Sportul, noiembrie 1988 (Anul 44, nr. 12085-12110)

1988-11-01 / nr. 12085

• despre derbyurile CAMPIONATULUI, CU GÎNDUL LA MECIUL CU FRANŢA Rugbyul nostru trăieşte la „ora derbyurilor“. Duminică a fost unul, mîine urmează altul... Derbyul Steaua — Dinamo a însemnat un joc cu nerv puţin, dar cu (prea) mulţi... nervi. Numeroşii spectatori au plecat din Parcul Copilului cu senti­mente de insatisfacţie, de în­grijorare , bate la uşă meciul cu Franţa, iar evoluţia masi­vului grup de actuali interna­ţionali prezenţi ■­ în cele două echipe nu s-a situat, pe an­samblu, la cotele dorite. „După cum s-a meat acum, am înţeles că înfrîngerea la scor de la Alma Ata are doar într-o mică măsură explicaţia în oboseala drumului“ — spuneau specia­liştii sau simpli iubitori ai rug­­byului, deopotrivă. Dinamo a fost mai aproape de potenţialul ei de vîrf la a­­ceastă oră, cînd echipa antre­nată de ex-internaţionalii Gh. Nica şi M. Paraschiv se gă­seşte în plin proces de recon­strucţie. Victoria ei s-a datorat mai cu seamă unei angajări su­perioare, plusului de ambiţie şi de dăruire al lui Bucan, Tufă, Neaga, Toader, Lungu şi celor­lalţi. In schimb, multipla cam­pioană Steaua, cea care a dat mai bine de jumătate din ti­tularii naţionalei şi pe... antre­norul principal Th. Rădulescu. In ultimele confruntări a avut o prestaţie prin care să-şi mul-ţ um­ească suporterii doar la nceputul partidei. Şi a rămas cu aceasta, cu rapidul, specta­culosul eseu reuşit realmente prin contribuţie colectivă. A părut vizibilă deconectarea pre­matură a steliştilor, unii din­tre ei preocupaţi mai degrabă de antijoc, de... box, de discu­ţii între ei şi cu arbitrii. Or, daca e de r reproşat ceva lui M. Vătui — şi este ! — tocmai lip­sa de fermitate a acestui cava­ler al fluierului, altfel recu­noscut pentru integritatea sa morală, a putut contribui la repetarea scenelor de nespor­­tivitate. Motive de eliminare existau chiar în primele cinci minute ! După prima sa înfringere în actuala ediţie, Steaua are şansa reabilitării în derbyul de mîi­­ne, cînd primeşte (de la ora 9,30) vizita „argintului“ cam­pionatului precedent, Ştiinţa CEMÎN Baia Mare. Aşteptăm, de altfel, un alt mod de abor­dare a tuturor partidelor, în program mai figurînd întîlnirile Ştiinţa Petroşani — Farul, Rul­mentul Birlad — Dinamo, T.C. Ind Constanţa — „U“ Eftim Timişoara Politehnica Agrono­mia Iaşi — Gri­vi­ţa Roşie, C­ S . Sibiu — Contactoare Buzău Ne gîndim, fireşte, tot mai mult la meciul cu Franţa, din 26 noiembrie, în vederea acestuia. Biroul federal a de­cis aminarea etapei a XI-a, programată iniţial pentru du­minică, deşi jocurile (solicitan­te) din campionat ar trebui să fie, după părerea noastră, cri­teriul cel mai nimerit de veri­ficare a formei selecţionabili­­lor 1 • SUCEVENII - PUNCTAJ MAXIM In seria a Il-a din Divizia A, echipa C.S.M. SUCEAVA a ob­ţinut cea de a cincea victorie consecutivă, cîştigînd duminică la Focşani : 13—12 (3—12) cu HIDROTEHNICA, prin puncte­le marcate de Nichitean eseu, Livadaru 2­­. p., Vasiliu 1. p. pentru gazde înscriind Răilea­­nu eseu, Hera drop, Văcaru 1. p. + transformare. Tot în grupa I, CONSTRUCTORUL CONSTANTA — HIDROTEH­NICA IAŞI 13—21 (6—6) , Băie­­tu 6 drop + 1. p. pentru oas­peţi, respectiv Nache eseu, Mardare, 3 1. p., U.R.A. TE­CUCI — C.F.R. CONSTANTA 12—6 (9—6) , Condrache 3 1. p., Novac drop pentru gazde, res­pectiv Dumitru, Spînoche — 1. p . MAŞINI GRELE BUC.— RAPID BUC. 31—9 (18—9) : meci frumos, interesant, cîşti­­gat clar de prima echipă, prin Roşu 2 eseuri, Neacşu 2 1. p., drop. 3 transf. Andrei, I. Miri­­că 2 eseuri, respectiv T. Du­mitru 3 1. p. (Corespondenţi : FI. JECHEANU, C. POPA, C. FILIŢA, C. CRISTACHESCU N. TORACEK). In grupa a II-a, PETROCHI­MISTUL PITEŞTI a învins la Cluj-Napoca cu 21—19 (6—9) pe UNIVERSITATEA „16 FE­BRUARIE“, Florea marcînd un eseu, Popa 2 drop, 1. p„ transf., Gheorghe 2 1. p. pentru piteşteni, respectiv Lecca, Bu­dai, Roman — eseuri, Giurgiu 2 transf., Nechita drop. OLIM­PIA P.T.T. ARAD a întrecut pe SPORTUL STUDENŢESC cu 12—9 (3—9), Obreja eseu, As­­marandei drop, 1. p. transf. (Ol.), respectiv Năstase eseu Bucur 1. p. + transf. I.A.M.T. ORADEA — ENERGIA BUC. 16—12 (3—3) , Pavăl eseu, Csor­nai drop + eseu penalizare, Sepetiuc drop, Frenț transf. respectiv Ciucă 3 1. p., Gordini 1. p. METALURGISTUL CU­­GIR — C.F.R. BRAȘOV 19—9 (12—3) , Petrovai, Pogan — eseuri, Sia drop + transf.. Io­sif 2 drop (M), Tropote! 2 1. p 4­ drop. (Corespondenţi : Ol LAZAR, O. BERBECARU,­­ GHIŞA, M. VÎLCEANU). @ ESEU ! 9 CEL MAI FRUMOS mo­ment al jocului de rugby — eseul — continuă să reţină şi atenţia... statisticienilor , în în­trecerea pentru „Trofeul Spor­tul“, decernat de ziarul nostru jucătorului cu cele mai multe reuşite într-o ediţie de campio­nat, conduce Liviu Hodorcă (Steaua) cu 9 încercări, urmat de Boldor (Steaua) 8, Copil, C. Popescu (Dinamo) 7, Murariu (Steaua) 6, Doja (Dinamo), Bo­­tezatu (Birlad) 5,­­ Vărzaru, Florea (Steaua), Osiac (Baia Mare), Negru (Sibiu), Doroftei (Iaşi) cîte 4 etc. Dintre echipe, Steaua — deşi cu două meciuri mai puţin disputate — totali­zează 52 eseuri, Dinamo 36, Fa­rul, CSM Sibiu 19 ş.a.m.d. 9 PE LISTA TRANSFORMERI­­LOR s-a desprins griviţeanul Tudor Radu, cu 126 puncte. FI. Ion (Dinamo) a marcat 98. Be­­zărău (Petroşani) 83. Alexandru (Steaua) 81 . O REINTRARE care nu putea trece neobser­vată a fost aceea a dinamovis­­tului Cristian Răducanu. Tînă­­rul şi talentatul rugbyst s-a do­vedit şi duminică un prinză­­tor de clasă, în ciuda îndelun­gatei sale absenţe dintre bu­turi, determinată de o acciden­tare urmată de intervenţii chi­rurgicale consecutive. Ceea ce nu poate decît bucura, inclusiv pe... selecţioneri . APROPO DE selecţioneri, între cei avuţi în vedere pentru meciul cu Franţa se află pilierii Paşcu (Dinamo) şi Costea (Steaua). Ei au fost insă doar rezerve la partida-derby şi, chiar dacă ul­timul a intrat în teren în re­priza secundă, nedumerirea unor specialişti rămîne : care e principalul criteriu de selecţie, dacă nu evoluţiile din cam­pionat ? Rubrică redactată de Geo RAEŢCHI După o fază pe înaintare, mijlocaşul dinamovist Neagu işi deschi­­de coechipierii. In ciuda opoziţiei adversarului direct Coman. Mai apar in imagine Murariu şi Doja. (Fază din meciul Dinamo—Steaua 15- 7). Foto : Aurel D. NEAGU MULTE REZULTATE STRâNSE (Urmate din pag. 1) Formaţia Steaua a cîştigat la un scor categoric şi disputa cu CESAROM: 7—2.­ Feroviarul Buzău s-a dove­dit o formaţie mai puternică decît CESAROM, câţiva dintre componenţii echipei buzoiene fiind sportivi cu mai multă ex­perienţă competiţională. Deşi intanirea a fost foarte dispu­tată, sportivii din Buzău au cîştigat cu 7—3, punctele victo­riei lor fiind obţinute de G. Gheorghe, C. Oprea, D. Onu­, Al. Chiriţă, T. Vlad, Gh. Docuz şi V. Modoran. De la CESAROM au ciştigat C. Duţă, C. Borş şi P. Buduru, în ultima întîlnire. Rapid a depăşit la­­ limită (6—4), după un meci viu dis­putat, pe Feroviarul Buzău. De la bucureşteni au obţinut victorii I. Tase, C. Mihai, D. Staudt, C. Zamfir, G. Sandu şi FI. Iacob. Formaţiile din seria a V-a s-au intîlnit în sala Progresul, echipa gazdă obţinînd victorii în toate partidele susţinute: 8—2 cu Delta Tulcea, 6—4 cu C.S.M.-TUG Craiova şi cu Carpaţi Sinaia. Aceasta din urmă a întrecut pe Delta Tul­­cea cu 8—2, dar a pierdut cu 4—6 meciul cu C.S.TvI-TUG Craiova Echipa craioveană a învins la cel mai mare scor pe Delta Tulcea: 9—1, formaţia tulceană prezentîndu-se slab la acest ultim act al întrecerilor. S-au evidenţiat: N. Ştefan (52 kg), Gh. Panait (57 kg), D. Ol­ariu (62 kg), de la Progresul, G. Căciulă (48 kg), M. Groza (57 kg) I. Chirilescu (68 kg), de la Sinaia şi craiovenii C. Roa­­tă (74 kg) şi M. Staicu, în meciuri restanţă, disputa­te simbătă, s-au înregistrat rezultatele: Progresul — Del­ta 8—2. Carpaţi — Delta 8—2. C.S.M.-TUG Craiova nu s-a prezentat. (N. TOKACEK — coreso). MOTRU. Reuniune disputată, cu meciuri echilibrate, multe partide încheindu-se la egali­tate. Minerul Motru 5—5 cu Electroputere Craiova, 6—4 cu Metalul Bucureşti şi 5—5 cu Aluminiu Slatina. Electropute­­re 5—5 cu Aluminiu şi 5—5 cu Metalul. Aluminiu — Metalul 6—4 (G. JUGANARU — co­­resp.). CLUJ-NAPOCA. Formaţia lo­cală, A.S.A., n-a reuşit să-şi valorifice în totalitate avanta­jul de organizatoare, reuniunea fiind caracterizată de un evi­dent echilibru, oglindit şi in rezultate: A.S.A. 5—5 cu Stea­gul Roşu Braşov, 7—3 cu So­­meşana Satu Mare şi 4—4 cu SIMARED Baia Mare, SIMA­RED cu Someşana 5—5 şi cu Steagul Roşu 5—5. Someşana — Steagul Roşu 5—5. (M. RADU — coresp.). PITEŞTI. Sala de la Colibaşi a găzduit întrecerile etapelor a VII-a şi a VIII-a din grupa a X-a, formaţiile participante fiind L.C. Dacia Piteşti, C.S. Arad, Electromureş Tg. Mureş şi Crişul Oradea. Gazdele au dominat concursul, obţinînd victorii în toate partidele: 7—2 şi 7—2 cu Electromureş, 7—3 şi 7—3 cu C.S. Arad, 6—4 şi 7—3 cu Crişul. Electromureş 6—4 şi 6—4 cu C.S. Arad şi Crişul. C.S. Arad cu Crişul 6— 4 şi 5—5 (19—21). 1 1. FE­­ŢEANU — coresp.). TIMIŞOARA. Neprezentarea echipei C.S.M. Re.,iţa a... sim­plificat mult concursul, dispu­­tîndu-se numai trei întîlniri: C.F.R. Timişoara — Metalul IURT Lugoj 6—4 și cu Cimen­tul Tg. Jiu 6—4. Partida dintre cele două echipe vizitatoare s-a terminat nedecis: 5—3 și 20—20. egalitate perfectă .. MEDGIDIA. întîlniri echili­brate şi rezultate contradictorii: Construcţia Buc. — I.M.G. Buc. 7— 3, cu Muscelul Cîmpulung 5—5 și 21—19, iar cu I.M.G. Medgidia 4—6. Medgidia — Muscelul 5—5 (21—19) și 4—8 cu I.M.G.. Buc. S.C. Muscelul — I.M.G. Buc. 8—2 ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPOIU IM­ORMF­­/A . CISTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 26 OCTOM­BRIE. Cat. 2 : 6 variante 25% a 5.553 lei ; cat. 3 : 5 variante 100% a 2.298 lei și 38 variante 25% a 574 Iei ; cat. 4 : 84,00 variante a 397 lei ; cat. 5 : 158,75 variante a 210 lei ; cat. X : 189,50 a 200 lei; cat. 7 : 3039,00 a 100 Iei. REPORT LA CATEGORIA 1 : 69.253 lei.­­ Agenda acestei săptămini pro­gramează citeva acţiuni de mare popularitate, care şi-au cîştigat de-a lungul anilor un binemeri­tat prestigiu, prin importantele cîştiguri atribuite, precum şi da­torită atractivităţii formulelor de joc. Astfel, pe lingă tragerile o­­bişnuite PRONOEXPRES de miercuri, 2 noiembrie, şi, res­pectiv, LOTO, de vineri, 4 no­iembrie (de precizat că ambele vor avea loc în Bucureşti, în sala clubului din str. Doamnei nr. 2, începind de la ora 15,50), prima duminică a lunii noiem­brie va aduce cu sine şi o in­teresantă TRAGERE EXCEPŢIO­NALA PRONOEXPRES. Reamin­tim că la o astfel de tragere se efectuează 6 extrageri, respec­tiv 3 de cite 8 numere şi alte 3 de cite 6 numere, cu posibilita­tea de a obţine cîştiguri şi pen­tru NUMAI 3 NUMERE ! Din rîndul cîştigurilor prevăzute a se acorda, nu lipsesc autoturismele şi excursiile peste notare, alături de importantele sume de bani de valori fixe şi variabile. De reţinut că biletele în valoare de 25 de lei participă la toate extra­gerile, cu acces la toate cate­goriile de cîştiguri. O altă acţiune îndrăgită este, desigur. şl concursul PRONO­SPORT de duminică, 6 noiem­brie. care cuprinde exclusiv par­tide din campionatul italian. Iată care sínt acestea : 1. Ascoli — Pescara ; 2. Bologna — Juventus; 3. Como — Lecce ; 4. Florentina — Atalanta ; 5. Hellas Verona — Milan : 6. Inter — sampdoria ; 7. Napoli — Lazio ; 8. Roma — Pisa : 6. Torino — Cesena ; to. Ancona — Reggina • n. Bari — Barletta : 12. Piacenza — Avelli­­no : 13. Taranto — Cremoncse. © Precizăm că miercuri, 9 no­iembrie, va avea loc un nou concurs intermediar PRONO­SPORT, cuprinzînd partide din returul competiţiilor europene intercluburi, în rubrica din zia­rul SPORTUL de mâine, miercuri, 2 noiembrie, vom reveni cu a­­m ăn­un tele corespu n ză t­oa re.­ CLASAMENTELE ÎNAINTEA ETAPEI A 6-A Mîine se reia Divizia A de po­pice. Iată clasamentele după 5 etape şi cîteva aprecieri : FEMININ — seria Sud 1. Petrolul Băicoi 5 4 1 7111 8 2. Voinţa Buc. 5 4 1 4892 8 3. Voinţa Galaţi 5 3 2 7043 6 4. Laromet­­Buc. 5 3 2 4859 6 5. Voinţa Ploieşti 4 3 1 4832 6 6. Gloria Buc. 5 3 2 4732 6 7. Rapid Buc. 5 1 1 3 4727 3 8. Dacia Ploieşti 5 1 1 3 4528 3 9. Carpaţi Sinaia­­5 1 4 46953 2 10. Mucava Vama 4 0 4 6882 0 seria Nord 1. Electromureş 5 5 0 5016 10 2. voința Tg. M. 5 4 1 4724 8 3. U. T. Arad 5 3 2 4652 6 4. Voința Oradea 5 3 2 2204 6 5. Hidromecanica 5 2 3 — 4 6. Voința Tg. 5 2 3 7029 4 7. C.S.M. Reşiţa 5 2 3 4709 4 8. Voinţa Odorligi 5 2 3 4607 4 9. Voinţa Craiova 5 1 4 6972 2 10. Constr. Gherla 5 1 4 6­48 2 La punctaveraj se ţine seama d­oarv­ele popicele d­oborîte în de­plasare. ^­­ Aşadar, o surpriză plăcută în competiţia feminină din se­ria Sud oferită de Petrolul Băicoi, ocupanta primului joc. Neînvinsă pe teren propriu încă de anul trecut, echipa munceşte mult, antrenorul Cristian Păunescu ri­­dicînd ştacheta pregătirilor pe zi ce trece.­­ în seria Nord, lidera clasamentului, cu punctaj ma­xim, este campioana en-titre E­­­lectromureş Tg. Mureş, care a impus, se pare, un ritm de în­trecere sufocant pentru celelalte competitoare.­­ în întrecerea masculină din „Sud" echipele nou promovate, Minerul Vulcan şi Explorări C-lung Moldovenesc, se află .,la putere“, între ele in­­tercalîndu-se carpaţi Sinaia, sin­gura protagonistă din ediţia pre­cedentă. Deci, lupta se înteţeşte.­­ In seria Nord, „fotoliul de or­chestră“ îl ocupă Aurul Baia Mare, în formaţie ce domină de mai­ mulţi ani, prin clasă şi va­loare ridicată arenă competiţio­­nală internă şi Internaţională. (Ion PANA). MASCULIN seria Sud 1. Min. Vulcan 5 4 1 10104 3 2. Carpați Sinaia 5 4 1 5057 8 3. Expl. C-lung. M. 5 3 2 9936 6 4. C.F.R. C-ţa 5 3 2 9914 6 5. Olimpia Buc. 5 2 1 2 9954 5 6. Metalul Roman 5 2 3 15023 4 7. Gloria Buc. 4 2 2 10197 4 8. Constr. Galați 5 2 3 9986 4 9. Voința Buc. 4 1 3 14818 2 10. Rulmentul Bv. 5 0 1 4 24914 1 seria Nord 1. Aurul Baia M. 5 4 1 10584 8 2. Olimpia Reșița 5 3 2 9932 6 3. Chim. Tîrnăveni 4 3 1 5028 6 4. Tehnoutilaj 5 2 3 15191 4 5. Electromureș 4 2 2 10511 4 6. Met. Hunedoara 1 2 2 10088 4 7. C.F.R. Tg. M. 4 2 2 — 4 8. UNIÓ S. M. 3 1 2 10302 2 9. C.F.R. Ciuj-N. 2 0 2 10338 0 10. Constr. Tg. M. 2 0 2 10097 0 COMPETIŢII DE TIR De mîine pină duminică, la poligonul bucureştean Tunari se vor desfăşura „Marele pre­miu al municipiului Bucureşti“, rezervat juniorilor, la arme cu aer comprimat şi cu glonţ, şi „Gupa veteranilor", la probe cu aer comprimat, la care vor participa foşti­ performeri ai tirului nostru. PRIMII TREI ÎN SEMIFINALE ! . Pe primele trei locuri, în semifinalele campionatului indi­vidual şi perechi, desfăşurate pe mai multe arenei din ţară, s-au clasat următorii­­sportivi — pe­rechi senioare, scria Sud : 1. E­­lena Chiriloiu + Angelica Vasile 379 (Galaţi), 2. C­armen Pilat + Maria Braşoveanu 857 (Galaţi), 3. Mariana Marinescu + Marinela Burcea 854 (Bucureşti) ; indivi­dual — 1. Marieja Oprescu 453 (Prahova), 2. Carm­en Pilaf 444, 3. Marilena Burciţa 442 ; junioare — 1. Maria Neagu + Constanţa Nuţă 848 (Prahova), 2. Cornelia Isciuc -­­ Cristina Prigocel 834 (Dolj), 3. Elena Puşcaşu + Lica Ştefan 825 (Galaţi) : individual — 1. Maria Neagu 437, 2. Elena Puş­caşu 420, 3. Georgeta Moise 417 (Bucureşti) : senioare, seria Nord — 1. Rodica Baciu -f- Doina Tă­gean 865 (Mureş), 12. Maria Zsizsik + Dorina Stoica 857 (Caraş Se­verin), 3. Maria Todea­+ Ildico Szász 851 (Mureş) ; individual — 1. Maria Zsizsik 455, 2. Doina Tă­­gean 433, 3. Emilia Ebei 433 (Ti­miş) ; junioare — 1. Mihaela Co­cean -­ Nicoleta Roka 800 (Satu Mare), 2. Gyöngyvér Sándor + Katalin Lukacs 759 (Harghita). 3 Ana Gyreşi + Ana Bereş 798 (Mureş) ; individual — 1. Emese Slesinger 416 (Baia Mare), 2. E­­lisabeta Boda 413 (Oradea), 3. Mihaela Cocean­i 13 , perechi se­niori, seria Nord — 1. I. Scor­­țea + H. Ardac 1 805 (Hunedoa­ra), 2. I. Sielodi­­I­­I. Hosu 1 802 (Mureș), 3. V. Dim­os + G. Co­­văsală 1 775 (Suceava) , indivi­dual — 1. I. Scorțea 909, 2. L. Siclocîi 904, 3. V. Donos 899 ; ju­niori — 1. M. Gheţea + I. Ruge 1 733 (Hunedoara), 2. S. Szoverfi + I. Bor 1 714 (Mures), 3. M. Manea + I. Gherghel­i 676 (Hu­nedoara) ; individual — 1. S. Szo­verfi 891, 2. FI. Mâlos 866 (Mu­res), 3. M. Manea­ 863 , seria Sud, seniori — 1. A. Cătineanu + L. Pop 1 789 (Bucureşti), 2. C. Sta­­matescu + M. Andrei 1 787 (Bucu­reşti), 3. I.­isciuc 4- I. Tiron 1 767 (Neamţ) ; individual — 2. L. Pop 932 2. C. Stamatescu 907,­ 3. M. Andrei 880 ; juniori — 1. N. Lupu ■•+ Ov. Ion 1 664 (Bucu­reşti), 2. S. Macai­­ţ- M. Biro 1 662 (Harghita), 3. M. Gădinoiu + D. Chirilă 1 661 (Galaţii : individual 1. Ov. Ton 866, M. Biro 847, 3. L. Ghiţă 843 (Bucureşti). COPIII ÎNDRĂGIŢI AI UZINEI (Urmare i­n paO­ I) tre era in plină desfăşurare un campionat de fotbal inter­secţii. Ultimele zile prielnice ale anului sunt valorificate, a­­şadar, din plin Numai că amin­tind de campionatele inter-a­­teliere am făcut, totodată, ni pasul dintre activitatea spor­tivă cu tentă de performantă si cea de masă, cea pornind de la litera „A" a jocului cu balonul rotund. Idee in care, de asemenea, există temeiuri de satisfacţie, aproape fiecare muncitor al întreprinderii fi­ind un statornic practicant al exerciţiului fizic. Prilejul cel mai frecvent constituindu-l minutele de gimnastică la lo­cul de muncă, efectuate cu sprijinul unor specialiști de la IEFS. De altfel, cu ani in ur­mă, această unitate muncito­rească deschidea o poartă, in­­troducind experimental practi­carea citorva minute de sănă­tate. Ne-a bucurat să consta­tăm că tradiţia n-a fost lăsată deoparte, că minutele de aim­­nastică sunt aşteptate cu bucu­rie şi de mai noile generaţii de muncitori şi muncitoare. ...Face ce face interlocutoa­rea noastră şi revine la „co­piii" ei, sportivii întreprinde­rii. Copii iubiţi ne asigură, dar nicidecum răsfăţaţi. Fiind- -­că, iată, un fotbalist talentat cum e fără doar şi poate Daniel Rom­aniuc, o cam lăsase pe tînjală cu nunca, crezînd probabil că un gol „dat“ du­minică poate echivala cu o... semnătură, a doua zi, în con­dica de prezenţi. Iar Nicolae Coţofană ii era nu doar coleg de echipă, ci şi de atitudine. Ca, de altfel, si citeva hand­baliste. Tuturor li s-a spus insă limpede că o atare men­talitate (permisă, poate, în altă parte) nu va fi admisă în nici un caz la ,,Electronica Industrială“. „Un­ii au crezut că glumim, şi a trebuit să ne despărţim. Alţii, printre care şi Daniel Romaniuc, şi Nicolae Coţofană, au­­înţeles însă că sportul e sport, iar producţia e producţie. Astăzi primul e un electrician de primă mină, iar pentru faptul că joacă ex­celent fotbal e căpitan de e­­chipă. Iar Coţofană e un strun­gar cu o „mini“ cum şi-ar dori multe întreprinderi şi cu un ..picior“ pe tare l-ar dori formaţii de fortal cu nume mai sonore ca a noastră. Co­piii noştri, copii buni. Tare buni...“. iiiiiiniiiuiiiiiinrin!iiiiiiiiiiiiiiiinnnniiuiniiiiiinnuiiiiiiniiimnti!iitiiL LOZUL TOAMNE! í emisiune specMl UsniMă) ^ 58 SQ-fCUi«' ^ 1 AOTOnmSMi "DACIA Î300" I I CSîSUfiiBt saOOOLEI. ta.QOStEI.5 DOGIEI ETC | I Sl TELEVIZOARE COLOR | CONDITI OPTIME PENTRU TRATAMENTUL SFECTIUNILOR CAILOR RESPIRATORII In SALINELE oi TG. OCNA Si SLANIC PRAHOVA . LA TG. OCNA a fost dat in folosinţă hotelul de cură „Măgura­“ cu rază proprie de diagnostic­ă tratament, destinat turişlor care-şi tratează as­t­nul bronşte. Cura balneara Se face in salina din localtate, un a­­devărat sanatorii subteran a cărui activity este con­dusă de cadre medicale de PRAHO­VA, mn mina *­sare „Uni­rea“, în doua săli special amenajate la o adm cime de 210 m sc trat®za m spe­cial ntsmul unitele alSrgfS i­uit« bronhopatii Cazarea se a­gură in ho­­telul de cură lineară din apropierea salin?1 • Obţinerea W“°r m a­­ceste staţiuni de la agenţiile ofici^ de turism ,'e. I T H,R Bucureşti $i (I) )? comite tele sindicale'11 d,n pr in dori. al­i»c stadionul- sportul studenţesc (ora 14.30) ROMÂNIA - GRECIA, ÎN PRELIMINARIILE C.E. DE TINERET După recentele partide de la Sofia, după ce echipele noas­tre de club au disputat, mier­curea trecută, prima manşă din turul II al cupelor continenta­le, iată că fotbalul românesc este solicitat, din nou, la ram­pa internaţională. Uvertura re­vine, ca de obicei, reprezentati­vei de tineret, care, astăzi, cu începere de la ora 14:30, ur­mează să susţină, pe stadionul din „Regie“, a doua sa partidă din cadrul preliminariilor C.E., rezervate echipelor naţionale pînă la 21 de ani Este vorba de întilnirea cu reprezentativa similară a Greciei, o întîlnire dificilă, fireşte, dar pe care jucătorii noştri sînt decişi să o abordeze numai cu gîndul la victorie. Aceasta n-ar face de­cît să confirme valoarea şi dis­­ponibilităţile unor jucători, consideraţi la ora actuală ca fiind cei mai îndreptăţiţi să figureze în „antecamera“ e­­chipei naţionale. Cum ne-a spus antrenorul Mircea Rădulescu, pregătirile pentru acest joc cu formaţia Greciei au început de marţea trecută, în absenţa selecţiona­­bililor prezenţi la meciurile din cupele continentale, au fost convocaţi, pentru o nouă verificare, tinerii fotbalişti Ciocan (de la F.C. Bihor), Pir­­vu (F.C.M. Braşov), Tene­tDi­­namo), Vase (F.C.M. Maramu­reş) şi Pîslaru (Mecanică Fină Bucureşti). Joi, lotul a susţi­nut un „amical“ cu divizionara A „U“ Cluj-Napoca (2—1­ go­luri marcate de Timofte din penalty — şi Pîslaru). De vi­neri, pregătirile au intrat in normal, cu participarea lui Stelea, Lupescu, Răducioiu, Ti­miş, D. Petrescu, Bunaciu, I. Dumitrescu şi Ucsea. Conco­mitent cu antrenamentele pro­gramate de conducerea tehnică a totului, s-a făcut şi o ana­liză , la rece, pe video, a parti­­dei de la Sofia. Starea de spirit a tinerilor noştri fotbalişti este bună, ei fiind decişi, cum ne declara Lupescu, să facă totul pentru a realiza un joc eficient, care să aducă echipei noastre pri­mele două puncte în clasamen­tul grupei europene din care face parte. O singură incertitu­dine: Ad. Popescu, care acuză un traumatism din timpul par­tidei susţinută de echipa sa in „Cupa Balcanică“ Oaspeţii noştri au deplasat la Bucureşti un lot de 17 jucă­­tori, majoritatea provenind de la formaţiile din prima ligă a campionatului elen, printre ei numârîndu-se şi fundaşii Pa­­haluridis şi Papadopoulos, ata­canţii Mustakidis şi Iurindis, prezenţi în finala trecutei edi­ţii a C.E., cîştigată, cum se­­ştie, de echipa Franţei. Imediat după sosirea în Capitală, rotul de tineret­ al Greciei, pregătit de antrenorul Andreas Stama­­fiadis, a efectuat un antrena­ment. Iată formaţiile probabile ce vor fi aliniate în partida de azi: ROMÂNIA: Stelea — D. Pe­traş­cu, Ad. Popescu (Lupescu), Cristea, Bunaciu — Cr. Sava, Lupescu (Dican), Ursea, I. Du­mitrescu — Răducioiu, Timiș (Stanici). GRECIA: Karkamanis — Vlahos. Pahaturidis, Nendihi.s. Papadopoulos — Xanthis. Sa­­vidis, Aleksandris — Musta­­kidis. Sofianopoulos, lukudis. Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Polonia, avindu-l la centru pe J. Ersz­­tayn. Reamintim că partida Grecia — Danemarca (disputată la Viareggio, în Italia, din cauza suspendării dictate de forul european pentru incidentele petrecute la Atena, în prima manşă a finalei trecutei ediţii a C.E. cu echipa Franţei) s-a încheiat cu un scor de egali­tate: 2—2. Stelian TRANDAFIRESCU 9 O etapa în care au dominat gazdele — doar 9 victorii in de­plasare, dar numeroase egalităţi — 16 (5 în se­ria a ll-a) • Olimpia Rm. Sărat domină cu autoritate seria a lll-a: ea a cîştigat cu 6—0 meciul cu Victoria Ţăndărei 9 IMASA Sf. Gheorghe conduce de­taşat (5 p avans) în seria a X-a SERIA I Carpaţii Gâlăneşti — Construc­torul Iaşi 2—2 (0—2), Avântul Fra­sin — Minerul Gura Humorului 1—2 (1 — 1), FORTUS Iaşi — C.S.M. Bucecea 2—0 (0—0), Metalul Ră­dăuţi Aurora Tg. Frumos 4—0 (3—0), Metalul Roman — Steaua Minerul Vatra Dornei 3—1 (1—1), Foresta Fălticeni — Zimbrul Si­ret 4—1 (3—1), Cetatea Tg. Neamţ — Laminorul Roman 3—0 (1—0), 1. T.A. Celuloza Piatra Neamţ — Metalul Botoşani 1—3 (0—1). Pe primele locuri în clasament, după etapa a X-a : 1. MINERUL GURA HUMORULUI 16 p (15—3), 2. Cetatea Tg. Neamţ 13 p (18—8), 3. Aurora Tg. Frumos 13 p (11—12)... pe ultimele locuri : 15. Avîntul Frasin 6 p (17—19). 16. I.T.A. Piatra Neamţ 4 p (8—23). SERIA A II-a Victoria C.F.R. Tecuci — Tex­tila Buhuşi 5—1 (1—0), C.S.M. Borzeşti — Unirea Negreşti 0—0, Petrolul­ Moineşti — MECON Mun. Gh. Gh­eorghiu-Dej 1—1 (0—1), Minerul Comăneşti — Partizanul Bacău 1—1 (0—1). Viitorul Vaslui — Gloria C.F R. Galati 3—1 (2—0). Şantierul Naval Galaţi — Mecano Sport Galan 1—1 (1—1). Stiinta NAVROM Galaţi — Mecanica Vaslui 0—0 Proletarul Bacău — Steaua Mecanica Huşi 2—1 (0—0). Pe primele locuri : 1. GLORIA C.F.R. GALATI 14 p (24—6). 2. Viitorul Vaslui 14 p (26—14). 3. MECON Gh.-Dej 14 p (17—6) ■t. Minerul Comănești 14 p (12—14)... Pe ultimele locuri : 14. A.N. Ga­laţi 5 p (19—18). 15. Mecano Chimia Buzău — Petrolul Brăila Ianca 2—1 (1—1), Arrubium Mă­­cin — Foresta Gugești 3—1 (1—0), Laminorul Brăila — Hidrotehnica Buzău 0—2 (0—1), Granitul Ba­badag — C. S. Progresul Brăila 1— 2 (1—0), Olimpia Rm. Sărat — Victoria Ţăndărei 6—0 (3—0), Pro­gresul Isaccea — Autobuzul Vo­inţa Odobeşti 3—0 (2—0), S. N. C.S.S. Tulcea — A.S.A. Buzău 2— 1 (1—1), Celuloza Adjud — Petrolul Berea 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. SARAT 18 p (21—2), 2. C. S. Progresul Brăila 14 p (21—9), 3. Chimia Buzău 13 p (20—13), 4. Victoria Țăndărei 13 P (19—18)... pe ultimele locuri : 14. Arrubium Măcin 6 p (9—15), 15. Laminorul Brăila 6 p (11—20), 16. Granitul Babadag 6 p (7—17). DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A X-a Sport Galaţi 5 p (17—26), 16. Şti­inţa NAVROM Galaţi 5 p (7—21). SERIA A II-a SERIA A IV-a Unirea Urziceni — ISCIP Ul­­meni 1—2 (1—1), Unirea Cîmpi­na — Petrolul Băicoi 3—1 (2—0), Portul Constanţa — Victoria Leh­­liu 2—0 (1—0) Unirea Slobozia — S. N. Olteniţa 5—1 (2—1), Victo­ria Floreşti — Voinţa I.C.S. Med­gidia 5—0­­(3—0). Progresul C.S.S. Medgidia — Olimpia Slobozia 2—1 (1—0). Viitorul Chirnogi — CONPREF Constanţa 2—2 (0—0). Victoria Muntenii Buzău — Mon­tana Sinaia 2—3 (0—2). Pe primele locuri : 1. UNIREA SLOBOZIA 15 P (24—6). 2. Por­tul Constanta 14 p (25—12) — 7 victorii 3. Montana Sinaia 14 p — 6 victorii­­, pe ultimele locuri : 14 Voinţa Medgidia 7 p (17—24) 15. Viitorul Chirnogi 7 p (11—35). 16. Victoria Muntenii Buzău ? p (9-37). SERIA A V-a C.F.R.-B.T.A. Bucureşti — ROVA Roşiori 3—1 (1—1), Chimia Tr. Măgure­i — MECON Bucureşti 2—1 (0—0) Autobuzul Bucureşti — Metalul Bucureşti 3—1 (0—1). Viscofil Bucureşti — Petrolul Roata de Jos 2—0 (1—0). Petrolul Poieni — Danubiana Bucureşti 0—3 (0—1). A.S.I.C. Bucureşti — F.C.M. Victoria Giurgiu 0—0 A. S. Dunăreană Giurgiu — Mi­nirea Alexandria­­—4 (1—2) I.M.G Bucureşti — Automatica București 2—1 (2—0). Pe primele locuri : 1. AUTO­BUZUL BUCUREȘTI 16 p (20—4), 2. Unirea Alexandria 15 p (22—7), 3. F.C.M. Giurgiu 13 p (16—6), 4. I.M.G. București 13 p (19—10), 5. C.F.R.-B.T.A. București 13 p (20—13)... pe ultimele locuri : 14. Petrolul Roata de Jos 6 p (11—24). 15. Danubiana Bucureşti 6 p (12—30). 16. Petrolul Poieni 3 p (4—35), Muscelul Cîmpulung — Electri­ca Titu 1—0 (0—0), Minerul Fi­­lipeşti — Minerul Sotînga 3—0 (1—0), Unirea Piteşti — Metalul Filipeşti 0—0, IUPS Chitila — E­­lectrica Fieni 1—0 (0—0), Meca­nica Fină Bucureşti — Forestie­rul Băbeni 1—0 (0—0) A.S.A. Chi­mia Brazi — Avicola Crevedia 1—0 (1—0) Electronistul Curtea de Argeş — Progresul Energia Bucureşti 2—0 (1—0), Cimentul Fieni — Tehnometal Bucureşti 0—0. Pe primele locuri : 1. MECA­NICA FINA BUCUREŞTI 16 p (17—6), 2. Muscelul Cîmpulung 14 p (19—9), 3. Unirea Pitești 12 p (12—11)... pe ultimele locuri : 15. Forestierul Băbeni 6 p (10—19), 16. Cimentul Fieni 5 p (8—20). SERIA A VII-a Recolta Stoicănești — Mecani­zatorul Simian 3—1 (2—0), I.O.B. Balş — Termoconstructorul Dro­­beta Tr. Severin 4—0 (1—0), Pe­trolul Stoina — Dierna Orşova 3—0 (2—0), Minerul Mătăsari — Progresul Corabia 0—0, Sportul Muncitoresc Drăgăneşti Olt — Constructorul Şoimii Craiova 1—’■ (1—0), Constructorul T.C.I. Cra­iova — Viitorul C.S­­. Drăgăşani 0—0, Progresul Băileşti — Dacia Cozia Călimăneşti 1—0 (0—0), Me­talurgistul Sadu — Petrolul Ticleni 3­0 (1—0). Pe primele locuri : 1. CON­STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 14 p (22—6), 2. I.O.R. Balș 13 p (21—9), 3. Progresul Corabia 13 p (18—7).. pe ultimele locuri : 15. Petrolul Ticleni 7 p (10—­7) 16. Minerul Mătăsari 5 p (7—25). SERIA A Vlll-a Minerul Moldova Nouă — C.S.M. Lugoj 2—0 (1—0) Energia Auto Timişoara - U. M. Timişoara 1—0 (0—0), Minerul Oravita — Petro­lul Arad 2-1 (1-0) A. S. Sin­martini­ Sîrbesc — Automecam­­ea Reşiţa 3—1 (1—0). Motorul I.M­­. Arad — C.F.R. Victoria Caransebeş 5—1 t­—0), C.S.M. Caransebeş — Minerul Anina 1—0 (0—0), Unirea Sinnicolau — Va­gonul Arad 2—1 (1—0), Unirea Tomnatic — Strungul Chişineu Criş 3—0 (2—0). Pe primele locuri : 1. VAGO­NUL ARAD 16 p (36—17), 2—3. Minerul Moldova Nouă 14 p (24—11), C.S.M. Lugoj 14 p (23—10)... pe ultimele locuri : 15. Automecani­­ca Reşiţa 6 p (9—14), 16. Mine­rul Oraviţa 6 p (12—22), SERIA A IX-a Minerul Lupeni — Textila Cis­­nădie 2—1 (0—0), Metalul Aiud — Minerul Ştiinţa Vulcan 1—2 (0—2), Mureşul Explorări Deva — C.F.R. Simeria 1-0 (1—0), C.S.U. Mecanica Sibiu — Retezatul Ha­ţeg 3—2 (2—1), Carpaţi Mîrşa — Şoimii Lipova 6—0 (4—0). Auto­­mecanica Mediaş — I.P.A. Sibiu 2—1 (2—0), Metalurgistul Cugir — Aurul Brad 2—0 (1—0), Carpaţi Agnita — Energia Săsciori 3—0 — echipa Energia fiind suspendată.­­ Meciul Energia Săsciori — Mureşul Explorări Deva din e­­­­tapa a IX-a (pe teren 0—0) a fost omologat cu 3—0 in favoarea echipei Mureşul. Pe primele locuri : 1. META­LURGISTUL CUGIR 18 p (17—4), 2. Mureşul Deva 15 p (20—4), 3. Aurul Brad 14 p (28—9)... pe ul­timele locuri : 14. Retezatul Ha­ţeg 7 p (11—18), 15. Carpaţi Ag­nita 7 p (16—27), 16. Textila Cis­­nădie 6 p (13—22). SERIA A X-a Progresul Odorhei — Rapid Miercurea Ciuc 2—0 (1—0). IMASA Sf. Gheorghe — Cimentul Hoghiz 6—0 (3—0) Precizia Săcele — Minerul Bălan 3—1 (3—1). Belo­­nul Săvineşti — Electro Sf. Gheor­­­ghe 2_0 (1—0). Minerul Baraolt — Metalul Tg Secuiesc 3—0 (2—0) Unirea Cristur — Carpaţi Bra­şov 3—1 (2—1). Viitorul Gheor­gheni — Metalul Sighişoara 2—0 (0—0), Carpaţi Covasna — Nitra­­monia Făgăraş 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. IMASA SF. GHEORGHE 17 p (20—3), 2. Nitramonia Făgăraş 12 p (22—11). 3. Electro Sf. Gheorghe 12 p (13—8)... pe ultimele locuri : 15. Minerul Bălan 6 p (15—17). 10. Cimentul Hoghiz 4 p (7—31), SERIA A XI-a Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Laminorul Victoria Zalău 4—0 (3—0), Industria Sirmei Cimpia • Cele mai multe puncte — 18 din 20 po­sibile — au totalizat Metalurgistul Cugir şi Olimpia Rm. Sărat 9 Autobuzul Bucureşti ^ şi Unirea Alexandria in­tr-un „duel" spectacu­los pentru şefia grupei „bucureştene" . Fosta divizionară B. C.I.L. Sighet, cedează un punct pe teren propriu. Turzii — Mureşul Luduş 1—1 (1—1), Laminorul Beclean — C.U.G. Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Chimia Năsăud — Oţelul Reghin 2—1 (1—0), Sticla Arieşul Turda — IZOMAT Simleu­ Silvaniei 3—0 (1—0). Lacul Ursu Sovata — Mi­nerul Sărmăşag 1—0 (1—0). Me­­talotehnica Tg. Mures — Meca­nica Bistriţa 5—0 (0—0). Marialul Reghin — Olimpia Gherla 2—0 (2—0). Pe primele locuri : 1. MINE­RUL SARM­AŞ­AG 13 p (13—5), 2. Mureşul Luduş 13 P (12—7), 3. Sticla Turda 11 p (18—10). 4. C.U.G. Cluj-Napoca 11 p (15—10)... pe ultimele locuri : 14. Victoria Zalău 8 P (11—13). 15. Lamino­rul Beclean 8 p (11—20). 16. La­cul Ursu Sovata 8 p (11—28). SERIA A Xll-a Voinţa Oradea — Otelul Dr. dr. Petru Groza 2—0 (2—0). C.I.L. Sighet — Someşul Satu Mare 1—1 (1—1). Minerul Borşa — Minerul Bălţa 3—1 (1—1), Chimia Tăşnad — Oaşul Negreşti 2—0 (1—0), Glo­ria Beiuş — Bradul Vişeu 4—1 (3—0), Minerul Turn — Minerul Sunculuş 5—0 (3—0), Minerul Baia Sprie — înfrăţirea Oradea 4—0 (2—0) CUPROM Baia Mare— Victoria Care­ 2—1 (1—0). Pe primele locuri : 1. SOMEŞUL SATU MARE 13 p (25—11). *• Bradul Vişeu 12 p (9—11). 3. C.I.L. Sighet 11 p (18—14). 4. înfrăţirea Oradea 11 P (13-13)... pe ultimele Jocuri ! 15. Victoria Care 1­8 P (13—8) — penalizată cu 1 O. 10- Minerul Turţ 8 p (10—12). Rezultatele ne-au fost transmise de corespondenţii noştri volun­tari din localităţile respective. SERIA A VI-a LOTUL REPREZENTATIV ÎŞI ÎNCHEIE PREGĂTIRILE (Urmare din pag 1) te slăbi concentrarea pentru partida cu selecţionata Gre­ciei. Este ceea ce ne preocupă să fixăm permanent în starea de spirit a componenţilor lotu­lui. De altfel, fiecare dintre ei este convins de deosebita for­ţă de joc, de combativitatea fotbaliştilor greci. Ultimele me­ciuri au dovedit că ei alcă­tuiesc un „unsprezece“ bine sudat, foarte energic în acţiu­nile pe care le întreprinde. Aşa că trebuie să angajăm cu ma­ximă atenţie, seriozitate şi lu­ciditate întilnirea, să nu ne lăsăm nici un moment angre­naţi in jocul adversarului“. Sunt citeva dintre observaţiile antrenorului Em. Jenei. Alte opinii : „Avem o formă bună, un moral excelent. Tre­buie să ştim să ne materiali­zăm superioritatea prin mult calm şi concentrare, prin multă răbdare , un meci de califi­care. Se joacă pe puncte. A­­cestea contează în primul rînd“. (Hagi). „Sunt incinta­ de at­mosfera din lot, de unitatea de joc creată în actuala garnitură. Avem atuuri esenţiale pe care trebuie să Ie punem in va­loare. Nu avem voie să ne pier­dem calmul, lucru pe care îl solicităm şi spectatorilor“. (An­­done)­. „Vreau să realizez o partidă bună. Mă bucur de sprijinul tuturor coechipierilor. Vom lupta fără nici un mena­jament pentru victorie". (Gh. Popescu). Astăzi, noi antrenamente sunt prevăzute în planul de lucru al „tricolorilor“. Ele vor încheia pregătirile internaţionalilor noş­tri, care vor intra „în linia dreaptă“ dinaintea partidei cu echipa Greciei. FOTBALIŞTII ELENI, LA BUCUREŞTI (Urmare din pag. 1) Noi am remizat cu Danemarca. Dar ce-ar fi ca echipa Bulga­riei să remizeze şi ea la Co­penhaga?“ Ziariştii greci s-au referit la jocul excelent al echipei Ro­mâniei la Sofia, dar nu au omis­­ faptul că ultimul rezul­tat al selecţionatei elene la Bucureşti a fost un 2-2 in care „tricolorii“ au fost cei care aveau să lupte pemru egalare. In echipa Greciei se re­marcă forţa „careului magic“, cum se spunea pe vremuri, şi care ii înglobează pe cei mai buni jucători din echipa oas­peţilor, adică Anastopoulos, Saravakos, Mitropoulos şi Skartados. în cursul zilei de astăzi, fot­baliştii greci vor face încă un antrenament uşor, în vederea meciului de miercuri, în care echipa lui Saravakos — aşa cum susţin gazetarii — joacă o carte importantă, fiind con­vinşi ca orice îndepărtare de lider — iar acest lider este acum echipa României — ar putea fi hotărîtoare pentru fotbalul grecesc, care are în palmaresul său o prezenţă în turneul final european (1990) şi o recentă finală a echipei de tineret, cu cea similară a Fran­ţei, în Campionatul European. Formaţia definitivă nu a fost comunicată, dar se pare că ea nu va comporta modificări e­­senţiale faţă de cea din meciul cu Danemarca, cu atît mai mult cu cit — aşa cum se susţine în tabăra greacă — echipa lui Pi­ontok a scăpat uşor la Atena. Aspect de la primul antrenament al fotbaliştilor greci Foto : Nicolae PROFIR LOTUL U.E.F.A. '91 IN PREAJMA UNOR NOI MECIURI DE VERIFICARE In vederea meciurilor-test cu selecţionata similară a Ceho­slovaciei (15 noiembrie la Al­­ba-Iulia şi 17 noiembrie la Aiud), Lotul de juniori ’91 este convocat la Snagov pentru o pregătire centralizată, începind cu data de 3 noiembrie. Antre­norii Gheorghe Ola, Ioan Pă­­traşcu şi Silviu Iorgulescu vor face apel la următorii jucători: portari — Atanasescu­­(Viitorul Piteşti), Cotora (C.S.Ş. Sibiu), Molnar (Viitorul Tg. Mureş), Gîrdea (Dinamo Bucureşti), M. Popescu (Viitorul Craiova), fundaşi — Dicu (Steaua), Ară­­şan (Gloria Bistriţa), Zară (Politehnica Iaşi), Roman (Fa­rul C-ţa), Alemnăriţei (Viito­rul Bacău), Creţu (S.C. Bacău), Moacă (Viitorul Braşov); mij­locaşi — Stingă, Călin (Viito­rul Craiova), Moldovan (Gloria Bistriţa), Clae (Farul C-ţa), Soare (Petrolul Ploieşti), Ni­­cula (C.S.Ş. Alexandria), Bâ­­trinu (Viitorul Timişoara), Şte­­fancu (C.S.Ş. Suceava), Novanc (Viitorul Arad); înaintaşi — Lemnăşan, Popa (Viitorul Cra­iova), Zadea (Farul C-ţa), Cuc (Viitorul Timişoara), Macole (Metalul Bucureşti). Reamintim că actualul Lot de juniori ’91 are ca obiectiv calificarea la turneul final al Campionatului European B, care se va disputa, la anul, în Danemarca, în preliminări­­­le acestui campionat. România va intîlni echipa Poloniei în­­tr-un dublu meci de calificare.

Next