Az Üstökös, 1900 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

__________________________MEGJELEN MINDEN VASARNAP______________________________ Szerkesztőség ■■ Vill. ker., József körút 44. kiadóhivatal, V. ker., Kálmán­ utcza 2. szám (Pallas-nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; 1/4 évre 4 kor. Egyes szám ára 36 ill. XLIII. ÉVFOLYAM 1. (2208.) SZÁM. BUDAPEST, 190­1 JANUÁRIT Ez a század jól kezdődik Már kinek hogy. Az idő csak Olyan, mint a «múlt században». A kőszén és a fa ára -Tfj Emelkedik és nem csap/pau. k , t ti^-PA* r.Avr A kinek hát a zsebében ■1 - ‘ \ .U: Az erszénye meglapul, Xy J ’NtyyHL Van, miként a mádi zsidó, Csak egy helyben makacsul. Ez a század jól kezdődik. A ki várta, hogy immáron Az új század új szokást hoz, S nem kell újra hozzá szokni Sokféle sanyargatáshoz, Bámulhatott, hogy az első, Ki nála belátogat, Volt megint a végrehajtó, Adó-hátralék miatt. Ez a század jól kezdődik. A béke nagy századának képzeltük mind ezt az újat, e xVárva, hogy fegyverkezésre ,nai nem hírnak. 1 r­­ime: Krieghammer reformmal Fenyegeti a zsebünk. Nem hagy békét, m­ig egy ingre, Puczérra nem vetkezünk. Ez a század jól kezdődik. No de van egy, a­mi mégis Újdonság az új században: Hégi viszályt elsimítni Vilmos császár Parisban van. Derék ember, hogy cselekszik Ily önzetlen, emberül, S derék legény lesz, ha neki Ez a dolog , sikerül — S ez a század jól kezdődik.

Next