Theologiai Szemle, 1931-1932 (7. évfolyam, 1-6. szám - 8. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék 1931, 1932

THEOLOGIAI SZEMLE FŐMUNKATÁRS: RÉVÉSZ IMRE egyetemi professor DEBRECEN SZERKESZTŐ: CSIKESZ SÁNDOR egyetemi professor DEBRECEN FŐMUNKATÁRS : DEÁK JÁNOS egyetemi professor SOPRON HETEDIK (1931 ÉVI) ÉS NYOLCADIK (1932. ÉVI) ÉVFOLYAMOK TÁRGYI ÉS BETŰRENDES TARTALOMJEGYZÉKE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZ-EGYESÜLET KIADÁSA DEBRECEN SZ. KIR. VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA­VÁLLALATA 1933

Next