Tolnai Világlapja, 1909. április-június (9. évfolyam, 14–26. szám)

1909-04-04 / 14. szám

Szines műmellékletünk. Örömmel jelezzük, hogy a húsvéti számunkban kedves meg­lepetéssel fogunk kedveskedni ol­vasóinknak, gazdag tartalmú hús­véti számunkhoz gyönyörű, szines műmellékletet csatolunk, mely egy csodaszép japán nőt ábrázol a csecsemőjével együtt. Ryuko, a világhírű japán festőművész ere­deti festményének művészi es­te­ Hoetzendorfi Conrad Ferencz táborszer­nagy, a magyar-osztrák vezérkar főnöke, a­kin a múlt héten részt vett abban a közös miniszteri értekezleten, a­hol a trónörökös is jelen volt. A háborúban az intézkedések szálai a vezérkari főnök kezében futnak össze. produkc­iója ez a remek műmellék­letünk, a­mely előreláthatóan nagyon meg fogja nyerni az olva­sóink tetszését. Sven Hedin Budapesten. Sven Hedin, a világhírű ázsiai kutató, a Magyar Földraj­zi Társaság meghívására ellátogatott hozzánk és az Urániában előadást tartott. A hírneves tibeti kutató legutóbb Londonban tartott feltűnést keltő előadást s most a magyar fővá­rost tisztelte meg — ezúttal Kar­ Varesanin tábornok, Bosznia új kor­mányzója, a­kire nagy szerep vár Bosznia-Herczegovinában úgy a béké­ben, mint az esetleges háborúban, a­hol a tűzvonalban, Bosznia katonai ál­lománya lesz. Péter Ferdinánd főherczeg, a budapesti háziezred új parancsnoka. Az új pa­rancsnok kinevezését katonai körökben nagy megelégedéssel fogadták, mert a főherczeg a hadsereg legkitűnőbb kato­náinak egyike, Sven Hedin Budapesten. A híres tibeti utazó magyar-ázsiai utazók társaságában. Az alsó sorban az ülő alakok balról jobbra: Lóczy Lajos, Vámbéri Ármin, Sven Hedin. A felső sorban álló alakok balról jobbra: Cholnoky Jenő dr., Almássy György, Déchy Mór.

Next