Az Üstökös, 1870 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-01 / 1. szám

Eugenia császárné és a bavadére. A suezi kanális ünnepélyeinél a viczekirály belső termeiben bayadér-tánczokat is rendezett, melyen jelen voltak a würtembergi herczegnő és a porosz koronaherczeg is. Mikor aztán a bayadérek táncza kezdett nagyon is szabadelvű moz­dulatokba átmenni, az európai herczegasszony fölkerekedett, hogy jó lesz már odább állni. Akkor lépett be a franczia császárné és útját állta a herczegnőnek s vissza ültette a helyére, s azt mondta neki: „ejd mit? Mindent meg kell látnunk.“

Next