Új Magyar Szó, 2010. április (6. évfolyam, 64-83. szám)

2010-04-01 / 64. szám

BNR-valutaárfolyamok ■11 euró 4,0958 ▲ ■ 1 amerikai dollár 3,0422 ▲ 100 magyar forint 1,5378 ▲ ţ$> Aktuális Nyolc és fél év Zuschlagnak Zuschlag Jánost nyolc év hat hó­nap börtönbün­tetésre ítélte első fokon a Bács- Kiskun Megyei Bíróság tegnap Kecskeméten. A volt szocialista képviselőt tíz évre a közügyek­től is eltiltotta a magyar igazság­szolgáltatás. ► Aktuális Teo „honanya” lenne Politikai pályára lép a több szóra­koztató televíziós műsort is nagy si­kerrel vezető Teo Trandafir. Romá­nia egyik legismer­tebb médiasztárja tegnap regisztrálta indulását a De­mokrata-Liberális Párt (PD-L) színe­iben a fővárosi vá­lasztási irodánál. Ellenfele a PSD­­PC részéről Lilia­na Minca lesz. Média Kattintó Kelet-Európa A Media & Advertising című felmérés ada­tai szerint a romániai internetezők 31 szá­zaléka naponta többször néz e-mailt, 28 százalékuk rendszeresen messengerezik. Online napisajtót a megkérdezettek 25 szá­zaléka olvas, 22 százalékuk pedig rendsze­resen szörfözik a közösségi oldalakon. A legkevésbé az online pénzutalás népszerű. Jövő a zálogházban A valós helyzet az, hogy a nemzetközi pénzintézettel lekötött 12,95 milliárd eurós hitel nagyobbik részét, több mint 9 milliárd eurót Románia már lehívta és felélte. Sajnos, ez a pénz ko­rántsem munkahelyteremtő; gazdaságélénkítő beruhá­­*, zásokra ment el, hanem a társadalmi feszültségek gőzkazánjának kitörését fik volt hivatott megelőzni, _ J, ® a bér- és nyugdíjalap Bogdan Tibor megpótlásával „ Nem tréfa az áremelés Április elsejétől átlagban hat százalékkal drágulnak meg a gyógyszerek Az euróárfolyam módosulása miatt átlagban hat százalékkal drágulnak mától a gyógysze­rek. Akad olyan, lapunknak nyilatkozó beteg, aki emiatt inkább lemond az orvosságokról. Antal Erika, Kovács Zsolt________ Nem áprilisi elsejei tréfa: má­­^ tói drágulnak a patikákban a gyógyszerek. A legnagyobb mértékben - akár hat százalék­kal is - az ártámogatott készít­mények ára nő, mivel módosult az árkalkulációt meghatározó euróárfolyam: a tavalyi 4 lej he­lyett 4,25 banira nőtt a szorzó. Akad, akit a drágulás olyan sú­lyosan érint, hogy inkább le­mond a gyógyszerekről. „Ha ilyen mértékű lesz az áremelés, akkor több gyógyteát iszunk, bo­rogatást használunk lázcsillapító helyett” - nyilatkozták tegnap a mindenre felkészült betegek az egyik marosvásárhelyi patiká­ban. A szolgálatot teljesítő gyógyszerész szerint csupán a vásárlói szokások változnak majd. „Várható, hogy az áreme­lés miatt a továbbiakban az ol­csóbb, hazai készítményeket ré­szesítik előnyben a vásárlók” - előlegezte meg a kereslet válto­zásait a patikus. Akad, aki nem aggódik az ár­emelés miatt: Veress László se­gesvári patikus szerint a drágulás nem fogja érzékenyen érinteni sem a gyógyszergyárakat, sem a patikákat, hiszen a teljes áron kapható fájdalom- és lázcsillapí­tók már korábban megdrágultak, és mégsem csökkent ezeknek a hatóanyagoknak a forgalma. Há­romszéken tegnap még nem tud­tak pontos információt adni az áremelés mikéntjéről, arról, hogy az árkülönbözetet a bete­gek fizetik, vagy az egészségbiz­tosító pénztár téríti meg. Nagy András, a Kovászna megyei Gyógyszerészkamara elnöke la­punknak elmondta, egyelőre annyit tudnak, hogy az Egész­ségügyi Minisztérium mintegy 6 százalékkal emelte összesen 4009 hazai gyártású gyógyszer árát. A kamaraelnök szerint a legnépszerűbb gyógyszerek, mint a iaşi-i gyár által előállított antibiotikumok, akár 20 száza­lékkal is többe kerülnek április 1-jétől. Folytatása 7. oldalon ► Eg és föld között „lebeg” Mátyás király lovas alakja Mátyást azért kellett a levegőbe emelni, hogy a munkások hozzáférhessenek a talapzathoz Fotó: Sipos M. Zoltán Újabb szakaszába érkezett a " kolozsvári Mátyás-szoborcso­port restaurálása: tegnap meg­emelték a lovas alakot, így a mun­kálatokat végző Concefa cég al­kalmazottai számára hozzáférhe­tővé vált a talapzat. Mostantól egy időben haladhatnak a bronz-és kőelemek restaurálásának, va­lamint a belső mag megerősítésé­nek munkálatai. Kolozsi Tibor, a Fadrusz-alkotás bronzelemeiért felelős szobrászművész reményei szerint a nyár végére helyére ke­rül mind a lovas, mind pedig a ve­zérek alakjai. Mint elmondta, a munkamenetben adódhatnak meglepetések, ám az a tény, hogy a lovas alakot sikerült megemel­niük, nagy időnyereséget jelent, ahogy a szobor köré felépített acélállvány is a munkamenet szakszerűségét és gyorsaságát szavatolja. 8. oldal ► Elnapolt számlazárolás? gv Bár sokan a folyószámlák tö­­^ meges zárolására számíta­nak a mai napon - mivel márci­us 31-ével lejárt a személyes adatok frissítésére előírt határ­idő -, nem kizárt, hogy a késle­kedők újabb türelmi időt kap­nak. A kereskedelmi bankok már hónapokkal ezelőtt kilátás­ba helyezték a szankciókat azon ügyfeleik számára, akik nem tették meg a szükséges lépéseket - értesüléseink szerint egyelőre mégsem kerül sor a kontók jege­­lésére. A határidő szorítása elle­nére az ügyfélszolgálatok és a klientúra meglepően nyugodt­­nak mutatkoztak tegnap: tudósí­tóink nem tapasztaltak komo­lyabb tömeget, sort vagy forgal­mat a bankfiókokban. 6. oldal ► Rádió: magyar elnök kerestetik Cseke Péter Tamás_______________ |g A kormánykoalícióban több ^ napja megszületett az elvi egyezség arról, hogy az RMDSZ jelölhet elnök-vezér­igazgatót a közszolgálati rádió élére, ám eddig nem sikerült olyan személyt találni, aki szívesen elvállalná a tisztséget. „A Demokrata-Liberális Párt­tal (PD-L) már a múlt héten si­került megegyeznünk abban, hogy a koalíciós partner a köz­­szolgálati televízió, mi pedig a rádió vezetését vennénk át. Je­lenleg még keressük a jelöltet a tisztségre” - nyilatkozta tegnap lapunknak a két kormánypárt vezető politikusait tömörítő ko­alíciós tanács egyik RMDSZ-es tagja. Folytatása a 3. oldalon ► 2010. április 1., csütörtök 12 oldal / Ara; 1,5 lej uj magyar szó Országos közéleti napilap | Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VI. évfolyam, 64. (1129.) szám

Next

/
Thumbnails
Contents