Studii și Cercetări de Geofizică, 1977 (Anul 15)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Comitetul de redacție Redactor responsabil : Acad. SABBA ȘTEFĂNESCU Redactor responsabil adjunct : Prof. LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Membri : Prof. IULIAN GAVAT, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISARION. Secretar științific de redacție: DOREL ZUGRAVESCU Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Editions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adressée à ILEX IM Departamentul Export-Import Presă PO Box 136 — 137 — telex : 1226 — Bucarest, str. 13 Decembrie nr. 3. în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin PUNCTUL DE DESFACERE din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență, se trimit la Comitetul de redacție al re­vistei pe adresa : str. Alex. Sahia nr. 19—21, 70, 201 — București EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA București, Calea Victoriei 125, 71021, tel. 50.76.80

Next