Studii și Cercetări de Geofizică, 1972 (Anul 10, nr. 1-2)

1972 / nr. 1

COMITETUL DE REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LI­VIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, redactor responsabil adjunct; Academician G. ATANASIU ; Academician TH. V. IONESCU ; GAVĂT, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România ; DOREL ZUGRĂVESCU, secretar științific de redacție. La revue „Studii și cercetări de geologie-geofizică-geografie”, Seria geofizică, paraît 2 fois par an. Toute commande de l’etranger sera adressée à întreprinderea Rompresfilatelia, Boîte postale 2001 — telex 011631, Bucarest, Roumanie ou à ses représentants à l'étranger. En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste, ou chez votre facteur. Revista apare de două ori pe an: în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin PUNCTUL DE DESFACERE din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa­­ București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next