Sportul, aprilie 1984 (Anul 40, nr. 10669-10693)

1984-04-02 / nr. 10669

După ce baschetbaliştii stelişti au fost la 5 secunde de titlu (!). ...DINAMO CÎŞTIGĂ ÎN PRELUNGIRI ȘI EGALEAZĂ SCORUL GENERAL Deşi meciurile de baschet Dinamo — Steaua au oferit de­seori dispute captivante, măr­turisim că de multă vreme nu am văzut un meci atit de dramatic ca cel desfăşurat sîm­­bătă, la Palatul sporturilor și culturii, încheiat cu victoria dinamoviștilor după prelungiri: 77—71 (27—30), 69—69). Prin acest succes, campionii tării au egalat scorul întîlnîrilor di­recte cu Steaua (3—3) și ur­mează ca manşa a 7-a a der­­byului să decidă (la sfârșitul acestei săptămâni, cu prilejul turneului final din Capitală) cîştigătoarea titlului. Să revenim, însă, la partida de sîmbătă seara (urmărită cu sufletul la gură de aproape 5 000 de spectatori) în cursul căreia tabela electronică a in­dicat dese răsturnări de scor. Şi mai dese situaţii în c­­are echipele au condus pe rid la cîte un punct sau doua si a arătat de 10 ori egalitate.^ Ele­vii lui Mihai Nedef si Nicolae Pirsu au dominat în prima re­priză (pe care o puteau încheia la diferente de 10—12 puncte), cei al lui Gheorghe Novac au fost superiori o bună parte din cea de a doua, pentru ca In ultimele 34 de secunde ale mi­nutului 40, steliştii (care con­duceau cu 69—68), deţinătorii mingii, să o piardă cu numai 5 secunde înaintea fluierului final în favoarea lui Gabriel David (intercepţie), care in faza imediat următoare a fost faultat de Costel Cernat. Din cele două aruncări libere de care a beneficiat, David­­ a fructificat-o pe a doua, aducînd astfel echipei sale egalarea si posibilitatea victoriei în pre­lungiri. In aceste 5 minute, Dinamo a speculat cu prompti­tudine pasele imprecise ale stelistilor si a obtinut o victo­rie neaşteptat de clară în fi­nal, dar meritată, faţă de des­făşurarea generală a meciului. Poate că rezultatul ar fi fost altul dacă la Steaua nu s-ar fi comis — socotim noi — greşeala gravă de a nu fi folo­siţi conducătorii de joc „de mese­rie“ (Anton Neto­­litzchi şi Petre Brănişteanu, ambii titulari ai lotului reprezentativ!). S-a recurs la improvi­zaţie (Cernat, con­ducător de joc). Dumitru STANCULESCU (Continuare în pag. 2­ 3) Al. Vinereanu a fost irezistibil în meciul de sîmbă­tă. In imagine il vedem înscriind un nou coş pen­tru Dinamo ; ste­­listul V. Ioan nu il mai poate îm­piedica. Foto : B. ION PROLETAR­ DIN TOATE TARILE. UNITI-VA LA­*." ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XL - Nr. 10 669 1­4 PAGINI - 50 BANI - Luni 2 aprilie 1984 . O frumoasă performantă a handbalului nostru feminin CHIMISTUL RM. VlLCEA A ClŞTIGAT „CUPA FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE'' Sîmbăta, în partida retur a finalei, Chimistul a dispus de VfL Oldenburg cu 29 21 Splendidă a fost sărbătoarea sportivă care a încheiat sîm­bătă după-amiază — în Sala sporturilor din Rm. Vilcea — cea de a IlI-a ediţie a „Cupei Federaţiei Internaţionale de Handbal“ ! Peste 4 000 de spec­tatori, marea lor majoritate a­­flaţi în tribune cu 5—6 ore înainte de primul fluier al ar­bitrilor returului finalei din­tre Chimistul Rm. Vîlcea şi VfL Oldenburg (R­F. Germa­nia), şi-au revărsat entuziasmul spre inimile fetelor care a­­duceau — după 20 de­ ani — o nouă cupă continentală hand­balului nostru feminin, mar­­cînd —­sperăm — relansarea a­­cestei ramuri sportive în elita internaţională. Chimistul Rm. Vîlcea a reu­şit şi în returul disputat pe te­ren propriu (in tur, la Olden­burg, a cîştigat cu 22—13) să învingă, scor 29—21 (15—10), dar — spre deosebire de pri­ma manşă — meciul a fost, de această dată, de înalt nivel tehnic, spectaculos, cu faze de o deosebită frumuseţe, care au incîntat publicul şi pe spe­cialişti. De altfel, reprezentan­tul Federaţiei Internaţionale de Handbal, Otto Schwarz (El­veţia), ne spunea după meci : „Totul a fost minunat aici, la Rm. Vilcea. De la încintătorul pu­blic, de un rar fair-play, şi pînă­ la generosul efort al ju­cătoarelor, totul a concurat la realizarea uneia dintre cele mai frumoase sărbători ale handbalului. Vă felicit !“ Felicitînd şi noi echipa Chimistul Rm. Vilcea şi pe antrenorii ei (Constantin Po­­pescu şi Maria Ciulei), clubul in fruntea căruia se află entu­ziaşti şi pricepuţi activişti ob­şteşti (ing. Ioan Gavrilescu — preşedinte, ing. Adrian Ghiţă — preşedintele secţiei de hand­bal), trebuie să subliniem fap­tul că oraşul de pe Olt merita această satisfacţie. O merita pentru că în întregul său el pulsează pentru sport, îi în­conjoară cu dragoste şi gri­jă pe performeri, oferindu-le condiţii excelente pentru a­­firmare. N-ar trebui să uităm că Rm. Vilcea este — după Bucureşti — primul oraş din ţară care cucereşte la jocuri (popicele le-am trecut, fi­resc, la individuale) o cupă continentală, echipa sa ob­­ţinînd succesul în mod stră­lucit : numai victorii, atit în jocurile de acasă, cit şi in cele în deplasare ! Aşadar, a­­plauze pentru Chimistul, a­­plauze pentru Rm. Vilcea şi oamenii săi minunaţi • Echipa din Rm. Vilcea a început în trombă ultima sa evoluţie in această cupă a Europei. Mi-a asigurat astfel incă din start conducerea : 4—1 in min. 7, 9—4 în min. 13, 12—7 în min. 23. Defensiva, in frunte cu excelenta Cristina Lada-Rouă, şi-a făcut cu ab­negaţie datoria, in timp ce atacul — rapid, derutant prin manevrele abile ale Măriei Verigeanu — s-a impus cu au­toritate. Cea mai frumoasă parte a întîlnirii, entuziasman­­tă am spune, a fost aceea din­tre minutele 35 şi 42, perioadă în care Chimistul şi-a etalat întreaga-i ştiinţă, a practi­cat un joc debordant, înscriind goluri de o mare frumuseţe. în aceste minute, scorul a urcat de la 16—12 la 23—12 ! Oaspe­tele, cu portarul Sylke Arnold în aceeaşi remarcabilă formă, dar neputincioasă, totuşi, în faţa tirului necruţător al ofen- Hristache NAUM (Continuare in pag. a 4-a) Formaţia Chimistul Rm. Vîlcea şi antrenorii săi, după victoria in „Cupa Federaţiei Internaţionale de Handbal“. In mijloc. Elena Mo­­rariu cu trofeul cucerit simbătă Foto : Dragoş NEAGU Etapa a 25-a a Diviziei „A“ de fotbal DERBYUL A REVENIT NET (3-0) CRAIOVENIIOR­S ® Steaua — lider © Rapid — victorie importantă la Tîrgovişte . Sportul stu­­ denţesc — o nouă surpriză pe teren propriu @ Petrolul — încă un punct ! REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (miercuri 4 aprilie) CLASAMENTUL Cronicile etapei, la pat. 2—3 GOLGETERII 12 GOLURI : Coraş, Grosu — 3 din 11 m 11 GOLURI : Lăcătuş — 1 din 11 m 10 GOLURI : Augustin, Că­­mătaru, Piţurcă 9 GOLURI : Dragnea, Cim­­peanu, Tulba 8 GOLURI : Cirtu, Balint, Irimescu — 5 din 11 m 7 GOLURI : Gabor, Georges­­cu (F.C. Bihor), Roznai. Infiltrat pină in apropierea careului mic, Piţurcă va tri­mite balonul in plasă, pe sub Alexa, ieşit la blocaj. Aşa a înscris Steaua golul victo­riei in meciul cu Corvinul Hunedoara Foto : 1. BANICA F.C. OH - Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0) Sportul studenţesc - Politehnica Iaşi 1-1 (1-1) F.C. Baia Mare - S.C. Bacău 4-0 (2-0) Univ. Craiova - Dinamo 3-0 (1-0) Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureş 2-1 (1-1) F.C. Bihor - Dunărea C.S.U. 2-0 (0-0) C.S. Tirgovişte - Rapid 1—3 (0~2 Steaua - Corvinul 1-0 (0-0) Jiul - F.C. Argeş 2-0 (0-0) S.C. Bacău - Chimia Rm. Vîlcea­­2—31 Univ. Craiova - Jiul (1-1) Dunărea C.S.U . Petrolul Ploieşti (0-0) Politehnica Iaşi _ C.S. Tîrgovişte (0-0) Steaua - Dinamo (3-0) A.S.A. Tg. Mureş - F.C. Baia Mare (0-2) F.C. Argeş - F.C. Bihor (0-3) Rapid - Sportul studenţesc (2-1) Corvinul - F.C. Olt (0-0) 1. STEAUA 25 16 3 6 50-19 35 2. Dinamo 24 13 8 3 44-23 34 3. Univ. Craiova 25 14 3 8 41-21 31 4. Sportul stud. 25 12 6 7 35-26 30 5. F.C. Argeș 25 13 3 9 30-24 29 6. F.C. Bihor 25 11 5 9 38-32 27 7. Chimia Rm. Vilcea 25 10 6 9 30-34 26 8. S.C. Bacău 25 11 4 10 25-33 26 9. F.C. Olt 24 7 11 6 23-16 25 10. Jiul 25 10 5 10 23-28 25 11. F.C. Baia Mare 25 10 5 10 29-39 25 12. Politehnica Iași 25 7 10 8 23-27 24 13. Rapid 25 8 7 10 23-26 23 14. Corvinul 25 8 6 11 31-30 22 15. A.S.A. Tg. Mureş 25 8 4 13 22-34 20 16. Petrolul 25 6 6 13 21-36 18 17. Dunârea C.S.U. 25 4 8 13 16-30 16 18. C.S. Tîrgoviște 25 3 6 16 18-45 12 Cam aşa s-a ir.timplat : dinamoviştii au atacat (Gîrleanu, de astă dată) braşovenii... nu au blocat ! In penultimă etapă, la volei feminin (Continuare in vao 2*3) CAMPIOANELE STOPATE LA SIBIU­ în campionatele de volei — Divizia „A“ — etapa a 21-a, la feminin si a 20-a, la mas­culin, s-au obtinut rezultatele : FEMININ C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — DINAMO BUCURESTI 3—2 (11. 14. —7. —13 ')). Penultima etapă a campionatului feminin de volei a fost dominată de derbyul C.S.M. Libertatea Si­biu — Dinamo Bucureşti, care urma să decidă dacă bucureş­­tencele puneau sau nu capăt luptei pentru titlu încă dinain­tea turneului final. Sibiencele le-au stopat însă pe dinamo­­viste, elevele lui Mareş Gheor­­ghiţă luptînd cu ambiţie pentru un rezultat favorabil pe care

Next