Theologiai Szemle, 1929 (5. évfolyam, 1-6. szám)

1929 / 1-3. szám - D. Dr. Baltazár Dezső: Az Ige

2 D. Dr. Baltazár Dezső : Az Ige, engemet, 11a olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.“ ״ Mi nem merünk szólani semmiről, amit nem Jézus cselekedett volna az Isten Lelkének ereje által.“ Mi nem a Jézus távollétének, hanem a Jézus jelenlétének egyháza vagyunk. Minden más egyház, amely Jézust kevésnek tartva, más segítségre támaszkodik : a Jézus távollété­­nek egyháza. A Jézus jelenlétének és teljes hatalmának bizonyosságában áll a protestantiz­­mus kizárólagos isteni tartalmú pozitívuma; a negatívuma pedig abban, hogy minden emberivel, amely az Isten fölé próbál emelkedni, minden közösséget megtagad és nem szám­­lálja magát azok közé, akire Jézus ezt az ítéletet mondja : ״ Jaj nektek, törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem mentetek be és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok.“ Minél jobban látjuk a világon . Emberekben és emberek között , egyházakban és egyházak között; országokban és országok között a lélek sorvadásának nyomorúságait, az irigységet, gőgöt, haragot, erőszakosságot, annál lángolóbban intézkedünk nem testi fegy­­verekkel, hanem nagy erősségek lerontására is alkalmatos isteni erővel, az evangéliummal. Átkot nem mondunk és a mások hitén nem uralkodunk, hanem áldunk és szolgálunk, ״ míg­­len kiöntetik az egész világra a Lélek a magasból és lesz az igazság műve békesség és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké“. Ilyen megdicsőülés magas hegye Speyer, ahol nem lehet a meghátrálás embereinek hajlékot építeni, hanem csak azoknak, akik Krisztust az élő Isten fiának vallják, akiért „nemcsak megkötöztetni, de meghalni is készek“. Ehhez a készséghez vegyük a Szent Lelket és benne való megújulásunk tökéletes és maradandó legyen. Ámen.

Next