Sportul, aprilie 1984 (Anul 40, nr. 10669-10693)

1984-04-02 / nr. 10669

A. PETERMANN (R.D.G.) A CÎŞTIGAT „CUPA F.R.C." I Al. Romaşcanu învingător in etapa a Vll-a CONSTANŢA,­­ (prin tele­fon). După opt zile de Între­ceri, duminică dimineaţă a luat sfirşit in localitate competiţia internaţională de ciclism dotată cu „Cupa F.R.C.“. La capătul celor 8 etape au fost luaţi în considerare rutierii care au participat la absolut toate sec­venţele întrecerii şi astfel, pe baza rezultatelor obţinute de aceştia, s-a întocmit şi­ un cla­sament general. Pe primul loc s-a situat A. Petermann (R.D.G.), ciclist căruia i s-a decernat „Cupa F.R.C.“. Sîmbătă, în etapa a Vll-a, disputată pe ruta Constanţa Mihai Viteazul — Constanţa (119 km), vremea a surîs din nou sportivilor. Temperatura plăcută şi traseul bun­­au per­mis competitorilor să-şi de­monstreze valoarea. Şi în a­­ceastă etapă s-au desprins din caravană un grup de 16 ci­clişti, dintre care şapte repre­zentanţi ai ţării noastre şi, la fel ca în etapa precedentă, ara avut satisfacţia unei noi vic­torii româneşti. La sprint a în­vins M. Romaşcanu (Dinamo), care l-a depăşit cu puţin pe A. Petermann. Clasament : 1. M. Romaşcanu (D) 3 h 00,05 — medie orară 39.660 km, 2. A. Petermann (R.D.G.), 3. G. Hardy (R.D.G.). Ultima etapă, a VIII-a, s-a derulat duminică dimineaţă pe un circuit în staţiunea Mama­ia. S-au acoperit 34 ture (84 km), cu sprinturi la doua ture. Cursă dinamică, foarte rapidă. De subliniat că după turul 18 au evadat din pluton G. Hardy (R.D.G.) şi Val. Constantinescu (Dinamo), sportivi care au ter­minat detaşaţi întrecerea. To­tuşi, A. Petermann a câştigat etapa, avînd un punctaj mai bun pînă în momentul des­prinderii celor doi. Clasament: 1. A. Petermann 41 p, 2. G. Hardy 40 p, Val. Constanti­nescu 27 p. Clasament gene­ral : 1. A. Petermann (R.D.G.), 2. H. Muller (R.D.G.), 3. F. Schonherr (A.S.K. Worwartz), 4. F. Herzog (R.D.G.), 6. I. Gancea (Dinamo). Gheorghe ŞTEFĂNESCU CAMPIONATELE DE VOLEI DIVIZIA „Ä“ (Urmare din vag. I) l-au obținut pe merit, după două ore de joc viu disputat şi cu pasionante inversări de situații. Partida a început sub semnul mizei mari care și-a pus am­prenta îndeosebi pe execuțiile la preluarea din serviciu, iar scorul a alternat pînă spre fi­nalul primului set cînd mai buna mobilitate în apărare și unele rezolvări inspirate în a­­tac le-au adus gazdelor cîștig de cauză. Coordonat mai lucid de ridicătoarea Iuliana Răcean, sextetul sibian se va afla și în continuare în prim-plan, dar cu căderi surprizătoare spre finalurile de set. C.S.M. Liber­tatea va cîștiga și pe cel de-al doilea set, cu greu. în prelun­giri după ce condusese copios (5—0. 12—4. 13—6), pe al trei­lea i-a pierdut net (după 4—2), iar pe al patrulea, incredibil (după 9—2. 10—3. 13—7). Răs­turnarea de scor nu s-a mai produs și în setul decisiv deși de la 9—3. 13—6 se ajunsese la 13—9. Dinamovistele și-au dorit mult această victorie... de titlu­ri orgoliu, dar echipa s-a miş­cat aici mai greoi, a construit adesea neinspirat faza ofensivă. Remarcabile doar eforturile admirabile ale Marianei Iones­­cu, coroborate cu unele reuşite, la serviciu sau blocaj (îndeo­sebi Irina Velicu), insuficiente însă. Arbitrii S. Popescu şi O. Maniţiu au condus foarte bine echipele : C.S.M. LIBERTATEA — Anca Besta, Marinda Ţur­­lea, Iuliana Răcean, Mirela Popoviciu (Luminiţa Roşea), Maria Hila (Renate Markus), Doina Bischin (Anca Ştefan) , DINAMO — Mariana Ionescu (Daniela Coşoveanu), Georgeta Lungu, Victoria Niculescu, Irina Velicu, Doina Moroşan, (Victoria Banciu), Mirela Pa­vel (Otila Szenkovics). (Aure­lian BREBEANU). FLACĂRA ROŞIE BUCU­REŞTI — MARATEX B. MARE 3—0 (2, 8, 6). Un meci in care gazdele cu formaţia — Corina Olteanu, Lucia Ed­z, Daniela Drăghici, Mariana Olteanu, Si­mona Enescu, Daniela Iacob —, din ce în ce mai omogenă, mai ambiţioasă, au dominat fără drept de apel, reuşind faze fru­moase atît în atac cit şi la blo­caj. Băimărencele (care învin­seseră şi pe Dinamo la Bucu­reşti) au jucat fără nerv, s-au lăsat depăşite uşor deşi puteau categoric mai mult. Evidenţiem întreaga echipă bucureşteană şi pe... nimeni de la gazde. Bun, fără probleme, arbitrajul brigă­zii C. Pitaru — V. Vrăjescu. (M. FERRARINI. ŞTIINŢA BACAU — CALCU­LATORUL BUCUREŞTI 3—0 (10, 12, 10). Joc viu disputat, cu faze frumoase. Remarcate : Doina Mangeac, Marilena Bog­dan, Margareta Pescaru de la gazde. Elena Negulescu, Elen Sander de la oaspete. (I. IAN­­CU, coresp). UNIVERSITATEA CRAIOVA — CHIMIA RM. VILCEA 3—0 (7, 7, 9). Meci ciştigat uşor de gazde în numai o oră. Mai bune au fost Tanţa Drăgoi, Carmen Cuejdeanu, Lucreţia Mirea de la Universitatea. Ioa­na Liteanu şi Marilena Dubin­­riuc de la Chimia. (M. VLA­­DOIANU, coresp.). C.S.U. I.M.N. GALAŢI — FARUL CONSTANŢA 3—1 (11, 12, —3, 14). Oaspetele au abor­dat meciul cu multă ambiţie şi puţin a lipsit să-şi adjudece partida. Lipsa şansei şi unele greşeli copilăreşti din finalul primelor două seturi le-au pri­vat însă de succes. Gazdele au avut o prestaţie fluctuantă, cu multe greşeli la preluare, blo­caj şi dublaj. Evidenţiate : Ma­ria Muscă, Lucia Tocaci de la gazde, Mirela Nistor, Elena Firon, de la oaspete. (T. SI­­RIOPOL, coresp). PENICILINA IAŞI — CHIM­­PEX CONSTANŢA 2—3 (6. —12. 13. —10. —8). Meritată victoria oaspetelor. Liliana Vă­duvă şi Emilia Minăilă (C) şi Tatiana Popa (P) s-au eviden­ţiat. (A. NOUR, coresp). CLAS­AMEN­TUL MASCULIN DINAMO — TRACTORUL BRAŞOV 3—1 (12. 7. —14, 13). Deşi învingători, dinamoviştii n-au jucat la valoarea aşteptată. După ce în primele două seturi au condus confortabil, au slăbit in cel de-al treilea şi braşove-­i oii — care au jucat bine — I n-au pierdut prilejul să-şi ad- | judece setul. Experienţa şi-a spus cuvîntul. Cei mai buni : I S. Pop, Căta Chiţiga de la Di- I namo. Kozma şi Hînda de la I Tractorul. (N. MATEESCU). C.S.U. ALUMINA ORADEA ■ — STEAUA 0—3 (4, 5, 7). I Joc frumos, dar numai in 50 de I minute... Steaua a ciştigat clar, * evoluînd constant bine in atac, blocaj si apărare. Evidenţiaţi : I Dascălu, Săniuţă, Mina, Pralea I de la învingători, respectiv ■ Năsăudean si Răduţă. (I. GHI­­SA, coresp.). EXPLORĂRI B. MARE — ■ CALCULATORUL BUCUREŞTI I 3—0 (12. 8. 2). Gazdele au ciş- I tigat relativ uşor în faţa unei echipe care a jucat nepermis I de slab. S-au evidenţiat : Ar-­­­buzov, Corcheş, Moroianu, Mitu de la băimăreni, Şchiopescu de I la bucureşteni. (O. NEMEŞ, I coresp.) ■ ŞTIINŢA MOTORUL — EL­ . COND DINAMO ZALAU 2—3 1 (—4, —11, 11, 16, —14). Meci " plăcut, cu dese schimbări de scor. Puternică revenirea gaz- I delor în seturile 3 şi 4. In se- | tul dcisiv a fost 10—1 şi 12—5 pentru băimăreni (!), dar Tu- ■ tovan (foarte bun) şi ceilalţi au I obţinut totuşi victoria. Ghic şi * Ştreang de la gazde, Tutovan, „ Măşcăşan şi Ciontoş, de la I oaspeţi, s-au evidenţiat. (A. I CRIŞAN, coresp). RELONTIL SAVINEŞTI — I C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (7, — 10, —9, 10). Joc frumos, domi­nat clar de gazde. Evidenţiaţi:­a Gavril, Popa, Semenciuc, de I la gazde, respectiv Şteflea, (N. ■ MARCU, coresp). . A.S.A. ELECTROMUREŞ TG. I MUREŞ — UNIV. C.F.R. I CRAIOVA 3—1 (14. —10. 7. 8). Doar două seturi echilibrate. | Pop, Sanislav, Racoltea (E), I Zlotea și Dalta (U) au fost cel mai bun. (C. ALBU, coresp). | 1. DINAMO 21 18 3 58:20 39 2. C.S.M. Sibiu 21 15 6 51:27 36 3. C.S.U. Galaţi 21 14 7 48:28 35 4. Universitatea 21 13 8 43:32 34 5. Chimia 21 13 8 40:33 34 6. Ştiința Bc. 21 9 12 35:43 30 7. Chimpex C-ţa 21 9 12 34:47 30 8. Flacăra 21 8 13 33:44 29 9. Maratex B.M. 21 8 13 32:47 29 10. Calculatorul 21 7 14 31:46 28 11. Farul C-ţa 21 7 14 29:47 28 12. Penicilina 21 5 16 30:50 26 Campionatele naţionale de schi fond A.S.A. BRAŞOV, VICTORIOASĂ ŞI ÎN ŞTAFETA 4x10 km PREDEAL, 1 (prin telefon). Schiorii de la A. S. Armata Braşov au continuat să domine campionatele naţionale de fond găzduite de pirita a­­menajată pe Valea Rîşnoa­­vei. Sîmbătă, reprezentanţii asociaţiei militare braşovene au izbutit să cîştige al trei­lea titlu la ediţia actuală a campionatelor, prin ştafeta 4 x 10 km. Ei şi-au devansat principalii adversari, fondiştii de la Dinamo Braşov, cu mai mult de 7 minute­­ A. S. Ar­mata a fost cronometrată cu 1.53 :13, în vreme ce Dinamo a obţinut 2.00:42. Superioritatea ştafetei A.S.A. nu s-a vădit de la primul schimb, pe care Vasile Bă­­jenaru şi Vladimir Todaşcă l-au încheiat în acelaşi timp. Apoi, Gheorghe Bardar ob­ţine un avans de aproape 50 de secunde faţă de Anton Moldo­van, iar în ultimul schimb, Gyula Kiss îşi întrece şi el ad­versarul direct — Ion Cim­­poia — cu mai mult de 1 mi­nut. Zăpada diferită (moale în porţiunile însorite, îngheţată pe traseele din pădure) a pus probleme concurenţilor şi an­trenorilor. Clasament: 1. A.S. ARMATA II BRAŞOV (Băjenaru, P­erdar, Lestyan, Kiss) 1:53:13 . 2. Dina­mo IV Braşov (Todască, Mol­dovan, Lungoci, Cimpoia) 2.00:42 ; 3. A. S. Armata I Bra­şov (Stoian, Cioacă, Barbu, Ră­­dulescu) 2.03:26 ; 4. A. S. Ar­mata II Braşov 2.03:55 ; 5. Di­namo III Braşov 2.04:47; 6. Di­namo II Braşov 2.07:35. Subliniem că celelalte două titluri (disputate în cursele in­dividuale de 15 km şi 30 km) au fost cîştigate de G. Kiss. Cu întrecerea ştafetelor 4 x 10 km, campionatele naţio­nale de fond au luat sfirşit. Ion CODLEANU — coresp. CLASAMENTUL 12. A.S.A. Tg. M. 20 5 15 20:52 25 1 1. STEAUA 19 17 2 55:17 36 | 2. Dinamo 18 17 1 53: 9 35 |­3. Elcond-D. 20 12 8 47:36 32 | 4. Explorări 19 11 8 39:35 30 | 5. Universitatea 20 10 10 36:44 30­­6. Tractorul 20 9 11 38:37 29 | 7. Știința M. 20 8 12 34:44 28 | 8. C.S.M.U. 19 8 11 33:38 27 9. Calculatorul 20 7 13 30:47 26­­10. C.S.U. Ord. 20 6 14 32:44 26 | 11. Belonul 19 7 12 31:45 26 | Divizia »Az­ etapa a 25-a ........ — "MTOttwww WWTOTOWW CRAIOVENII AU FOST IREZISTIBILI! UNIV. CRAIOVA 3 tu DINAMO 0 Stadion Central ; teren bun ; timp rumos ; spectatori — circa 50 000- șuturi : 14-8 (pe poarta : 9-2). Cor­­lero I 1-3. Au marcat : NEGRILA (min. 14), CAMATARU (min. 54), CRISAN (min. 69). UNIVERSITATEA : Lung (min. 77 d­olei) — NEGRILA (min. 43 Bicu), Ilihoi, STEFANESCU, Ungureanui — Jicleanu, IRIMESCU, AD. POPESCU­­IRIMAN, CAMATARU, Cirtu. DINAMO : Morans - Rednic, Ion Marin, Nicolae, Stănescu — G. Moldo­­an, Andone (min. 52 V. Radu), MO­­ILA — Tuncu, AUGUSTIN, Oroc. A arbitrat foarte bine I. Igna - ta­nie , I. Ferencii (ambii din Timş­­oara) şi V. Antohi (laţi). Cartonaşe galbene : NICOLAE Trofeul Petschovschi : 10, la speranţe : 2-0 (0-0) CRAIOVA: 1 (prin telefon). O asemenea afluenţă de public n-a mai cunoscut Craiova de pe vremea recentei perioade de glorie a Universităţii (dar şi datorită prezenţei lui Dinamo in semifinalele C.C.E.). Dealtfel la meci au fost prezenţi şi doi dintre antrenorii echipei Liver­pool. Meciul a început cu ta­tonări de ambele părţi. După o ocazie pierdută de Cirţu (min. 5) dinamoviştii iniţiază două contraatacuri ratate de Augus­tin (min. 10) şi Turcu (min. 12). Fiind în vervă de joc, Cri­­şan (care a pendulat pe întregul front de atac) a tras practic întreaga echipă după el şi, în min. 14, scorul a fost deschis. Cirţu a executat o lovitură de la 25 m­, mingea a deviat, din Ion Marin, la NEGRILA care a pătruns, a şutat pe jos, Mo­raru­ a atins balonul, dar nu l-a putut opri : 1-0. In min. 23, o pătrundere a neobositului Ad. Popescu este stopată de blocajul curajos al lui Moraru. In min. 27, o rapidă combina­ţie între Crişan şi Cirţu se în­cheie cu un şut puternic că­ruia Moraru i se opune. Cu trei minute înainte de pauză, G. Moldovan şutează din vo­­leu, dar nu-l poate învinge pe Lung. La reluare, craiovenii încep puternic şi, chiar în min. 46, Crişan este deposedat de... Mo­raru, ieşit mult în­­ afara su­prafeţei de pedeapsă. In min. 54, ,ial­-albaştrii‘, beneficiază de 9? l0vl,*iră liberă de la ■' P® care Irimescu o exe­cută violent. Moraru respinge 'uSTdim!ltale balonul și CA- o1 n '»RU se înalţă, înscriind : 2—U. In min. 69, gazdele îşi mă­resc avantajul : Ţicleanu exe­cuta o lovitură liberă din apro­pierea centrului terenului, min­i,!?io»T8e pe Partea stingă 1» CRIȘAN care (nemarcat), venit în viteză, reia imparabil : 3—0. Dinamoviștii au o uşoară zvîc­­nire de orgoliu în finalul par­tidei, beneficiază de o lovitură liberă de la 20 m., pe care o execută imprecis Orac (min. 79), iar șutul lui V. Radu din min. 87 trece peste transversala porţii lui Boldici. Scorul putea lua proporţii în min. 89, cînd Ad. Popescu a expediat balonul în stilpul din stingă porţii lui Moraru. O înfrîngere categori­că, căreia dinamoviştii nu i s-au putut opune, eforturile apărării şi ale lui Moraru fiind insuficiente. Gheorghe NERTEA UN „SLALOM SPECIAL“ REUȘIT STEAUA 1 (0) I CORVINUL 0 Stadion Steaua : teren foarte bun ; timp frumos : spectatori — circa 25 000. Şuturi : 10—7 (pe poartă : 4—3). Cornere : 4—2. A marcat PIŢUR­­CA (min. 78). I­I STEAUA : Iordache — Iovan, Tata­rán, BELODEDia, Eduard - T. Stoica­ (min. 81 Pinter), Petcu, Majoru — LĂCĂTUŞ, Cîmpecini, BALINT (min. 66 Piţurcă), CORVINUL : ALEXA - Vlad, GA­I­LAN, DUBINCIUC, Văetuş - Nicşa (min. 72 Oncu), L. Moldovan, Klein — G. Radu (min. 46 V. Stoica), Co­­jocaru, MATEUŢ.( A arbitrat bine M. Salomir (Cluj- Napoca) ; la linie : R. Petrescu (Braşov) şi I. Gherghel­ (Baia Mare). Cartonaşe galbene : T. STOICA, VAETUS. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 4-1 (1-0). In continuă cursă pentru şe­fie, Steaua a făcut oficiul de gazdă, atacînd o bună parte din primele 45 de minute. A făcut-o insă haotic, stînjenită de replica partenerului de în­trecere­­care, fără Gabor şi Petcu, a eşalonat în preajma careului mare două linii de nici o fază periculoasă, cit şi ale fundaşilor laterali, exaspe­rant de neinspiraţi (îndeosebi, Eduard) la transmiteri şi în şutul la poartă. Şi, totuşi, pe acest fond de joc modest, Steaua şi-a făcut o bună situa­ţie de a înscrie, dar atunci, in min. 41, venind în viteză spre o minge centrată de Majaru, coechipierul lui­ Lăcătuş, s-a speriat parcă de ocazia care i s-a oferit şi a reluat puternic alături. După pauză, Steaua şi-a re­luat ofensiva cu un plus de de­cizie, dar cu aceeaşi doză de precipitare. Balint si Lăcătuş si-au intensificat sprinturile, o­­bligîndu-i, în cîteva rînduri, pe Gălan şi Dubinciuc să rezolve, in extremis, în mijlocul unui careu supraaglomerat. Intr-atît de mult a crescut pe parcurs forcingul gazdelor, incit, în min. 75, la un şut expediat de Ma­jaru. Dubinciuc, intenţionînd să respingă balonul, l-a lovit de­fectuos şi a fost la un pas de autogol. Doar trei minute după această fază se produce şi des­chiderea scorului . PIŢURCA, abia introdus, a luat o acţiune pe cont propriu şi, la capătul unui „slalom special“, a împins balonul în plasă, din colţul drept al careului mic. Abia acum a consinţit Corvinul să iasă la joc. Prea tîrziu însă, Steaua şi-a păstrat avantajul minim. Dar foarte important, in cursa pentru şefie, pe care, cel puţin pînă la următoarea etapă, a cîştigat-o... Gheorghe NICOLAESCU I I I I apărători), dar mai ales de... propriile lipsuri , atît ale mij­locaşilor, care n-au construit BAIA MARE, I (prin tele-I­fon). Cind, in min. 2, Adolf l-a deschis excelent în careu pe Viscreanu şi acesta a fost I trîntit, înainte să şuteze, de Weissenbacher, fără să se acorde penalty, se părea că­­ oaspeţii vor fi un adversar foarte dificil pentru băimă­reni. Acest semnal de alar­mă a alertat­ însă formaţia maramureşeană, care a tre­cut imediat la un atac total. Ea a înscris în min. 11, după ce Tulbea a centrat excelent şi BUZGAU a plasat mingea cu capul de la 8 m, în dreapta portarului. Gazdele s-au des­prins în min. 23, cind Bălan a insistat pe dreapta, a pasat lui Rus, acesta a centrat, TULBA a zvîcnit ca o felină şi a liftat balonul în plasa porţii, în­scriind un gol de mare specta­col. Tot Tulba va mai pune două excelente pase de gol, în min. 31 şi 35, dar Buzgău şi Laiş s-au complicat inexpli­cabil. După pauză, neaşteptat, jocul a avut alt aspect. Băcăuanii au dominat 25 de minute, dar au tras prea puţin la poartă, iar atunci cind au făcut-o fie că Feher (min. 55) s-a opus atent, fie că Penoff (min. 59) şi Şoi­­man (min. 60) au şutat impre­cis. Gazdele au reușit to­tuși să renască în final. Au făcut-o după formidabilul şut al lui BALAN (min. 75), cind a tras de la 30 m, fulgerînd poarta la „vinclu“, unde s-a o­­prit balonul ! Peste un mi­nut, Cărpuci s-a aflat la un pas de autogol, iar cu 3 mi-F.C. BAIA MARE 4 (2) S.C. BACĂU 0 Stadion „23 August* : teren bun ; timp splendid : spectatori - circa 12 000. Șuturi : 15-6 (pe poartă : 9—2). Cornere : 6-3. Au marcat: BUZ­­GAU (min. 11), TULEA (min. 23), BĂLAN (min. 75), ROZNAI (min. 89). F. C. BAIA MARE : Feher (min. 78 Gita) — Rus, IGNAT, Weissenba­cher - BĂLAN, Sabău, Muresan, Lalş (min. 73 ROZNAI) — BUZGAU, TULEA. ... S. C. BACAU : Dinu — Arvdrieş, Ar­terei, CARPACI, Elisei - Viscreanu, Avădanei (min. 54 C. Solomon), Adolf, Penoff - ŞOIMAN, Mihuţ (min. 54 Şoşu). . . . A arbitrat satisfăcător Cr. Teodo­­rescu ; la linie : N. Gogoaşe (ambii din Buzău) şi Al. Mustăţea (Piteşti). Cartonaşe galbene : AVADANEI, RUS. Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 3-0 (1-0). SCORUL PARTIDEI - PREA SEVER CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" DE BASCHET (Urmare din pag. 1) fapt care, între altele, l-a în­depărtat pe acesta de poziţiile în care îşi fructifică obişnuita precizie în aruncările de la distanţă. Au înscris : Vinereanu 27 (de departe cel mai bun de pe teren), Braboveanu 17 (în re­priza secundă şi-a adus o im­portantă contribuţie la reveni­rea echipei sale). Niculescu 13, David 10, Popa 6 Uglai 2, Ivaşcencu 2 pentru Dinamo, respectiv Ermurache 23, V. Ioan 12, Cernat 12, Căpuşan 8, Brănişteanu 6, Opşitaru 4 (în min. 22 a fost înlocuit şi, în mod surprinzător, nu a mai fost introdus în teren), Oczelak 4, Szabó 2. Au arbitrat Em. Niculescu (foarte activ și permanent pe fază) și Nicu Constantinescu (mai­­reținut, a preferat une­ori să stea în umbra colegu­lui). Celelalte rezultate ale etapei a 32-a a Diviziei „A“ : GRU­PA 1—6 : I.C.E.D. — C­S U Sibiu 2­9 , 95-84 (49-36)­­ si 102-92 (54-47). Rapid - Di­namo Oradea 2—0 : 74—72 (34—44) şi 80—76 (45—37) . GRUPA 7—12 : Carpaţi Bucu­reşti — Academia Militară 2—0: 102— 97 (49—42) şi 82—77 (38— 28). Politehnica Iaşi — C.S.U. Braşov 2—0 : 105—82 (44—45) şi 103— 86 (51—42). Farul Constanţa — Universitatea Cluj-Napoca 2—0 : 85—79 (41—46) și 83—77 (44—39). CLASAMENT: GRUPA X—6 1. Steaua 42 39 3 3869:2842 81 2. Dinamo Buc. 42 38 4 3732:2864 80 3. LC.E.D. 42 22 20 3337:3323 64 4. Rapid 42 20 22 3153:3316 62 5. C.S.U. Sibiu 42 17 25 3207:3526 59 6. Dinamo Or. 42 13 29 3083.3354 55 GRUPA 7—12 «' 42 24 I« 3363:3298 65* o 42 20 22 3590:3548 62 ifl 42 21 21 3447:3603 62» 10. Acad. Mii. 42 19 23 3373:3492 59* 42 13 29 3208:3642 55 1 „ »TIP* Bv- 42 6 36 3099:3653 48 Echipe penalizate Campionatele naţionale de baschet — masculin şi feminin — se încheie prin turneele care se desfăşoară săptămîna aceasta, de miercuri pînă du­minică, astfel : masculin, gru­pa 1—6 : Bucureşti ; grupa 7—12 : Constanţa ; feminin, grupa 1—6 : Cluj-Napoca ; gru­pa 7—12: Rîmnicu Vilcea. SLATINA, 1 (prin telefon). In fata unui public destul de restrîns, alcătuit în mare parte din suporteri ai echipei vizita­toare, F.C. Olt si Petrolul au avut in prima repriză o evoluţie surprinzător de modestă. Jocul oferit de ele a fost anost, în­­cîlcit, de slab nivel tehnic şi spectacular, acțiunile ofensive n-au avut consistentă, iar faze- F.C. OLT 1 (1) PETROLUL 1 (0) Stadion „1 Moi* : teren cu denive­lări ; timp splendid ; spectatori — circa 1 000. Șuturi : 12—4 (pe poartă : 6-2). Cornere : 9-6. Au marcat : RADU II (mire. 29 — din penalty), respectiv O. GRIGORE (min. 67). F. C. OLT : curea — Prepeliță, Bumbescu, Cățoi, MATEI — Minea, Kalla (min. 57 Le­a), Eftimie — M. Popescu, RADU II. State (min. 76 Bor­iceanu). PETROLUL : Jîpo - Pancu, Buturel, Cringaşu, P. GUŞA - O. GRIGORE, Bărbulescu, Călin (min. 62 Gâlăgea­­nu) — Cirlan (min. 62 I. Guşă), MOL­­DOVEANU, MOCANU. A arbitrat bine N. Dinescu (Rm. Vilcea) , la linie : P. Balaş (Bucu­reşti) şi C. Gheorghe (Suceava). Cartonaşe galbene : PANCU. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 4-1 (1-0). SCHIMBĂRI INSPIRATE JIUL 2 (0) F.C. ARGEŞ 0 Stadion Jiul : teren bun ; timp fru­mos ; spectatori - circa 3 000. Șuturi : 16-3 (pe poartă : 6-3). Cornere : 10-6. Au marcat : LASCONI (min. 71), BALUTA (min. 87). JIUL : CAVAI - V. Popa, Vizitiu, M. Popa, STANA — Székeli (min. 58 DOSAN), Varga, GAMAN — Stoines­­cu (min. 69 Lasconi), Cura, Baluţa. F.C. ARGEŞ: Cristian — M. Zamfir, Stancu, Moiceanu, Roman — POPICU, Iovănescu, Badea (min. 74 Tulpan) — JURCA, Ignat, Nica (min. 74 Dumi­­trache II). A arbitrat foarte bine D. Petres­cu , Io­tinie , R. Matei şi V. Do­­brescu (toţi din Bucureşti). Cartonaşe galbene : STANCU, VAR­GA. Cartonaşe roşii : VIZITIU, DUMI­TRACHE II. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 4-1 (3-0). PETROŞANI: 1 (prin telefon). Greu, foarte greu a ciştigat fiul, deoarece adversara sa cunoaşte şi aplică bine lecţia jocului in deplasare, adică închide toate cu­loarele spre poarta lui Cristian şi iniţiază contraatacuri pericu­­loase. Deşi a avut mai mult timp iniţiativa, echipa locală a des­chis scorul abia în min. 71. In acel moment, Dosan a executat puternic o lovitură liberă de la 25 m, Cristian a plonjat, insă nu a putut reţine mingea si LAS­­SONI, intrat in teren cu două minute înainte, a reluat-o in plasă. Dar ce s-a întîmplat pina atunci ? Jocul a inceput frumos, cu atacuri la ambele porţi- To­nul l-au dat piteştenii, care, în min. 3, prin Nica, au şutat pu­ternic de la 5 m, iar Caval, in­­extremis, a acordat corner. In minutul următor, Băluţă a avut şi el posibilitatea de a deschide scorul, însă de la 7 m a greşit ţinta. In min. 12, Caval s-a re­marcat din nou, de data asta la „bomba" lui Popieu. Acesta a şutat de la aproximativ 25 m, portarul Jiului deviind balonul în transversală, de unde a ieşit In afara terenului. In min. SO, o nouă incursiune a lui Ignat, în­cheiată cu o lovitură în... co­echipierul său Nica ! După pauză, fiul reia atacurile. Stana (min. 56) şutează puternic şi un ad­versar deviază balonul în bară. M. Zamfir (min. 61) respinge de pe linia porţii o minge expedia­tă de Stoinescu, iar antrenorul Tonca efectuează două schimbări care s-au dovedit deosebit de in­spirate. In ultimele 5 minute, ambele echipe au rămas în câte 100 jucători, ca urmare a elimi­nării lui Vizitiu şi Dumitrache II. Pentru lovire reciprocă. Cu 3 mi­nute înainte de fluierul final, Dosan (din nou Dosan, ca și la prmul gol) face o cursă pe stingă, centrează în careu, de unde BALUȚA schimbă traiec­toria balonului în plasă, stabilind astfel scorul de 2—0. Pompiliu VINTILA Sute înainte de final Adolf (plecat din ofsaid) și Penoff au ratat golul de onoare. In mi­nutul 89 a înscris ROZNAI, care a insistat în careu şi cu abilitatea lui cunoscută a stabilit scorul etapei. Un scor prea sever insă pentru tă­­căuani. M­IONESCU ADMINISTRAȚIA DE STAT 1000-PRONUSPORT INFORMEAZĂ NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 1 APRILIE 1984 . FAZA I EXTR. I : 38­­46 59 16 57 16 65 63 33 6­7 70 ; EXTR. a D-a: 81 42 54 78 56 53 60 22 47 77 90 14; EXTR. a in-a : 18 20 36 80 8 13 26 38 88 67 32 72 ; EXTR. a TV-a : 64 44 17 7 73 90 81 34 78 41 86 83. FAZA a n-a EXTR. a V-a : 46 32 24 23 47 42 . EXTR. a VI-a : 41 30 9 45 17 15 . EXTR. a VH-a : 61 39 50 63 62 25. Fond total de cîș­­tiguri : 1.693.819 lei. ofttT­ TATEL8 concursului »m­eNOSPORT DIN 1 APRILIE, int. . .I',‘ juvenitu. — Florentina Linnn - Napon 2 ; 6. Pisa 1 ’ ^ • 7, Roma — Inter-Torino _ • udinese — Sarmi­­nazjonale i ’Ata]anta — Como x ; doria 2 . a- ţ; cremonese x ; n. î?' — ,-u" Cluj-Napoca Rapi,^ constanta — Gloria 2 ’ 12' trnnd total de cî5*'Ruri : B-ta 1- I'?uu 1.165.129 lei- UN JOC MEDIOCRU MIJLOCAŞII FEROVIARI ÎN VERVĂ TIRGOVIŞTE,­­ (prin tele­fon). Superioritatea feroviarilor în compartimentul de mijloc a fost decisivă în înclinarea ba­lanţei în favoarea oaspeţilor. Rada, Ion Ion şi A. Mincu au depus o activitate laborioasă la centrul terenului, destrămînd atacurile gazdelor şi iniţiind acţiuni ofensive la poarta lui Mia. Dealtfel ei au fost şi au­torii celor 3 goluri ale Rapidu­lui. Spre deosebire de oaspeţi, tîrgoviştenii (cu un efectiv re­dus ca potenţial tehnic, prin absenţele lui Penia şi Stoi­­chiţă) au acţionat confuz, lent, cu excese de pase, fără a avea suficientă putere de pătrun­dere. Echipa gazdă a şutat pentru prima oară pe spaţiul porţii în min. 60. Partida a început în nota de dominare a tîrgoviştenilor, care, în min. 11, ratează prin O Popescu. După patru minute, Manea scapă singur şi Mia respinge în corner. Acelaşi Manea exe­cută lovitura de colţ, RADA reia cu capul, mingea prinde un efect curios şi se opreşte în plasă. In continuare, dominare sterilă, teritorială a tîrgovişteni­lor, care, in min. 33 sunt sur­prinşi de acţiunea individuală a lui A. MINCU şi primesc al doilea gol. După pauză, Rapid joacă e­­conomic, acceptă dominarea gazdelor, dar in min. 49 ION ION speculează o greşeală a apărării adverse, pătrunde pe centru şi înscrie pe lingă Mia. Evident, meciul este jucat. Tir­­goviştenii luptă pentru golul de onoare, în min. 62 Manu respinge în corner un șut al lui Isaia, iar în min. 73, la un corner executat de O. Popescu, fundaşul central ENE se înalță C.S. TIRGOVIŞTE 1 (0) RAPID 3 (2) Stadion Municipal , teren bun : timp frumos , spectatori — circa 6 000. Şuturi : 22-10 (pe f­ortă : 3—6). Cornere : 8—2. Au marcat : RADA (min. 15), A. MINCU (min. 33), ION ION (min. 49) și ENE (min. 73). C. S. TIRGOVIȘTE : Mia - NICU­LESCU, ENE, Dumitrescu, Turcu — Agiu (min. 46 R. Tudor), Burleanu (min. 72 Ghioacă), CONSTANTIN - Isoiu, Niculeioiu, O. Popescu. RAPID : Manu — I. Popescu, So­meș, GRIGORE, A. Dumitru — RADA, ION ION. A. MINCU - P. Petre (min. 85 St. Popa), Cojocaru (min. 88 Coleşu), MANEA. A arbitrat foarte bine O. Ştreng (Orodea) , la linie : M. Axente (Arad) şi N. Biţin (Salonta). Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 0-2 (0-2), spectaculos şi trimite în stingă portarului bucureştean, redu­­cînd scorul : 1—3. Radu URZICEANU le de poartă au putut fi numă­rate pe degete. Dealtfel, din prima jumătate a reprizei, demne de consemnat n-au fost decit două şuturi ale gazdelor, expediate de Prepeliţă (min. 14, puţin pe lingă poartă) şi Radu II (min. 19, fără dificultate re­ţinut de Jipa). Prima acţiune cu adevărat periculoasă avea să se producă abia în min. 29, cînd RADU II a pătruns prin dri­bling în careul ploieştenilor, dar a fost faultat şi după aceea tot el a transformat penalty-ul just acordat de arbitru. Trei minute mai tîrziu, la o greşeală a apă­rării oaspeţilor, M. Popescu ratează cu uşurinţă. După pauză localnicii preiau iniţiativa. Ploieştenii nu se împacă însă cu situaţia şi reu­şesc să egaleze în min. 67, cînd O. GRIGORE trimite mai întfi mingea in bară, apoi (aceasta revenindu-i) în plasă. Urmează 10 minute de joc bun, ofensiv, al oaspeţilor, care pun in vă­dită dificultate apărarea gazde­lor, Cătoi şi Bumbescu comiţînd greşeli supărătoare. Spre final însă cei de la F.C. Olt forţea­ză victoria, presează puternic careul ploieştenilor, dar aceştia se apără cu o mare dîrzenie şi reuşesc (în ciuda unei bare a lui Bumbescu, din min. 87) să menţină rezultatul egal. Constantin FIRANESCU & DOMINARE, OCAZII, DOMINARE... Fizionomia acestei partide, dacă nu aţi urmărit-o cumva pe micul ecran, o puteţi anti­cipa citind cifrele din caseta tehnică. A fost un meci tipic de dominare a gazdelor, de a­­părare organizată a oaspeţilor, de ratări ale „alb-negrilor“, care au devenit, se pare, un „11“ ce se descurcă mult mai bine în deplasare decît pe pro­priul teren. Numai aşa se ex­plică de ce jucătorii Sportului studenţesc n-au reuşit să mate­rializeze decit o singură dată, în min. 14, cînd, la un corner executat de Terheş, IORGU­­LESCU, aducîndu-şi aminte că a fost cîndva atacant, l-a „e­­xecutat“ cu un şut sec, din in­teriorul careului pe Bucu. Go­lul egala situația de pe tabela de marcaj, pentru că ieșenii luaseră conducerea cu 2 minute mai înainte, în urma unei ine­xactități comise de Speriatu, care a scăpat balonul, și BIRO I a îndeplinit formalitatea tri­miterii lui în plasă. Pînă la pauză, dominare insistentă a studenţilor bucureşteni, cu si­tuaţii bune pentru M. Sandu (min. 26), Coraş (min. 30), Ior­­gulescu (min. 36 şi 39). Oaspeţii au ţîşnit doar de cîteva ori pe contraatac (min. 25 Sigmirean), (min. 33 Ciocîrlan). După pauză presiunea ,,alb­­negrilor“ se va accentua, iese­SPORTUL STUDENŢESC 1 (1) POLITEHNICA IAȘI 1 (1) Stadion „Politehnica“ : teren exce­lent , timp bun ; spectatori — circa 2 000. Șuturi: 22-6 (pe poartă: 11—3). Cornere : 11-3. Au marcat : IORGU­­LESCU (mire: 14), respectiv BIRO I (mire. 12). SPORTUL STUDENŢESC : Speriatu - M. MIHAIL, Cazan, IORGULESCU, Munteanu II — Munteanu I (min. 58 FI. Grigore), Pană, Coraş (min. 77 Bucurescu) — Terheş, M. Sandu, HAGI. POLITEHNICA IAŞI : Bucu - SIG­MIREAN, ANTON, URSU, Ciocîrlan - BURDUJAN, Gheorghiu, Florean (min. 46 Paveliuc), Biro I (min. 71 Cănă­­nău)— CIOACA, Sertov. A arbitrat bine Ş. Necţulescu (Tir­­govişte) ; la linie : D. Buciuman (Ti­mişoara) şi L. Măiereau (Braşov). Trofeul Petschovschi : 10. La speranţei 3-1 (0-1), nu­ se vor strînge şi mai mult lin­gă conducătorul „fortăreţei lor“, Ursu, şi vor apăra acest 1—1 pînă la fluierul final, deşi aveau să treacă prin emoţii în min. 54 (Terhes ratează de la 8 m), min. 64 (Coras şutează de la 12 m, Bucu respinge în corner), min. 69 (lovitură liberă indi­­rectă Hagi, de la 14 m, în..,blo­cajul“ advers), min. 79 (pătrun­dere Hagi în careu și sut în portarul Bucu). Eftimie IONESCU MECI ANOST, GOLURI FRUMOASE RM. VILCEA, 11 (prin tele­fon). Doar golurile au fost fru­moase în acest meci încordat, aspru, a cărui tensiune nu s-a consumat nici după minutul 90, pe culoarul de acces la cabine. Primul gol deţine şi un re­cord în materie, fiind înscris în primele 10 secunde ale par­tidei, după o cursă energică a lui Verigeanu (fundaşul advers Gali, care a încercat tatonarea, a pierdut startul), urmată de centrare şi reluarea în plasă a lui VERGU. Golul egalizator, venit după 26 de minute, a fost identic : autorul cursei dinami­ce s-a numit de data aceasta Szabó, iar cel care a finalizat centrarea de rigoare, MUN­TEAN. Punctul cu care Chimia s-a detașat (min. 77) a fost „lucrat“ de Carabageac, care a executat impecabil o lovitură de la 17 m, dîndu-i posibilita­tea lui PREDA să trimită cu capul în gol. în rest, meciul s-a strecurat căznit, cu faze trunchiate, intr-o atmsoferă de arţag. Miza lui a fost ce-i drept mare, A.S.A. zbătîndu-se să evite ameninţarea retrogra­dării, Chimia jucînd neînduple­cat la cîştig. Maniera de arbitraj a influ­enţat calitatea partidei, iritind ambele tabere. După ce l-a CHIMIA RM. VILCEA 2 (1) A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1) Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 7 000. Șuturi : 12-11 (pe poartă 4-4). Cor­­nore : 7—4. Au marcat : VERGU (min. 1) , MUNTEAN . (min. 26), PREDA (min. 77). CHIMIA : Roşea - TELESPAN, Bas­na, Preda, Cincă — VERGU, Iovan, Lazăr (min. 46 Alexandru) — VERI­GEANU, Buduru (min. 80 Ancuta), CARABAGEAC. A.S.A. : Naste — SZABÓ, Jenei, ISPIR, Gall — Botezan (min. 84 Both II) , I. Costel (min. 84 S. Dumitrescu), Bölöni — Ciorceni, Fonici, MUNTEAN. A arbitrat slab A. Gheorghe , Io­anie , P. Pienescu (ambii din Piatra Neamț) şi J. Grama (Bucureşti). Cartonaşe galbene : BOLONI, I. COSTEL, CIORCERI, ANCUŢA. Cartonaşe roşii : BASNO. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 1-1 (0-0), eliminat cu uşurinţă pe Basno (min. 36), căruia i se po­trivea mai bine un cartonaş gal­ben pentru faultul făcut, A. Gheorghe s-a speriat parcă şi a dat apoi multe decizii în compensaţie. Cea mai gravă : neacordarea unui penalty echi­pei A.S.A. (la 1—1, în min. 66) după ce Ciorceni a fost faultat în suprafaţa de pedeapsă. Ion CUPEN BIHORENII, DUPĂ PAUZĂ... ORADEA, 1 (prin telefon). Se credea că în acest meci jo­cul va curge intr-un singur sens, spre poarta echipei gălă­­ţene , dar oaspeţii, care la ora aceasta nu prea mai au ce pier­de, s-au dovedit din start in­comozi în teren şi chiar insis­tenţi în faza de atac. Insă nu­mai pînă în apropierea careu­lui de 16 m, aşa cum a făcu­t-o joi F.C. Bihor, în plus ne­clară la „construcţie“, din cauza jocului confuz al mijlocaşilor. Aşa se face că în prima re­priză au cam lipsit fazele de poartă. Am notat din aceasta două bune ocazii (min. 12 şi 24) ale lui Roatis („rezolvate" foarte superficial), o fază foarte frumos concepută de Balaban si ®?,®re (min. 16), finalizată de ultimul cu un șut pe lingă... vin­clu, expediat de Zare din lovi­tură liberă (min. 36) si o inter­venţie de ultim moment a lui Oană (min. 40 — „șpagat“ sal­vator la balonul expediat de Filip, de la numai 6 m !). Imediat după reluare, roș-al­­bastrii realizează un foarte tă­ios atac — Diana îl lansează pe Filip, sprint al acestuia, urmat de o excelentă centrare din vi­teză, și BISZOK se înalță Si trimite cu capul în colțul lung la „păianjen“ : 1—0. Din acest moment, jocul echipei locale se limpezește, ea dovedindu-se mai agresivă în atac ; gălățenii se clatină bine în minutele 46. 60, 62. 64. 70, dar noroc de... ra­tări. Ceea ce nu se va mai în­tâmpla în min. 75, cînd N. Mu­reșan va transforma penaltyul acordat pe drept de arbitru, pentru faultul comis de Gălan asupra lui Ile. Finalul jocului F.C. BIHOR 2 (0) DUNĂREA C.S.U. 0 Stadion F. C. Bihor : teren foarte bun : timp însorit, răcoros ; specta­tori — circa 7 000. Șuturi : 16—5 (pe poartă : 8-2). Cornere : 13-2. Au marcat : BISZOK (min. 46) și N. MU­RESAN (min. 75). F. C. BIHOR : Balasz - DIANU. ZARE, Dumitrescu, Kiss — Tamas, I. Gheorghe (min. 50 N. Mureşan), BISZOK­­­ILE, Roatiş (min. 39 FILIP), Georgescu. DUNAREA : Ocnă — Moţoc, Gălan, ANGHELINEI, Boran - SOARE, Bala­ban (min. 46 Comşa), BEJENARU — VAIŞCOVICI, Ralea, Antohi (min. 79 Henghîuc). A arbitrat bine V. Mănoescu ; la linie : G. Ionescu (ambii din Bu­cureşti) şi I. Velea (Craiova). Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 3—1 (1—1). ne mai rezervă în min. 80 o uriașă ratare a călăteanului Ra­lea (nu a fost ofsaid !). Stelion TRANDAFIRESCU I­ NERI, ÎN DIVIZIA „B“ SERIA I----------------------------------------------­ PRAHOVA PLOIEŞTI — DU­NĂREA CALARAŞI 2—0 (1—0) : Roşu (min. 16), Vlad (min. 69). C.S.M. BORZEŞTI — UNIREA SLOBOZIA 1—1 (1—0) , MÎU (min. 16) pentru gazde, respectiv Petcu (min. 87). UNIREA DINAMO FOCŞANI — CEAHLĂUL P. NEAMŢ 1—1 (1—0) , Sima (min. 7) pentru gazde, respectiv Mladin (min. 53), CHIMIA FĂLTICENI — C.S. Botoşani 2—0 (0—0) : Butnaru (min. 67), Croitoru (min. 75). F.C. CONSTANŢA — GLORIA BISTRIŢA 2—1 (1—11) , Hurlei (min. 12 — autogol), Rusu (min. 55), respectiv Moga (min. 63). OTELUL GALATI — OLIMPIA RM. SARAT 3—1 (1—1) , Basalic (­min. 31), Pachiteanu (min. 59 si 76), respectiv Ivana (min. 42). PARTIZANUL BACAU — DEL­TA TULCEA 5—0 (1—0) • Timosi (min. 36 si 59), Moraru (min. 48), Meksut (min. 55 — autogol), Perju (min. 88). F.C.M. PROGRESUL BRAILA — METALUL PLOPENI 0—0. GLORIA BUZĂU — C.S.­. SU­CEAVA 4—0 (3—0) , Niţă (min. 14), Kramer (min. 27. 44 şi 84). Relatări de la I. Tănăsescu, Gh. Gorun, Fl. Jecheanu, D. Cră­ciun, N. Stere, Gh. Arsene, I. Iancu, N. Costin şi D. Soare. SERIA A 6-a------­F.C.M. BRAŞOV — DINAMO VICTORIA BUCUREŞTI 1—0 (0—0) , Văidean (min. 73), ŞOIMII I.P.A. SIBIU — UNI­REA ALEXANDRIA 2—0 (1—0) , Beleaua (min. 3), Curtean (min. 88). I­ P.A. ALUMINIU SLATINA — AUTOBUZUL BUCUREŞTI 1—1 (0—0) , Pîrvu (min. 63) pentru gazde, respectiv Nită (min. 47). PROGRESUL VULCAN BUCU­REŞTI — AVENTUL REGHIN 1—1 (0—0) ; Greaca (min. 80) pentru bucureșteni, respectiv Naghi (min. 88); AUTOMATICA BUCUREȘTI — CHIMIA TR. MĂGURELE 2—1 (0—0) ; Zalupca (min. 76 — din 11 m), Culea (min. 86), respectiv Bartales (min. 64). METALUL BUCUREŞTI — CAR­PAIT MIREA 1—1 (0—0) ; Giu­giumica (min. 81) pentru Metalul, respectiv Badea (min. 71), I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (0—1) , Barbu (min. 53 — din 11­0 si 85), Tamas (min. 87), respectiv Potor (min. 43), ROVA ROSIORI — CHIMICA TIRNAVENI 0—1 (0—0) , Cenan (min. 68). CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA­IOVA — NITRAMONIA FAGA­­RAS 2—1 (1—0) , Pomană (min. 30), Georgescu (min. 86), respec­tiv Stănigută (min. 89). Relatări de la C. Gruia, I. Bo. SERIA A II-a-----­POLITEHNICA TIMIŞOARA — U.T.A. 3—0 (2—0) , Giuchici (min. 32 — din 11­­ şi 35), Manea (min. 78), RAPID ARAD — .,U“ CLUJ­­NAPOCA 1—2 (1—2) , Lazăr (min. 17)respectiv Poraţchi (min. 5) şi Tîşic (min. 23). AURUL BRAD — C.S­ M. REŞI­ŢA 1—0 (1—0) , Ştefănescu (min. 3), GLORIA REŞIŢA — C.F.R. TI­MIŞOARA 3—2 (2—2) , Tóth (min. 1), Ciurea (min. 33), Irimia (min. 73), respectiv Trifan (min. 3), Dumitru (min. 28), MINERUL CAVNIC — MINE­RUL MOTRU 5—0 (2—0) , Cristea (min. 11), Lucacu (min. 34), Schwartzkopf (min. 49), Mo­cir­an (min. 60), Ilin (min. 72). CJJr. VICTORIA CARAN­SEBEŞ — SOMESUL SATU ALI­CE 2—0 (2—0) , Popescu (min. 55), Bilan (min. 69). OLIMPIA SATU MARE — AR­MATURA ZALAU 2—1 (2—0) , Bathori (min. 17), Erdeli (min. 44 — din 11 m), respectiv Boca (min. 71). METALURGISTUL CU GIR — MINERUL LUPENI 4—0 (1—0) , Mitracu (min. 7, 58 şi 85), Rusu (­min. 78 — autogol). STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO­CA — INDUSTRIA SIRMEI CÎM­­PIA TURZII 3—0 (1—0) , Caciu­­reac (min. 43), Albu (min­. 57 şi 60). Relatări de la C. Creţu, O. Berbecaru, Al. Jurcă, P. Fucs, M. Palco, N. Magda, Z. Kovács, M. Vîlceanu și I. Lespuc. 1. GLORIA BUZĂU 22 16 3 3 45-13 35 2. Gloria Bistrița 22 12 3 7 33-16 27 3. Oțelul Galați 22 10 6 6 34-20 26 4. Progresul Br. 22 11 3 8 30-25 25 5. Ceahlăul P.N. 22 9 6 7 28-19 24 6. C.S.M. Suceava 22 9 6 7 25-25 24 7. Partizanul Bacău 22 10 4 8 27-31 24 8. F.C. Constanța­­ 22 9 6 7 40-22 22 9. C.S. Botoşani 22 10 1 10 34-31 21 10. Metalul Plopeni 22 8 5 9 19-21 21 11. Prahova Ploieşti 22 9 3 10 22 26 21 12. Unirea D. Focş. 22 8 4 10 29-29 20 13. C.S.M. Borzești 22 8 3 11 25-37 19 14. Unirea Slobozia 22 7 4 11 22-30 18 15. Olimpia Rm. S. 22 7 4 11 17-27 18 16. Chimia Fălticeni 22 7 4 11 23-39 18 17. Delta Tulcea 22 5 6 11 15-44 16 18. Dunărea Căl. 22 6 3 13 21-34 15 * Echipă penalizată cu două puncte ETAPA VIITOARE (duminică 8 aprilie) : Dunărea Călărași — F.C.M. Progresul Brăila (0—1), Delta Tulcea — F.C. Constanţa (0—7), Gloria Bistriţa — Unirea Dinamo Focşani (1—1), Olimpia Rm. Sărat — C.S.M. Borzeşti (0—1), Unirea Slobozia — Gloria Buzău (0—1), C.S.M. Suceava — Chimia Fălticeni (1—2), Metalul Plopeni — Oţelul Galaţi (0—2), C.S. Botoşani — Partizanul Ba­cău (1—2), Ceahlăul P. Neamţ — Prahova Ploieşti (0—1). Iocan, D. Mihail, V. Timuc, D. Daniel, A. Soare, Gh. Briotă, T. Negulescu şi St. Gurgui. 1. F.C.M. BRAŞOV 22 15 3 4 41-16 33 2. Şoimii Sibiu 22 13 4 5 40-19 30 3. Carpaţi Mirşo 22 11 4 7 38-30 26 4. Gaz metan 22 11 2 9 34 28 24 5. Dinamo Victoria 22 9 6 7 23-20 24 6. I.P. Aluminiu 22 8 7 7 27-19 23 7. Autobuzul Buc. 22 8 7 7 18-18 23 8. Chimica Trm­. 22 9 3 10 33-30 21 9. Metalul Buc. 22 9 3 10 25 28 21 10. Avintul Reghin 22 0 5 9 25-29 21 11. Unirea Alei. 22 9 3 10 21-26 21 12. IMASA Sf. Gh. 22 7 6 9 21-22 20 13. Progresul Vulcan 22 6 8 8 30-32 20 14. Automatica Buc. 22 9 2 11 19-27 20 15. Nitramonia 22 7 4 11 26-30 18 16. Constr. T.C.i 22 8 2 12 26-43 18 17. ROVA 22 8 1 13 23-39 17 18. Chimia Tr. Mg. 22 7 2 13 21-35 16 ETAPA VIITOARE (duminică 8 aprilie) : Carpaţi Mirşa — Pro­gresul Vulcan Bucureşti (2—2), F.C.M. Braşov — Şoimii IT S.A. Sibiu (1—1), Nitramonia Făgăraş ROVA Roşiori (0—2), Automatica Bucureşti — Metalul Bucureşti (0—1), Gaz metan Mediaş — Chi­mia Tr. Măgurele (2—2), Chimi­ca Tîrnăveni — I.P. Aluminiu Slatina (0—1), Autobuzul Bucu­reşti — Dinamo Victoria Bucu­reşti (1—1), Unirea Alexandria — Constructorul T.C.I. Craiova (3—3), Avintul Reghin — IMASA Sf. Gheorghe (1—1). 1. „POLI“ TIM. 22 15 2 5 61-21 32 2. „U“ Cf. Nap. 22 15 1 6 45-16 31 3. C.S.M. Reşiţa 22 13 1 8 33-20 27 4. Aurul Brad 22 11 3 8 34-30 25 5. Olimpia S. M. 22 11 1 10 43-30 23 6. Armătura Zalău 22 10 3 9 28-30 23 7. Minerul Cavnic 22 10 2 10 36-29 22 8. Gloria Reşiţa 22 10 2 10 2­ 23 22 9. U.T.A. 22 10 2 10 26-31 22 10. Ind. Cîrmei C.T. 22 10 1 11 27-27 21 11. C.F.R. Timișoara 22 10 1 11 36-41 21 12. Minerul Lupeni 22 8 4 10 27-29 20 13. Met. Cugir 22 8 4 10 28-36 20 14. Minerul Motru 22 9 1 12 22-36 19 15. C.F.R. Viet. C. 22 9 1 12 20-48 19 16. Someșul S. M. 22 9 0 13 23-34 18 17. St. CFR Cj.­Nr.* 22 8 2 12 31-33 16 18. Rapid Arad 22 4 5 13 18-45 13 * Echipă penalizată cu două puncte ETAPA VIITOARE (duminică 8 aprilie) : Industria sîngei C. Turzii — Aurul Brad (0—2), O­­limpia S. Mare — Someșul S. Mare (3—2), „Poli“ Timișoara — C.F.R. Timișoara (7—1), Minerul Lupeni — Minerul Cavnic (0—1), Armătura Zalău — Metalurgistul Cugir (0—3), U.T. Arad — Rapid Arad (1—2), „U“ Cluj-Napoca — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca (1—0), Gloria Reşiţa — C.S.M. Reşiţă (0—2), C.F.R. Victoria Caransebeş — Minerul Motru­ (0—6). F.R.F. anunţă că astăzi, de la ora 14, are loc ședința biroului federal.

Next