Theologiai Szemle, 2006 (49. új évfolyam, 1-4. szám)

2006 / 1. szám

THEOLÓGIAI SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK FOLYÓIRATA A TARTALOMRÓL Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet (meditáció) Sámuel próféta életművének kortörténeti és vallástörténeti összefüggései A református teológiai gondolkodás aktualitása a XX. században Egyházépítés egykor és ma: reformáció és misszió (díszdoktori székfoglaló beszédek) A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei számára, 1528 Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben Mit tanultam a misszióról misszió könyvem megjelenése óta? ALAPÍTVA 1925 „Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid?” (A 2005. évi Országos Protestáns Napok főelőadása) Előadások a Theologiai Szemle 80 éves jubileumi ünnepségén Rend és szabadság a mindenségben (könyvismertetés) Ökumenikus Szemle ÚJ FOLYAM (XLIX) 2006 1

Next