Vasárnapi Ujság – 1862

VASÁRNAP Felelős szerkesztő : Főmunkatárs : PAKH ALBERT. JÓKAI MÓR. Kiadó tulajdonos : HECKENAST GUSZTÁV. KILENCZEDIK ÉVI FOLYAM PEST, 1882. NYOMATOTT LANDERER ÉS HECKEN­A­STNÁL. O Egyetem-utcza 4-dik szám alatt. /-o

Next