Studii și Cercetări de Geofizică, 1966 (Anul 4, nr. 1-2)

1966 / nr. 1

COMITETUL DE REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste Romania, redactor responsabil adjunct ; ACADEMICIAN G. ATANASIU ; Academician TH. V. IONESCU ; I. GAVAT, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România ; D. ENESCU, secretar științific de redacție. Revista apare de două ori pe an, în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din Întreprinderi și instituții. Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la CARTIMEX, București, Căsuța poștală 134 — 135 sau la reprezen­tanții săi din străinătate. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa : București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next