Új Könyvpiac, 1992 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1992-01-01 / 1-2. szám

KERESKEDELMI ÉS INFORMÁCIÓS ÚJSÁG ÚJ KÖNYVPIAC: Kereskedelmi és információs újság Felelős szerkesztő: Pető Tóth Károly • Művészeti szerkesztő: Kerék Antal • Kiadja: Lafferton és Tsa Bt. Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1041 Budapest, Laborfalvi u. 15. • Tel/fax: 169-8522 Levélcím: 1327 Budapest, Pf.: 67. Nyomás: Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató A hirdetésekben közölt adatokért a kiadó és a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A lap ingyenes. Terjesztik a könyvterjesztő vállalatok. HU ISSN 1215-5551 92-1019 burda MEGLEPETÉS A kézimunkázás különlegességeket kedvelő és kitartó barátainak igazi csemegét ígér a könyvpiac meglepetése, a burda NAGY KÉZIMUNKAKÖNYVE 116 színes oldalon 190 modell található kezdőknek és haladóknak népszerű technikákkal, mint például a kalodás-,­ fehér- vagy a Richelieu-hímzés. Gyönyörű keresztszemes térítők, apró lakásdíszek és ötletek sora teszi kétszeresen kedvessé a könyvet. Eredeti méretű mintarajzokkal, leszámolható mintákkal, részletes kivitelezési leírással, összesen 6 mintaívvel praktikus ajándék mindazoknak, akik szívesen kézimunkáznak. Kl­rdo Budapest Kft. 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Levélcím: 1553 Pf. 78. BUDAPESTI KÖNYVKERESKEDELMI KFT. Figyelem! Új könyvkereskedés nyílt Budapesten! Óriási választék, fantasztikus kedvezmények egyéni vásárlóknak és kiskereskedőknek egyaránt! Cím: BUDAPESTI KÖNYVKERESKEDELMI KFT. 1074 Budapest VII., Vörösmarty u. 5. Telefon: 122-8614,122-9061; Fax: 122-9061 N i ti számítógépes nyomtatójának elhasznált szalagját! Bármilyen nyomtató vagy villany­­írógép szalagkazettáját eredeti áru­nak töredékéért újjávarázsoljuk! Ha a megtakarítás elnyeri tetszését, örömmel odaadjuk ennek a beren­dezést is, amelynek segítségével saját igényei szerint, rendkívül olcsón, saját maga végezheti el szalagjainak felújítását. Befektetési hónapok alatt magifi­álható Kérje további tájékoztatónkat! Címünk: 1026 Budapest Júlia u 2/a Tel/Fax: (1) 1S6 6009 X halhatatlan szalag UJ HANGLEMEZÜZLET A BELVÁROSBAN A hanglemezgyűjtők és a muzsika barátainak nagy örömére egy új hanglemezbolt nyílt meg az egykori városfal mellett, a Múzeum körút 21. számú ház udvarában, a VÁROSFAL HANGLEMEZBOLT, amelynek kínálatában sok-sok könnyű- és komolyzenei hanglemez, kazetta és rengeteg CD-lemez található. Ez a reprezentatív üzlet a­­ QUITTNER KFT. MINTABOLTJA. Boltunk hétköznap 10-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 13 óráig tart nyitva. Nálunk a zene minden műfajában talál kedvére való hanglemezt! A könyv: művészet BESZÉLGETÉS SZÁNTÓ TIBORRAL z interjú olyan emberrel készült, aki a maga területén nem egyszerűen csak „a szakma nagy öregje". Neve úgyszólván azonos az­zal, amit művel. Szántó Tibor könyvművész munkássága, ismerői számára,maga a Szép Magyar Könyv. S lám, mégsem pályája sikereit idézi fel, nem a múltba tekint nosztalgikus elégedettséggel. Hanem minisztériumokban kilincsel, tervezeteket nyújt be: a magyar könyvkiadás helyzete izgatja, s világos el­képzelésekkel áll elő - ami a jövőt illeti. - Életemnek több, mint felét kiadóknál töltöttem el, mint művészeti szakértő vagy művészeti vezető. Művészettörténészként diplomáztam,, tehát van vala­mi fogalmam arról, mi a könyvtörténet, s arról is na­gyon tiszta fogalmam van, hogy mi az a válság, ami a könyvkiadást sújtja. Ez a válság kettős: az egyik az, hogy a gazdasági helyzetből eredően a könyvet igénylők száma, az a kulturált értelmiségi réteg, amely az igazi irodalmat vásárolta a múltban - ma képtelen erre. Én nyugdíjasként élek. Nyolcvan éves vagyok, megszoktam egy bizonyos életszínvonalat az utóbbi 20-30 évben, s ha nem dolgoznék még ma is intenzíven - akkor nem tudnék megélni. Pedig az enyém nem kis nyugdíj, 64 évi szolgálat­ után - de nem tudok belőle megélni. Gondolja meg, ha valaki értelmiségiként megy nyugdíjba, az hogy tudja ma­gát fönntartani? Tehát: a potenciális könyvolvasók nem tudják megvenni azt, amit szeretnének. A másik ok: a rendszer, melyet a Rákosi-féle gi­gantomániától örököltünk. Ő hatalmas személyzetű könyvkiadókat szerveztetett, tizenhetet! Ezeknek a tetejébe tette a könyvterjesztőt, sőt, egy időben egy könyvnagykereskedés is volt a könyvterjesztő fölött. Négy hézen keresztül jutott el a könyv a vásárlóhoz: nyomda, nagykereskedés, könyvterjesztő, bolt. Ezek mind hozzátették a jutalékot a könyv árához. Én azért mentem az egyetemre, hogy teljesebben lássam a művészettörténetet, s benne a könyvtörté­netet. Tanulmányoztam a könyvkiadás történetét Guttenbergtől Frobeniuson át egész e század elejéig, s az alábbi következtetésre jutottam: sosem volt könyvterjesztő. Nyomda volt - és könyvkiadó. A könyv így jutott el az olvasóhoz. Persze, nagy kon­kurencia volt a nyomdáknál. Létezett bár ártarifa, mégis különböző módon igyekeztek egymást leszo­rítani a pályáról. Silányabb papírt, szedést, nyomta­tást, kötést engedtek meg maguknak. A verseny következtében csökkent a nívó. Ám a tisztességes, színvonalas kiadók - mint a Franklin Társulat példá­ul - nagyon vigyáztak a minőségre. Kner Imre Gyo­mén a XX. század legnagyobb könyvművésze volt. Békéscsabán működött Tevan Andor. Mindketten egyéb úton szerzett jövedelmeket fektettek könyvki­adásba. Tevan gyógyszercímkéket, Kner marha­passzusokat nyomtatott, s amit ezen keresett­­ a szép könyvre költötte. Mindketten megszállottjai voltak annak a gondolatnak, hogy a tartalmas, a jó, az igazi irodalmat csak szép külsővel szabad megje­lentetni. Mert a könyv: művészet! Tehát minden nyomda rendelkezett egy könyvki­adóval. Ennek nem kellett külön könyvelés, admi­nisztráció. Négy-öt ember fizetését folyósította a nyomda, s biztosította a szállítást, raktározást is. Ez volt a könyvkiadás összes „állomása”. (folytatás az 5. oldalon) .

Next