Unitárius Értesítő, 1930 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1930-01-01 / 1. szám

2 unitárius értesítő Az ifjúság kedves karácsonyi ünnepet ült, gondos szivek jóságából. Szép ajándékokkal és még szebb lelki gyönyörökkel eltelve oszlottak szét a szülőföldtől távol élő, de a tapintatos és gyengéd női szivek melegétől égő ifjak. Érezték a közelállók szeretetét, érezték és hála­telt szívvel gondoltak a tengeren túl élő hittestvérekre, akik nem csak gondolatban, hanem tettekben is meg-megmutatják, hogy a szenvedőkkel éreznek. És érezték a szülőföld szeretetének melegét is, amely a karácsonyi hangulat fenséges ünnepéhez nem csak a szülőföld iránti ragaszkodást és a gyermekkori emlékek felidézését váltotta ki, hanem mert méltó tartalmat is adott a kerethez, ameny­­nyiben maga a „pater ecclesiae, a minden unitáriusok atyja“ küldte el az alábbi főpásztori üzenetét, amelyből kiárad az ifjúság iránt érző szívének melegsége amelyet egy egész földrész mementójaként kell hogy érezzünk és fogadjunk. Sz.: 1094/1929. Kolozsvár, 1929. dec. 21. U. P. A Brassai Sámuel Ifjúsági Egyesületnek, BUDAPEST. Kedves Elnök Úr! Nagyrabecsült Ifjú Híveim! Még a múlt hónapban kezemhez érkezett igen megtisztelő leveletek, melyben arról értesítetek, hogy az Egyesület dísztagjává választottatok. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. Örömmel leszek tagja annak az egye­sületnek, már csak azért is, mert a nagy Brassai nevét viseli. De szívesen képzelem magamat közétek, mert én az ifjúságot nem csak szeretem hanem abban látom egyházunk és hitünk jövőjét. Fölösleges bizonyos katonai fogalommal hozakodnom elő, de bizonyos, hogy minden ifjú úgy képzelheti maga előtt a jövőt, amelynek minden dicsősége a kezében van, egyelőre látatlanul, de a jövőt tekintve egészen bizonyosan. Áll azonban az a bizonyos gondolat is, hogy a jövő sikeréért a legengedetlenebb és céltudatos munkát kell folytatni. Áll az is, hogy egy ifjúsági egyesület tagjai olyan kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra, amely napról-napra közelebb juttatja őket kitűzött céljukhoz. Küzdeni, fáradni, szenvedni kell? Ez egészen természetes. Tartsátok szemetek előtt Brassai Sámuel jellemképét s meglátjátok, hogy ha százszor csüggedtek el, akkor sem néz­

Next