Tolnai Világlapja, 1909. július-szeptember (9. évfolyam, 27–39. szám)

Siddons Sára 2591 Staél báróné 2460 Szafir 1583, 1819­­Szemere 1917 Széchenyi 1347, 1769 Szvetits 1495 IX. Szolimán 1954­­Szebuja 2228 Talleyrand 1308, 1347, 1631, 1683, 2102 Thiers 1631 Tamertan 1731 Thalabbi 2045 Tad­hava 2460 Turenne 2172 Thomson 2228 Mark Twain 2280 Vernet 1731 ... Vilmos 1347 III. Viktor Emánuel 2228 Voltaire 1495, 1535, 1683, 2280 Vestris 2524 Wesselényi 2591 Wagner Rikárd 2337 Wedel 1683 Wranger 2102 ,­Zsigmond 1535 Ximenes 1535 Nagyvilági ismeretek. A hadi kutya az ókorban 2467 Az afrikai bennszülöttek konyhája 2467 Automobil-alagutak 2467 A japán gyermek 2532 A bűvész reklámja 2532 A legújabb vasúti sebesség 2412 A tizenkét törítékes asztal 2412 A leghosszabb szakállú ember 2412 A varrógép feltalálója 1314 A drótnélküli telefonálás 1314 A világ petróleumtermése 1354 A kínai levélhordó vizsgája 1402 A tengerhullám ereje 1402 A ferde orr 1449 A világ kereskedelme 1449 A léghajózás Japánban 1449 A köpeczi masztodon 1502 A táviró feltalálásának századik évfordulója 1542 A tengervíz gyógyereje 1542 A világ legmagasabb vasútja 1542 A telefon Törökországban 1590 Angol fegyenc­ek munkája 1638 Alfonz király múzeuma 1690 A krokodil sétája 1690 A boldog örökösök 1738 Amerikai milliárdosok 1738 Az összes emésztési zavarok 1738 A poltavai ütközet első emléke 1778 A világ legdrágább piacza 1778 A fütyülés joga 1778 A dühös telefonáló 1826 A holdfény befolyása a virágok színére 1874 A repülőgép és a madarak 1874 A kölni dóm mozaikja 1925 Az ing múltjából 1963 A lámpaüveg feltalálója 1963 A mocsári teknősbéka 2053 A régi Babilon orvosai 2110 A pezsgő történetéből 2110 A vladivosztoki panama 2110 A whisky hazája 2180 A kövér arab nők 2235 Az új török parlamenti egyesület 2235 Az újzeelandi táviró 2287 A legnagyobb vízvezeték 2287 Amerika éjjeli lovagjai 2287 A fény hatása a vérre 2287 A kámforfa és az állatok 2344 Busman házasság 1690 Barak egyetem 2467 Cselszövény Abdul Hamid háremében 2600 Csörgőkígyóból női kalap 1778 Drága temetések 1402 Egy régi franczia repülőgép 1826 Érdekes katonaság 2532 Éjjel-nappali bank 1925 Ehető bogarak 2600 Elektromos tűzjelző-készülék 1963 Fallieres elnök­i kanonok 1354 Feltaláló asszonyok 1590 Festő mint toreador 1638 Garibaldi kalapja 2180 Gyermekek bélhurutja és védekezés ellene 1502 Híres zeneszerzők kóta-kéziratai 1354 Hordóban a világ körül 1542 Húsz esztendeig utazó levél 1638 Harminczmillió a tenger fenekén 1826 Hogyan él a pápa 1826 Házasságellenes klubok 1925 Kigyóirtás Bosznia-Herczegovinában 1925 Kilenczvenötéves kor 2600 Különös zarándokok 2287 Különös földrajzi nevek 2344 Léghajózás Japánban 1638 Légy-kivitel 2235 Milyen idős a föld 1591 Művészet és posta 2235 Női zsokék 1354 Nők iszákossága 1502 Noé kortársa 1874 Noé modern bárkája 2053 Orosz hóhérmunka 1963 Bű­nügyi krónika. A budapesti kasszafútók 2601 Aldetektivok 2533 A gépíró kisasszony vőlegénye 1315 A kánikula tolvajai 1403, 1450, 1503, 1543 A részeg ember 1875 A nyugodt lelkiismeret 2111 A nagy szállító 2289 Az alamizsna szélhámosai 1926, 1964 Az első magyar pokolgép 1827 Az ügyetlen czimbora 1355 Egy betörő­ tehetség 1639 Egy darab Oroszország 1691 Gazemberek rendőri maszkban 1591 Humor a bűnben 2006, 2054 Kasszafútók Budapesten 2413 Mikor a bűnös menekül 1739 Mikor a tettes menekül 1779 Nyomozás az ágy alatt 2346 Titokzatos csontváz 2237 Törvényes uzsora 2181 Szervusz, Béla ! 2468 Arczképek: Astor-John Jakab 2435 A­rifl pasa 1378 Ahmed Mirza 1466 XIII. Alfonz 1606, 1706 Alfonzo Merry del Val 1607 Assid el Musl 1754 Als Károly 1805 Gr. Apponyi Albert 1843 Alexandra angol királynő 1989 D. Amadé 2077 Dr. Balogh Sándor 2135 Dr. Bezerédi Abel 1984 Dr. Batthyány Tivadar 1321 Bartus József 1324 Borovdin J. P. 1377 Dr. Bergstein Emil 1419 Bethmann-Hollweg Teobald 1461 Burzer 1466 Bakaj 1475 Dr. Bókay János 2372 Björnson Björnsterne 2369 Blase­ Károly 2601 Blaha Lujza 2563 Bulyovszky Lilla 2563 Dr. Benedikt Ele 2562 Bethmann-Hollweg Teobaldné 1510 Bourbon Alfonz hg. 1512 Beatrix 1512 Carlos Bourbon 1512 Blériot Lajos 1558, 1843, 2030 Brice Erzsébet 1566 Bloch Mózes 1650 Brünn Ilona 1702 Brunniers F­ranco 1754 Bartal Antal 1848 Barisson Lena 1893 Braganza Miguel hg. 1933 Dr. Blaschek Rezső 1983 Bebel 1988 Brieux 2132 Beur Ferencz 2136 Szilágyiné Bárdossy Ilona 2197 Borderer 2253 Beniczky István 2306 Caillaux 1467 Cill­esz-Szultán 1513 Dr. Cpok Frigyes 1747, 1799, 1843, 2035 Colbertson Sasa 1891 Cordigan és Lancaster herczegnője 2253 Couillinard-Reni 2312 Darvin Károly 1376 Dvorák Automin 1277 Darvin Howard George 1376 Darvin Francis 1377 Darvin Horace 1377 Damjanich Jánosné­­ 2430 Dallemagne asszony 1612 Duse Eleonora 1887 Donáth Gyula 1935 E. Dunker 1983­­ Daniló hg. 2035 Dittrich Jakab 2257 Domby Károly 2257 Dodó Juliette 2314 Edvard király 1704 Einem porosz hadügyminiszter 1698 Eugenia császárné 2138 Ehrlich G. Gusztáv 2198 Erdélyi Szerén 2257 Elek Imre 2308 Dr. Eifer Aladár 2309 Falk­éres 1423, 1606 Báró Fejérváry Géza 1274 Ferencz Ferdinánd 1465 Dr. Friedjung 2562 Ferencz Károly fhg 1660 I. Ferencz József 1601, 1798, 1841 I. Ferencz király 1661 Forray Rózsi 2495 Földes Imre 2438 Fabritius Győző 1891 Ferrer franczia kapitány 1940 Fife Alexandra hgnő 2034 Ferrer Francesco 2078 Ferrer Paz 2078 Ferdinánd bolgár király 2129 Ferrer Trinidad 2133 Fehér Ipoly 2136 Frankl Ernő 2137 Gergely Miklósné 1322 A. Gazim kán 1425 Gallifer tábornok 1469 Grinn 1475 Görgey Arthur 1564 Gabányi Árpád 2563 Mac Gee tanár 1617 Dr. Govrik Gergely 1650 Gautier Gyula 1800 Dr. Giesswein Sándor 2196 Giolitti olasz miniszterelnök 2255 Gál Sándor 2305 Báró Győrfy Miklós 1470 Gyulai Pált 2249 Haypál Benő 1373 Hieronymi Károly 1274 VII. Haakon 1469 Helena olasz k­rályné 1557 Gr. Khuen-Héderváry Károly 1274, 2561 Molló Lajos 1321 Hszü­an Tung 1374 Hajós Henrik 1613 Dr. Hercz­­ Manó 2561 Horváth­ Elemér 2561 Horti Miklós 2435 Hennyei Vilmos 2438 Hofrichter Adolf 2431 Haller Lujza grófnő­­ 2493 Dr. Hoór Ferencz 2431 Hegedűs Jenő 1650 Heeringen tábornok 1698 Hollósi Vilma 1702 Hornung Gyula 1703 Halassy Károly 1751 Halassy Tibor 1751 Hofer Károly 1796 Holtán John 1807 Harriman Eduard 1844 Dr. Hutyra Ferencz 1981 Harrimanné 1987 Hoffmann Hugó 2077 Horváth Mihály 2077 Haverda Mária 2194 Halmágyi Ilona 2197 Hüttl Tivadar 2197 Hegedűs Gyula 2255 Halmai Zoltán 2308 Hornung Gyula 2308 Itó herczeg 2135 Izvolszki 2255 Illyés Bálint 2306 Iványi Margit 2309 Jäger Mari 1324 Justh Gyula 1321 Don Jayme 1607 Junga Sebő 1751 Junga Sebőné 1751 József fhg. 1892 Jánossy Aladár 2194 I. Károly román király 1465 Kováts László 1753 Kankovszky Arthur 1800 Konc ezredes 1892 Kóburg Lujza 1934 Kirmos József 2563 Kragujevics Spázó 2257 Komor Emma 2255 Károly Ferencz 2370 Kocsvai József­ 2497 Kossuth Ferencz 1321 Kroner Sándor 1613 Lovag Szokolács Kuzsevics Márk 1322 Komjakov, a duma elnöke 1375 Kung Szing 1422 Kabos Dezső 1984 Dr. Kutassy Ágost 2135 Lambert gróf 2202 Lukács László 1273 Lotters Vanda 1279 Lessing Magda 1330 Lodge Olivér 1376 De Lacarde 1377 Leung Ling 1422 Linkov Vladimir 1425 Lipták Irén 2497, 1650 Latham 1462, 2074 Lopoukhine 1475 Löwinger Ernő 1514 Alexandre Leroux 1607 Lukács László 2561 Lajos Ferdinánd hg. 1794 Lefebre 1847 TOLNAI VILÁGLAPJA Óriási villamostelep 2235 Örökifjú művésznő 1449 Páris húsfogyasztása 1314 Pierre Lotti mint akrobata 1738 Rousseau mint aviatikus 2600 San­ Francisco vízvezetéke 1314 Singlek zsurja 2110 Számtalan orvos 1925, 2180 Takin a londoni állatkertben 2180 Tábori mozdonyok 2412 Tövis nélkül való rózsa 2344 Újságíró-minisztérium 2344 Vasúti kocsi k­ószobával 1502 Vakok könyvtára 1874 Világkörüli hajsza egy gyilkos után 2053 Washington-múzeum 1590 Zajtalan szállók 2412

Next