Sportul, iulie 1986 (Anul 42, nr. 11361-11387)

1986-07-01 / nr. 11361

SPORTIV! ROMMI PESIC K­OIARI TIR : EUGEN ANIONESCU ÎNVINGĂTOR LA sof­a SOFIA, 30 (Agerpres).­­ In ultima zi a concursului inter- . „ naţional de tir de la Sofia, sportivul român Eugen Anton I nescu a cistigat proba de puşcă cu aer comprimat, trei poziţii,­­ cu 684 p, urmat de Dejko Sko-­­­kici (Iugoslavia) 681 p şi Petar Zaprianov (Bulgaria) 678 p.­­ In proba feminină de pistol­­ cu aer comprimat, pe locul în­ 11 tîi s-a situat Hajdrun Richter . (R. D. Germană) — 478 p, ur- 5 mată de Anke Felker (R.D.G.) I 474 p şi Anişoara Matei (Româ­nia) 471 p. CAIAC-CANOE : POZIŢII ■ FRUNTAŞE LA DUISBURG , DUISBURG. Tradiţionala re- I gată internaţională de caiac- ■ canoe desfăşurată pe pista na- a­uticâ de pe lacul Wedau a­­ programat întrecerile zilei a­­ doua. Cu acest prilej, Aurel ■ Macarencu, învingător in ajun, la C 1 — 10000 m a sosit pe­­ locul secund (46,31,85) in urma canoistului ungur László Szabó • (46:02,41), în proba de K 4 — 1 500 m, echipajul nostru femi- ■ nin (Borcănea, Munteanu, Ciucur, Larie) s-a clasat pe lo­ 9 cui trei (1:43,13), după R.D.G. I — 1:41,44 și Ungaria — 1:42,74. SĂRITURI IN APĂ : ISABELA I BERCARU - LOCUL 2 LA SOFIA SOFIA. 30 (Agerpres). — I Proba feminină de trambulină­­ din cadrul concursului interna­ţional de sărituri în apă de la ■ Sofia a fost ciştigata de Silke I Terner (R. D. Germană), cu ■ 424,11 p, urmată de Isabela Ber­­caru (România) — 411,30 p, Ka- I­talin Kass (Ungaria) — 393,15 p, I Cristina Timar (România) — 373,08 p, Andrea Dragomir (Ro­­a­mânia) — 366,99 p etc. 1 . In proba masculină de plat­ , formă, pe primul loc s-a situat a Dirk Hamann (R. D. Germană) !­­ — 583,50 p. 1 . DE LA KEMPES LA MARADONA, UN SPECTACULOS „BIS" DUPĂ 8 ANI , CIUDAD DE MEXICO, 30 (prin telex). Punct final, aşadar, în­­ această competiţie maraton care a captat atenţia iubitorilor fot­balului din lumea întreagă. Deşi, de la ultimul fluier s-a scurs, destul timp, gazdele Mundialului, dintr-un orgoliu de înțeles, con­tinuă să sărbătorească, pe ave­­nidele marii metropole, victoria­ echipei (soră) de ginta latină, ARGENTINA, care, întrecînd re­prezentativa R. F. Germania, a reintrat — după 8 ani — in po­sesia titlului suprem. Raportat la succesul din '78, contestat multă vreme de la ob­ţinerea lui in propriul fief, a­­cesta de-acum primeşte, aici, a­­precieri unanime din partea spe­cialiştilor, ca şi a publicului larg, lunga cursă fără nici un­ obsta­col a lui Maradona şi a coechi­pierilor săi fiind asemuită cu un marş triumfal. Început cvasi — anonim, pe Jalisco, şi încheiat. In apoteoză, la impunătoarea „Azteca“. Absolut în mod meritat, des­tule dintre galoanele cucerita ptnă acum da vedeta argenti­­niană trec, după partida finală, şi pe umerii antrenorului Carlos Bilardo. Chiar şi acela dintre ziariştii, cu precădere argentinieni, care. Înaintea Mundialului, au aruncat asupra lui un potop de cuvinta critice (sub Influenta, desigur, a îrtfrt­agerii or suferite de Ar­gentina in partidele amicale), bat acum in retragere, lăudîndu-l pentru modul In care s-a pri­ceput să dozeze efortul depus de echipa sa pe parcursul mun­­dialului, precum şi pentru ma­niera in care a ciştigat unele dintre „duelurile” tactice purtate cu antrenorii de pe banca cea­laltă, îndeosebi disputa cu mai tânărul Franz Beckenbauer, câştigate sau nu, interesante ni s-au părut, în această ordine de idei, cele declarate de Carlos Bilardo — în cotidianul „Esto“ — înaintea finalei : „Bănuiesc că Maradona, executorul lui Shilton şi al lui Pfaff, va fi supus u­­nui tratament special, dar asta nu mă interesează. Dacă el va fi marcat cu stricteţe de unul sau chiar­ doi jucători, ei bine atunci aţa se va rupe in altă parte“. Aşa a şi fost, în pofida aten­ţiei deosebite acordate lui Ma­radona de nemilosul Matthäus, forţa ofensivă a... viitoarei cam­pioane a lumii nu avea să co­boare prea mult, Maradona lif­­tind, cu adversarul in circă, mingi utile pentru atac, iar go­lurile venind din partea coechi­pierilor lui, Brown (libero-ul a­­flat­ liber, pentru o fracţiune de secundă, in careul lui Schuma­cher), Valdano şi Burruchaga. La ora la care aceste rînduri văd lumina tiparului, antrenorul Bilardo şi al lui jucători au sorbit de mult din „Cupa victo­riei“. N-au putut uita, insă, nici ti­nut din momentele critice prin care au trecut, pe parcursul Jo­cului, îndeosebi acele 10 minute cuprinse in partea a doua a meciului, cind partenera de În­trecere restabilea echilibrul pe tabela de acor. Declanşat prin­­tr-un ultim­ui splendid efort, for­­cingul echipei europene era pe deplin răsplătit dar, trebuie spus, Rummenigge şi Völler, autorii go­lurilor, găsiseră, în importanta zonă din apropierea porţii lui Pumpido, un libero (Brown) strîngînd din dinţi de durerea pricinuită de accidentul suferit la umărul drept. Ajunglnd de la î—0 la 2—2, spre final de... finală, Argentina a acuzat „şocul* doar puţine se­cunde, Burruchaga, cel despre care ara «nai vorbit, avlnd „sie­gele rece" să Încheie, tn cel mai pur „stil Kasparov*, un atac pur­tat în mare... criză de timp. „Aproape că nu mai tmi para rău că s-a intlmplat astfel", de­clara după Joc Carlos Bilardo. „Altfel, in faţa virtuţilor demon­strate ptnă atunci, o tehnică de­săvârşită Înainte de toate, Argen­tina n-ar fi putut să probeze şi resursele morale demne «le o campioană a lumii*. In postfestum, finala a avut, ca şi pină acum, curgerea din Înal­tul cerului, a milioanelor de con­fetti şi papelittos. Dar spre deo­sebire de cele căzute, cu 8 ani în urmă, pe „River Plate“, aces­tea păreau tuturor şi mai stră­lucitoare. Gheorghe NICOLAESCU WIMBLEDON­UL, IN A DOUA SA SAPTAMlNÄ Turneul de tenis de la Wimble­don a ajuns in faza optimilor de finală pe ambele tablouri ale probelor individuale. Numai 7 (masculin) si 9 (feminin) din cei 16 capi de serie au mai rămas in concurs. Printre învinşi şi învin­se se numără americanii Jimmy Connors şi Pam Shriver, suedezii Stefan Edberg, Joakim Nyström, Anders Jarryd, vest-germana Claudia Kohd­e-Kilsch și austra­­lianca Wendy Turnbull. Iată ul­timele rezultate, feminin, turul 3: Landqvist — E. Minter 3—6, 7—6, 6—3; Sukova — A. Minter 6—1, 6—4; White — Hobbs 6—4, 6—2; Nagelsen — K. Maleeva 6—4, 6—1; Ba­csirát — Durie 5—7, 6—3, 6—2; Navratilova — Kinney 6—0, 6—2; Bunge —* Fendick 6—2, 6—3; Sa­­batini — Gerken 6—2, 6—1; Bas­sett — Calle­ja 6—4, 6—2; Demon­­geot — Phelps 6—3, 6—2; d.b., tu­rul 2: Nyström, Willander — Kriek, Lloyd 6—3, 2 6, 5 3, 8 4; Flach, Seguso — Gunnarsson, Mortem­sen 5—7, 8—3, 7—5, 4—4, 6— 3; CXirren, Cash — Bourne, Simpson 8—4, 8—3, 6—2; HLasek, Slozll — Lozano, Witsken 7—6, 7— g a—6, 6—3; Annaeone, Van Rensburg — Chamberlain, Kla­­parda 3—6, 6—3, 6—7, 6—4, 6—3; MoNamee, McNamara — Mans­­dorf, Perkins 6—4, 6—2, 4 6. 6—7, 6—4; Fitzgerald, Smid — Brown, Smith 6—4, 6—3, 6—4; d.f., turul 2: Mandlikova, TurnbuH — Ger­­ken, Van Rensburg 7—5, 7—8; Bunge, Porwlck — K* Şi M. Ma­leeva 4—6, 7—8, 6—3; Jordan, Moulton — Holikova, Skronska 6—0. 6—2- Rush, Russell — Evert- Lloyd, A. White 6—3, 3—6, 6—4; Fendick, Hetherlngton — Kohde Kllsch, Sukova 7—5, 6—4; Garri­son, Rinaldi — Cord well, Viliag­­raa 7—6. 5—7, o—3. SARN­DRA ÎN LUNGIME ŞI CURSA DI 200 m! La o săptămină după ce-şi Îm­bunătăţise, la Tallin, recordul mondial la lungime, sărind 7,43 m Heike Drechsler a cîştigat la Jena titlul de campioană a R.D. Germană cu 7,29 m, pentru ca duminică ea să devină nu doar campioană, ci şi egală a record­manei mondiale (Marita Koch) în proba de... 200 m. Drechsler nr. 16.12.19(4) , 180 cm, 65 kg) a fost cronometrată, ca şi celebra ei compatrioată, în 1984, tot cu 21,71­ s ! Un rezultat care spune foarte mul despre marile posi­bilităţi ale acestei tinere atlete. Alte rezultate din campiona­tele R.D.G.: FEMEI: 1500 m — Ines Bibéméül 4:07,64; înălţime — Andrea Bienas 1,97 m, Susane Helm 1,94 m; greutate — Ines Müller 20,72, Heike Hartwig 20,43 m; BARB AŢI: 200 m — Schröder 20,57; 1500 m — Busse 3:36,97; triplu — Gamlln 17,03 m; suliţă — Michel 82.84 m; greutate — Beyer 22,14 m, Zimmermann 22,00; ciocan — Rodehau 80,16 m; pră­jină — Langhammer 5,50 m; 110 mg — Pohland 13,56, Oschke­­nat 13,63; iOO m — Schröder 10,10; 3 000 m obst. — Melzer 8:19.48. Argentina — R. F. Germania 3-2 (1-0) Finala ! Finala mare, cea care urma să decidă campioana acestui al 13-lea turneu al u­­nui Campionat Mondial de fotbaL Se întîlneau pe Azteca, in faţa unor tribune Încărcate pină la refuz (114 500 spectatori), formaţiile Argentinei şi R. F. Germania. In fapt, două echipe nu numai din continente dife­rite, ci şi reprezentante ale u­­nor şcoli fotbalistice diferite. Confruntarea a fost aşteptată cu interes şi prin prisma evo­luţiei acestui Diego Maradona, care, realmente, abia acum, la acest C. M., a irumpt, cu ade­vărat, dintr-o anume stare de „moleşeală“, întrebarea care se punea fiind măsura în care defensiva vest-germană avea să-i facă faţă . Antrenorul argentinian Me­­notti, cel care a condus la vic­torie formaţia ţării sale la Mundialul din 1978, anticipa că Maradona urma să aibă o sar­cină dificilă, contîndu-se pe marcajul­­ l’italienne pe care urma să i-1 facă Briegel (în fapt Maradona jucând la Napo­li, iar Briegel la Verona !). Şi, într-adevăr, Maradona a fost marcat cu stricteţe, dar nu de Briegel, ci de Matthäus, in prima repriză, şi de Förster, in cea de a doua. Şi dacă argen­tinianul nu a mai înscris nici un gol, in schimb a contribuit la cele trei înscrise de echipa sa. Meciul, în ansamblu, n-a avut cine ştie ce valenţe tehnice, ca multe dintre precedentele finale ale competiţiei, care i-au fost superioare, din multe punc­te de vedere (s-a exagerat a­­cum cu... tragerea de timp, cu faulturile). Meciul insă a avut un deznodămint (firesc şi lo­gic !) care a captivat. După ce Argentina a condus cu 2—6 (au înscris Brown, cu capul, in min. 22, la o lovitură liberă laterală cu tuşa de fund, Schu­macher rotind intervenţia, şi Valdano, în min. 56) se părea că nimic nu se mai poate in­­timpla, ofensiva vest-germană acţionind destul de dezlînat şi stereotip, cu centrări Înalte. Dar, in min. 74, Rummenigge a împins, in poartă, un balon strecurat prin întreaga apărare argentiniană, iar in min. 83 Wöller a înscris, cu capul, din apropiere. Urmau prelungirile? Nu, cu o tresărire de orgoliu, Burruchaga, excelent in acest joc, a pătruns în viteză şi a înscris golul de aur al victo­riei, in min. 85 ! Arbitrul brazilian Romualdo Arppi-Filho a condus bine ur­mătoarele formaţii : ARGENTINA : Pumpido — Cucciufo, Ruggieri, Brown, Ö- larticoechea — Batista, Giu^ti, Burruchaga (min. 90 Trobbiam), Enrique — Maradona, Valdano. R. F. GERMANIA : Schuma­cher — Brehme. Förster, Ja­kobs, Briegel — Berthold. Eder, Matthäus, Magath (min. 62 Hö­­ness) — Rummenigge, Allots (min. 46 Völler). Jorge Alberto Valdano înscrie golul al doilea al formaţiei Argen­tinei in partida finală, cu R.F. Germania Telefoto : A.P. — AGERPRES DECLARAŢII LA FLUIERUL FINAL... CARLOS BILARDO (antrenorul Argentinei): „In ceea ce mă pri­veşte, c­acă nu uit criticile al căror obiect am fost înaintea cam­pionatului, cred că succesul de astăzi este urmarea, înainte de toate, a muncii, a seriozităţii întregului lot. Toţi cei 22 de jucători argen­tinieni au dovedit o pregătire fizici și psihică exemplari, aceasta fiind cheia victoriei. Pentru fotbalul argentinian cucerirea titlului este un lucru deosebit de important, dar nu trebuie să ne culcăm pe lauri, pentru că școala europeană, din care eu m-am inspirat, va încerca, fără îndoială, să-şi ia revanşa peste patru ani, in Italia14. FRANZ BECKENBAUER (antrenorul R.F. Germania): „Vreau, în primul rind, si felicit echipa Argentinei. Ea merită această «Cupă Mondială». Noi am încercat totul pentru a-l neutraliza pe Maradona, prin Matthäus, in prima repriză, apoi prin Förster, cind am trecut la atac. Dar trei minute în care ne-am pierdut concentrarea au fost fatale, intr-un moment in care am fi putut cîştiga. Am fost sur­prinşi de această calificare in finală, şi cu puţină şansă am fi putut ciştiga titlul. Sintem­ minări de performanţa realizată şi cred că merităm locul secund. Astăzi am fi putut evita cele trei goluri, dar ele nu se datorează greşelilor lui Schumacher, care a avut o evoluţie bună pină acum. Cred că am greşit in prima repriză fă­­cind un joc de aşteptare. Iar apoi prin faptul că am apelat prea mult la jocul la ofsaid“. DIEGO MARADONA (căpitanul echipei Ar­gentinei) : „Sunt extrem de fericit și de mindru de această victorie. Astăzi mă simt campion mondial, și nu cel mai bun jucător din lume, cum nu încetează unii să repete. Dedic acest succes tuturor tinerilor argentinieni, tinerilor din lumea întreagă. Trebuie spus că victoria de astăzi este opera unui grup de jucători avizi de glorie şi care a dezminţit toate îndoielile cu care a fost înconjurat. Să nu uităm că acest titlu mondial se datorează meritelor selecţionerului nostru, Carlos Bilardo, care a ştiut să ne facă să muncim serios, cu metodă, convingindu-ne in tot timpul competiţiei că putem deveni campioni mondiali“. PE MARGINEA „INTERNAŢIONALELOR" DE PENTATLON MODERN ((a marc­ăm pag­­, (din nou) redus, echipele Un­gariei, U.R.S.S. şi Canadei a­­vînd in componenţă sportivi pe care-i rodează în vederea vi­itoarelor competiţii, dar care, încă nu sînt titulari, chiar da­că au depus intense eforturi pentru a da o replică cit mai bună (Ferenc Fath, Béla Süveg — Ungaria, Serghei Gutzevici, Serghei Gherasimovic­ — U.R.S.S., Lawrence Keyte — Canada). In această companie, pentatloniştii noştri au fost „penalizaţi“ cu deosebire in probele de călărie (doar Ma­rian Gheorghe a realizat punc­tajul maxim, ceilalţi manifes­­tînd încă multă nesiguranţă in conducerea calului şi în abor­darea unor anume tipuri de obstacole), scrimă (cu insucce­se, in special, la outsideri şi, mai ales, in faţa concurenţilor străini, ceea ce implică o îm­bunătăţire a tehnicii în funcţie de exigenţele internaţionale şi de solicitar­­e pe plan fizic şi psihic ale întrecerii in sine) şi tir (cu oscilaţii de la o serie la alta, dovedind, astfel, o in­suficientă pregătire pe ţinte mişcătoare, urmare şi a faptu­lui că lotul nu dispune de un antrenor de specialitate, deo­camdată recurgindu-se la im­provizaţii cu influenţe negati­ve in pregătire). De altfel, mi­nusurile amintite nu constituie chiar o noutate, iar eforturile federaţiei pentru reved­erea si­tuaţiei au rămas, în general, la stadiul de bune intenţii. De­sigur, însă numai cu bune in­tenţii, pentatlonul va continua să bată pasul pe loc. Dar, să revenim. Probele în care am consemnat progresul sportivilor noştri au fost înotul şi crosul, în ambele cronometrîndu-se timpi superiori celor înregis­traţi la ediţia precedentă. Ast­fel, Laurenţiu Mosor şi-a ad­judecat, din nou, proba favori­tă, înotul, de această dată in 3:15,1 (faţă de 3:17,1 în 1985), iar Dragoş Pătruț a realizat la cros 12:19,7 (faţă de M. Gheor­ghe 12:22,0). Să nu uitam, insă, că aceste probe nu departajea­ză prea net pe concurenţi în ansamblul concursului, impu­­nîndu-se, deci, nu numai o comportare constantă in toate cele cinci discipline,­ ci şi re­zultate, în fiecare, la o cotă superioară (la tir. cu punctaje sub 195 nu se poate spera la un loc în partea superioară a clasamentului), pentru a putea emite pretenţii la poziţii frun­taşe în competiţii internaţio­nale. Actuala ediţie a Campionate­lor Internaţionale ale României a evidenţiat multe lucruri bune, dar în acelaşi timp, a permis şi o serie de concluzii menite să conducă spre revi­gorarea acestui sport, care poate face un real salt valoric in arena competiţională, dacă se va munci serios, dacă se vor elimina deficienţele care per­sistă in pregătire sau organi­zarea întregii activităţi. In încheierea acestor scurte notaţii, să consemnăm foarte buna organizare a competiţiei, un colectiv de entuziaşti sus­ţinători ai acestui sport depu­­nind rodnice strădanii pentru ca totul să se desfăşoare cît mai bine, iar aprecierile oas­peţilor­ ale delegatului federa­ţiei internaţionale au ilustrat din plin acest lucru. • Secretarul general al Fe­deraţiei Internaţionale de fot­bal, Joseph Blatter, a anun­ţat ca viitorul turneu final al campionatului mondial ce se va disputa în 1990, în Ita­lia, va fi mai scurt decit cel actual, care a durat 30 de zile. O decizie definitivă, a precizat Blatter, va fi luată anul acesta, cu prilejul unei reuniuni a Comitetului Exe­cutiv al F.I.F.A. cu Comite­tul de organizare Italian. în diferite ziare s-a arătat că proximul turneu final va a­­vea 23 de zile, reducerea cea mai importantă fiind cea a duratei de desfășurare a pri­mului tur , de la 14 la 9 zile.­­ In cadrul unei conferin­ţe de presă, preşedintele F.I.F.A., Joao Havelange, a a­­nunţat că la actuala ediţie a „Cupe Mondiale“ s-a înre­gistrat un record în ceea ce­­­priveşte numărul spectatori­lor : la meciuri au asistat 2,5 milioane de iubitori ai fot­balului, cu 700 000 mai mulţi decit s-au aflat în tribunele stadioanelor spaniole, cu pa­tru ani în urmă. Pe de altă parte, J. Havelange a apărat sistemul de departajare prin lovituri de la 11 m, după pre­lungiri, apreciind că este vor­ba de o manieră pur spor­tivă de a decide un învin­gător, ceea ce nu este cazul, de pildă, în situaţia recurge­rii la tragerea la sorţi ! • Organizatorii mexicani au adresat spectatorilor prezenţi la finala Argentina — R. F. Germania rugămintea să se îmbrace în alb, ca o mani­festare pentru „Pacea mon­dială*. Dealtfel, stadionul „Azteca" a fost decorat cu numeroase simboluri ale păcii. • Președintele F.I.F.A., Joao Havelange, a remis unui re­prezentant al guvernului me­xican „Premiul pentru fair­­play“, acordat publicului me­xican „pentru conduita sa e­­xemplară in tribunele stadioa­nelor“. Cit priveste atitudinea suporterilor mexicani in afara arenelor. J. Havelange s-a abținut de la orice co­mentariu... Redacţia şi administraţia: cod 79773 Bucureşti, str. V. Conta 18, of. P.T.X R. 1, tel. centrală 1­­79 79 şi 11 50 59; secţia coresp. 18 20 30; Interurban 137; telex 10 350 romsp Telefax: (90) 11 60 33 Tiparul: LP. „Informaţia*. Pentru străinătate abonamente prin Somprestilatella — sectorul export- Import presă P.O. Box 12-201, telex 10376, prsfir București, Calea Griviţei nr. 64-66 10 359

Next