A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Honvéd 1867-1873

...

Első magyar katonai hetilap.
"lapunk iránya és teendői következendők:
1) A honvédelem szervezését oly alapon hozni javaslatba, mely népszerű és megfelel a nemzet geniusának; tehát fellelkesül a katonát, és ezt megelőzőleg megismertetni az olvasót az ausztriai hadsereg szervezetének hiányaival, valamint az idegen hadsergek korszerű szervezetével. Az eszmecseréből fejlődik a világosság és a világosság fogja felderíteni az igazságot!
2) A hadi tudományt rendszerezve egybefüggő lánczolatban ismertetni meg, és mivel mi honvédek 18 év óta más pályákat követtünk, és kevésnek közölünk volt ideje és alkalma a hadi tudomány fejlődését és előmenetelét figyelemmel kisérni, czélszerünek tartjuk, könnyebb tárgyakkal kezdeni meg előadásainkat, és számról számra előre haladva, olvasóinkat a nagyobb tudományi szakba belé vezetni; addig pedig a leghíresebb bel- és külföldi capacitásoktól becses anyagot gyűjteni." (1867/1. szám)

Tartalomjegyzék 2 318 oldal