Theologiai Szemle, 1968 (11. új évfolyam, 1-12. szám)

1968 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Mit tehetnek az ökumenikus világgyűlések a békéért? (1) D­r. J. L. Hromádka: Az igazi egység kérdései a II. Vatikáni Zsinat után (4) Dr . Kocsis Elemér: Az Ószövetség és Újszövetség viszonya (8) Boross Géza: Egy új római katolikus gyakorlati teológia (17) — Kiss Pál : — Az egyidejűség problémája (30) D. Dr. Bucsay Mihály: A keresztyén egység ügye a magyar ökumené történetében (35) Barcza Béla: Karaffa Antal halálának 275. évfordulójára (43) Bodrog Miklós: Mai fiatalokhoz — tegnapi módon? (45) VILÁGSZEMLE Dr. Nagy­ József: Putna 500 éves (48) D. D­r. Pákozdy L. M.: Dialógus Mariánské Lázneban (III) (51) Simon János Attila : A dialógus jegyében (54) HAZAI SZEMLE Dr. Esze Tam­ás: „Szépség, tudomány, becsület...” (56) Molnár József : Emlékkiállítás Pécelen Ráday Gedeon halálának 175. évfordulóján (58) Zay László: Kulturális krónika (60) Szigeti Jenő : Életrajzok ATK-ig (62) Papp Gábor: Máté János és Trajtler Gábor ökumenikus orgonaestje (63) Papp Gáborné: „A humanista metrikus dallamok Magyarországon” (64) A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSEI ÚJ FOLYAM/XI. 1968 11 g£jt SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA , V­I !

Next