am avut şansă şi, in plus, ne-am complăcut in jocul italie­nilor. Italia se poate socoti avan­tajată de acest rezultat ! In ceea ce priveşte „tratamentul“ aplicat lui Maradona, amintesc că există reguli ale jocului care trebuiau să-l facă­ pe arbitru să-l avertize­ze pe jucătorul brutal şi chiar să-l elimine. Am numărat cel puţin 20 de intervenţii periculoase asupra lui Diego. Acum, nu ne rămine decit să sperăm intr-o vic­torie asupra Braziliei“. RON GREENWOOD (Anglia) : „A fost un meci dificil. Cred că formaţia noastră a trecut de cel mai important obstacol in drumul spre semifinale. Avem acum o săptămlnă de repaus, ceea ce ne convine. După acest 0-0, Spania se poate gindi că este un avantaj. Cred insă că nici vest-germanii şi nici noi n-o vom lăsa să pro­fite de această situaţie !“ JUPP DER WALL (R. F. Germa­nia) : „Cind faci intr-o grupă de 3 singurul lucru care contează este victoria... Echipa noastră n-a evoluat nici de această dată la capacitatea obişnuită , stielike, Rummenigge şi Müller nefiind în­că pe deplin refăcuţi. Tempera­tura foarte ridicată poate explica, de asemenea, prudenţa cu care s-a acţionat în joc“. In continuarea turneului pe care îl întreprinde în Republca Zimbabwe, selec­ţionata de rugby a Româ­niei a Intilnit in oraşul Gwern echipa provinciei Midlands. Meciul s-a înche­iat cu scorul de 44—6 (10—3) în favoarea sportivilor ro­mâni Sîmbătă la Harare echipa României va intîlni din nou reprezentativa Re­publicii Zimbabwe. AUTOMOBILISM 0 „Marele premiu al Olandei“, competiţie contînd pentru C.M. rezervat pi­loţilor de formula I, va avea loc sâmbătă pe circuitul de la Zand­­voort. înaintea acestei probe în clasamentul general primele locuri sunt ocupate de : John Watson (Anglia) 30 p, Didier Pironi (Franţa) 20 p şi Riccardo Patre­­se (Italia) 19 p. BASCHET 0 Meci amical la Belgrad : Iugoslavia — S.U.A. 83— 38. Dan­pagh­i a înscris 30 p. CICLISM 0 Al 69-lea tur al Franţei va începe vineri la Ba­le, în Elveţia, cu o etapă prolog TELEX 0 Turul Iugoslaviei, etapa a 4-a (Prokuplje — Ceaceak, 180 km) a revenit sovieticului Nikolai Ko­­siakov In 4:18:15 care a trecut in fruntea clasamentului general cu 11:35:34, urmat de iugoslavii Po­­lanck­i la 1:36 si Lămpi*­ la 1:46 . Pierino Gavazzi (32 ani) a cîș­­tigat campionatul Italiei (profe­sionişti). FOTBAL 0 Olympiakos este no­ua campioană a Greciei. Un meci de baraj a învins pe Panathinai­­kos cu 2—1 (La punctaj egal, se joacă baraj, căci golaverajul nu se ia în considerare !) HANDBAL 0 „Trofeul Iugosla­via“, competiţie masculină : U.R.S.S. — Iugoslavia B 22—17, Polonia — Elveţia 26—16. ÎNOT 0 La Darmstadt, în ca­drul campionatelor R.F.G., Mi­chael Gross a realizat cu 1:50,40 pe 200 m liber cel mai bun re­zultat mondial al anului. MOTOCICLISM 0 Belgianul Eddy Le Jeune (Honda) a cîşti­­gat marele premiu al S.U.A. şi conduce cu 124 p în clasamentul C.M. EU este urmat de Bernie Schreiber (S.U.A.) cu 109 p­­enis 0 Cupa campionilor eu­ropeni : Boldklub Copenhaga — TK Ankara 9—0 0 Competiţia fe­minină pe echipe „Cupa Federa­ţiei“ va avea loc anul viitor (18— 24 iulie) la Zürich 0 Intre 9 şi 11 iulie la Roland Garros are loc meciul de Cupa Davis dintre Franţa şi Cehoslovacia, contind pentru sferturile de finală. VOLEI 0 In turneul masculin de la Shanghai, R. P. Chineză — S.U.A. 3—2, Iugoslavia — Franţa 3—0, Brazilia — Canada 3—0, Ja­ponia — provincia Shanghai 3—0 , Budapesta : turneu de juniori : Ungaria — România 3—1, R.D.G. — Polonia 3—0, U.R.S.S. — R.D.G. 3—0, Italia — R.F.G. 3—0, Bulga­ria — Ungaria­­ 3—0. PROGRAMUL DE ASTĂZI Madrid ora 18,15 Aus­tria - Irlanda de Nord (grupa „D") Barcelona ora 22,00 Belgia — U.R.S.S. (grupa „A") • In clasamentul golgeterilor de la El Mundial pe prumele locuri se află : 4 GOLURI Karl- Heinz Rummenigge (R. F. Germa­nia) și Zbigniew Boniek (Polonia), 3 GOLURI László Kiss (Ungaria) și Zico, pe numele lui adevărat : Arthur Antunes Coimbra (Brazi­lia). Dintre aceştia doar Kiss nu mai continuă lupta pentru ..cu­nuna de golgeter al C.M. spaniol, ceilalţi insă, dar şi alţii, emit se­rioase pretenţii la primul loc al acestui clasament. • Portarul austriac Friedl Kon­cilia a făcut un joc excelent in partida cu Franţa (0—1). După meci, deşi vădit afectat de infrin­­gere, portarul Austriei din Viena a găsit totuşi puterea să glumeas­că : „In acest meci am dovedit prin absurd că n-a fost nevoie să fi fost „cumpăraţi“ pentru a pierde in faţa fotbaliştilor vest­­germani !... Avem şi noi nişte li­mite !“ • Partida dintre Argentina şi Italia a fost precedată de un mi­nut de reculegere in memoria u­­nui poliţist-motociclist mort in­tr-un accident de circulaţie, în timp ce însoţea autobuzul forma­ţiei sud-americane.­­ înaintaşul central francez Bernard Lacombe, care a ieşit din joc la meciul cu Austria, du­pă un sfert de oră, acuză un clacaj profund, ceea ce pune sub semnul întrebării participarea lui la celelalte partide ale Cupei Mondiale.­­ Englezul Bobby Charlton, fost component al echipei campi­oane mondiale in 1966, apropo de meciul Franţa — Austria : „Mi-a plăcut echipa Franţei. Are un stil de joc foarte complet, foarte plăcut. Cu un astfel de joc, în manieră braziliană, francezii pot învinge R. F. Germania, cit şi Spania şi Anglia Cu alte cu­vinte Bobby vede Franţa în fina­la campionatului mondial...­­ Portarul brazilian Leao este prezent la Barcelona in calitate de comentator pentru postul de televiziune „Globo“. După opi­nia lui „mundialul este de un foarte scăzut nivel tehnic și tac­tic. Cum Brazilia este superioară celorlalte echipe, din toate punc­tele de vedere, în mod logic ea trebuie să iasă cîștigătoare !...* Rămine de văzut cit sînt de a­­cord cu aceasta și adversarii fot­baliștilor brazilieni. JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ ROMÂNI ÎN BULGARIA Intre 2 şi 4 iulie va avea loc la Plovdiv (R. P. Bulgaria) un mare concurs internaţional de­ te­nis de masă, dotat cu „Cupa Constructorilor“. Din ţara noastră vor participa Beatrice Pop, Tatia­na Furtună, Daniela Păduraru, precum şi Andras Fejer, Şerban Doboşi, Simion Crişan, ştefan Moraru, Cristinel Romanescu şi Eugen Borca. Antrenori : Mihai Bledea, Gheorghe Bozga şi Viorel Filimon. In turneul feminin de șah de la Piotrkow Tri­­bunalski (Polonia) după 8 runde conduce Wagner (R.D.G.) cu 5,5 p, urmată de Elisabeta Polihroniade (România), Rita Kasz (Un­garia) cu­e 5 p, Szmaczins­­ka, Brusztman, Sosnowsk­a (Polonia), D. Hadilkar (In­dia) 4,5 p. Pentru ftrametate I^'obonomeni/9 alin 8 centro^fi 11­79.70 ft «151.51 «ectlo coretp 11.91 19 j interurban 437 i telei !• 351 romsp (Iparul I. P. „Informația* « auionament« pria . departamentul «pori import pr.»*, p.O. Boi »36-137. tele« II 226. Bucure}»« itr% 13 Decembrie at. X R. I, I, «, « 10363

Next