Turistaság és Alpinizmus, 1928 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1928 / 10. szám

Menedékházavatás a Mecsekben. A Tubes és a Jakabhegy közé ékelt kies Mecsekszentkút község határában, a Csurgói dűlőben avatták fel Kisasszony napján az ország legújabb turistamenedék­­házát. A 18 ággyal bíró takaros új menedékházat a Természetbarátok Turista Egyesü­letének a központtól legtávolabb működő, de éppen magárautaltsága folytán talán leg­­agilisabb csoportja, a Pécsi Csoport létesítette. Lelkes természetszerető tagjai teljesen önerejükből, minden külső segítségkérés és támogatás nélkül létesítették. Két kezük munkájának, minden szabad idejüknek eredményét ünnepelték szeptember hó 8.-án nemcsak a jelenlévők, hanem a nagy távolság és költség miatt távolmaradott, de gondolatban mégis ottartózkodók turistabaráti­­ résztvételével. A pécsi Természetbarátok létesítményét méltányolták is ama közéleti férfiak, kik a felavató ünnepségen megjelentek. Pécs város közönségét Dr. Tichy Ferenc polgár­mesterhelyettes képviselte s eljött Oberhammer Antal, a kerület országgyűlési képvi­selője is. Az ünnepélyt Volf József, a Pécsi Csoport fáradhatatlan elnöke nyitotta meg s üdvözölte a megjelenteket. Bihari Ödön a csoport lelkes titkára prológjában, melyet állandó taps és tetszés kísért, a menedékház és üdülőtelep létesítésének történetét ismer­tette. A Misch Antal kezdeményezésére épült telep Misch Antalnak és családjának köszön­het talán a legtöbbet, mert nevezettek több mint 1600 munkaórát áldoztak önzetlenül az ügynek. Szavai szerint sok-sok lelkesedés és idealizmus stációit járták azok, kik még hisznek a nagy természet kiegyenlítő zöld pázsitjában s a madárcsicsergés és lombsusogás mindent elfelejtő harmóniájában s arról győzte meg a jelenvoltakat, hogy az íróasztal mellett elgémberedett, a műhely mélyén agyondolgozott s a modern technika eltikkadt harcosának, az embernek csak egy barátja van s az a — Természet. Dr. Tichy Ferenc Pécs város közönségének elismerését tolmácsolta és — Bihari szavaival kapcsolatban — Isten áldását kérte a pécsi természetbarátok további műkö­désére. Varga Nagy István a Magyar Turista Szövetség és a Mecsek Egyesület, Papp Kálmán a szövetség és a MÁV gépgyári turisták, Dick György a szociáldemokrata párt részéről üdvözölték a csoportot. Az ünnepségen a szociáldemokrata munkásdalárda és a katolikus legényegylet zenekara is szerepelt s a „természet kiegyenlítő pázsitján” végre egymásra találtak a különböző pártállású munkás és egyéb polgári elemek is, amiről minden magyar turista csak igaz magyar „barátsággal” fog értesülni. U. K. L. Mecseki erdőrészlet. Zsabokrszky erdőmérnök felv.

Next