Theologiai Szemle, 1966 (9. új évfolyam, 1-12. szám)

1966 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Martin Niemöller 75 éves (1) DR. NAGY GYULA: A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban (2) DR. KOCSIS ELEMÉR: Prófécia és apokaliptika az Újszövetségben (7) DR. VÁLYI NAGY ERVIN: „Isten a természetben és a történelemben” FÜRÓ DEZSŐ: A Keresztyén Békekonferencia szófiai ülésének eredményei és tanulságai (20) DR. KAT­HONA GÉZA: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. (24) BODROG MIKLÓS:­­ Hogyan fordítsuk a vásár­t (28) PUNGUR JÓZSEF: Az amerikai új „radikális theologia” (30) SZIGETI JENŐ: Igehirdetésünk és közös nyelvünk kérdése (36) VILÁGSZEMLE D. DR. BUCSAY MIHÁLY: A németországi reformáció története új megvilágításban (40) DR. WALTER BELTZ: Jézus befogadása a zsidóságban (43) HAZAI SZEMLE D. DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ MARTON: Drs. theol. Czeglédy István 1910—1966 (45) DR. KATHONA GÉZA: Szegények Bibliája (48) KÉRI GYÖRGY: Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács? (49) Z­A­Y LÁS­Z­L­Ó­ : * Kulturális krónika (51) DR. KOCSIS ELEMÉR: Holló László 80 éves (54) HATVANI ISTVÁN: Jazz-mise a Krisztina-téren (57) (Folytatás a túloldalon) ÚJ FOLYAM/X­­4 SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next