Studii și Cercetări de Geofizică, 1978 (Anul 16)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Comitetul de redacție Redactor responsabil : Acad. SABBA ȘTEFANESCU Redactor responsabil adjunct : Prof. LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Membri :­­Prof. IULIAN GAVĂT­, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISA­­RION. Secretar științific de redacție: DOREL ZUGRĂVESCU Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Editions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adressée à ILEXIM Departamentul Export-Import Presă РОВ 136—137-télex : 11226 — Bucarest, 3, 13 Decembrie Roumanie. %' > In țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin PUNCTUL DE DESFACERE din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență, se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa : str. Alex. Sahia nr. 19—21, 70201 —București, EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA București, Calea Victoriei 125, 71021, tel. 50.76.80

Next