Valóság, 1978 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1978-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Főszerkesztő: Körösi József 1978. január XXI. évfolyam, 1. szám Szerkesztőség: Budapest VII. Lenin körút 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 220-885, 423-513 Kiadja: Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató 1959 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta 78.2547/2-1 Zrínyi Nyomda Budapest F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató Index: 25 865 A szerkesztő bizottság tagjai: Berend T. Iván Gyurkó László Huszár István Körösi József (főszerkesztő) Kurucz Imre Ortutay Gyula (a szerkesztő bizottság elnöke) Simon Gyula Világhy Miklós Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai: Huszár Tibor Lázár István Nácsa Klára Simai Mihály Sükösd Mihály Vitányi Iván Előfizethető bármelyik postahivatalban, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Bp. József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 48,- Ft, egy évre 96 - Ft. Egyes szám ára 8 - Ft. Külföldiek a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1376 Bp., Pf. 149) vagy képviselőinél és bizományosainál fizethetik elő

Next