Theologiai Szemle, 1962 (5. új évfolyam, 1-12. szám)

1962 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM D. Dr. BERECZKY ALBERT: „Mater et Magistra” DR. BARTHA TIBOR: Merre vezet az egyházak útja Új-Delhi után B R UN O T H E E K : Keresztyén gondolkozás és cselekvés a középkorban és ma SZATHMÁRY SÁNDOR: Egyházunk bizonyságtételének teológiai alapjairól VILÁGSZEMLE rEdey pÁl: Néhány szempont a német kérdés megértéséhez D. DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ: Római katholikus theológiai irodalom a Német Demokratikus Köztársaságban SZÉNÁSI SÁNDOR: A keletnémet protestáns teológiai könyvtermés 1960—61-ben HAZAI SZEMLE . • ' . r ' •' y-\ '■ S­Z­A­Y LÁSZLÓ: Kulturális krónika D. Dr. PÁKOZDY LÁSZLÓ. MARTON: Szudy Nándor képkiállítása Prágában KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Hans Brandenburg: Der Brief des Paulus an die Galater (Dr. Kocsis Elemér) Christof Haufe: Die antike Beurteilung der Sklaven (Dr. Kocsis Elemér) Anton Jirku: Die Ausgrabungen in Palästina und Syrien (Dr. Tóth Kálmán) Hartmut Schmökel: Geschichte des alten Vorderasiens (Dr. Tóth Kálmán) D. Dr. Josef B. Soucek: Recko—cesky slovnik k Novému zákoni (Csémy Lajos) Gerald Götting: Begegnung mit Albert Schweitzer (Bajusz Ferenc) Az Orosz Ortodox Egyház szervezete, helyzete, tevékenysége (Kovách Attila) (A tartalom folytatása a borítólap belső oldalán.) Ú­J FOLYAM / V 196­2 SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next