Theologiai Szemle, 1925 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1925 / 1. szám - AZ IGE - Csikesz Sándor: Az Ige

Az Ige. ״ Kao ׳ XC70. aáp£ egérszó . . . . “ János év. I. 14. v. A görög nyelv és szellem legmagasztosabb szava, a szárnyas gondolat, a teremtő szózat kifejezője : a szó ! Szikrázó gyémánt a görög kultúra bete­­tőzésén. Platón csodálatosan megkapó filozófiája koronáján. S leszáll ez a szó királyi méltóságából, hogy alázatos szolgája, engedelmes eszköze, titokzatos jele legyen a világuniversum trónjáról leszállott s szolgai formába öltözött üdvözítő szeretetnek. Mint a poezis az eszménykép dicsőítésére megrabolja a csillagos zenith, a tündöklő természet s a káprázatos képzelet szűzi kincseit, a keresztyén hit is a Legfenségesebbnek jelölésére egybegyűjti a pásztorok pásztora, a királyok királya, a megváltó, az idvezítő nevezetek kibeszélhetetlen gazdagságát, fantázia­­fárasztó csoda-országait, melyek felett mérhetetlen magasságokban ott lebeg sas szárnyakon a Xóyo­, mely „Kezdet”-ben volt, az Istennél volt és Isten volt. Ebből a milliószoros távolságú Sirius-magasságból pillants alá, te törpe képzelet, a mélységek mélyén egy kicsiny ázalag pillanatig vergődő életébe s akkor derengő mértéked van a Xego, és a Ca p! eszmei távolságáról. S a két örök ellentétet egybeköti a fel­viharzó izgalom, az átcikkázó részvét. Mi ehhez az erőhöz a világ­­mindenségek gravitációja, a királyi Nap maga­ tékozló sugárzása : a legfelmagasz­­taltabb alázza meg magát a porok porához, a \0סךq a aáp£-hoz, hogy a meg­­alázottat felmagasztalja. Izrael prófétái szeráfi felröppenését, Platón ékes hom­­loka merész felvillanását utolérik a magyar nép ősi táltosbölcsei, mikor egyetlen más nyelv által el nem érhető tökéletes testvért teremtenek a Xeyoc-nak az ,,Ige” szóban. Ige, mert ih­let a köntöse, igézet a sugárzása, igazság a lába nyoma, in­­nep a reád mosolygása, idvesség az ölelése. Igézet a hatalma ! ! Ez az Ige lett testté éretted ! Tested templomában állította fel királyi székét, hogy ezután testeddel-lelkeddel az Igét sugározd, az Igét éld s az Igének adj dicsőséget. — Testté lett, hogy közel férkőzhessék tested börtönében szenvedő bennső életedhez ! Testté lett, hogy lelkedet, szellemedet megtöltse a Xogod tiszta világával ! Isten atyai szerelme, ölelő karja nyúl le feléd ez igében. Testi életünk örök meg­­szentelődésének záloga, bizonyossága, nemesi levele és pecsétje a nagy tény : az Ige testté lett! Szálljon az Igével meggazdagodott lelked t­estvéreidnek testiséggel küzdő életébe is. Bocsásd eszközül magad az Igének, hogy általad szálljon a szivekbe s általad szentelje meg ma is a világ életét. Isten legnagyobb ön­­megalázása: az Ige testté tétele. De Isten legnagyobb dicsősége lesz: az Ige igájába hajtott testi világ ! Legyen benned is, általad is testté az Ige ! Ámen. Cs. S..

Next