Sportul, iulie 1987 (Anul 43, nr. 11670-11696)

1987-07-01 / nr. 11670

TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON LONDRA. Soarele străluceşte din plin, astfel că Întrecerile tenismenilor se pot desfăşura acum în cele mai bune condi­ţii. Meciurile sunt de buna calitate, aprig disputate, pentru că fiecare dintre jucătorii si jucătoarele care au avut sansa să mai rămînă in competiţie îşi doreşte, desigur, să cucerească mult rîvnitele titluri, multa vre­me sinonime cu cele de campi­oni mondiali pe iarbă. Iată rezultatele din runda a treia: Wilander — Svensson 7—6, 6—1, 6—3. Sanchez — Van Rensburg 7—5. 6—4. 7—6. Cash — Schapers 7—6. 6—2. 2—6 6—4. Connors — Evernden 6—1, 6—2, 6—7, 6—3, Jarryd — Mecir 6—3, 6—3, 6—3, Forget — Anna­­conne 4—6, 6—4, 4—6, 6—2, 6— 4, Zivo­dinovici — Bates 7—6, 7— 5, 7—6, Doohan — Lears 6—7, 4—6, 6—3, 6—4, 12—10 (a fost, după părerea observatorilor, meciul nr. 1 al zilei) Pernfors — Mayotte 2—6, 4—6, 6—4, 6—3, 7—5 la bărbaţi. Chris Evert — Kumiko Okamoto 7—5, 6—0, Claudia Kohde Kilsch — Eliza­beth Smylie 6—2, 6—1, Catarina Lindquist — Elisa Bürgin 6—4, 6—1. Martina Navratilova — Peanut Louis Harper 6—2, 6—2, Pam Shriver — Berth Herr 6—2. 6—2. Rosalyn Fairbank — Betina Bunge 7—6, 6—4, Mary Joe Fernandez — Alycia Moul­ton 7—6, 6—2. Urmează acum meciurile din cadrul optimilor de finală. A­­mintim cîteva dintre acestea: Peter Doohan — Slobodan Zi­­vojinovici, Michael Pernfers — Jimmy Connors, Mats Wilan­der — Emilio Sanchez Pat Cash — Guy Forget, Anders Jaryd — Aleksandr Volkov. Jo­han Kriek — Ivan Lendl. Mar­tina Navratilova — Gigi Fer­nandez. Mary Joe Fernandez Dianne Balestrat. Pam Shrivsr — Sylvia Hanika Raffaela Steggi — Helena Sukova. Ga­briela Sabatini — Natalia Zve­reva Jana Novotna — Steffi Graf. Aproape fiecare dintre aces­tea ar putea fi o finală!... C. M. DE BOX JUNIORI HAVANA, 30 (Agerpres). — In cadrul Campionatelor Mon­diale de b°x pentru juniori de la Havana, în limitele catego­riei semimuscă pugilistul român Nicolae Alintă l-a învins la puncte (decizie 5—0) pe Galip Aktas (Turcia). Alte rezultate la aceeași categorie: Jan Quast (R.D.G.) întrece prin KO tehnic pe Lajos Kass (Ungaria), Ale­xander Dinev (Bulgaria) b.p. Richard Acaylar (Filipine), Targay Tusupov (U.R.S.S.) b.p. Leonel Donado (Guiana). TINERI YOLEIB/ILIŞTI ÎN ÎNTRECERE TOKIO, 30 (Agerpres). In cadrul turneului internaţional de volei pentru juniori, ce se desfăşoară la Nagano (Japonia), selecţionata R. P. Chineze a În­trecut cu scorul de 3—0 (15—9. 15—10. 15—9) formaţia Japoniei. CONCURS DE SĂRITURI IN APĂ Tinera sportivă Ileana Gheorghe a avut o comportare bună la Campionatele internaţionale de sărituri ale Bulgariei, clasîndu-se pe locul 4 atit la trambulină 3 m. cit şi la platformă, intr-o com­panie deosebit de redutabilă , re­prezentante a 13 ţări, printre care R.P. Chineză, Cuba, R. D. Germană, R. F. Germania, Australia, Ungaria, Iugosla­via și Polonia. Clasamente­: FEMININ, trambulină : 1. Nancy Bluemel (R.D.G.) 475.33 p.... 4. Ileana Gheorgh­e 430.65 p ; platfor­mă : 1. Li Yulin (R. P. Chineză) 388.65 p.... 4. Ileana Gheorghe 355.47 p,... 8. Elisabeta Kopatz 342,21 p 9. Adriana Răsloagă 315,63 p. BĂIEŢI, platformă : 1. Gao Feng (R. P. Chineză) 582,50 p, ... 9. Ion Petra­c­lie 447,50 p ; trambulină : 1. A. Ramirez (Cuba) 624,21 p. .. 14. Ion Petrache 482,70 p (la ambele probe, Petrache a avut ultimele salturi cu coefici­enți de dificultate necompetitivi). TURNEUL DE BASCHET DE LA SOFIA SOFIA, 30 (Agerpres). Tur­neul internaţional masculin de baschet de la Sofia s-a încheiat cu victoria selecţionatei oraşu­lui Belgrad — 9 puncte, urmată in clasamentul final de echi­pele oraşelor Moscova — 9 punc­te (coşaveraj inferior), Sofia — 8 puncte, Praga — 7 puncte. Rezultatele înregistrate în ul­tima zi a competiției: Praga — Havana 82—80 (39—36); Belgrad — Bonn 88—80 (39—42); Mosco­va — Sofia 95—87 (44—40). msamm „marea­­ buclă“. DIN NOU LA DRUM Ca în fiecare an, startul lui iulie coincide cu cel al „Marii Bucle“, cum i se mai spune celei mai populare competiţii cicliste din lume — Turul Franţei. Tot ca în fiecare an, întrecerea va fi cea mai bogat populată în etape (25), kilometri (4203), concurenţi (23 de formaţii) şi... firme (144) implicate în această uriaşă reclamă am­bulantă. Nu va lipsi, nici de data aceasta, cortegiul sutelor de ziarişti, fotore­porteri, operatori film­ei TV, etc. S-ar contura, nu-i aşa? imaginea unui statu-quo. ..nimic nou pe frontul de vest“ al rutierilor profesio­nişti — am fi tentaţi să spunem la prima vedere. Şi totuşi... Nu puţine voci sus­ţin că treburile n-ar fi ră­mas în matca lor, că lucru­rile s-ar fi schimbat, şi nu în bine. Şi, spre argumenta­re, ar fi de început cu înce­putul cu etapa-prolog adi­că- nu mai lungă de 6,1 km , această mini-etapă va lua startul nu pe pămînt fran­cez, ci... în Berlinul occiden­tal, cursa programînd, in continuare, încă 3 etape­­ vest-germane. Motivul aces­tei ciudăţenii organizatorice? Explicaţii au fost multiple, dar se pare că adevărul e unul: dificultăţile de ordin financiar, mereu mai greu de escaladat, i-au obligat pe organizatori să accepte „Bun­­des­oferta“ şi scutind astfel o parte însemnată din chel­tuieli. De la această schim­bare, să-i spunem, de for­mă, să trecem şi la cea de fond: care vor fi protago­niştii noii ediţii a Turului? Se poate vorbi, rostindu-le numele, de aceeaşi valoare pe care o aveau predecesori iluştri? Greu de răspuns, în general, şi mai greu de­ răs­puns afirmativ. Fiindcă iată, în afara retragerii lui Hi­nault și a accidentului lui Lemond, despre care am mai scris anul acesta nu vor lua startul nici Moser (preocupat numai de recor­dul orei) sau Phil Ander­son, căruia o gripă prelun­gită i-a anulat șansele. Va fi prezent, e drept. Stephen Roche, cîștigătorul recent al Turului Italiei, dar e vorba de un cîștigător care — re­dăm textual — ..a trebuit să fie împins de un coechipier în ultima etapă a lui Il Gi­ro pentru a termina între­cerea“, rănit serios într-o busculadă. Roche se pare că nu este nici acum deplin re­făcut. Va fi prezent, e drept, Zoetemelk, dar un Zoete­­melk... mai vîrstnic cu un an ca în 1986, cînd avea nu mai puţin de 36 de ani. Va mai fi, nu-i vorbă, şi Fig­­non, fost dublu cîştigător al Turului, dar un Fignon care a adunat anul acesta 3 a­­bandonuri... Si atunci? „Ci­clismul profesionist a intrat in criza de valori autentice — este de părere fostul director al ..Buclei“, Felix Levitan. Si ce-i mai trist, se pare că nu e vorba de un moment pasager, ci de o criză ce se anunţă de lungă durată. Cu aşi de talia unor Merckx sau Hinault nu ne vom mai întilni chiar cu­­rînd, turul în sine nu va mai fi ce a fost.“ Odată ajunşi aici, s-ar putea vorbi şi de condiţiile istovitoare pe care fir­mele le impun prin con­tract cicliştilor, obligaţi să pedaleze între 25—30 000 de kilometri pe sezon, de şo­majul care a început să-şi facă apariţia şi in lumea ce­lor ce-şi câştigă pîinea pe­­dalind. Fiindcă toate acestea la un loc constituie alte ex­plicaţii ale aceluiaşi ade­văr. .. Sorin SATMARI _____________________ __________ Redacția şi «dmlaistrația: cod T9778 București *tr. ?. toata 18 d­. P.T.T R t tal pantraift n tq m ai m «n co. „„ - «—r ,.P ..MoTM,«.- M ttrâlnficate ««««»« M ,««» "V-K K. |g| I Sin­ata jie|iâî f - ) /ICTVAI­­T­TE/1 SAfflSTA • Anatoli Karpov a cîştigat competiţia de la Bilbao « Turneul interzonal de la Scrp­­tica MADRID. 30 (Agerpres). — Turneul internaţional de şah de la Bilbao a fost cîşti­gat de marele maestru sovietic Ana­toli Karpov cu 7 (Dunele din 9 posibile, urmat de Ulf Ander­­sson (Suedia) — 6.5 puncte, Maia Ciburdanidze (URSS) — 5,5 puncte, Liubomir Liuboje­­vici (Iugoslavia) şi Andrei So­­kolov (URSS) — cite 4,5 puncte etc. BELGRAD, 30 (Agerpres). — în turneul interzonal de la Su­­botica, după 6 runde, în clasa­ment conduc Spellman şi Sax cu cîte 4.5 puncte, urmați de Tal Short și Ribli cu cîte 4 puncte. Zapata — 3 puncte (1) etc. în runda a 6-a Ernst a cîști­­gat la Popovici. Sax la Maria­­novici, Smîslov la Prasad, iar Spellman a remizat cu Short. DE PE PISTELE DE ATLETISM PRAGA. Citeva dintre rezulta­tele înregistrate în cadrul grupei A a „Cupei Europei-Bruno Zauli“: femei : 200 m : Silite Gradisch (R.D.G.) 21,99 — cel mai bun re­zultat mondial al sezonului: Na­­dejda Gheorghieva (Bul.) 22,50: Ewa Kasprzyk (Pol.) 22,63 ; 100 mg : Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 12,47, Iordanka Donkova (Bul.) 12,53, tungime : Heik­e Drechsler (R.D.G.) 7,26 m, Galina Cistiakova (U.R.S.S.) 7,15 m , înălţime : Stef­­ka Kostadinova (Bul.) 2,00 m, Tamara Bîkova (U.R.S.S.) 1,98 m, greutate : Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.) 21,56 m, Ines Müller (R.D.G.) 20.82, Helena Fibingero­­va (Ceh.) 20 28. ATENA. Intr-una din grupele C, desfășurată pe mirele stadion de la Kalogreza, iugoslava Slobo­­danka Colovici, care este perfor­mera nr. 1 a cursei de 800 m (1:56,51) a fost cronometrată a­cum în 1:58,40, iar fosta campioa­nă europeană Anna Verouli (Gre­cia) a aruncat suliţa la 65.90 m. PORTO. In grupa C, pe primul loc s-a clasat formaţia masculină a Belgiei, care a totalizat 72 puncte, SAN JOSE. La Campionatele S.U.A., am zice că proba nr. 1, sub aspectul incrîncenării dispu­tei şi al rezultatelor, a fost, indis­cutabil, săritura In lungime, cam­pionul mondial şi olimpic, Carl Lewis, principalul favorit, şi-a adjudecat victoria, cu 8,65 m, dar numai după multe emoţii, căci secundantul său, Larry Myricks, a sărit 8,63 m şi a mai avut o în­cercare de 8,55 m. Al treilea a fost Michael Conley, cu 8,55 m... BEIJING. In cadrul unei com­petiţii desfăşurate la Anshan, at­letul chinez Liang Xueren a sta­bilit un nou record al Asiei, la săritura cu prăjina, trecând peste ştacheta înălţată la 5,57 m. BATON ROUGE:" Intr-un con­curs studenţesc, echipa feminină a Universităţii Texas Southern a înregistrat, la 4 X 400 m, timpul de 3:29:41., care constituie un nou record al... Africii. Am uitat insă să spunem că toate cele pa­tru alergătoare (Sowunmi, Eseo­­mokumo, Usifo, Onyak­) sunt stu­dente nigeriene­­ paris. Cu prilejul tradiţiona­lului maraton ,,Des halrts de Seine“ au fost înregistrate două performanţe remarcabile : 2.08:47 Alain Lazare, la bărbaţi şi 2.2­8:20 Jocelyne Villeloi, la femei­a SA Campionul şi recordmanul euro­pean la 110 mg, francezul Step­hane Caristan , care, in urma unui accident, a suferit o opera­ţie la genunchi, după care a fost nevoit să facă o pauză forţată de trei luni — a reintrat în concur­suri, zilele trecute realizând, pen­tru început, performanţa (totuşi) promiţătoare de 13,54 s. PREGĂTIRILE ECHIPEI BULGARIEI Antrenorul Hristo Mladenov a anunţat că in cursul acestei veri lotul bulgar va efectua un stagiu de pregătire şi meciuri-test în El­veţia, existînd, de asemenea, per­spectiva unor partide amicale. Printre jucătorii selecţionaţi figu­rează Mihailov, Ananiev, Bezin­­ski, Savov, Sadkov, Iordanov, Si­­rakov, Kolev, Tanev, Penev şi Boncev. De asemenea, s-a preci­zat că noua ediţie a campionatu­lui va începe la 8 august, antrena­mentele formaţiilor de club ur­­mînd să fie reluate la 6 iulie. TURNEUL FINAL AL C.M. DIN 1994 ÎN MAROC ? Federaţia de fotbal din Maroc va prezenta, în cursul lunii sep­tembrie a acestui an, candidatura sa oficială pentru găzduirea tur­neului final al campionatului mondial de fotbal din 1994, a a­­nunţat preşedintele Federaţiei in­ternaţionale de fotbal, Joao Ha­­velange, aflat în vizită la Rabat. După primirea candidaturii, a precizat preşedintele F.I.F.A., un grup de experţi va alcătui un ra­port care va fi înaintat Comisiei executive a forului fotbalistic mondial, aşa cum se va întâmpla şi cu celelalte oferte. A ÎNCEPUT CUPA DE VARĂ Şi in acest an, se desfăşoară Cupa de vară-Interlole. La aceas­tă ediţie participă 32 de echipe, împărţite în 8 gru­pe. Iată cîteva rezultate: Gr. 1 : Aarhus — Lau­sanne 2—1, Vasas Budapesta — F.C. Carl Zeiss Jena 0—2; Gr.2: La Chaux de Fonds — Ilammarby 1—3 ; Gr. 3 : Újpesti Dózsa — Halmstad B.K. 4—2. Spartak Varna — Wis­mut Aue 2—2 ; Gr. 4 : Nävsled I.F. — Tatabanya 9—4, Dunajslca Stroda — Bellinzona 4—0 : Gr. r> : Malmö F.F. — Grasshoppers Zü­rich 2—0 ; Gr. 6 : Lyngby — Plas­­tilca Nitra 2—1, A.T.K. Stockholm — Lech Poznan 4—l ; Gr. 7 : Etár Traovo — Cheb 5—2 ; Gr. 8 : Ye­huda Tel Aviv — Bochum 2—2, Beilar Ierusalim — Bröndby 0—t. ALTE REZULTATE © In localitatea iugoslavă Za­­vidovici s-a disputat meciul ami­cal dintre selecţionatele de juniori ale Iugoslaviei şi Bulgariei, vic­toria a revenit gazdelor cu 2—1 (1-1). • La Ltlangwe, într-un meci con­tând pentru preliminariile turneu­lui olimpic echipele Malawi și Camerunului au terminat la., ega­litate : 1—1 (0—0). UN SEZON DE VÂRF! în urmă cu doi ani, la întrecerile pentru grupa B a­­Cupei Europei - Bruno Zauli“ desfăşurate pe Nép­stadion din Budapesta, două stupide accidente au privat, împotriva evidenţei de pe teren, reprezentativa noas­tră feminină de o victorie, am zice logică, şi astfel s-a ratat calificarea în grupa de elită a competiţiei.­ La sfîrşitul săptămtnii trecute, pe stadionul din Göteborg a avut loc o nouă dispută pentru ,,Europacu­­pen Fundrott“, cu participa­rea formaţiilor­ din grupa B, între­­ acestea şi­­ echipa fe­minină a României, învesti­tă de specialiştii prezenţi în marele oraş suedez cu pri­ma şansă la victorie. Dar parca nu tot aşa fusese şi în ’85, la Budapesta ? Nu­mai că de data­ aceasta, fe­tele noastre, care­ au fost atunci vădit afectate de neaşteptatul insucces, au avut grijă să nu se mai re­pete nici un fel de accident, au concurat cu prudenţă, nu aşa, cum se spune. ..să ma­niace nori“, obținînd liniști­te punctele­ trebuincioase victoriei. în afară de acest fapt, trebuie neapărat­ avută în vedere şi valoarea de ansamblu a echipei române, superioară celorlalte, ea re­prezentând, în fond, suma valorilor individuale ale atletelor care o compun. în cele 16 probe ale concursu­lui, fetele noastre au obţi­nut 10 victorii, între care cea de la înălţime a Ga­brielei Mihalcea (1,96 m) constituie recordul său per­sonal. Vali Ionescu, pentru 6,92 m la lungime, a primit din partea ■ organizatorii o cupă specială, rezultatul fiind apreciat cel mai tun din întrecerea feminină. Să mai notăm, doar ca simplu amănunt, că Paula Ivan, după ce, fără­ să forţeze, a cîştigat 3 000 m (9,17­7!), a concurat şi la... ştafeta de 4x400 m­, clasată pe primul loc, cu 3:30,63. Subliniem de asemenea, comportarea bu­nă a Nicoletei Căruţaşu­ m 400 mg şi mai ales a Doi­nei Melinte la 1500 m (4:03,03), timp de valoare mondială. Cu acest succes, altfel re­marcabil (cu 23 p mai mul­te decit cea de-a doua cla­sată) vrem să credem că atletele noastre vor fi totuşi în măsură să facă din sezo­nul '87 un sezon de vîrf. Din fericire, ocazii exista destule... Romeo VILARA 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 BOX • Pugilistul canadian Matthew Hilton este noul cam­pion mondial la categoria „super­­weiter“ (versiunea I.B.F.), în urma victoriei la puncte obținute în meciul disputat la Montreal in compania pugilistului american Buster Drayton. CICLISM @ Competiţia interna­ţională feminină „Cupa Adriatic­­ii“, desfăşurată in Italia, a fost câştigată de sportiva italiană Ma­ria Canins, urmată de compa­trioata sa Imelda Chiappa, la 23 , şi Tea Wikstedt (Finlanda), la 1:03. Ultima etapă, a 6-a, s-a în­cheiat cu succesul ciclistei Imelda Chiappa, cronometrată pe 80 km cu timpul de 2:16:23. GIMNASTICA © Campionul o­­limpic Li Ning (R. P. Chineză) a terminat învingător în con­cursul de la Shenyang, clasându­­se pe primul loc la Individual compus, cu un total de 58,60 puncte. Pe lo­tu­rile următoare s-au situat Lou Yun (R.P. Chi­neză) — 58,30 puncte, Zsolt Bor­kai (Ungaria) — 57,40 puncte şi Casimiro Suarez (Cuba) — 57,00 puncte. HANDBAL „ In cadrul com­petiţiei masculine .Trofeul Iu­goslavia“, selecţionata R. D. German­e a întrecut cu sco­rul de 22—19 (8—8) formaţia Spaniei, iar echipele Iugoslaviei și U.R.S.S. au terminat la ega­litate : 25—25 (13—11). MOTO­CICLISM • „Marele Pre­miu“ San Marino la motocros, a şaptea probă a campionatului mondial la clasa 250 cmc, a fost cîștigat de finlandezul Pekka Venhkonen, care a concurat pe o motocicletă „Cagiva“. In clasa­mentul general conduce Venh­konen — 224 p, urmat de belgia­nul Eric Geboers — 218 p şi suedezul Jörgen Nilsson — 167 p. POLO . Turneul de la Sevilla a revenit selecţionatei Iugoslaviei — 12 p, urmată în clasamentul final de echipele U.R.S.S. — 9 p, Cubei — 8 p, Spaniei — 6 etc. în ultima zi a competiţiei s-au înre­gistrat următoarele rezultate : Iugoslavia — Cuba 45—ttt ; Cana­da — Grecia 8—7 ; U.R.S.S. — Spania 10—3. VOI.EI . Rezultate înregistrate în turneul feminin din R.D. Ger­mană : Cuba — Polonia 3—1 ; R.D. Germană — Ungaria 3—0 ; Bulgaria — Cehoslovacia 8—0 . Turneul masculin de la Lima a continuat cu partida dintre se­lecţionatele Perului şi U.R.S.S. Voleibaliştii sovietici au terminat învingători cu scorul de 3—0 (4, 9, l­l).

Next