Theologiai Szemle, 1937 (13. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1937, 1938

THEOLOGIAI SZEMLE FŐMUNKATÁRS, SZERKESZTŐ, FŐMUNKATÁRS RÉVÉSZ IMRE. CSIKESZ SÁNDOR. DEÁK JÁNOS, egyetemi prof. püspök egyetemi professzor egyetemi professzor DEBRECEN DEBRECEN SOPRON TÁRGYI ÉS BETŰRENDES TARTALOMJEGYZÉK A TIZENHARMADIK ÉS TIZENNEGYEDIK (1937. ÉS 1938. ÉVI) ÉVFOLYAMOKHOZ MEGJELENIK AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZ-EGYESÜLET PÁRTFOGÁSÁVAL BEKE ZOLTÁN KÖNYVNYOMDÁJA DEBRECEN,FÜVÉSZEKERT­ UTCA 9. SZÁM, 1939.

Next