Família Kárpát-Medencei Családi Magazin, 2006 (3. évfolyam)

2005. december - 2006. január

A tartalomból Evangelizáció Krisztust hirdetjük mindenkinek ... 8-9 A cél: csak egy apró lépés a katolikus egyház felé ...22-23 Sorsok, emberek kicsiként világítani a szegények között ...10-11 Ünnep Öröm, hogy eljött közénk a Megváltó ... 12-13 Család Picur, Szent Ferenc legkisebb testvére ...14-15 Mi legyen a gyermek neve? ... 16 Termő, ékes ág ... 18-19 Advent Isten szemével látni önmagunkat ... 17 Közösség Helytállva hitben, hivatásban, családban és társadalomban ... 20-21 Fiataloknak Szerelem Isten gondviselő szeretetében ... 24 /Évforduló A lélek világának felfedezője ... 25 „Az egyház Magna Chartája” ... 30-31 Istent mérték nélkül szeretni ... 34 Társadalmi vita Üzlet-e az egészség? ... 26-27 Missziók Az indiánok apostola ... 36-37 Gyereksarok A családfa ... 41 Nézőtér Szent Lajos király hídja ... 45 Família Kárpát-medencei családi magazin II. évf. 12. szám - III. évf. I. szám • Megjelenik az Új Ember Kiadóhivatal gondozásában • Felelős kiadó és főszerkesztő: Papp Tamás • Társfőszerkesztők: Harmath Károly (Délvidék), Herdics György (Felvidék) • Szerkesztő: Vida Márta • A jelen számban közreműködtek: Bodnár Zita, Bókay László, Fazekas Orsolya, Kácser Anikó, Kalacsi János, Katona Marianna, Kozma Adrianna, Körössy László, Kránicz Mihály, Lányi Béla SVD, Lukács János, Nevelős Zoltán, Rendesi Ágnes, Rónay László, Rózsásné Kubányi Andrea, Sipiczky Sándor, Somogyi Kristóf, Suhajda Lajos SVD, Szarvas István, W. Vámos Lídia • Lapterv: Hamberger Nándor • Fedlapkép: Giotto: Nativitas • Szerkesztőség: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. • Tel.: 317-3933/120; http://ujember.katolikus.hu • Megjelenik havonta • Kapható az Új Ember-terjesztőknél és az újságárusoknál. • Terjeszti a Lapker Rt. • Megrendelhető: Új Ember Kiadóhivatal • 1364 Budapest, pf. III. • Terjesztési ügyintéző: Tóbi György (tel.: 317-3933/113) • HU ISSN 1785-5047 • Nyomdai munkálatok: Origó Print Nyomdaipari Kft. • Tel.: 06(23)887-544, fax: 06(23)887-540, e-mail: origoprint@origoprint.hu • Felelős vezető: Bánáti László ügyvezető igazgató Karácsony : nem a virtuális ünnepe Karácsony gazdag üzenete többek között arra irányítja fi­gyelmünket, hogy az ember nem magára hagyott lény, hanem aki Isten érdeklődésének és szeretetének középpontjában áll. A megtestesülés magában hordja a titkot és a kézzelfogha­­tóságot. Betlehemben a Titok titokba száll. Csodálatos titok az ember, akinek sorsát és kalandjait vállalja a megtestesült Ige. Az embert, „a testbe csomagolt titkot” (Phil Bosmans) annyira közelinek érezzük, de annyira rejtélyesnek is. A teológiában azt mondjuk: az Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen. Valóban, ha valaki jót gondol rólunk vagy jót akar nekünk, akkor mi is jobbakká válunk, jót aka­runk embertársunknak. Mai, depresszióban s életbizonyta­lanságban szenvedő világunkban különösen szükséges, hogy visszaszerezzük az életvidámságot és az életigenlést. Hogy minden élethelyzetben felfedezzük: életünknek van értelme, és élni szép. Ha nem így lenne, akkor miért osztozna sor­sunkban a Teremtőnk? Nem teljesítményre, sikerre, ipari termelésre, fogyasztás­ra vagyunk teremtve, de nem is arra, hogy bankszámlánk legyen. Rendeltetésünk és életünk értelme egyszerűen az, hogy emberek legyünk. Úgy is fogalmazhatnék: emberibb emberek legyünk. Van kezünk, hogy adni tudjunk, hogy át tudjuk karolni és ölelni a másikat. És van szívünk, hogy szeretni tudjunk. Minden ember kapott valamit, amivel a másikat boldoggá teheti. Ehhez azonban meg kell szabadul­nunk sok előítélettől. Ha megyünk az utcán, nem „baloldali” és „jobboldali” embereket látunk, hanem egyszerűen csak embereket. Szenvedő és örömet sugárzó arcokat. Hozzájuk szólít a szeretet. Mert az isteni megtestesülés minden ember­hez szól. Istennél nincs rangsorolás, csoportosítás. Számára csupán emberek léteznek, akik magukra vonzzák szeretetét. Karácsony emlékeztet arra, hogy reális életet kell élnünk. Ha kizárjuk az életünkből a másikat, akkor utópiában élünk. Isten sem zárja ki saját életéből az embert, inkább még szo­rosabban öleli magához. Szálak ezrei kötnek bennünket egymáshoz, s ezért sem a boldogságunk, sem a szeretetünk nem fejlődhet a másik nélkül. Egy virtuális embert nem lehet szeretni, s egy virtuális ember engem sem tesz boldoggá. De arra is oda kell figyelnünk, hogy azért is szükségünk van a másikra, mert sokat tudunk tenni érte. Emberi beteljesülésünk útjának fontos mozzanata, amire szintén a megtestesülés mutat rá, hogy a földön lehetetlenség élni, ha nem hordozzuk elménkben és szívünkben a menny legalább egy kis részecskéjét. Ha idei ünneplésünk képessé tesz bennünket arra, hogy a menny részecskéjének hordozói legyünk, akkor a karácsony tovább él bennünk: magunkban hordozzuk a mennyet és a földet, a titkot és a kézzelfog­hatót, az emberit és az istenit. Vajon kell-e ettől boldogabb karácsony? Harmath Károly OFM Família • Családi Magazin 3

Next