Theologiai Szemle, 2001 (44. új évfolyam, 1-4. szám)

II Kocsis Attila: Apáczai Csere János egyház-és teológiakritikája .............................166 Lucas Vischer: Az egyház feladata az ökológia területén — avagy: Az egyház felelőssége a teremtésért (ford. Bolyki János) .............................38 Meggyes Ildikó: Péter Jelenése, Énok könyve és Lévi Testamentuma hasonlóságai és aktualitásai ........................................16 Mihalec Gábor: Khiasztikus szerkesztésmód a Zsoltárok könyvében ......................190 Pásztor János: Üzenet a misszióról ...............................6 Ökumené és globalizáció ....................92 Pécsák Ottó: Az apokrif Péter Jelenései kutatásáról .............................................10 Összefoglalás K.Prümm: De Genuino Apoclypsis Petri Textu című latin nyelvű tanulmányáról ....................................18 Péter Imre: Antal Géza (1866-1934) - a pedagógus, egyháztörténész és egyházkormányzó ..........................210 Rudolf Bohren: A lelkek megkülönböztetésének ajándéka (ford.Varga Zsolt) ................146 Sándor Gabriella: Richard Bauckham: A két fügefás példázat Péter Apokalipszisében .................................20 Sárkány Péter: A bátorság ontológiai fogalma Paul Tillichnél......................................141 Szabó Csaba: Az ekklézsia fogalmának szociológiai megközelítése ...............205 Szabó Róbert: Péter Jelenése ........................................22 Szathmáry Sándor: Kísérlet a halálközeli élmények teológiai és spirituális értelmezésére . . 222 Szentpétery Péter: „Alkotásainak értelmes vizsgálata” - Teológiáról és természettudományról némileg másképp .................................76 Tonhaizer Tibor: Apokaliptikus váradalmak a középkori Magyarországon ...........216 Varga Gyöngyi: Az elsőszülött áldása.............................71 Végh László: Az ősrobbanástól az ökológiai válságig .......................................... 33 KITEKINTÉS Balla Péter: Az új fordítású magyar Újszövetség-kiadás (1975) és revíziója (1990) néhány jellemzője .............................................233 Charta Oecumenica - Irányelvek az európai egyházak bővülő együttműködéséhez ................172 Csonkáné Szabó Magda: Az Egyházak Világtanácsa ................185 Felelős keresztyén részvétel a társadalomban­­ a választások előtt ......................................................176 Gläser Szilvia: II.János Pál pápa nézete a munkáról ...........................................183 Kustár Zoltán: Az új fordítású Biblia (1975) revíziója (1990) ószövetségi részének eredményei ...........................235 Ladányi Sándor: Magyar reformátusok a tudomány és a művelődés szolgálatában ......................................121 Látó, Florin: Felekezetközi együttműködés az RFBT keretében végzett bibliafordításban .................................229 Obbágy László: Az egyház viszonyulása a kisebbséghez, különös tekintettel a cigányságra ......................................242

Next